‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬
Moodle
‫سهند‬ ‫رسانه‬ ‫تدبیر‬ ‫شرکت‬
‫مجازی‬ ‫آموزش‬ ‫واحد‬
‫اولیه‬ ‫معرفی‬
‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫چیست؟‬
،‫درس‬ ‫سهای‬‌ ‫کل‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫هی‬‌ ‫سا...
‫مودل‬
.‫یشوند‬‌ ‫م‬ ‫دور‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫یکنند‬‌ ‫م‬ ‫میانی‬ ‫در‬ ‫پا‬ ‫ووووورس‬‫س‬ ‫اوپن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫مافزارهای‬‌ ‫نر‬ ‫و‬‫...
LCMS‫نهایت‬‫در‬ ‫و‬Moodle
‫واژه‬LCMS) ‫عبارت‬ ‫سرنام‬Learning & Content Management System(‫معني‬ ‫به‬ ‫و‬
. ( )‫واقع‬ ‫در‬...
LCMS‫نهایت‬‫در‬ ‫و‬Moodle
‫واژه‬LCMS) ‫عبارت‬ ‫سرنام‬Learning & Content Management System(‫معني‬ ‫به‬ ‫و‬
. ( )‫واقع‬ ‫در‬...
‫؟‬ ‫مودل‬ ‫چرا‬
•) ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫قابليت‬web-based(
•‫استاندارد‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اجراي‬ ‫زمان‬ ‫محيط‬]SCORM[
•‫از...
‫؟‬ ‫مودل‬ ‫چرا‬
•‫کاربران‬ ‫حذف‬ ‫يا‬ ،‫انتقال‬ ،‫ايجاد‬ ‫هنگام‬ ،‫مديريتي‬ ‫کارهاي‬ ‫کردن‬ ‫خودکار‬ ‫امکان‬
‫ها‬ ‫گروه‬ ...
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬
‫یادگیری‬
•)‫براي هر‬ ‫يييييييييبييي‬‫کانديداي مناس‬  ‫يييييييييبييي‬‫يييييييييتيييجو فرد مناس‬...
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬
‫یادگیری‬
•‫غير‬ ‫تتتتتکاري‬‫دس‬ ‫و‬ ‫تتتتترسي‬‫دس‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تاتتتس‬‫حس‬ ‫و‬ ‫تهت‬‫ن‬‫محرم...
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬
‫یادگیری‬
•‫نامه‬ ‫صدور گواهي‬ ‫ساخت و‬ ‫ها‬ ‫گواهينامه‬
•.‫نرم‬ ‫ بسته‬ ‫هها‬‌ ‫تتتتتتتتتت‬‫دس...
‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬
‫سوالت‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

معرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodle

1,503 views

Published on

معرفی سیستم مدیریت یادگیری و بخصوص سیستم مدیریت یادگیری Moodle

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

معرفی سیستم مدیریت یادگیری Moodle

 1. 1. ‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ Moodle ‫سهند‬ ‫رسانه‬ ‫تدبیر‬ ‫شرکت‬ ‫مجازی‬ ‫آموزش‬ ‫واحد‬
 2. 2. ‫اولیه‬ ‫معرفی‬
 3. 3. ‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫چیست؟‬ ،‫درس‬ ‫سهای‬‌ ‫کل‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫هی‬‌ ‫سامان‬ .‫مهای‬‌ ‫سیست‬ ‫هستند‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ،‫مدارس‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫ههایی‬‌ ‫ااااامان‬‫ا‬‫س‬ ‫اتاا‬‫ا‬‫حقیق‬ ‫در‬ ‫ایااا‬‫ا‬‫آموزش‬ ‫محتوای‬ ‫اتا‬‫ا‬‫ی‬‫مدیر‬ ‫ومدرسین‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫آموزگاران‬ ‫حتی‬ ‫آموزشی‬ ‫مرکز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هها‬‌ ‫دانشگا‬ ،‫هها‬‌ ‫آموزشگا‬ .‫برگزاری‬ ،‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫اینترنتی‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ....‫ارائه‬ ‫مهایی‬‌ ‫ایاااست‬‫س‬ ‫انا‬‫ی‬‫چن‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ا‬‫اه‬‫ک‬ ‫اتاااند‬‫هس‬ ‫ایا‬‫ت‬‫امکانا‬ ‫از‬ ‫اهاا‬‫هم‬ ‫و‬ ‫اواا‬‫گفتگ‬ ،‫امتحانات‬ .‫یا‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫هی‬‌ ‫سامان‬ ‫نوعی‬ ‫نیز‬ ‫مها‬‌ ‫سیست‬ ‫این‬ ‫یشوند‬‌ ‫م‬CMS‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ .‫چنین‬ ‫مشکلت‬ ‫از‬ ‫ایاا‬‫ا‬‫یک‬ ‫اااا‬‫ا‬‫ام‬ ‫یشوند‬‌ ‫م‬ ‫اها‬‫ا‬‫ی‬‫ته‬ ‫شپذیری‬‌ ‫آموز‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫نهاست‬‌ ‫آ‬ ‫بالی‬ ‫بسیار‬ ‫تهای‬‌ ‫قیم‬ ‫مهایی‬‌ ‫سیست‬. ‫ادا‬‫ن‬‫مان‬ ‫تجاری‬ ‫مهای‬‌ ‫ایاااست‬‫س‬Blackboard‫ااا‬‫ی‬WebCT‫باعث‬ ‫بال‬ ‫اتاا‬‫قیم‬ ‫انا‬‫ت‬‫داش‬ ‫ااا‬‫ب‬ ‫امکان‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ایااا‬‫آموزش‬ ‫اساااات‬‫موس‬ ‫ااا‬‫ی‬ ‫مدارس‬ ‫ااا‬‫ت‬ ‫ادا‬‫ن‬‫یشو‬‌ ‫م‬ ‫بدهند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫یهای‬‌ ‫تکنولوژ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.
 4. 4. ‫مودل‬ .‫یشوند‬‌ ‫م‬ ‫دور‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫یکنند‬‌ ‫م‬ ‫میانی‬ ‫در‬ ‫پا‬ ‫ووووورس‬‫س‬ ‫اوپن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫مافزارهای‬‌ ‫نر‬ ‫و‬‫و‬‫وه‬‫ک‬ ‫وتووو‬‫اس‬ ‫وو‬‫و‬‫وه‬‫نقط‬ ‫ونو‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫هکار‬‌ ‫را‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫امروزه‬ ‫سورس‬ ‫اوپن‬ ‫یهای‬‌ ‫تکنولوژ‬ .‫هی‬‌ ‫جامع‬ ‫وطووو‬‫توس‬ ‫وهوو‬‫ک‬ ‫ویو‬‫ی‬‫هها‬‌ ‫برنام‬ ‫از‬ ‫ویوو‬‫یک‬ ‫یشوند‬‌ ‫م‬ ‫وتوووفاده‬‫اس‬ ‫ویو‬‫ن‬‫بازرگا‬ ‫ویو‬‫ت‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ونوووعتی‬‫ص‬ ،‫ویو‬‫ل‬‫عم‬ ‫شده‬ ‫وهو‬‫ی‬‫ته‬ ‫آزاد‬ ‫مافزارهای‬‌ ‫نر‬Moodle.‫و‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫ویو‬‫ت‬‫اینترن‬ ‫ووووای‬‫و‬‫وه‬‫س‬‌ ‫کل‬ ‫ویو‬‫ی‬‫برپا‬ ‫برای‬ ‫های‬‌ ‫برنام‬ ‫وتووو‬‫اس‬ .‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫لهایی‬‌ ‫ماژو‬Apache‫و‬PHP‫و‬MySQL‫کار‬ ‫و‬ ‫هاندازی‬‌ ‫را‬ ‫برای‬ .‫شده‬ ‫باعث‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫آموزشی‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫نهای‬‌ ‫انجم‬ ‫داشتن‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫یکند‬‌ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫حتما‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ،‫بیاید‬ ‫بر‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫نصب‬ ‫تا‬ ‫سهای‬‌ ‫کل‬ ‫مدرسین‬ ‫یا‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وبرای‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫آموزشگاه‬ ‫یا‬ ‫مدرسه‬ ‫سایت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫برگزار‬ ‫گیر‬ ‫وقت‬.Moodle‫آموزش‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫آموزشی‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫دهندگان‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬.  ‫از‬ ‫وتوووفاده‬‫اس‬ ‫واو‬‫ب‬moodle‫ویووو‬‫س‬ ‫ورو‬‫ی‬‫مد‬‫س‬‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫دانشجویان‬ ‫تواند‬ ‫ویوو‬‫م‬ ، ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫ویوووار‬‫بس‬ ‫امکانات‬ ‫تم‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫اختیارات‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫استاد‬ ، ‫کند‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مشخصات‬ ، ‫کنید‬ ‫معرفی‬. ‫می‬ ‫دانشجویان‬‌‫یک‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانند‬‫و‬‫دانشجویان‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫استاد‬ ‫به‬ ، ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بلگ‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگی‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫خصوصی‬ ‫پیام‬.  
 5. 5. LCMS‫نهایت‬‫در‬ ‫و‬Moodle ‫واژه‬LCMS) ‫عبارت‬ ‫سرنام‬Learning & Content Management System(‫معني‬ ‫به‬ ‫و‬ . ( )‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫آموزشي‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مديريت‬ ‫سيستم‬LCMS‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫يک‬ ( )‫الکترونيکي‬ ‫آموزش‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫اجراي‬ ‫وهوو‬‫ک‬ ‫وتووو‬‫اس‬ ‫وتو‬‫ن‬‫اينتر‬ ‫ويو‬‫ن‬‫جها‬ ‫وهوو‬‫شبک‬ ‫ل‬ً ‫معمو‬ ‫وهوو‬‫شبک‬ )eLearning(:‫است‬ ‫زير‬ ‫امکانات‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ،‫نگاه‬ ‫ترين‬ ‫کلي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫را‬ •( )‫آموزش‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫امکانات‬ •)‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫الکترونيکي‬ ‫هاي‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫درسي‬ ‫محتواي‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫دهي‬ ‫سازمان‬ ،‫توليد‬ ‫امکانات‬ (‫الکترونيکي‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫امکانات‬ ‫مجموعه‬ ‫دو‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ،‫امر‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫زعم‬ ‫به‬LCMS،‫فقط‬ . « »‫عبارت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫يعني‬ ،‫اول‬ ‫مورد‬ ‫ديگر‬LMS.‫است‬ ‫آموزشي‬ ‫محتواي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫امکانات‬ ‫فاقد‬ ‫استفاده‬ ‫نيز‬ ‫مترادف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫اين‬ ،‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫اما‬ .‫کلمه‬ ‫از‬ ‫وقتي‬ ،‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫مي‬LMS‫مذکور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نبايد‬ ‫الزاما‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ .‫دانست‬ ‫محتوا‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ،‫توليد‬ ‫امکانات‬ ‫فاقد‬ ‫را‬
 6. 6. LCMS‫نهایت‬‫در‬ ‫و‬Moodle ‫واژه‬LCMS) ‫عبارت‬ ‫سرنام‬Learning & Content Management System(‫معني‬ ‫به‬ ‫و‬ . ( )‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫آموزشي‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مديريت‬ ‫سيستم‬LCMS‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫يک‬ ( )‫الکترونيکي‬ ‫آموزش‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫اجراي‬ ‫وهوو‬‫ک‬ ‫وتووو‬‫اس‬ ‫وتو‬‫ن‬‫اينتر‬ ‫ويو‬‫ن‬‫جها‬ ‫وهوو‬‫شبک‬ ‫ل‬ً ‫معمو‬ ‫وهوو‬‫شبک‬ )eLearning(:‫است‬ ‫زير‬ ‫امکانات‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ،‫نگاه‬ ‫ترين‬ ‫کلي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫را‬ •( )‫آموزش‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫امکانات‬ •)‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫الکترونيکي‬ ‫هاي‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫درسي‬ ‫محتواي‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫دهي‬ ‫سازمان‬ ،‫توليد‬ ‫امکانات‬ (‫الکترونيکي‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫امکانات‬ ‫مجموعه‬ ‫دو‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ،‫امر‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫زعم‬ ‫به‬LCMS،‫فقط‬ . « »‫عبارت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫يعني‬ ،‫اول‬ ‫مورد‬ ‫ديگر‬LMS.‫است‬ ‫آموزشي‬ ‫محتواي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫امکانات‬ ‫فاقد‬ ‫استفاده‬ ‫نيز‬ ‫مترادف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫اين‬ ،‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫اما‬ .‫کلمه‬ ‫از‬ ‫وقتي‬ ،‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫مي‬LMS‫مذکور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نبايد‬ ‫الزاما‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ .‫دانست‬ ‫محتوا‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ،‫توليد‬ ‫امکانات‬ ‫فاقد‬ ‫را‬
 7. 7. ‫؟‬ ‫مودل‬ ‫چرا‬ •) ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫قابليت‬web-based( •‫استاندارد‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اجراي‬ ‫زمان‬ ‫محيط‬]SCORM[ •‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫درسي‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫يادگيرنده‬ ‫ارزيابي‬ ‫امكان‬ ‫كردن‬ ‫فراهم‬ ‫ارزيابي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫يادگيرنده‬ ‫پيشرفت‬ ‫ميزان‬ ‫بتواند‬ ‫آموزشي‬ ‫موسسه‬ ‫تا‬ ،‫دوره‬ ‫کامل‬ ‫اتمام‬ .‫مشخصه‬ ‫بر‬ ‫ييي‬‫ن‬‫مبت‬ ‫ييي‬‫ب‬‫ارزيا‬ ‫يني‬‫ي‬‫ا‬ ‫كند‬Question and Test Interoperability‫از‬ ‫استاندارد‬IMS.‫ميباشد‬ •‫را‬ ‫خود‬ ‫پيشرفت‬ ‫بتوانند‬ ‫هها‬‌ ‫يادگيرند‬ ‫تا‬ ،‫يادگيرنده‬ ‫براي‬ ‫آزمايي‬ ‫خود‬ ‫امكان‬ ‫كردن‬ ‫فراهم‬ .‫كنند‬ ‫ارزيابي‬ •)‫در‬ ‫يادگيرنده‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫ردگيري‬ ‫با‬ ،‫يادگيرنده‬ ‫پيشرفت‬ ‫بر‬ ‫دقيق‬ ‫نظارت‬ ‫امکان‬ (‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫ميزان‬ ‫درباره‬ ‫مديريتي‬ ‫هاي‬ ‫گزارش‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫درسي‬ ‫دوره‬ ‫سطح‬ ‫ها‬ ‫يادگيرنده‬ ‫و‬ ‫درسي‬ •‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫پيگيري‬ ‫با‬ ،‫يادگيري‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫يادگيرنده‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫هدايت‬ ‫امکان‬ ‫شده‬ ‫تعبيه‬ ‫قوانين‬ ‫و‬ ‫درسي‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫قوانين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫يادگيرنده‬ ‫سيستم‬ ‫در‬ •‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫يا‬ ‫يادگيرنده‬ ‫د‬ِ ‫خو‬ ‫توسط‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫امكان‬ •‫يا‬ ‫دپارتمان‬ ، ‫گروه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربران‬ ‫مديريت‬ ‫امکان‬role‫آنها‬
 8. 8. ‫؟‬ ‫مودل‬ ‫چرا‬ •‫کاربران‬ ‫حذف‬ ‫يا‬ ،‫انتقال‬ ،‫ايجاد‬ ‫هنگام‬ ،‫مديريتي‬ ‫کارهاي‬ ‫کردن‬ ‫خودکار‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫از‬ •‫به‬ ‫ها‬ ‫يادگيرنده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬) ‫اي‬ ‫دسته‬ ‫صورت‬batch(‫درس‬ ‫براي‬‫ها‬ •‫و‬ ‫گپ‬ ‫سيستم‬Forum •‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫انتساب‬group‫يا‬role
 9. 9. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫یادگیری‬ •)‫براي هر‬ ‫يييييييييبييي‬‫کانديداي مناس‬  ‫يييييييييبييي‬‫يييييييييتيييجو فرد مناس‬‫جس‬ (.‫کند‬ ‫مي‬ ‫وپيدا‬ ‫مختلف را جستجو‬ ‫کار داده شده را بر اساس معيارهاي‬ •) ‫اي‬ ‫دسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫يادگيرنده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬batch(‫ها‬ ‫درس‬ ‫براي‬ •( )‫الکترونیک‬ ‫دانشنامه‬ ‫آموزشي‬ ‫ويکي‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ •‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫هاي‬ ‫راهنمايي‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ •‫راهنماي‬ ‫سيستم‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫شروع‬ ‫براي‬ ‫آماده‬ ‫هاي‬ ‫قالب‬online‫دوره‬ ‫تاليف‬ ‫براي‬ .‫فرسا‬ ‫طاقت‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫بدون‬ ‫درسي‬ ‫هاي‬ •‫اضافه‬ ‫و‬ ‫يادگيرندگان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫دادن‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاري‬ ‫يادگيرنده‬ ‫کارنامه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ •‫درس‬ ‫هر‬ ‫پادگيرندگان‬ ‫براي‬ ‫کارنامه‬ ‫تعريف‬ ‫امکان‬ •( )‫شمسي،قمري،ميلدي‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫تقويم‬ •‫و‬ ‫گپ‬ ‫سيستم‬Forum
 10. 10. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫یادگیری‬ •‫غير‬ ‫تتتتتکاري‬‫دس‬ ‫و‬ ‫تتتتترسي‬‫دس‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تاتتتس‬‫حس‬ ‫و‬ ‫تهت‬‫ن‬‫محرما‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫تت‬‫ت‬‫تت‬‫حفاظ‬ ‫امکان‬ :‫رمزگذاري‬ ‫هاي‬ ‫الگوريتم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مجاز‬ •‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫انتساب‬group‫يا‬role • ‫از‬ ‫مانند پشتيباني‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬LDAP  ‫و يا محدوديت‬IP ‫امن‬ ‫سيستم‬ ‫کمک به ايجاد يک‬ •‫يادگيري‬ ‫و فرايند‬ ‫تهتتتيل ارتباطات‬‫ت‬‫تت براي  تس‬‫ت‬‫تي‬‫ت‬‫ابزارهاي اجتماع‬ ‫تيت از‬‫ت‬‫ن‬‫غ‬ ‫اي‬ ‫تت‬‫ت‬‫ته‬‫ت‬‫مجموع‬ ‫اجتماعي‬ •‫تت يا‬‫ت‬‫تل‬‫تختتت مردم در داخ‬‫تلت پاس‬‫ي‬‫تحل‬ ‫و‬ ‫تهت‬‫ي‬‫تجز‬ ‫تهت اشتراک گذاري و‬‫ب‬ ،‫ايجاد‬ ‫تت‬‫ت‬‫تا‬‫ه‬ ‫تنتتتجي‬‫نظرس‬ ‫شما‬ ‫خارج از سازمان‬ • ‫درس‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫يادگيرنده‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ •)‫وب‬ ‫تحت‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫قابليت‬web-based(  •‫درسي‬ ‫سهاي‬‌ ‫کل‬ ‫ايجاد‬ ‫امکان‬ •‫کارها‬ ‫فرآيند‬ ‫مديريت‬
 11. 11. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫امکانات‬ ‫یادگیری‬ •‫نامه‬ ‫صدور گواهي‬ ‫ساخت و‬ ‫ها‬ ‫گواهينامه‬ •.‫نرم‬ ‫ بسته‬ ‫هها‬‌ ‫تتتتتتتتتت‬‫دس‬ ‫تتتتا درون‬‫ت‬‫تتتتتته‬‫س‬‌ ‫تتتتتتاتتتزماندهي موضوع در‬‫س‬ ‫يک دوره‬ ‫داخل‬ ‫افزاري درس هاي مختلف در‬ •‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫يا‬ ‫يادگيرنده‬ ‫د‬ِ ‫خو‬ ‫توسط‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫امكان‬ •‫آنها‬ ‫کاري‬ ‫موقعيت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫اختصاص‬ •‫جامع‬ ‫گزارشات‬ ‫ايجاد‬ • ‫تتتتتاندارد‬‫اس‬ ‫تات‬‫ب‬ ‫تقت‬‫ب‬‫مطا‬ ‫تيتتت‬‫درس‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫تفت‬‫ي‬‫تال‬ ‫امکان‬SCROM ،AICC‫یا‬ ‫و‬ TinCanAPI •‫مختلف‬ ‫آزمونهای‬ ‫ايجاد‬ ‫امكان‬ • ‫سوالت‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ •‫آنها‬ ‫نقش‬ ‫يا‬ ‫دپارتمان‬ ، ‫گروه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربران‬ ‫مديريت‬ ‫امکان‬ •‫از شاخه‬ ‫يک‬ ‫سرپرستان هر‬ ‫کارکنان و‬ ‫ها بين‬ ‫گذاري فايل‬ ‫اشتراک‬
 12. 12. ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫سوالت‬

×