Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dana - socio-ecological nature park

45 views

Published on

The Blue and Green Fellowship proposes to establish a socio-ecological nature park in the coastal region between Dor-Nachsholim and Neve Yam. The aim of the plan is to preserve the rare natural resources in the region, to resurrect lost nature values and habitats and at the same time to allow the public to enjoy the beauty of the region while utilizing the socio-economical potential of the coast for the benefit of the Carmel coast region inhabitants. The concept of the park is proposed as a pragmatic alternative to development plans in the area. The park will be based on nature, ecology and sustainable development values. It will be built according to developmental principles of the Carmel biospheric region.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dana - socio-ecological nature park

 1. 1. ‫הצעה‬ ‫אקולוגי‬ ‫לפארק‬ ‫ד‬.‫נ‬.‫ה‬ ‫דור‬-‫נחשולים‬-‫הבונים‬ ‫וירוק‬ ‫כחול‬ ‫הכרמל‬ ‫בחוף‬ ‫סביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫עמותה‬ www.cahol-yarok.com
 2. 2. ‫טבע‬ ‫פארק‬ ‫להקמת‬ ‫היוזמה‬ ‫התכנית‬ ‫בעקבות‬ ‫עלתה‬ ‫בשטחי‬ ‫נופש‬ ‫כפר‬ ‫להקמת‬ ‫לקיבוץ‬ ‫מצפון‬ ‫הדגים‬ ‫בריכות‬ ‫נחשולים‬. ‫לשורת‬ ‫הצטרפה‬ ‫זו‬ ‫תכנית‬ ‫נדל‬ ‫יוזמות‬"‫אנו‬ ‫אשר‬ ‫ניות‬ ‫באחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫חווים‬. ‫אנו‬,‫וירוק‬ ‫כחול‬ ‫בעמותת‬, ‫סבורים‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫בעל‬ ‫בשטח‬ ‫כי‬ ‫עלינו‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫וחשובים‬ ‫רבים‬ ‫זהירות‬ ‫במשנה‬ ‫לטפל‬ ‫ציבורית‬ ‫ואחריות‬.
 3. 3. ‫אינם‬ ‫בנוי‬ ‫רחצה‬ ‫חוף‬ ‫או‬ ‫נופש‬ ‫כפרי‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫כדי‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫הכרמל‬ ‫חופי‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬‫לטובת‬ ‫הציבור‬. ‫להקים‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫אקולוגי‬ ‫טבע‬ ‫פארק‬ ‫שבין‬ ‫באזור‬ ‫דור‬-‫ים‬ ‫לנווה‬ ‫נחשולים‬ ‫בתוכו‬ ‫יאגד‬ ‫אשר‬ ‫טבע‬ ‫שמורת‬ ‫לאומי‬ ‫גן‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ‫ארכיאולוגיים‬ ‫אתרים‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫ובכך‬‫כבלתי‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫לקבע‬ ‫רלוונטי‬‫נדל‬ ‫ליוזמות‬"‫ואחרות‬ ‫ניות‬ ‫הדורות‬ ‫לטובת‬ ‫גם‬ ‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫הבאים‬‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 4. 4. ‫הטבע‬ ‫משאבי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫באזור‬ ‫הקיימים‬ ‫הנדירים‬ ‫הטבע‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫להשיב‬‫ובתי‬ ‫שאבדו‬ ‫הייחודיים‬ ‫הגידול‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬- ‫ליהנות‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫לאפשר‬ ‫מהמקום‬,‫מיצוי‬ ‫תוך‬ ‫החברתי‬ ‫הפוטנציאל‬-‫כלכלי‬ ‫תושבי‬ ‫לטובת‬ ‫בו‬ ‫הטמון‬ ‫חוף‬ ‫אזור‬ ‫ותושבי‬ ‫המדינה‬ ‫הכרמל‬ ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 5. 5. ‫ביניים‬ ‫הערת‬: ‫הינה‬ ‫המוצעת‬ ‫התוכנית‬ ‫בלבד‬ ‫רעיונית‬,‫ומשמשת‬ ‫היתכנות‬ ‫לבדיקת‬ ‫כבסיס‬ ‫מקיפה‬ ‫כלכלית‬ ‫ובדיקה‬. ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬,‫הניהולי‬ ‫דיון‬ ‫כמובן‬ ‫מחייב‬ ‫והסטטוטורי‬ ‫ומעמיק‬ ‫רציני‬. ‫מעשית‬ ‫כחלופה‬ ‫התחילה‬ ‫על‬ ‫העומדת‬ ‫הפיתוח‬ ‫לתכנית‬ ‫נחשולים‬ ‫בחוף‬ ‫הפרק‬ ‫לנו‬ ‫התברר‬‫שיתרונותיה‬ ‫מעצירת‬ ‫שיעור‬ ‫לאין‬ ‫גדולים‬ ‫בלבד‬ ‫פיתוח‬ ‫תכניות‬ ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 6. 6. ‫מדובר‬‫ייחודי‬ ‫בפארק‬,‫שאין‬ ‫בארץ‬ ‫כמותו‬,‫מבוסס‬ ‫שיהיה‬ ‫טבע‬ ‫ערכי‬ ‫על‬,‫אקולוגיה‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫ופיתוח‬,‫ויתוכנן‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעקרונות‬ ‫בהתאם‬ ‫של‬‫הביוספרי‬ ‫המרחב‬. ‫לתפיסתנו‬,‫שונה‬ ‫יהיה‬ ‫הפארק‬ ‫בכך‬ ‫טבע‬ ‫ומשמורת‬ ‫לאומי‬ ‫מגן‬ ‫ישלב‬ ‫שהוא‬(‫לפארקי‬ ‫בדומה‬ ‫בעולם‬ ‫טבע‬) ‫טבע‬ ‫וטיפוח‬ ‫שמירה‬ ‫וגם‬ ‫שימוש‬‫רגישות‬ ‫בעלי‬ ‫בשטחים‬ ‫לטיול‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬,‫לספורט‬ ‫ולנופש‬. ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 7. 7. ‫למשל‬: •‫עממי‬ ‫ספורט‬–‫הליכה‬ ‫שבילי‬, ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬,‫וחתירה‬ ‫שייט‬, ‫ועוד‬ •‫ימי‬ ‫מרכז‬–‫נופש‬ ‫פעילויות‬,‫חופי‬- ‫ים‬,‫כגון‬ ‫ממונע‬ ‫לא‬ ‫ימי‬ ‫וספורט‬ ‫גלישה‬,‫קייקים‬,‫ועוד‬ ‫צלילה‬ •‫צפרות‬ ‫מרכז‬–‫הדרכות‬,‫טיבוע‬ ‫ציפורים‬,‫ציפורים‬ ‫על‬ ‫תצפית‬ ‫מסתור‬ ‫ומעמדות‬ ‫במשקפות‬ •‫חינוכי‬ ‫מדעי‬ ‫מרכז‬–‫בע‬ ‫הדרכות‬"‫ח‬, ‫צפרות‬,‫ביוטופים‬ •‫והדרכות‬ ‫סיורים‬–‫באתרי‬ ‫ימית‬ ‫ארכיאולוגיה‬,‫תת‬-‫ימית‬ ‫וחופית‬,‫דור‬ ‫תל‬ ‫כגון‬,‫נמי‬ ‫תל‬, ‫העתיקות‬ ‫המלח‬ ‫בריכות‬,‫ספינות‬ ‫טרופות‬ •‫שהות‬ ‫מתחם‬(‫עורפי‬-‫ערכי‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫טבע‬)‫לינה‬ ‫מתחם‬ ‫הכולל‬,‫חניון‬ ‫לקמפרים‬,‫ועוד‬ ‫אוהלים‬,‫אשר‬ ‫הפארק‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫באופיו‬ ‫ישתלבו‬‫הבונים‬ ‫בחוף‬ ‫צולם‬
 8. 8. ‫כלכלית‬ ‫היתכנות‬ ‫ואף‬ ‫בארץ‬ ‫הקיים‬ ‫אפשרי‬ ‫מודל‬ ‫ריווחי‬ ‫להיות‬ ‫מצליח‬: ‫החולה‬ ‫אגמון‬ ‫למשל‬: •‫תיירות‬ ‫לשירותי‬ ‫זיכיונות‬ ‫ימי‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז‬ ‫כגון‬, ‫אופניים‬ ‫השכרת‬,‫צלילה‬, ‫קיאקים‬,‫מסתור‬ ‫צפיית‬ ‫ועוד‬ ‫בציפורים‬ •‫כגון‬ ‫לינה‬ ‫מתקני‬ ‫הפעלת‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬,‫קמפרים‬, ‫וכיוב‬ ‫הסעדה‬ ‫מתקני‬' ‫נחשולים‬ ‫במפרץ‬ ‫צולם‬‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 9. 9. ‫התוכנית‬ ‫יתרונות‬: •‫והסביבה‬ ‫הטבע‬ ‫שמירת‬- ‫הטבע‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫הייחודיים‬ ‫והארכיאולוגיה‬, ‫והחי‬ ‫הצומח‬ ‫השבת‬ ‫כולל‬ ‫וטיפוחם‬ ‫לאזור‬ ‫הטבעיים‬. ‫נחשולים‬ ‫במפרץ‬ ‫צולם‬
 10. 10. ‫התוכנית‬ ‫יתרונות‬: •‫לציבור‬ ‫פתוח‬ ‫טבעי‬ ‫אזור‬– ‫גדול‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫יענה‬ ‫הפארק‬ ‫פתוחים‬ ‫טבע‬ ‫אזורי‬ ‫של‬(‫בעלי‬ ‫גבוהה‬ ‫אקולוגית‬ ‫ערכיות‬ ‫רמת‬) ‫במרכז‬‫הארץ‬. ‫הוא‬ ‫הכרמל‬ ‫חוף‬ ‫אזור‬‫הריאה‬ ‫הירוקה‬‫לבין‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שבין‬ ‫חיפה‬. ‫נחשולים‬ ‫במפרץ‬ ‫צולם‬ ‫הבונים‬ ‫בחוף‬ ‫צולם‬
 11. 11. ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬ ‫התוכנית‬ ‫יתרונות‬: •‫רחבה‬ ‫אזורית‬ ‫תיירות‬– ‫הנופש‬ ‫כפרי‬ ‫תפוסת‬ ‫באזור‬ ‫התיירות‬ ‫ומוקדי‬ ‫תגדל‬ •‫תעסוקה‬ ‫יספק‬ ‫הפארק‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬‫ויתרום‬ ‫הכרמל‬ ‫חוף‬ ‫אזור‬ ‫לפיתוח‬ ‫אזורית‬ ‫תיירות‬ ‫מבחינת‬ ‫ועסקים‬: ‫צימרים‬,‫מסעדות‬,‫השכרת‬ ‫אופניים‬,‫ציוד‬ ‫השכרת‬ ‫צלילה‬,‫טיולים‬ ‫הדרכת‬, ‫ועוד‬ ‫קמפינג‬
 12. 12. ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬ ‫התוכנית‬ ‫יתרונות‬: •‫גאווה‬ ‫ומקור‬ ‫ייחודיות‬– ‫נדבך‬ ‫יהווה‬ ‫הפארק‬ ‫חוף‬ ‫במיתוג‬ ‫משמעותי‬ ‫אקולוגי‬ ‫טבע‬ ‫כאזור‬ ‫הכרמל‬ ‫ימי‬,‫מקור‬ ‫ויהווה‬ ‫והסטורי‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫גאווה‬ ‫להשגת‬ ‫אמצעי‬‫החזון‬ ‫הכרמל‬ ‫חוף‬ ‫של‬ ‫נחשולים‬ ‫במפרץ‬ ‫צולם‬
 13. 13. ‫חזון‬ ‫שבמהותו‬ ‫כאזור‬ ‫הכרמל‬ ‫חוף‬ ‫האדם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מקיים‬ ‫שניהם‬ ‫לטובת‬ ‫לסביבה‬. ‫אחד‬ ‫מצד‬– ‫הסביבתיים‬ ‫המשאבים‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫המדהימים‬ ‫שני‬ ‫מצד‬- ‫האדם‬–‫אנחנו‬‫והדורות‬ ‫הבאים‬‫להשתמש‬ ‫שיכולים‬ ‫בתבונה‬ ‫אלו‬ ‫במשאבים‬. ‫בנחשולים‬ ‫הנופש‬ ‫לכפר‬ ‫המיועד‬ ‫הבריכות‬ ‫באזור‬ ‫צולם‬
 14. 14. ‫הקמת‬ ‫אקולוגי‬ ‫טבע‬ ‫פארק‬ ‫ונכדינו‬ ‫ילדינו‬ ‫שגם‬ ‫כדי‬ ‫ליהנות‬ ‫יוכלו‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלא‬ ‫מהאזור‬. ‫וירוק‬ ‫כחול‬ ‫הכרמל‬ ‫בחוף‬ ‫סביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫עמותה‬ www.cahol-yarok.com ‫נחשולים‬ ‫במפרץ‬ ‫צולם‬

×