Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Role of vit b12
Role of vit b12
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

Download to read offline

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר בעברית
ניתן להוריד את הקובץ ולשנות את השאלות.
נא להשאיר את קרדיט הפיתוח לצוות:
אסנת טבצ'ניק, נטע לב ויעל חקשוריאן
מידע נוסף באתר:
http://gamesstudies.co.il/2015/01/06/משחק-כחזרה-על-החומר

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר בעברית
ניתן להוריד את הקובץ ולשנות את השאלות.
נא להשאיר את קרדיט הפיתוח לצוות:
אסנת טבצ'ניק, נטע לב ויעל חקשוריאן
מידע נוסף באתר:
http://gamesstudies.co.il/2015/01/06/משחק-כחזרה-על-החומר

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Yael Hakshurian (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

 1. 1. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מיליונר‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫מי‬? 50:5050:50
 2. 2. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המשחק‬ ‫חוקי‬ 50:5050:50 ‫פסילות‬ ‫מתווך‬ ‫ללא‬ ‫לקבוצה‬ ‫הנציג‬ ‫בין‬ ‫ישירה‬ ‫פנייה‬ ‫כל‬=‫פסילה‬ ‫ע‬ ‫שתישמע‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬"‫הקבוצות‬ ‫מחברי‬ ‫אחד‬ ‫י‬=‫שלו‬ ‫לקבוצה‬ ‫פסילה‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫כל‬,‫א‬ ‫האותיות‬ ‫למעט‬,‫ב‬,‫ג‬,‫לנציג‬ ‫המתווך‬ ‫בין‬ ‫ד‬=‫פסילה‬ ‫שצברה‬ ‫קבוצה‬3‫פסילות‬–‫השאלות‬ ‫בסבב‬ ‫תור‬ ‫מאבדת‬(‫שתי‬ ‫תקבל‬ ‫השנייה‬ ‫הקבוצה‬ ‫כלומר‬ ‫רצופות‬ ‫שאלות‬.) ‫עזרה‬ 50:50–‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫בעזרה‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫יש‬ ‫נציג‬ ‫לכל‬. ‫הוחלף‬ ‫הנציג‬ ‫אם‬,‫מסוג‬ ‫אחת‬ ‫עזרה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫מקבל‬ ‫החדש‬ ‫הנציג‬50:50 ‫קהל‬–‫שאלה‬ ‫להפנות‬ ‫ניתן‬‫להצבעה‬ ‫לקהל‬
 3. 3. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מדינה‬ ‫איזו‬‫אינה‬‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫ליד‬ ‫שוכנת‬? ‫ג‬.‫אוסטרליה‬ ‫ב‬.‫צרפת‬‫ד‬.‫אלבניה‬ ‫שאלה‬1 ‫א‬.‫מצרים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 4. 4. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫מקיפות‬ ‫יבשות‬ ‫אלו‬? ‫ג‬.‫אפריקה‬,‫אסיה‬,‫אמריקה‬ ‫ד‬.‫אמריקה‬,‫אסיה‬,‫אירופה‬ ‫שאלה‬2 ‫א‬.‫אירופה‬,‫אפריקה‬,‫אמריקה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 5. 5. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫בחלק‬ ‫רק‬ ‫מים‬ ‫בו‬ ‫שזורמים‬ ‫נחל‬‫מימות‬ ‫נקרא‬ ‫השנה‬: ‫ג‬.‫שוצף‬ ‫ד‬.‫נהר‬ ‫שאלה‬3 ‫א‬.‫איתן‬ 50:50 ‫ב‬.‫אכזב‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 6. 6. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫אדמה‬ ‫מרעידת‬ ‫נוצר‬ ‫נוסף‬ ‫טבע‬ ‫אסון‬ ‫איזה‬? ‫ב‬.‫הוריקן‬‫ד‬.‫שריפה‬ ‫שאלה‬4 ‫א‬.‫גלים‬ ‫בריכת‬ 50:50 ‫ג‬.‫צונאמי‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 7. 7. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫געש‬ ‫הר‬ ‫התפרצות‬ ‫בזמן‬ ‫מתפרץ‬ ‫חומר‬ ‫איזה‬? ‫ב‬.‫אדמה‬ ‫ג‬.‫בזלת‬ ‫שאלה‬5 ‫א‬.‫מים‬ 50:50 ‫ד‬.‫לבה‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 8. 8. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫הרבה‬ ‫יש‬ ‫הצפוניים‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬: ‫ב‬.‫חופים‬ ‫ג‬.‫חול‬ ‫שאלה‬6 ‫א‬.‫צדפים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫מפרצים‬
 9. 9. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫שהם‬ ‫בכך‬ ‫מאופיינים‬ ‫הדרומיים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬: ‫ג‬.‫סלעיים‬ ‫ד‬.‫מיוחדים‬ ‫מאפיינים‬ ‫אין‬ ‫שאלה‬7 ‫א‬.‫מפורצים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫חוליים‬
 10. 10. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫היא‬ ‫סואץ‬ ‫תעלת‬: ‫ב‬.‫ביוב‬ ‫תעלת‬‫ד‬.‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬ ‫נמצאת‬ ‫אינה‬ ‫שאלה‬8 ‫א‬.‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חפורה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫טבעי‬ ‫מיצר‬
 11. 11. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ש‬ ‫בכך‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬: ‫ב‬.‫נמצא‬ ‫הוא‬‫באיזור‬‫מלחמות‬ ‫מרובה‬‫ד‬.‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫קטן‬ ‫יחסית‬ ‫הוא‬ ‫כלום‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫שאלה‬9 ‫א‬.‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫שלוש‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫הוא‬‫יבשות‬ ‫ומשמש‬‫ימי‬ ‫תחבורה‬ ‫נתיב‬
 12. 12. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המדברי‬ ‫האקלים‬ ‫של‬ ‫הנוסף‬ ‫שמו‬ ‫מהו‬? ‫ג‬.‫תיכוני‬ ‫ים‬ ‫ד‬.‫דרומי‬ ‫שאלה‬10 ‫א‬.‫ערבתי‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫צחיח‬
 13. 13. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫משקעים‬ ‫מהם‬? ‫ב‬.‫עננים‬,‫וגשם‬ ‫ברד‬‫ד‬.‫חמסין‬,‫ושלג‬ ‫רוח‬ ‫שאלה‬11 ‫א‬.‫רוח‬,‫וחמסין‬ ‫עננים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫גשם‬,‫וברד‬ ‫שלג‬
 14. 14. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מהו‬‫קלימוגרף‬? ‫ג‬.‫קילומטרים‬ ‫מדד‬ ‫ד‬.‫הרוחות‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫המציג‬ ‫גרף‬ ‫שאלה‬12 ‫א‬.‫נוף‬ ‫תמונת‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫כמות‬ ‫של‬ ‫גרפי‬ ‫תרשים‬ ‫טמפרטורות‬ ‫וממוצע‬ ‫משקעים‬
 15. 15. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המילה‬ ‫פירוש‬ ‫מה‬"‫בצורת‬"? ‫ב‬.‫בגשמים‬ ‫מרובה‬ ‫עונה‬ ‫ג‬.‫קשים‬ ‫חמסינים‬ ‫עם‬ ‫עונה‬ ‫שאלה‬13 ‫א‬.‫הענבים‬ ‫את‬ ‫בוצרים‬ ‫בו‬ ‫הזמן‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫קטנה‬ ‫גשמים‬ ‫כמות‬ ‫עם‬ ‫עונה‬
 16. 16. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫היורדת‬ ‫הממוצעת‬ ‫המשקעים‬ ‫כמות‬ ‫מהי‬ ‫תיכוני‬ ‫הים‬ ‫באקלים‬ ‫בחורף‬? ‫ב‬.30‫מ‬"‫ל‬ ‫ג‬.1000‫מ‬"‫ל‬ ‫שאלה‬14 ‫א‬.100‫מ‬"‫ל‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.500‫מ‬"‫ל‬
 17. 17. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫הוא‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬: ‫ג‬.‫אוקיאנוס‬ ‫ד‬.‫אגם‬ ‫שאלה‬15 ‫א‬.‫פתוח‬ ‫ים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫סגור‬ ‫ים‬
 18. 18. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ימית‬ ‫תעלה‬ ‫מהי‬? ‫ב‬.‫געש‬ ‫הר‬ ‫מהתפרצות‬ ‫שנוצרה‬ ‫תעלה‬ ‫ג‬.‫הים‬ ‫בקרקעית‬ ‫שנחפרה‬ ‫תעלה‬ ‫שאלה‬16 ‫א‬.‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫שנוצרה‬ ‫תעלה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫אדם‬ ‫בידי‬ ‫שנחפה‬ ‫תעלה‬
 19. 19. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מיצרי‬‫הבוספורוס‬‫ב‬ ‫נמצאים‬: ‫ב‬.‫אביב‬ ‫תל‬,‫ישראל‬‫ד‬.‫יורק‬ ‫ניו‬,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫שאלה‬17 ‫א‬.‫קהיר‬,‫מצרים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫איסטנבול‬,‫תורכיה‬
 20. 20. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ה‬ ‫בחלקו‬ ‫מלוחי‬ ‫מים‬ ‫נמצא‬_______ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫ב‬.‫צפוני‬‫ד‬.‫מערבי‬ ‫שאלה‬18 ‫א‬.‫מזרחי‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫דרומי‬
 21. 21. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫החוף‬ ‫ברצועת‬ ‫גלים‬ ‫שוברי‬ ‫בונים‬ ‫מה‬ ‫לשם‬? ‫ב‬.‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫מקום‬ ‫ג‬.‫העצים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫שאלה‬19 ‫א‬.‫הנוסעים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫מהסיפון‬ ‫לרדת‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לשם‬
 22. 22. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫גם‬ ‫נקרא‬ ‫המדברי‬ ‫האקלים‬: ‫ג‬.‫שרבי‬ ‫אקלים‬ ‫ד‬.‫צפוני‬ ‫אקלים‬ ‫שאלה‬20 ‫א‬.‫חורפי‬ ‫אקלים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫צחיח‬ ‫אקלים‬

×