Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Culture in Theresienstadt (Hebrew)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Theresienstadt ghetto

Download to read offline

בתקופת השואה התערערו המסגרות החברתיות של היהודים, וחיי היום-יום נשתבשו בשל ההכרח לברוח ממקום למקום ולהסתתר מפני המוות. המסגרת שנפגעה יותר מכול היא מסגרת המשפחה: לעתים קרובות נבצר מההורים לגונן על ילדיהם ולהנחיל להם את הערכים שהאמינו בהם. הדבר גרם לזעזוע חברתי, שכן להורים תפקיד מכריע בעיצוב זהותם וגורלם של ילדיהם.

בשיעור זה נלמד על מסגרת חלופית לתא המשפחה – מעונות ובתי ילדים - שהוקמה בגטו טרזיינשטט, שמטרתה הייתה להציב חיץ בין המציאות הקשה בגטו לבין הילדים, ולבנות להם ילדות תקינה ככל האפשר - מערכת חינוך, משחקים, חברים ועוד. מסגרת זו תפסה מקום נכבד בעיצוב דרכם של הילדים בתקופה זו ונסכה בהם כוח ותקווה בימים הקשים.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Theresienstadt ghetto

 1. 1. "‫חבר‬ ‫לי‬ ‫ֵה‬‫י‬ֱ‫ה‬,‫אח‬ ‫לי‬ ‫ֵה‬‫י‬ֱ‫ה‬"... ‫טרזיינשטט‬ ‫בגטו‬ ‫והנוער‬ ‫הילדים‬ ‫חטיבת‬ ‫לתלמידי‬ ‫מיועד‬ ‫השיעור‬‫הביניים‬
 2. 2. ‫הקדמה‬ ‫דצמבר‬ ‫מראשית‬1941‫לגטו‬ ‫יהודים‬ ‫אלפי‬ ‫גורשו‬‫טרזיינשטט‬.‫שכנה‬ ‫העיר‬ ‫צ‬ ‫מערב‬ ‫בצפון‬'‫כיה‬.‫ס‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫לפיקודם‬ ‫נתון‬ ‫היה‬ ‫הגטו‬"‫ס‬,‫עליו‬ ‫והשמירה‬ ‫ז‬ ‫בידי‬ ‫הופקדה‬'‫נדרמים‬(‫שוטרים‬)‫צ‬'‫כיים‬,‫יושביו‬ ‫הצליחו‬ ‫ובאמצעותם‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫לקיים‬ ‫היהודים‬. ‫מצ‬ ‫יהודים‬ ‫בעיקר‬ ‫נכלאו‬ ‫טרזיינשטט‬ ‫בגטו‬'‫כיה‬,‫מגרמניה‬ ‫וכן‬,‫מאוסטריה‬, ‫מהולנד‬,‫ומהונגריה‬ ‫מדנמרק‬.‫גירוש‬ ‫לפני‬ ‫מעבר‬ ‫מחנה‬ ‫לשמש‬ ‫נועד‬ ‫הגטו‬ ‫השמדה‬ ‫למחנות‬ ‫בהדרגה‬ ‫היהודים‬.‫בהמשך‬,‫בשנת‬1944,‫אתר‬ ‫שימש‬ ‫הוא‬ ‫כ‬ ‫שהוצג‬ ‫בכך‬ ‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫לרצח‬ ‫הסוואה‬"‫לדוגמה‬ ‫יהודי‬ ‫יישוב‬"‫בעל‬ "‫עצמי‬ ‫יהודי‬ ‫נהל‬ ִ‫מ‬."‫צ‬ ‫מנהיגי‬'‫בדרך‬ ‫למנוע‬ ‫תקווה‬ ‫מתוך‬ ‫בתכנית‬ ‫תמכו‬ ‫כיה‬ ‫צ‬ ‫יהודי‬ ‫את‬ ‫ולהחזיק‬ ‫למזרח‬ ‫היהודים‬ ‫גירוש‬ ‫את‬ ‫זו‬'‫סוף‬ ‫עד‬ ‫במולדתם‬ ‫כיה‬ ‫המלחמה‬.
 3. 3. ‫הקדמה‬ ‫ניהלה‬ ‫בגטו‬ ‫החיים‬ ‫את‬"‫זקנים‬ ‫מועצת‬", (Aeltestenrat)‫וישבו‬‫בה‬ ‫היהודים‬ ‫מנהיגי‬.‫ואחריו‬ ‫אדלשטיין‬ ‫יעקב‬ ‫היו‬ ‫המועצה‬ ‫ראשי‬ ‫בנימין‬ ‫והרב‬ ‫אפשטיין‬ ‫פאול‬ ‫הסוציולוג‬‫מורמלשטיין‬‫מווינה‬.‫על‬ ‫המועמדים‬ ‫רשימות‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ ‫האכזרית‬ ‫החובה‬ ‫הוטלה‬ ‫המועצה‬ ‫לגירוש‬,‫בגטו‬ ‫העבודה‬ ‫ארגון‬ ‫בידיה‬ ‫הופקדו‬ ‫וכן‬,‫המזון‬ ‫חלוקת‬,‫שיכון‬ ‫החדשים‬ ‫המגורשים‬,‫ובריאות‬ ‫תברואה‬ ‫ענייני‬,‫בקשישים‬ ‫הטיפול‬ ‫ובנוער‬,‫תרבות‬ ‫ענייני‬,‫ועוד‬ ‫בגטו‬ ‫הסדר‬ ‫שמירת‬.‫בגטו‬ ‫הצפיפות‬ ‫לקויה‬ ‫והתזונה‬ ‫קשה‬ ‫הייתה‬,‫באולמות‬ ‫הצטופפו‬ ‫היהודים‬ ‫ואלפי‬ ‫הגדולים‬.
 4. 4. ‫הקדמה‬ ‫ומגפות‬ ‫שונות‬ ‫מחלות‬ ‫פשטו‬ ‫בגטו‬.‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫בשנת‬1942‫מתו‬ 50.4%‫הגטו‬ ‫מיושבי‬.‫את‬ ‫להפריד‬ ‫הוחלט‬ ‫הרבה‬ ‫הצפיפות‬ ‫בשל‬ ‫מהמבוגרים‬ ‫ממגורי‬ ‫הילדים‬ ‫מגורי‬.‫שליליות‬ ‫תופעות‬ ‫הולידה‬ ‫הצפיפות‬ ‫ומתגבר‬ ‫הולך‬ ‫רעב‬ ‫כגון‬,‫גנבות‬ ‫ואף‬ ‫נפשית‬ ‫מצוקה‬.‫על‬ ‫נוסף‬ ‫האלה‬ ‫הקשיים‬,‫נכנסו‬ ‫יום‬ ‫בכל‬‫לטרייזנשטט‬‫ועוד‬ ‫עוד‬‫טרנספורטים‬ (‫משלוחים‬),‫ממנו‬ ‫יצאו‬ ‫גם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫אך‬‫טרנספורטים‬‫מזרחה‬ ‫ידועים‬ ‫לא‬ ‫למקומות‬.‫ראשיהם‬ ‫מעל‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫ריחפה‬ ‫הגירושים‬ ‫אימת‬ ‫הגטו‬ ‫תושבי‬ ‫של‬,‫יהודית‬ ‫עיר‬ ‫תתקיים‬ ‫המבצר‬ ‫חומות‬ ‫שבין‬ ‫והאשליה‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ ‫נגוזה‬ ‫אוטונומית‬.
 5. 5. ‫דיון‬‫כיתתי‬ •‫לכם‬ ‫המוכר‬ ‫העולם‬ ‫על‬ ‫חשבו‬:‫הנחוצים‬ ‫הדברים‬ ‫לדעתכם‬ ‫מהם‬ ‫ונורמלית‬ ‫תקינה‬ ‫בסביבה‬ ‫שיחיו‬ ‫כדי‬ ‫לילדים‬? ‫אווה‬‫ארבן‬: "‫ברכבת‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫יצאתי‬ ‫משם‬‫לטרזין‬‫לגטו‬ ‫ממש‬ ‫הגיעה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬. ‫הגטו‬ ‫לפני‬ ‫קילומטר‬ ‫כארבעה‬ ‫הגיעה‬ ‫היא‬.‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הברכיים‬ ‫עד‬ ‫שלג‬ ‫עם‬ ‫וללכת‬ ‫שלו‬ ‫המזוודה‬ ‫את‬.‫קטנים‬ ‫ילדים‬ ‫היו‬, ‫בוכים‬ ‫ילדים‬ ‫היו‬,‫להיות‬ ‫הפסיקו‬ ‫שפתאום‬ ‫שלי‬ ‫בגיל‬ ‫ילדים‬ ‫היו‬ ‫ילדים‬.‫רגע‬ ‫בן‬ ‫קרה‬ ‫זה‬,‫נגמרה‬ ‫הילדות‬.‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫מי‬?"...
 6. 6. ‫כיתתי‬ ‫דיון‬ "‫ההורים‬,‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הגיעו‬ ‫אם‬‫לטרזין‬,‫רק‬ ‫או‬‫אמהות‬‫עם‬ ‫ים‬ִ‫ינ‬ ִ‫ט‬ ְ‫ק‬ ְ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫בק‬ ‫גדולים‬ ‫באולמות‬ ‫אוכסנו‬ ‫ילדים‬,‫לחוד‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬. ‫בבלוקים‬ ‫או‬ ‫קומות‬ ‫שלוש‬ ‫או‬ ‫שתיים‬ ‫של‬ ‫בדרגשים‬ ‫ישנו‬ ‫שם‬,‫כלומר‬ ‫הצ‬ ‫האזרחית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מן‬ ‫שפונו‬ ‫בתים‬'‫כית‬.‫על‬ ‫בתחילה‬ ‫ישנו‬ ‫שם‬ ‫הרצפה‬,‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫מזרן‬ ‫על‬]...[‫רוב‬‫האמהות‬‫לצאת‬ ‫נאלצו‬ ‫לעבודה‬,‫המעונות‬ ‫הוקמו‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬,‫הסביבה‬ ‫היו‬ ‫הנוכחי‬ ‫שבמצב‬ ‫הילדים‬ ‫למען‬ ‫ליצור‬ ‫היה‬ ‫שאפשר‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬". •‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הילדים‬ ‫לדעתכם‬ ‫נאלצו‬ ‫קשיים‬ ‫אלו‬ ‫עם‬‫הגיעם‬ ‫לטרזינשטט‬,‫שלהם‬ ‫הילדות‬ ‫לעולם‬ ‫קרה‬ ‫ומה‬?
 7. 7. ‫ונוער‬ ‫לילדים‬ ‫בגטו‬ ‫החיים‬ ‫יעקב‬ ‫של‬ ‫מעייניו‬ ‫בראש‬ ‫עמדו‬ ‫הגטו‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בימיו‬ ‫כבר‬ ‫אדלשטיין‬,‫היודנרט‬ ‫ראש‬,‫הנוער‬ ‫ובני‬ ‫הילדים‬.‫תנאי‬ ‫את‬ ‫להטיב‬ ‫כדי‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫המגורים‬,‫מהילדים‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫מעבר‬ ‫היהודית‬ ‫ההנהגה‬ ‫יזמה‬ ‫מיוחדים‬ ‫מעונות‬ ‫אל‬(‫שכונו‬"‫יים‬ ַ‫ה‬)"‫ציבור‬ ‫בבנייני‬.‫הייתה‬ ‫המטרה‬, ‫הפיזיים‬ ‫התנאים‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫נוסף‬,‫חינוך‬ ‫מסגרות‬ ‫הילדים‬ ‫למען‬ ‫להקים‬ ‫ולהרחיקם‬ ‫לו‬ ‫זקוקים‬ ‫בגילם‬ ‫שילדים‬ ‫רגיל‬ ‫חינוך‬ ‫לקבל‬ ‫יוכלו‬ ‫שבהן‬ ‫הגטו‬ ‫של‬ ‫השליליות‬ ‫מההשפעות‬.‫ולמנות‬ ‫לחינוך‬ ‫במעון‬ ‫הילדים‬ ‫זכו‬ ‫כך‬ ‫המבוגרים‬ ‫משל‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫מזון‬,‫היו‬ ‫הם‬ ‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫ובמשך‬ ‫מדריכים‬ ‫להשגחת‬ ‫נתונים‬.‫יחיו‬ ‫שילדיהם‬ ‫רבים‬ ‫הורים‬ ‫העדיפו‬ ‫לכן‬ ‫בלעדיהם‬ ‫במעונות‬.‫ייחודית‬ ‫חיים‬ ‫מציאות‬ ‫הולידו‬ ‫הללו‬ ‫הנסיבות‬.
 8. 8. ‫חלק‬‫א‬ ‫וילדיהם‬ ‫הורים‬‫בטרזיינשטט‬ ‫ילדיהם‬ ‫של‬ ‫וגורלם‬ ‫זהותם‬ ‫בעיצוב‬ ‫מכריע‬ ‫תפקיד‬ ‫להורים‬-‫גיבוש‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫הדימוי‬,‫והקניית‬ ‫האישיות‬ ‫שאיפותיהם‬ ‫מימוש‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫שידריכו‬ ‫הערכים‬.‫ועל‬ ‫רבה‬ ִ‫ק‬ ‫על‬ ‫נשענים‬ ‫אלו‬ ‫יחסים‬ ‫הדדית‬ ‫תלות‬.‫צורכיהם‬ ‫את‬ ‫שיספק‬ ‫הבוגר‬ ‫להורה‬ ‫נזקקים‬ ‫הילדים‬ ‫הבסיסיים‬-‫מזון‬,‫בדבר‬ ‫תלויה‬ ‫שאינה‬ ‫ואהבה‬ ‫מחסה‬.‫של‬ ‫צמיחתם‬ ‫של‬ ‫ביכולתם‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תלויות‬ ‫הפנימי‬ ‫עולמם‬ ‫ויציבות‬ ‫הילדים‬ ‫למלא‬ ‫ההורים‬‫את‬‫זה‬ ‫תפקידם‬. •‫החיים‬ ‫בתנאי‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫ולמלא‬ ‫להמשיך‬ ‫ההורים‬ ‫יכלו‬ ‫האם‬ ‫בגטו‬‫טרזין‬?
 9. 9. ‫פעילות‬ ‫קבוצות‬ ‫לארבע‬ ‫התחלקו‬,‫כל‬‫בקשיי‬ ‫העוסק‬ ‫אחד‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫תעבוד‬ ‫קבוצה‬ ‫היום‬-‫משל‬ ‫מגוריהם‬ ‫הפרדת‬ ‫בעקבות‬ ‫הילדים‬ ‫בחיי‬ ‫יום‬‫הוריהם‬,‫בעזרת‬ ‫לדיון‬ ‫השאלות‬‫שלהלן‬: •‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הנפרדים‬ ‫המגורים‬ ‫האם‬,‫הוריהם‬ ‫ללא‬,‫מהות‬ ‫את‬ ‫לדעתכם‬ ‫שינו‬ ‫לילדים‬ ‫הורים‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬(‫ריחוק‬,‫רבה‬ ִ‫ק‬,‫ועוד‬ ‫סמכות‬ ‫ערעור‬)? •‫שלפניכם‬ ‫המקורות‬ ‫מתוך‬ ‫עולים‬ ‫קשיים‬ ‫אילו‬?‫וההורים‬ ‫הילדים‬ ‫כיצד‬ ‫אלו‬ ‫קשיים‬ ‫עם‬ ‫התמודדו‬?‫לפתור‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫דילמות‬ ‫אילו‬? •‫נפרדים‬ ‫במגורים‬ ‫נשכרים‬ ‫יצאו‬ ‫הילדים‬ ‫במה‬?‫עליהם‬ ‫השפיע‬ ‫הדבר‬ ‫כיצד‬ ‫לטובה‬? ‫לאחר‬‫האלה‬ ‫בשאלות‬ ‫לדון‬ ‫הקבוצות‬ ‫שיסיימו‬,‫את‬ ‫בקצרה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫תציג‬ ‫בגטו‬ ‫והוריהם‬ ‫ילדים‬ ‫בנושא‬ ‫שהעלתה‬ ‫התובנות‬ ‫ואת‬ ‫העדויות‬‫טרזין‬,‫בעזרת‬ ‫לדיון‬ ‫השאלות‬.
 10. 10. ‫נושא‬1:‫געגועים‬‫לאימא‬ ‫ת‬.‫הרמן‬: "14‫בנובמבר‬1944,‫שעה‬21:30 ‫מאוד‬ ‫לי‬ ‫עצוב‬ ‫היום‬.‫העבודה‬ ‫אחרי‬ ‫לברוח‬ ‫לי‬ ‫בא‬.‫לי‬ ‫חסר‬ ‫לא‬ ‫כלום‬,‫ומשמחת‬ ‫מנחמת‬ ‫שהייתה‬ ‫ורכה‬ ‫חמה‬ ‫יד‬ ‫רק‬.‫כאן‬ ‫נמצאת‬ ‫אני‬ ‫לבד‬ ‫לחיות‬ ‫כבר‬ ‫מסוגלת‬ ‫שאני‬ ‫וחשבתי‬ ‫זרים‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬.‫אני‬ ‫לאימא‬ ‫מתגעגעת‬.‫עצות‬ ‫אובדת‬ ‫אני‬ ‫לפעמים‬.‫ללכת‬ ‫למי‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ]...[‫איננה‬ ‫שלי‬ ‫שאימא‬ ‫לי‬ ‫צר‬]...[‫באימהותה‬ ‫לי‬ ‫חסרה‬ ‫היא‬" ]...[
 11. 11. ‫נושא‬2:‫בלי‬ ‫החיים‬‫ההורים‬ "‫העבודה‬ ‫אחרי‬ ‫הורינו‬ ‫אצל‬ ‫לבקר‬ ‫לנו‬ ‫הותר‬ ‫וכך‬,‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬,‫אצל‬ ‫לחם‬ ‫פרוסת‬ ‫שנמצא‬ ‫בתקווה‬ ‫קרובינו‬,‫רעבו‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דעתנו‬ ‫לתת‬ ‫מבלי‬]...[‫היה‬ ‫אבי‬ ‫הבית‬ ‫יושבי‬ ‫לפני‬ ‫אותי‬ ‫להציג‬ ‫גאה‬.‫וזה‬ ‫הקורנות‬ ‫פניו‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫טובה‬ ‫הרגשה‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ‫אצלי‬ ‫מעורר‬,‫עצובה‬ ‫אך‬". "‫בואי‬ ‫אחרי‬‫לטרזין‬‫ין‬ ִ‫ט‬ ְ‫ק‬ ְ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫בק‬ ‫שוכנתי‬(‫אולם‬.)‫הראשונים‬ ‫מהימים‬ ‫להגיע‬ ‫שלי‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החלום‬ ‫היה‬‫להיים‬(‫מעון‬]...[ )‫אותי‬ ‫משכו‬ ‫וחייכנים‬ ‫צעירים‬ ‫פנים‬,‫הפנים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫מוכנה‬ ‫הייתי‬ ‫בהן‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שמתקוטטים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הנרגזים‬"]...[
 12. 12. ‫נושא‬3:‫תפקיד‬‫החברים‬ "‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫נשכחת‬ ‫לא‬ ‫חוויה‬ ‫עוד‬‫ב‬'‫היים‬'(‫מעון‬:)‫הרגישה‬ ‫אימא‬ ‫שבוע‬ ‫לפני‬ ‫לעוגות‬ ‫זקוקה‬ ‫והייתה‬ ‫מאוד‬ ‫רע‬.‫אומללה‬ ‫שאני‬ ‫לבנות‬ ‫סיפרתי‬,‫לי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לאימא‬ ‫לתת‬ ‫מה‬.‫כלום‬ ‫אמרו‬ ‫לא‬ ‫הבנות‬,‫צרור‬ ‫מיטתי‬ ‫על‬ ‫מצאתי‬ ‫ובערב‬ ‫עוגות‬.‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫אפילו‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬,‫נרגשת‬ ‫הייתי‬ ‫כך‬ ‫כל‬.‫הבנות‬ ‫ואז‬ ‫אימא‬ ‫בשביל‬ ‫משהו‬ ‫כשאצטרך‬ ‫תמיד‬ ‫אליהן‬ ‫לפנות‬ ‫שאוכל‬ ‫לי‬ ‫אמרו‬". "‫הערב‬ ‫באותו‬,‫באוגוסט‬ ‫עשר‬ ‫האחד‬,‫הביתה‬ ‫חזרתי‬‫להיים‬(‫מעון‬.)‫שם‬ ‫היו‬ ‫מתנות‬ ‫מלא‬ ‫היה‬ ‫והשולחן‬ ‫הבנות‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬]...[‫אלי‬ ‫להידחף‬ ‫התחילו‬ ‫הבנות‬ ‫ולא‬ ‫בעיני‬ ‫עמדו‬ ‫שהדמעות‬ ‫ללב‬ ‫ונוגע‬ ‫יפה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ ‫אותי‬ ‫ולברך‬ ‫יכלתי‬‫לדבר‬]...[‫אותי‬ ‫שאוהבים‬ ‫על‬ ‫נפלאה‬ ‫הרגשה‬ ‫הרגשתי‬.‫חם‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫הערב‬ ‫באותו‬ ‫ונרדמתי‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫שכבר‬ ‫כמו‬ ‫הלב‬ ‫על‬ ‫וטוב‬,‫זמן‬ ‫אחרי‬ ‫רב‬,‫ומאושרת‬ ‫נינוחה‬".
 13. 13. ‫נושא‬4:‫וחוסר‬ ‫הבושה‬‫הפרטיות‬ "‫ב‬ ‫ניקיון‬ ‫עובדת‬ ‫שהייתה‬ ‫אמי‬ ‫את‬ ‫אני‬ ‫זוכר‬-L-417‫ישנה‬ ‫ובלילות‬ ‫ין‬ ִ‫ט‬ ְ‫ק‬ ְ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫בק‬(‫אולם‬),‫הרגשתי‬ ‫לא‬ ‫החופשי‬ ‫בזמנה‬ ‫לבקרה‬ ‫בא‬ ‫וכשהייתי‬ ‫בנוח‬ ‫עצמי‬ ‫את‬.‫עצום‬ ‫אולם‬ ‫זה‬ ‫היה‬,‫גרו‬ ‫שבו‬100-120‫נשים‬. ‫באתי‬ ‫כאשר‬,‫להיכנס‬ ‫מותר‬ ‫אם‬ ‫הדלת‬ ‫על‬ ‫לדפוק‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬.‫לא‬ ‫מיטתה‬ ‫על‬ ‫שוכבת‬ ‫או‬ ‫מתפשטת‬ ‫אישה‬ ‫והנה‬ ‫נכנסתי‬ ‫פעם‬,‫לא‬ ‫וזה‬ ‫עבורי‬ ‫נעים‬ ‫היה‬.‫התביישתי‬.‫החוצה‬ ‫לה‬ ‫לקרוא‬ ‫מבקש‬ ‫הייתי‬ ‫לכן‬ ‫יחד‬ ‫היינו‬ ‫ושם‬". "‫ין‬ ִ‫ט‬ ְ‫ק‬ ְ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫בק‬(‫אולם‬)‫פרטיות‬ ‫שום‬ ‫לאדם‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬,‫שכן‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫לעשות‬ ‫האפשרות‬,‫לקרוא‬ ‫או‬ ‫ללמוד‬" ...
 14. 14. ‫סיכום‬ ‫שאלת‬ •‫גטו‬ ‫על‬ ‫שלמדתם‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫טרזין‬‫שקראתם‬ ‫והעדויות‬,‫מה‬ ‫במעונות‬ ‫שנבנתה‬ ‫החיים‬ ‫במציאות‬ ‫מיוחד‬?‫נוצרה‬ ‫מה‬ ‫רקע‬ ‫על‬, ‫מעבר‬ ‫בגטו‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫במציאות‬ ‫זו‬ ‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫השתלבה‬ ‫וכיצד‬?
 15. 15. ‫בגטו‬ ‫הורות‬ ‫מהילדים‬ ‫הפרידה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫נאלצו‬ ‫טרזיינשטט‬ ‫בגטו‬ ‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫הילדים‬ ‫במעונות‬ ‫שבמגורים‬ ‫היתרון‬ ‫משום‬.‫את‬ ‫אילצה‬ ‫מההורים‬ ‫הפרידה‬ ‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫ועצמאות‬ ‫אחריות‬ ‫עליהם‬ ‫לקבל‬ ‫הילדים‬.‫היווה‬ ‫בגטו‬ ‫הילדים‬ ‫לרוב‬ ‫קיומו‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫הביולוגית‬ ‫למשפחה‬ ‫משמעותי‬ ‫תחליף‬ ‫המעון‬. ‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫מקום‬ ‫והמדריכות‬ ‫המדריכים‬ ‫מילאו‬ ‫במעונות‬ ‫הילדים‬,‫הצדה‬ ‫נדחקו‬ ‫ההורים‬ ‫ואילו‬.‫זכויות‬ ‫מההורים‬ ‫נשללו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫והקניית‬ ‫לערכים‬ ‫ילדיהם‬ ‫חינוך‬ ‫כמו‬ ‫בסיסיות‬.‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫החיים‬ ‫תנאי‬ ‫עקב‬ ‫ילדיהם‬ ‫של‬ ‫הכפויה‬ ‫בהתבגרות‬ ‫אונים‬ ‫בחוסר‬ ‫ההורים‬ ‫חזו‬ ‫הקשים‬–‫מגפות‬,‫והשפלה‬ ‫מחלות‬.‫כך‬ ‫בתוך‬,‫רכבת‬ ‫מהגטו‬ ‫יצאה‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ "‫השילוחים‬"‫בו‬ ‫שנותרו‬ ‫המעטים‬ ‫על‬ ‫ואיימה‬,‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫הופרדו‬ ‫ולעתים‬ ‫במחנות‬ ‫למוות‬ ‫בנפרד‬ ‫ונשלחו‬ ‫אחת‬.
 16. 16. ‫לדיון‬ ‫שאלה‬ •‫נוער‬ ‫בתנועות‬ ‫מדריכים‬ ‫בימינו‬ ‫ממלאים‬ ‫תפקיד‬ ‫אילו‬,‫במתנ‬"‫סים‬, ‫וכדומה‬ ‫בחוגים‬?‫חניכיהם‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫מתקיים‬ ‫קשר‬ ‫איזה‬?
 17. 17. ‫חלק‬‫ב‬ ‫מדריכים‬‫וילדים‬‫בטרזיינשטט‬ ‫הילדים‬ ‫בין‬ ‫מורכבים‬ ‫יחסים‬ ‫יצרה‬ ‫במעונות‬ ‫החיים‬ ‫מציאות‬.‫שגרת‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫היום‬-‫במעונות‬ ‫יום‬,‫מההורים‬ ‫הפרידה‬,‫המתמיד‬ ‫הרעב‬,‫במחיצתם‬ ‫השהייה‬ ‫ולא‬ ‫חדשים‬ ‫חיים‬ ‫ואורחות‬ ‫מנהגים‬ ‫שבקבלת‬ ‫והכורח‬ ‫זרים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫מוכרים‬,‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫למקום‬ ‫מהשילוחים‬ ‫המתמיד‬ ‫הפחד‬ ‫בצל‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫במחנה‬ ‫שהותם‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫להם‬ ‫חשופים‬ ‫היו‬ ‫שהילדים‬-‫יצרו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫הילדים‬ ‫בין‬ ‫וכעסים‬ ‫מתיחות‬ ‫לעתים‬.‫אחר‬ ‫מצד‬,‫קשרים‬ ‫גם‬ ‫יצרו‬ ‫אלו‬ ‫תנאים‬ ‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫רגילים‬ ‫מקשרים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שחרגו‬.‫היה‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫הווי‬ ‫במעונות‬ ‫משותפים‬ ‫לחיים‬ ‫בסיס‬:‫צעירים‬ ‫מדריכים‬ ‫בהדרכת‬ ‫הופעלו‬ ‫הילדים‬ ‫מחניכיהם‬ ‫ספורות‬ ‫בשנים‬ ‫אך‬ ‫בוגרים‬ ‫לעתים‬ ‫שהיו‬.‫ועל‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫המדריכים‬ ‫מופקדים‬ ‫היו‬ ‫הילדים‬ ‫פעילות‬.‫מכך‬ ‫יתרה‬,‫כלל‬ ‫שבדרך‬ ‫מכיוון‬ ‫המשפחה‬ ‫מסגרת‬ ‫פורקה‬,‫אהבה‬ ‫כמו‬ ‫אינטימיים‬ ‫רגשות‬,‫כעס‬,‫ועוד‬ ‫תלות‬ ‫והמדריכות‬ ‫המדריכים‬ ‫אל‬ ‫כעת‬ ‫הופנו‬ ‫ההורים‬ ‫אל‬ ‫בעבר‬ ‫הופנו‬ ‫אשר‬.
 18. 18. ‫ב‬ ‫חלק‬ ‫וילדים‬ ‫מדריכים‬‫בטרזיינשטט‬ •‫המשפחה‬ ‫למסגרת‬ ‫תחליף‬ ‫לשמש‬ ‫זו‬ ‫מסגרת‬ ‫הצליחה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬, ‫המדריכים‬ ‫עליהם‬ ‫קיבלו‬ ‫תפקידים‬ ‫ואילו‬?‫מבעד‬ ‫זאת‬ ‫נבחן‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫המדריכים‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫לעיניהם‬.
 19. 19. ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ ‫התלמידים‬‫הקבוצות‬ ‫באותן‬ ‫לעבוד‬ ‫ימשיכו‬–‫היחסים‬ ‫טיב‬ ‫על‬ ‫נושא‬ ‫תקבל‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫למדריכים‬ ‫הילדים‬ ‫בין‬,‫לדיון‬ ‫השאלות‬ ‫בעזרת‬‫שלהלן‬: •‫המשפחתי‬ ‫התא‬ ‫של‬ ‫התפרקותו‬ ‫עם‬,‫עבור‬ ‫חשוב‬ ‫תפקיד‬ ‫הצעירים‬ ‫המדריכים‬ ‫מילאו‬ ‫הילדים‬. •‫בגטו‬ ‫המדריכים‬ ‫של‬ ‫תפקידם‬ ‫שונה‬ ‫היה‬ ‫במה‬,‫הילדים‬ ‫בבתי‬,‫מדריכי‬ ‫של‬ ‫מתפקידם‬ ‫כיום‬ ‫נוער‬ ‫תנועות‬? •‫מהמדריכים‬ ‫בגטו‬ ‫המציאות‬ ‫תבעה‬ ‫מה‬? •‫בבתי‬ ‫ואילו‬ ‫קריסה‬ ‫סף‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫בגטו‬ ‫המבוגרים‬ ‫שעולם‬ ‫מכך‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫עולם‬ ‫צמח‬ ‫הילדים‬,‫הרעב‬ ‫סכנות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫נתינה‬ ‫ושל‬ ‫יצירה‬ ‫של‬ ‫בגטו‬ ‫והמוות‬? ‫בעדויות‬ ‫לדון‬ ‫הקבוצות‬ ‫שיסיימו‬ ‫לאחר‬,‫את‬ ‫הכיתה‬ ‫לפני‬ ‫בקצרה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫תציג‬ ‫בגטו‬ ‫המדריכים‬ ‫על‬ ‫מסקנותיה‬‫טרזין‬‫במעונות‬ ‫הילדים‬ ‫בחיי‬ ‫שתפסו‬ ‫המקום‬ ‫ועל‬.
 20. 20. ‫נושא‬1:‫החשיבות‬‫שבתפקיד‬ "‫חברינו‬,‫הנעורים‬ ‫ולבני‬ ‫לילדים‬ ‫הצפויות‬ ‫בסכנות‬ ‫שהכירו‬,‫עשו‬‫הכל‬‫כדי‬ ‫גופניים‬ ‫נזקים‬ ‫בלי‬ ‫להעבירם‬,‫בגטו‬ ‫השבי‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומוסריים‬ ‫רוחניים‬, ‫חיובית‬ ‫התפתחות‬ ‫להם‬ ‫ולאפשר‬.‫ים‬ִ‫ינ‬ ִ‫ט‬ ְ‫ק‬ ְ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫בק‬ ‫סידרו‬ ‫חברינו‬(‫ענק‬ ‫אולמות‬) ‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ‫לילדים‬ ‫לדאוג‬ ‫והתחילו‬ ‫הראשונים‬ ‫הנוער‬ ‫חדרי‬ ‫את‬,‫בהבינם‬, ‫לילדים‬ ‫לעזור‬ ‫יוכלו‬ ‫שלא‬,‫מחיי‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫אותם‬ ‫ירחיקו‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫המבוגרים‬". ]...["‫נהדרת‬ ‫עבודה‬ ‫זאת‬ ‫הייתה‬,‫רב‬ ‫סיפוק‬ ‫נתנה‬,‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫שרק‬ ‫סיפוק‬ ‫הדאגות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫השכיחה‬ ‫וכמעט‬ ‫להעניק‬ ‫יכולה‬ ‫ילדים‬.‫הקטן‬ ‫שהאי‬ ‫הרגשנו‬ ‫בטיפולנו‬ ‫הוא‬ ‫הילדות‬ ‫של‬ ‫הזה‬,‫עד‬ ‫ילדותן‬ ‫על‬ ‫להן‬ ‫לשמור‬ ‫מוטל‬ ‫שעלינו‬ ‫לאחר‬ ‫הגונים‬ ‫אנשים‬ ‫להיות‬ ‫אותן‬ ‫ולחנך‬ ‫שאפשר‬ ‫כמה‬‫שהגהנום‬‫הזה‬ ‫יסתיים‬".
 21. 21. ‫נושא‬2:‫ההיים‬‫כמשפחה‬‫חלופית‬ "‫האם‬ ‫יום‬ ‫היום‬.‫שלהן‬ ‫לאימהות‬ ‫מתנות‬ ‫בהתלהבות‬ ‫עשו‬ ‫הבנות‬.‫הרגשתי‬ ‫מוזר‬ ‫נורא‬.‫בפלשתינה‬ ‫שלי‬ ‫ההורים‬.‫בחג‬ ‫מתנה‬ ‫לתת‬ ‫צריכה‬ ‫שאני‬ ‫חשבתי‬ ‫כמו‬ ‫כמעט‬ ‫כלפיה‬ ‫חשה‬ ‫שאני‬ ‫למי‬ ‫הזה‬‫לאמא‬‫שלי‬,‫כלפי‬ ‫הרגשתי‬ ‫בדיוק‬ ‫וזו‬ ‫גברת‬‫מילשטיין‬‫וטלה‬.‫אימהות‬ ‫כמו‬ ‫לי‬ ‫דאגו‬ ‫הן‬ ‫וחצי‬ ‫שנה‬,‫אשיב‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫כגמולן‬ ‫להן‬?‫כמותן‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬.‫קטנות‬ ‫מתנות‬ ‫להן‬ ‫הכנתי‬.‫לי‬ ‫הייתה‬ ‫גברת‬ ‫את‬ ‫כשראיתי‬ ‫מוזרה‬ ‫תחושה‬‫מילשטיין‬‫השולחן‬ ‫ליד‬ ‫יושבת‬!‫לאט‬‫לאט‬ ‫המתנה‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫נתתי‬ ‫ולבסוף‬ ‫אליה‬ ‫התקרבתי‬,‫מתוקה‬ ‫נשיקה‬ ‫הוספתי‬ ‫וברחתי‬.‫ושמחה‬ ‫מופתעת‬ ‫שהיא‬ ‫ראיתי‬.‫ממנה‬ ‫יותר‬ ‫מאה‬ ‫פי‬ ‫שמחתי‬ ‫אני‬. ‫לטלה‬ ‫הלכתי‬,‫גופי‬ ‫בכל‬ ‫רועדת‬.‫לבכות‬ ‫והתחלתי‬ ‫אותה‬ ‫בירכתי‬.‫היה‬ ‫פתאום‬ ‫נעים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לי‬.‫של‬ ‫האם‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לשכוח‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬‫טרזין‬".
 22. 22. ‫נושא‬2:‫ההיים‬‫כמשפחה‬‫חלופית‬ "‫את‬ ‫עוזבת‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫ההיים‬(‫מעון‬)‫שבעולם‬ ‫הון‬ ‫שום‬ ‫בעד‬]...[ ‫ההיים‬‫מאד‬ ‫חזק‬ ‫והשפיע‬ ‫עלי‬ ‫משפיע‬.‫היים‬‫טעמי‬ ‫לפי‬ ‫זה‬.‫לא‬ ‫בבית‬ ‫שוב‬ ‫כשאהיה‬ ‫אעשה‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬(‫המלחמה‬ ‫אחרי‬)‫עם‬ ‫ואגור‬ ‫בדירה‬ ‫בלבד‬ ‫אימא‬" ]...[
 23. 23. ‫נושא‬3:‫החינוך‬‫למוסריות‬ "‫מרגרינה‬ ‫אבדה‬ ‫הילדים‬ ‫בחדר‬.‫מהמנות‬ ‫לגרוע‬ ‫הציעו‬ ‫המדריכים‬,‫לתת‬ ‫האחר‬ ‫האוכל‬ ‫מן‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫ולא‬ ‫לחם‬ ‫רק‬ ‫לילדים‬.‫לא‬‫הסכמתי‬. ‫זה‬ ‫עניין‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫קשות‬ ‫אדבר‬ ‫מחר‬". "17‫במרס‬1942 ‫המדריכות‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫בערב‬.‫שלמה‬ ‫שעה‬ ‫כמעט‬ ‫הרציתי‬.‫היו‬ ‫המדריכות‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫אותה‬ ‫הקדישו‬ ‫ולא‬ ‫עייפות‬,‫אותה‬ ‫דורש‬ ‫שהייתי‬.‫לעורר‬ ‫רציתי‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬ ‫על‬ ‫ויכוח‬,‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬.‫אני‬ ‫מקווה‬,‫בפעם‬ ‫שאצליח‬ ‫הבאה‬.‫פחם‬ ‫גונב‬ ‫אשר‬ ‫לילד‬ ‫לענות‬ ‫מה‬?‫רואה‬ ‫הילד‬,‫גונב‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫מוסר‬ ‫הרגשת‬ ‫כל‬ ‫לו‬ ‫ואובדת‬".
 24. 24. ‫נושא‬3:‫החינוך‬‫למוסריות‬ "‫בטרזינשטט‬‫חולניים‬ ‫זקנים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫לא‬ ‫מספר‬ ‫היה‬.‫חינכו‬ ‫המדריכים‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫בכל‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫אותנו‬.‫שמילאנו‬ ‫בחובות‬ ‫התבטא‬ ‫הדבר‬ ‫אבות‬ ‫בבתי‬.‫אוכל‬ ‫להם‬ ‫להביא‬ ‫אותנו‬ ‫סדרו‬,‫הבתים‬ ‫את‬ ‫לנקות‬, ‫בידם‬ ‫לסייע‬"]...[
 25. 25. ‫נושא‬4:‫פעילויות‬‫בגטו‬ ‫הצ‬ ‫הבנים‬ ‫בבית‬ ‫ומדריך‬ ‫כמורה‬ ‫שימש‬ ‫פישר‬ ‫אבי‬'‫כים‬‫בטרזין‬: "‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ‫התקיימו‬ ‫הלימודים‬,‫ספרים‬ ‫בלי‬]...[‫לוח‬ ‫בלי‬. ‫הילדים‬,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫ללמוד‬ ‫ואהבו‬ ‫ללמוד‬ ‫רצו‬.‫משום‬ ‫אולי‬ ‫דווקא‬ ‫מהם‬ ‫נשלל‬ ‫שהדבר‬ ‫שהרגישו‬]...[‫בהשוואה‬ ‫עצמאיים‬ ‫מאוד‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫בתנאים‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬‫נורמלים‬.‫כפיים‬ ‫בעבודת‬ ‫גם‬,‫אחריות‬ ‫בנטילת‬ ‫גם‬ ‫עצמם‬ ‫על‬.‫אמיצים‬ ‫היו‬ ‫גם‬ ‫הם‬,‫הפתיע‬ ‫בהחלט‬ ‫ליבם‬ ‫אומץ‬]...[‫הם‬ ‫חברתית‬ ‫פעולה‬ ‫לכל‬ ‫מוכנים‬ ‫היו‬,‫תרבותית‬,‫פומבית‬ ‫הופעה‬"]...[
 26. 26. ‫נושא‬4:‫בגטו‬ ‫פעילויות‬ ] ...["‫ברצון‬ ‫ולמדנו‬ ‫רב‬ ‫היה‬ ‫בשיעורים‬ ‫העניין‬,‫בצורה‬ ‫לימדו‬ ‫המורים‬ ‫כי‬ ‫פשוטה‬,‫הלימודי‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫החיו‬.‫חרוצים‬ ‫היינו‬.‫שמישהו‬ ‫זוכר‬ ‫איני‬ ‫מוצדקות‬ ‫סיבות‬ ‫ללא‬ ‫לשיעור‬ ‫הופיע‬ ‫ולא‬ ‫השתמט‬.‫היה‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬ ‫העונש‬ ‫שלם‬ ‫ליום‬ ‫מהשיעורים‬ ‫הרחקה‬.‫בכך‬ ‫רצינו‬ ‫לא‬ ‫אנו‬,‫מצוינים‬ ‫היו‬ ‫המורים‬ ‫כי‬ ‫באמת‬". "‫ומעון‬ ‫מעון‬ ‫בכל‬ ‫החגיגות‬ ‫מלבד‬,‫הנוער‬ ‫מעון‬ ‫בשביל‬ ‫הילדים‬ ‫הציגו‬ ‫עצמם‬ ‫מיצירות‬ ‫מחזות‬ ‫בכללותו‬.‫רב‬ ‫זמן‬ ‫ועשו‬ ‫בהתלהבות‬ ‫מציגים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫ובסבלנות‬ ‫בשקידה‬ ‫חזרות‬.‫מיוחד‬ ‫ערך‬ ‫ייחסנו‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫להצגה‬,‫זו‬ ‫כי‬ ‫מהמציאות‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫לזמן‬ ‫לנתק‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫הייתה‬ ‫היומיומית‬".
 27. 27. ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫הילדים‬ ‫בבתי‬ ‫שעבדו‬ ‫המבוגרים‬ ‫כל‬–‫הבתים‬ ‫במנהלי‬ ‫החל‬,‫עובדי‬ ‫הצמודים‬ ‫במדריכים‬ ‫וכלה‬ ‫והתחזוקה‬ ‫השירותים‬–‫האחריות‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫שהוטלה‬ ‫הכבדה‬.‫עיניהם‬ ‫לנגד‬ ‫שהעמידו‬ ‫המרכזית‬ ‫המשימה‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫המוסרית‬ ‫התנהגותם‬ ‫ועל‬ ‫האנושית‬ ‫דמותם‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הייתה‬ ‫והצפיפות‬ ‫הרעב‬ ‫בתנאי‬.‫והחמיר‬ ‫הלך‬ ‫נוסף‬ ‫קושי‬-‫הילדים‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬ ‫המעש‬ ‫חוסר‬ ‫היה‬ ‫במעונות‬ ‫הצפיפות‬ ‫ועמו‬ ‫גדל‬,‫למצוא‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫ולכן‬ ‫היום‬ ‫במשך‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫להעסיק‬ ‫דרך‬.‫קשה‬ ‫הייתה‬ ‫המדריכים‬ ‫עבודת‬ ‫הראשונים‬ ‫בחודשים‬ ‫במיוחד‬,‫הרף‬ ‫ללא‬ ‫הילדים‬ ‫במחיצת‬ ‫ששהו‬ ‫והעובדה‬ ‫יתרון‬ ‫שום‬ ‫להם‬ ‫הקנתה‬ ‫לא‬,‫דיור‬ ‫בתנאי‬ ‫ולא‬ ‫במזון‬ ‫לא‬.‫המצוקה‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫החברתית‬,‫התערער‬ ‫משפחתם‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫שהקשר‬,‫נגעה‬ ‫ללבם‬,‫המילה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ ‫בית‬ ‫תחושת‬ ‫להם‬ ‫להעניק‬ ‫ניסו‬ ‫והם‬.
 28. 28. ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫המוקדמות‬ ‫הערב‬ ‫בשעות‬,‫החברתית‬ ‫הפעילות‬ ‫לאחר‬,‫לילדים‬ ‫ניתן‬ ‫חופשי‬ ‫זמן‬,‫משפחתם‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫הילדים‬ ‫ביקרו‬ ‫אז‬.‫הילדים‬ ‫רוב‬ ‫בעיני‬ ‫חשוב‬ ‫הביקור‬ ‫היה‬,‫כאמור‬ ‫כי‬ ‫קשה‬ ‫גם‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫אך‬,‫מבוגרים‬ ‫רבים‬,‫הילדים‬ ‫הורי‬ ‫ובהם‬,‫וזוהמה‬ ‫צפיפות‬ ‫בתנאי‬ ‫חיו‬,‫והעיקר‬–‫הם‬ ‫להעניק‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫שהורים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לילדיהם‬ ‫להעניק‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬.‫ובכל‬ ‫אלו‬ ‫ביקורים‬ ‫על‬ ‫הילדים‬ ‫ויתרו‬ ‫לא‬ ‫זאת‬.
 29. 29. ‫פרידות‬‫מ‬‫ומדריכים‬ ‫חברים‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ ‫למדריכיהם‬ ‫הילדים‬ ‫בין‬ ‫הרגשי‬ ‫הקשר‬ ‫התחזקות‬ ‫שהיו‬ ‫וממדריכים‬ ‫מחברים‬ ‫ונשנות‬ ‫החוזרות‬ ‫הפרידות‬ ‫על‬ ‫הקשתה‬ ‫נשלחים‬‫בטרנספורטים‬‫למזרח‬.‫המשפחה‬ ‫מן‬ ‫הכפויה‬ ‫ההתנתקות‬ ‫לאחר‬ ‫יותר‬ ‫ומכאיב‬ ‫קשה‬ ‫הזה‬ ‫הניתוק‬ ‫היה‬,‫הילדים‬ ‫רוב‬ ‫של‬ ‫המשפחות‬ ‫שכן‬ ‫רחובות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫נמצאו‬,‫החלופית‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫ואילו‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫ולזמן‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫למקום‬ ‫נשלחו‬.
 30. 30. ‫סיכום‬ ‫שאלת‬ •‫בגטו‬‫טרזין‬‫לקחו‬ ‫צעירים‬ ‫מדריכים‬ ‫שבה‬ ‫ייחודית‬ ‫מציאות‬ ‫נוצרה‬ ‫מהם‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫חינוכם‬ ‫ועל‬ ‫גורלם‬ ‫על‬ ‫אחריות‬.‫משמעות‬ ‫איזה‬ ‫זו‬ ‫לעובדה‬ ‫בעיניכם‬ ‫יש‬?‫ממנה‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬?
 31. 31. ‫סיכום‬ ‫לתושביו‬ ‫וקשים‬ ‫חדשים‬ ‫מצבים‬ ‫יצרו‬ ‫טרזיינשטט‬ ‫בגטו‬ ‫החיים‬ ‫תנאי‬: ‫החיצון‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫וניתק‬ ‫התנועה‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫שלל‬ ‫הגטו‬, ‫מתמדת‬ ‫בצפיפות‬ ‫לחיים‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫דנו‬ ‫בו‬ ‫המגורים‬ ‫ותנאי‬.‫אך‬ ‫היו‬ ‫בהם‬ ‫שגם‬ ‫אירופה‬ ‫במזרח‬ ‫שהוקמו‬ ‫אחרים‬ ‫בגטאות‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ‫ירודים‬ ‫תברואה‬ ‫ותנאי‬ ‫קשה‬ ‫צפיפות‬,‫המשפחתי‬ ‫התא‬‫בטרזיינשטט‬ ‫פורק‬.‫את‬ ‫איבדו‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫ומרעב‬ ‫מצפיפות‬ ‫סבלו‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הגטו‬ ‫ילדי‬ ‫המשפחתית‬ ‫הפינה‬.‫מפני‬ ‫התמידית‬ ‫החרדה‬ ‫נוספה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הטרנספורטים‬‫נודע‬ ‫לא‬ ‫מקום‬ ‫אל‬ ‫מזרחה‬.
 32. 32. ‫סיכום‬ ‫והתפרקה‬ ‫המגובשת‬ ‫היהודית‬ ‫המשפחה‬ ‫הלכה‬ ‫טרזיינשטט‬ ‫בגטו‬ ‫הבסיסיים‬ ‫מערכיה‬.‫במגורים‬ ‫נשים‬ ‫לבין‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫שהפרידה‬ ‫התקנה‬ ‫אונים‬ ‫לחסרי‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ‫הוריהם‬ ‫לבין‬ ‫הילדים‬ ‫בין‬ ‫וההפרדה‬ ‫היום‬ ‫לדאגה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬-‫לילדיהם‬ ‫יומית‬.‫להורים‬ ‫גרמה‬ ‫זו‬ ‫תחושה‬ ‫ילדיהם‬ ‫מפני‬ ‫בושה‬ ‫לחוש‬ ‫רבים‬,‫ולילדים‬-‫למראה‬ ‫ותסכול‬ ‫צער‬ ‫הסובלים‬ ‫הוריהם‬.‫של‬ ‫המוסר‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫השפיעה‬ ‫הגטו‬ ‫אווירת‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫יותר‬ ‫הצעירים‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫שאת‬ ‫וביתר‬ ‫המבוגרים‬.‫לילדים‬ ‫מצוקה‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫דיים‬ ‫מפותחים‬ ‫הגנה‬ ‫מנגנוני‬ ‫היו‬ ‫לא‬; ‫עוצבה‬ ‫טרם‬ ‫המוסרית‬ ‫זהותם‬,‫לשרוד‬ ‫הרצון‬ ‫רק‬ ‫עמד‬ ‫עיניהם‬ ‫ולנגד‬.
 33. 33. ‫סיכום‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ ‫בגטו‬ ‫שהוקמה‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫האלה‬ ‫הקשיים‬.‫שבעיני‬ ‫המסגרת‬ ‫היו‬ ‫בו‬ ‫החיים‬ ‫ומערכת‬ ‫הילדים‬ ‫בית‬ ‫זו‬ ‫למשימה‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימה‬ ‫הייתה‬ ‫החינוך‬ ‫ראשי‬.‫הבינו‬ ‫הגטו‬ ‫ראשי‬ ‫מהוריהם‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הפרדה‬ ‫שרק‬,‫ומן‬ ‫הקשה‬ ‫החיים‬ ‫ממציאות‬ ‫הרעה‬ ‫מההשפעה‬ ‫אותם‬ ‫תציל‬ ‫אליה‬ ‫המתלוות‬ ‫השליליות‬ ‫התופעות‬ ‫בעתיד‬ ‫זהותם‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫העלולה‬.‫בחינוך‬ ‫שעסקו‬ ‫המדריכים‬ ‫לעתיד‬ ‫ודאגה‬ ‫שליחות‬ ‫תחושת‬ ‫מתוך‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ ‫ובשמירה‬ ‫הנוער‬.
 34. 34. ‫שמש‬ ‫עם‬ ‫ערב‬ ‫לפנות‬ ‫השמים‬ ‫תכלת‬ ‫מול‬ ‫ערב‬ ‫לפנות‬ ‫שמש‬ ‫עם‬ ‫הנהדר‬ ‫הערמון‬ ‫של‬ ‫לנופו‬ ‫מתחת‬ ‫יושב‬ ‫אני‬:‫העיניים‬ ‫על‬ ‫עפר‬ ‫כתמול‬-‫היום‬ ‫וכמו‬ ‫שלשום‬,‫מחר‬ ‫וכמו‬. ‫שמעלינו‬ ‫עצים‬ ‫פריחת‬ ‫יפה‬ ‫מה‬ ‫הוי‬, ‫יפה‬ ‫זקנתם‬ ‫גם‬,‫כוחם‬ ‫נפלא‬ ‫עדיין‬ ‫מותר‬ ‫אם‬ ‫יודע‬ ‫אני‬ ‫ואין‬ ‫יפים‬ ‫לחמוד‬,‫לראות‬–‫להריחם‬ ‫האופק‬ ‫מרוקם‬ ‫השמש‬ ‫בפז‬ ‫שחקים‬ ‫לזיו‬ ‫נמשך‬ ‫גופי‬ ‫וכל‬, ‫התכלת‬ ‫שחוק‬ ‫נח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫דומני‬, ‫זועקים‬ ‫שמים‬ ‫בקרבי‬ ‫אך‬. ‫בכל‬ ‫והלבלוב‬,‫הכל‬‫עולה‬-‫פורח‬, ‫איכה‬ ‫ידע‬ ‫ולא‬ ‫לעוף‬ ‫ומבקש‬. ‫חיות‬ ‫ארצה‬ ‫כן‬ ‫על‬–‫שמח‬ ‫כעץ‬ ‫להיות‬ ‫הבכא‬ ‫עמק‬ ‫מול‬ ‫זה‬ ‫כערב‬ ‫לצחוק‬.
 35. 35. ‫השיר‬ ‫על‬ ‫מילדי‬ ‫אחד‬ ‫שכתב‬ ‫זה‬ ‫משיר‬‫טרזין‬‫בשנת‬1944,‫שאותה‬ ‫עולה‬ ‫של‬ ‫מסגרת‬"‫כאילו‬ ‫חיים‬"‫מהם‬ ‫מנעה‬ ‫לא‬ ‫הילדים‬ ‫למען‬ ‫ליצור‬ ‫שניסו‬ ‫הגטו‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫מנת‬ ‫שהיו‬ ‫ולייסורים‬ ‫לסבל‬ ‫להיחשף‬.‫גם‬ ‫ייאוש‬ ‫ואפילו‬ ‫וכאב‬ ‫עצב‬ ‫ביטאו‬ ‫ומאושרים‬ ‫שמחים‬ ‫שנראו‬ ‫הילדים‬ ‫והשלמה‬.‫לחיות‬ ‫הרצון‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫אופטימי‬ ‫מסר‬ ‫בשיר‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ‫המוות‬ ‫אימת‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫בכפיפה‬ ‫המגורים‬ ‫אף‬ ‫על‬.‫הילדים‬ ‫בתי‬ ‫בזכות‬ ‫הילדים‬ ‫יכלו‬ ‫בהם‬ ‫המדריכים‬ ‫של‬ ‫המסורה‬ ‫והשקעתם‬,‫הקושי‬ ‫אף‬ ‫על‬, ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ימים‬ ‫על‬ ‫לחלום‬.
 • ssusera1b6c4

  Oct. 21, 2020

בתקופת השואה התערערו המסגרות החברתיות של היהודים, וחיי היום-יום נשתבשו בשל ההכרח לברוח ממקום למקום ולהסתתר מפני המוות. המסגרת שנפגעה יותר מכול היא מסגרת המשפחה: לעתים קרובות נבצר מההורים לגונן על ילדיהם ולהנחיל להם את הערכים שהאמינו בהם. הדבר גרם לזעזוע חברתי, שכן להורים תפקיד מכריע בעיצוב זהותם וגורלם של ילדיהם. בשיעור זה נלמד על מסגרת חלופית לתא המשפחה – מעונות ובתי ילדים - שהוקמה בגטו טרזיינשטט, שמטרתה הייתה להציב חיץ בין המציאות הקשה בגטו לבין הילדים, ולבנות להם ילדות תקינה ככל האפשר - מערכת חינוך, משחקים, חברים ועוד. מסגרת זו תפסה מקום נכבד בעיצוב דרכם של הילדים בתקופה זו ונסכה בהם כוח ותקווה בימים הקשים.

Views

Total views

13,110

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11,056

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×