Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציות

233 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יד טבנקין מוזיאון למורשת החלוציות

 1. 1. ‫ע‬ ‫המופעל‬ ‫פרטי‬ ‫מוזיאון‬"‫טבנקין‬ ‫יד‬ ‫עמותת‬ ‫י‬(‫ע‬"‫ר‬580009306)
 2. 2. ‫אודות‬:‫לציון‬ ‫הוקם‬ ‫החלוציות‬ ‫למורשת‬ ‫המוזיאון‬‫הקיבוצית‬ ‫ולתנועה‬ ‫לקיבוץ‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫מאה‬.‫בפרט‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫ואת‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫להפגיש‬ ‫היא‬ ‫המוזיאון‬ ‫מטרת‬‫וויזואלי‬ ‫חווייתי‬ ‫באופן‬‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫החלוציות‬ ‫התנועות‬ ‫של‬ ‫סיפורן‬ ‫עם‬"‫ל‬,‫של‬ ‫לביסוסה‬ ‫ותרומתן‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ולהקמתה‬ ‫ההתיישבות‬.‫תיעודי‬ ‫כמרכז‬ ‫טבנקין‬ ‫יד‬ ‫של‬ ‫ייעודו‬ ‫במימוש‬ ‫נוסף‬ ‫כנדבך‬ ‫הוקם‬ ‫המוזיאון‬,‫החלוציות‬ ‫התנועות‬ ‫מורשת‬ ‫של‬ ‫ומחקרי‬ ‫רעיוני‬,‫וההתיישבות‬ ‫הקיבוץ‬.‫כולל‬ ‫המוזיאון‬:*‫החלוציות‬ ‫בנושא‬ ‫מתחלפות‬ ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬,‫והקיבוץ‬ ‫ההתיישבות‬*‫חינוכי‬ ‫מרכז‬-‫מוזיאלי‬(‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫של‬ ‫הבוגרים‬ ‫תנועות‬ ‫בשיתוף‬)*‫ומוצגים‬ ‫אוספים‬
 3. 3. ‫פעילות‬:‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוח‬ ‫המוזיאון‬‫כ‬ ‫בימים‬,‫ג‬,‫ד‬,‫בשעות‬10:00-14:00‫עפ‬ ‫לקבוצות‬ ‫הדרכה‬"‫הזמנה‬ ‫י‬‫בטלפון‬03-5344458‫במייל‬yadtabmaz@bezeqint.net‫למשתתף‬ ‫מחיר‬40₪‫לסטודנט‬/‫גימלאי‬30₪‫המוזיאון‬ ‫צוות‬:‫מנהלת‬:‫יונה‬‫פריטל‬‫אוצרת‬:‫קינן‬ ‫דליה‬
 4. 4. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫ודגל‬ ‫נס‬ ‫ציונה‬ ‫שאו‬-‫החלוציות‬ ‫התנועות‬ ‫דגלי‬ ‫תצוגת‬,‫ומכאן‬ ‫משם‬ ‫דגלים‬,‫ועוד‬ ‫השואה‬ ‫את‬ ‫ששרדו‬ ‫דגלים‬‫אוצרת‬:‫קינן‬ ‫דליה‬‫מנכ‬ ‫ביקור‬"‫התרבות‬ ‫מנהל‬ ‫לית‬‫פרומן‬ ‫אורלי‬
 5. 5. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫קיבוציות‬ ‫הגדות‬-‫בתנועה‬ ‫שחודשו‬ ‫ההגדות‬ ‫תצוגת‬‫היום‬ ‫ועד‬ ‫בפולין‬ ‫ההכשרה‬ ‫מחוות‬ ‫הקיבוצית‬‫אוצרת‬:‫קינן‬ ‫דליה‬
 6. 6. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫קיבוץ‬ ‫שנות‬ ‫מאה‬‫את‬ ‫המספרת‬ ‫ובאנגלית‬ ‫בעברית‬ ‫תערוכה‬‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מהקמתו‬ ‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬.‫אוצרים‬:‫דניאלי‬ ‫יובל‬,‫צור‬ ‫מוקי‬
 7. 7. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫חצר‬ ‫צלמי‬-‫בהיר‬ ‫חנן‬ ‫הצלם‬ ‫צילומי‬ ‫תערוכת‬‫אוצר‬:‫רז‬ ‫גיא‬
 8. 8. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫קיבוץ‬ ‫מחיי‬ ‫תמונות‬–‫קינן‬ ‫דליה‬ ‫האמנית‬ ‫של‬ ‫תערוכתה‬‫רחל‬ ‫רמת‬ ‫קיבוץ‬ ‫חברת‬
 9. 9. ‫ותצוגות‬ ‫תערוכות‬‫ומלט‬ ‫בטון‬ ‫שלמת‬ ‫נלבישך‬-‫קיבוציות‬ ‫גלריות‬ ‫צילומי‬‫צלמת‬:‫ברייר‬ ‫חן‬ ‫אתי‬
 10. 10. ‫חינוכי‬ ‫מרכז‬-‫מוזיאלי‬‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫הערכי‬ ‫המשבר‬ ‫לנוכח‬‫החינוכי‬ ‫המרכז‬ ‫הוקם‬-‫מוזיאלי‬‫במטרה‬‫החלוצית‬ ‫המורשת‬ ‫עם‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫להפגיש‬‫חינוכית‬ ‫פעילות‬ ‫באמצעות‬-‫מוזיאלית‬‫חברתית‬ ‫למעורבות‬ ‫וקוראת‬ ‫משמעותית‬ ‫חוויה‬ ‫היוצרת‬‫החינוכי‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫ייעודו‬-‫מוזיאלי‬‫העבר‬ ‫מורשת‬ ‫את‬ ‫להנחיל‬ ‫רק‬ ‫איננו‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫העתיד‬ ‫תמונת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקחת‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לעורר‬ ‫אם‬ ‫כי‬‫היהודי‬ ‫והעם‬ ‫הישראלית‬
 11. 11. ‫חינוכי‬ ‫מרכז‬-‫מוזיאלי‬(‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫של‬ ‫הבוגרים‬ ‫תנועות‬ ‫בשיתוף‬)‫המרכז‬ ‫מטרות‬*‫היסטורית‬ ‫מפרספקטיבה‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המציאות‬ ‫הצגת‬–‫ערכית‬*‫העתיד‬ ‫תמונת‬ ‫על‬ ‫לאחריות‬ ‫תביעה‬ ‫תוך‬ ‫והמורשת‬ ‫העבר‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫התמודדות‬*‫המופת‬ ‫חברת‬ ‫רעיון‬ ‫להגשמת‬ ‫ממשית‬ ‫כפעולה‬ ‫חלוצי‬ ‫הציוני‬ ‫המפעל‬ ‫הצגת‬*‫הדילמות‬ ‫הצגת‬,‫מופת‬ ‫חברת‬ ‫להגשמת‬ ‫בדרך‬ ‫ועודם‬ ‫שהיו‬ ‫ההסכמות‬ ‫ואי‬ ‫הוויכוחים‬*‫כולי‬ ‫הגשמה‬ ‫כרעיון‬ ‫החלוצי‬ ‫האידיאל‬ ‫הצגת‬*‫לאומיות‬ ‫למשימות‬ ‫כהתגייסות‬ ‫החלוציות‬ ‫הצגת‬-‫לדוגמא‬:‫עלייה‬ ‫קליטת‬,‫התיישבות‬,‫הגנה‬,‫מעורבות‬ ‫חינוך‬‫חברתית‬*‫הציוני‬ ‫המפעל‬ ‫הצגת‬-‫יחידים‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫תנועה‬ ‫של‬ ‫כמפעל‬ ‫חלוצי‬*‫והיום‬ ‫אז‬ ‫החלוצי‬ ‫המפעל‬ ‫להגשמת‬ ‫משמעותית‬ ‫כדרך‬ ‫והקיבוץ‬ ‫הקבוצה‬ ‫רעיון‬ ‫הצגת‬*‫ערכיו‬ ‫לאור‬ ‫לשנותה‬ ‫ופועל‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫עיניו‬ ‫נגד‬ ‫הרואה‬ ‫בוחר‬ ‫כאדם‬ ‫החלוץ‬ ‫הצגת‬*‫חלוץ‬ ‫להיות‬ ‫לבחור‬ ‫יכול‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫הרעיון‬ ‫הצגת‬
 12. 12. ‫חינוכי‬ ‫מרכז‬-‫מוזיאלי‬(‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫של‬ ‫הבוגרים‬ ‫תנועות‬ ‫בשיתוף‬)‫והדרכות‬ ‫תצוגות‬‫העיר‬ ‫בלב‬ ‫קיבוץ‬-‫גן‬ ‫רמת‬ ‫קיבוץ‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬‫הדרכה‬ ‫ותכנית‬ ‫תצוגה‬‫בתיה‬ ‫לתלמידי‬"‫היסודיים‬ ‫ס‬‫יסודיים‬ ‫והעל‬‫לציון‬90‫גן‬ ‫רמת‬ ‫העיר‬ ‫שנות‬‫חלוצים‬ ‫כולנו‬ ‫נהיה‬:‫הדרכה‬ ‫ותכנית‬ ‫תצוגה‬

×