บทที่ 1      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   โปรแกรมนี้ใช้สาหรับนา...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม  Office Button     เป็นปุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการทางานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save  As...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม1. คลิกปุ่ม      Office Button เลือกคาสั่ง New2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. คลิกในกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ได้เลยการบันทึกเอกสารเมื่อคุณพิมพ์งานเอกสารเสร็จแล้ว ก็ต้องทาการบันทึกข...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. ที่ช่อง Save in เลือกตาแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล4. ทีช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 2      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมการตกแต่งข้อความใน WordArtถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน WordArt มีขั้นตอนดังนี้1. เลือก WordArt...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมในกรณีที่คุณต้องการเลือกรูปภาพจากโปรแกรมทีมีอยู่แล้ว เลือกจากคาสั่ง ClipArt มีขั้นตอนดังนี้     ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 3       Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint  ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. คลิกปุ่ม Apply To All เพื่อให้ทากับสไลด์ทั้งหมด ถ้าต้องการทากับสไลด์หน้าเดียวก็ไม่ต้องเลือกปุ่มนี้...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 4      Microsoft Office Word 2007 2007              Office PowerPoint   กา...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมเมื่อเลือกแบบ Animation ของข้อความและวัตถุแล้ว ต้องการกาหนดรายละเอียดเพิมเติม มี 2 วิธี คือ     ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 5      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม15.  จะแสดงหน้าจอตารางให้ป้อนข้อความและตัวเลขลงไปตามตาแหน่งเซลล์นั้นๆ16. ในช่วงข้อมูลที่โปรแกรมกาหนด...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Data Source ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด                 ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมการตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกราฟที่ทาให้ข้อมูลของคุณถูกต้องแล้ว คุณยังส...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 6       Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint  ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม21. จะแสดงไดอะแกรมตามแบบทีเ่ ลือกการใส่ข้อมูลให้กับไดอะแกรม1. คลิกช่อง [Text] พิมพ์ข้อความที่ต้องการ2...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 7      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมการแก้ไขจุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ที่สร้างไว้ ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด มีขั้นตอนดัง...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 8      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม29. ต้องการเลือกชื่อไฟล์อื่นอีก ให้คลิกปุ่ม           เลือกชื่อไฟล์รูปภาพตามที่ต้องการ จะ ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม34. จะปรากฏภาพทังหมดในสไลด์ใหม่        ้การแก้ไขอัลบั้มภาพที่สร้างไว้หลังจากทีคุณสร้างอัลบัมภ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรม4. เมื่อทาการแก้ไขรายละเอียดเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม  จะปรากฏรูปภาพที่เพิมในอัลบั้มรูป          ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 9      Microsoft Office Word 2007 2007               Office PowerPoint   ...
การเริ่มใช้งานโปรแกรมหลังจากทีเ่ ลือกชนิดของการแสดงผล คุณสามารถกาหนดตัวเลือกในการนาเสนอผลงานได้ มีขั้นตอนดังนี้1. ทีไดอะล็...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Microsoft office power point 2007

8,447 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft office power point 2007

 1. 1. บทที่ 1 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint โปรแกรมนี้ใช้สาหรับนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข้อความ ตัวเลข ตาราง กราฟ รูปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส่ Effect ต่างๆ เพื่อให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น การเริ่มใช้ งานโปรแกรม หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม  การสร้างงานนาเสนอใหม่จาก Template  การสร้างงานนาเสนอเปล่า  การบันทึก (Save) งานนาเสนอ เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar 2. เลือก All Programs  Microsoft Office 3. เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม ก่อนที่จะทางานกับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คุณจะต้องรู้จกกับส่วนประกอบของหน้าจอ ั โปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ ที่จะกล่าวอ้างถึงในหนังสือเล่มนี้ได้งายขึ้น ่ 1.1
 2. 2. การเริ่มใช้งานโปรแกรม Office Button เป็นปุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการทางานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคาสั่ง ที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ Title bar แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันทีคุณเปิดใช้งานอยู่ ่ แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคาสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น Status bar แถบแสดงสถานะการทางานปัจจุบันบนหน้าจอ View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆการสร้างงานนาเสนอใหม่โปรแกรม PowerPoint มีการสร้างงานใหม่ได้ 2 แบบ  สร้างจาก Template (ต้นแบบ)  สร้างแบบ New Blank Presentationการสร้างงานนาเสนอใหม่จาก Templateเป็นการสร้างงาน Presentation โดยมีพื้นสไลด์สวยงานให้เลือกใช้ มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง New2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคาสั่ง Installed Template3. เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Create หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ สร้าง Template จาก คาสั่ง Installed Themes ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1.2
 3. 3. การเริ่มใช้งานโปรแกรม1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง New2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template เลือกคาสั่ง Installed Themes3. เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Createการสร้างงานนาเสนอใหม่จาก Blank Presentation1. คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสั่ง New2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New Presentation ส่วนของ Template ที่หัวข้อ Blank and recent เลือกคาสัง Blank Presentation  คลิกปุ่ม Create ่ 1.3
 4. 4. การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. คลิกในกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ได้เลยการบันทึกเอกสารเมื่อคุณพิมพ์งานเอกสารเสร็จแล้ว ก็ต้องทาการบันทึกข้อมูลลงใน disk มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกปุ่ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือ คลิกปุ่ม Office Button เลือกคาสัง Save หรือ Save As ก็ได้ ่2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กาหนดรายละเอียด 1.4
 5. 5. การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. ที่ช่อง Save in เลือกตาแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล4. ทีช่อง File name พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า Mulitmedia  คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์ ่ นามสกุล .pptx 1.5
 6. 6. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 2 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การใช้ เครื่องมือและลักษณะพิเศษใหม่ ๆ ในการสร้ าง Presentation หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  ข้อความ  รูปร่าง (AutoShape)  รูปภาพ (Picture/ClipArt) การสร้างข้อความ มี 2 แบบ 1. สร้างโดยการใช้ Text box 2. สร้างโดยการใช้ WordArt การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box เมื่อคุณต้องการกรอบข้อความแบบปกติ ให้สร้างโดยการใช้ Text box มีขั้นตอนดังนี้ 4. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม Text box 5. Drag วางบนพื้นที่วางของสไลด์ พิมพ์ข้อมูลได้ทันที ่ การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt เมื่อคุณต้องการข้อความที่สวยงามกว่าปกติ ให้สร้างโดยการใช้ WordArt มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม WordArt 2. คลิกแบบที่ต้องการ จะแสดงกรอบดังรูป 3. พิมพ์ข้อความได้เลย 1.6
 7. 7. การเริ่มใช้งานโปรแกรมการตกแต่งข้อความใน WordArtถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน WordArt มีขั้นตอนดังนี้1. เลือก WordArt ที่จะแก้ไข2. คลิกปุ่มเครื่องมือจากแถบ Ribbon ชื่อ Format3. รูปแบบของ WordArt นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปการสร้าง AutoShapeถ้าต้องการวาดรูปเอง ใช้เครื่องมือ AutoShape เข้ามาช่วยในการทางาน มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกแท็บ Insert เลือกคาสัง Shapes ่2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการวาด แล้ว drag ลงบนพื้นที่ในสไลด์การสร้างรูปภาพ (Picture/ClipArt)ในกรณีที่คุณต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น เลือกจากคาสัง Picture มีขั้นตอนดังนี้ ่1. คลิกแท็บ Insert เลือกคาสัง Picture ่2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Picture3. เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลรูปภาพ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกทีชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ ่ 1.7
 8. 8. การเริ่มใช้งานโปรแกรมในกรณีที่คุณต้องการเลือกรูปภาพจากโปรแกรมทีมีอยู่แล้ว เลือกจากคาสั่ง ClipArt มีขั้นตอนดังนี้ ่1. คลิกแท็บ Insert เลือกคาสัง ClipArt ่2. ที่แถบ Task Pane ด้านขวา จะปรากฏกรอบ ClipArt ให้กาหนดรายละเอียด Search for : ระบุชื่อไฟล์ นามสกุล หรือ ประเภทของไฟล์ที่ต้องการค้นหา (ถ้าไม่ กาหนด จะเป็น all) Search in : เลือกตาแหน่งทีต้องการค้นหา ่ Results should be: ผลลัพธ์ที่ต้องการ แสดง ปกติโปรแกรมจะกาหนดค่า default ให้แล้ว ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ให้คลิกปุ่ม Go เพื่อเริ่มค้นหา3. ภายในกรอบ ClipArt จะแสดงรูปภาพทั้งหมด คลิกเลือกรูปที่ต้องการได้เลย 1.8
 9. 9. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 3 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การกาหนดการเคลือนไหวในขณะเปลียนหน้ าสไลด์ (Slide ่ ่ Transition) หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  กาหนด Effect ให้แต่ละสไลด์  กาหนดความเร็วในขณะที่เปลี่ยนสไลด์  กาหนดเสียง  ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ การกาหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ หลังจากที่สร้างสไลด์เสร็จแล้ว เพื่อให้การนาเสนอผลงานดูน่าสนใจขึ้น คุณสามารถกาหนด Effect การ เคลื่อนไหวของสไลด์แต่ละหน้าได้ มีขั้นตอนดังนี้ 6. คลิกแถบ Ribbon ชื่อ Animations หัวข้อ Transition to This Slide 7. ส่วนนี้ที่แถบ Scrollbar คลิกปุ่มลูกศรลง จะปรากฏแบบของ Effect การเลื่อนสไลด์ให้เลือก 8. นาเมาส์ไปชี้ที่ Transition แต่ละแบบ จะแสดง ตัวอย่างบนสไลด์ปัจจุบันทันที 9. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ กาหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ หลังจากเลือก Transition แล้ว ต้องการกาหนด รายละเอียดเพิมเติม มีขั้นตอนดังนี้ ่ 1. คลิกปุ่มลูกศรลงของช่อง Transition Sound เลือก เสียงที่ต้องการ 2. ที่ช่อง Transition Speed เลือกความเร็วในการ เปลี่ยนสไลด์ 1.9
 10. 10. การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. คลิกปุ่ม Apply To All เพื่อให้ทากับสไลด์ทั้งหมด ถ้าต้องการทากับสไลด์หน้าเดียวก็ไม่ต้องเลือกปุ่มนี้ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์เมื่อกาหนด Effect และรายละเอียดอื่นๆ แล้ว ต้องการกาหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ มีขั้นตอนดังนี้ ทีส่วนของ Advance Slide มีให้เลือก 2 แบบ คือ ่ เปลี่ยนสไลด์เมื่อใช้เมาส์คลิก ตั้งเวลาอัตโนมัติทุกกีวินาที จากตัวอย่าง ่ นี้ กาหนดเป็น 1 วินาที 1.10
 11. 11. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 4 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การกาหนดการเคลือนไหวให้ กบวัตถุ ่ ั หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  การกาหนด Animation แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ  การกาหนด Animation แบบกาหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ  การกาหนดตัวเลือก (Option) เพิ่มเติมของ Animation การกาหนด Animation แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ เมื่อคุณทาการพิมพ์ข้อความ สร้างรูปภาพ ตาราง หรือวัตถุ (Object) อื่นๆ ในสไลด์ แล้วต้องการกาหนด Animation ให้กับ Object นั้น วิธีการนี้เป็นวิธีที่งายและรวดเร็ว มีขั้นตอนดังนี้ ่ 10. เปิดสไลด์หน้าที่จะกาหนด Animation คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุทต้องการ ี่ 11. ที่แท็บ Animations คลิกปุ่มลูกศรลงในส่วนของ เลือกแบบ แล้วดูตวอย่างจากข้อความในสไลด์ ั การกาหนด Animation แบบกาหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ ถ้าต้องการแบบ Animation ของข้อความและวัตถุมากขึ้น ให้คณกาหนดเอง มีขั้นตอนดังนี้ ุ 1. คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุที่จะกาหนด Animation 2. ที่แท็บ Animations คลิกปุ่ม จะปรากฏแถบ Task Pane ด้านขวา 3. คลิกปุ่ม เพื่อเลือกแบบของ Animation การกาหนดตัวเลือก (Option) เพิ่มเติมของ Animation 1.11
 12. 12. การเริ่มใช้งานโปรแกรมเมื่อเลือกแบบ Animation ของข้อความและวัตถุแล้ว ต้องการกาหนดรายละเอียดเพิมเติม มี 2 วิธี คือ ่วิธีที่ 1 ที่แถบ Task Pane ด้านขวา จะแสดงคาสั่งในส่วนของ Modify ให้ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือวิธีที่ 21. คลิกปุ่มลูกศรลงของชื่อ Animation ที่เลือก แล้วคลิกคาสั่ง Effect Options2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Effect Options ดังรูป3. เมื่อกาหนดรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม OK4. ทดลองแสดงตัวอย่างของ Animation โดยการคลิกปุม Play หรือปุ่ม ่ Slide Show ก็ได้ 1.12
 13. 13. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 5 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การสร้ างและคุณสมบัติต่างๆ เกียวกับ Chart ่ หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  การสร้าง Chart  การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chart  การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้น การสร้าง Chart ในโปรแกรม PowerPoint ถ้าคุณต้องการนาเสนอผลงานด้วยกราฟ มีขั้นตอนดังนี้ 12. เปิดสไลด์หน้าใหม่ คลิกลูกศรลงของปุ่ม 13. เลือกแบบสไลด์ที่เป็นกราฟ ในทีนี้เลือก ่ แบบที่ 2 Title and Content 14. คลิกไอคอนรูปกราฟ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Chart ให้เลือกประเภทของกราฟ และรูปแบบ ย่อย เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 1.13
 14. 14. การเริ่มใช้งานโปรแกรม15. จะแสดงหน้าจอตารางให้ป้อนข้อความและตัวเลขลงไปตามตาแหน่งเซลล์นั้นๆ16. ในช่วงข้อมูลที่โปรแกรมกาหนดไว้ให้ (สังเกตจากเส้นกรอบสีน้าเงิน) ถ้ามีคอลัมน์หรือแถวว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เลือกหัวคอลัมน์หรือหัวแถว แล้วคลิกขวาเลือกคาสัง Delete ่17. ปิดกรอบหน้าต่างโปรแกรมลง จะกลับมาที่ PowerPoint และแสดงรูปกราฟที่สร้างไว้การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chartกรณีที่สร้างกราฟแล้วเลือกช่วงข้อมูลผิด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงข้อมูลใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้1. คลิกรูปกราฟที่ต้องการแก้ไข2. ทีแถบ Ribbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Data คลิกปุ่ม ่ 1.14
 15. 15. การเริ่มใช้งานโปรแกรม3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Data Source ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คลิกปุ่มนี้เพื่อเลือกช่วงข้อมูลใหม่ สลับแนวข้อมูลในกราฟ4. จากตัวอย่างนี้ คลิกปุ่ม Switch Row/Column เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK5. ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังรูป 1.15
 16. 16. การเริ่มใช้งานโปรแกรมการตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกราฟที่ทาให้ข้อมูลของคุณถูกต้องแล้ว คุณยังสามารถตกแต่งกราฟให้สวยงามขึ้นด้วย มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกส่วนของกราฟที่ต้องการตกแต่ง2. ที่แถบ Ribbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Chart Style มีแบบสาเร็จรูปให้เลือกใช้ ได้เลย หรือคลิกขวาเลือกคาสั่ง Format Chart Area (หรือ Format …แล้วแต่สวนที่เลือก) ่ 1.16
 17. 17. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 6 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การสร้ างไดอะแกรม SmartArt Diagram หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  การสร้างไดอะแกรมในรูปแบบต่างๆ  การใส่ข้อมูลให้กับไดอะแกรม  การใช้เครื่องมือตกแต่งไดอะแกรม การสร้างไดอะแกรมในรูปแบบต่างๆ โปรแกรม PowerPoint คุณก็สามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะของไดอะแกรมได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ เคยเรียนมาแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 18. เปิดสไลด์หน้าใหม่ คลิกลูกศรลงของปุ่ม 19. เลือกแบบสไลด์ที่เป็นไดอะแกรม ในที่นี้เลือกแบบที่ 2 Title and Content Insert SmartArt Graphic 20. คลิกไอคอน Insert SmartArt Graphic เลือกแบบของไดอะแกรม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 1.17
 18. 18. การเริ่มใช้งานโปรแกรม21. จะแสดงไดอะแกรมตามแบบทีเ่ ลือกการใส่ข้อมูลให้กับไดอะแกรม1. คลิกช่อง [Text] พิมพ์ข้อความที่ต้องการ2. คลิกช่อง Click to add title พิมพ์หัวข้อเรื่องของไดอะแกรมการใช้เครื่องมือตกแต่งไดอะแกรมเพื่อความสวยงามของไดอะแกรมที่สร้าง คุณสามารถจัดรูปแบบไดอะแกรมได้ มีขั้นตอนดังนี้1. คลิกส่วนของไดอะแกรมที่ต้องการตกแต่ง2. จะปรากฏแถบ Ribbon ชื่อ SmartArt Tools หัวข้อ Design ให้เลือกใช้ได้เลย 1.18
 19. 19. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 7 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การกาหนดจุดเชื่อมโยงให้ กบข้ อความ (Text) และวัตถุ (Object) ั หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  การกาหนดจุดเชือมโยง (Hyperlink) ่  การกาหนดคุณสมบัติตางๆ ของจุดเชื่อมโยง ่  การแก้ไขจุดเชื่อมโยง  การลบ/ยกเลิก จุดเชื่อมโยง การกาหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) งาน Presentation ของคุณ ถ้าต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้ 22. drag เมาส์คลุมช่วงข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ 23. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม 24. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Hyperlink ให้เลือกตาแหน่งที่ต้องการสร้าง link 25. จากตัวอย่างต้องการ link ไปยังไฟล์อื่น แถบทางซ้ายอยู่ที่คาสั่ง Existing File or Web Page ช่อง Look in เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล 26. คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ link  จะปรากฏตาแหน่งไฟล์นั้นในช่อง Address การกาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของจุดเชื่อมโยง เมื่อเลือกตาแหน่งชื่อไฟล์ , เว็บไซต์ , E-mail Address , อื่นๆ ทีจะ link แล้ว ต้องการกาหนดรายละเอียด ่ เพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้  คลิกปุ่ม เพื่อกาหนดข้อความอธิบายเพิ่มเติม (จะกาหนดหรือไม่ก็ได้)  คลิก ปุ่ม OK 1.19
 20. 20. การเริ่มใช้งานโปรแกรมการแก้ไขจุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ที่สร้างไว้ ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด มีขั้นตอนดังนี้1. Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลที่จะแก้ไข Hyperlink2. คลิกขวาเลือกคาสั่ง Edit Hyperlink จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ให้เลือกรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OKการลบ/ยกเลิก จุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงเอกสารที่สร้างขึ้น ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วต้องการลบออก มีขั้นตอนดังนี้1. Drag เมาส์คลุมช่วงข้อมูลที่จะลบ Hyperlink2. คลิกขวาเลือกคาสั่ง Remove Hyperlink 1.20
 21. 21. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 8 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การทางานกับอัลบั้มรู ป หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  การสร้างและตกแต่งรูปภาพให้เป็นอัลบั้มที่นาเสนอได้ทันที การสร้างและตกแต่งรูปภาพให้เป็นอัลบั้มที่นาเสนอได้ทันที จากการทางานกับรูปภาพปกติ คุณสามารถสร้างรูปภาพเป็นอัลบั้มได้ มีขั้นตอนดังนี้ 27. คลิกแท็บ Insert เลือกปุ่ม จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Photo Album 28. คลิกปุ่ม เพื่อเลือกตาแหน่งทีเ่ ก็บข้อมูลและชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Insert 1.21
 22. 22. การเริ่มใช้งานโปรแกรม29. ต้องการเลือกชื่อไฟล์อื่นอีก ให้คลิกปุ่ม เลือกชื่อไฟล์รูปภาพตามที่ต้องการ จะ ปรากฎชื่อไฟล์ภาพในกรอบตัวอย่าง Pictures in album30. กาหนดรายละเอียดเพิมเติมได้ โดยคลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกปุมเครื่องมือด้านล่าง ่ ่ หมุนภาพ ปรับความคมชัด ปรับความสว่าง31. ถ้าต้องการเปลี่ยนลาดับของภาพ คลิกปุ่ม หรือถ้าต้องการลบภาพ คลิกปุม ่32. ในส่วนของ Picture Options: คลิกที่คาสั่ง  All pictures black and white จะมีผลทาให้ รูปภาพทั้งหมดเป็นสีขาว-ดา33. ในส่วนของ Album Layout เลือกโครงสร้างของอัลบั้มภาพ ดูตัวอย่างจากกรอบด้านขวา เสร็จแล้วคลิก ปุ่ ม 1.22
 23. 23. การเริ่มใช้งานโปรแกรม34. จะปรากฏภาพทังหมดในสไลด์ใหม่ ้การแก้ไขอัลบั้มภาพที่สร้างไว้หลังจากทีคุณสร้างอัลบัมภาพเสร็จแล้ว ต้องการแก้ไข มีขั้นตอนดังนี้ ่ ้1. อยู่ที่ไฟล์อัลบั้มภาพ2. คลิกแท็บ Insert แล้วคลิกลูกศรลงของปุ่ม จะมีคาสั่งให้เลือก คลิกทีคาสั่ง ่ จะ ปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ให้กาหนดหรือแก้ไข รายละเอียด3. จากตัวอย่างนี้ทาการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในอัลบั้ม โดยการคลิกปุ่ม แล้วเลือก รูปภาพที่ต้องการเข้ามาเพิ่ม 1.23
 24. 24. การเริ่มใช้งานโปรแกรม4. เมื่อทาการแก้ไขรายละเอียดเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม จะปรากฏรูปภาพที่เพิมในอัลบั้มรูป ่ นั้น 1.24
 25. 25. การเริ่มใช้งานโปรแกรมบทที่ 9 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การกาหนดการนาเสนอ หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเกี่ยวกับ :-  กาหนดลักษณะของการนาเสนอ  กาหนดตัวเลือกสาหรับการนาเสนอ  กาหนดจานวนสไลด์ที่ต้องการนาเสนอ กาหนดลักษณะของการนาเสนอ ในการนาเสนอผลงาน คุณสามารถเลือกชนิดของการแสดงผลได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกแท็บ Slide Show เลือกปุม ่ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ให้กาหนดรายละเอียด 2. ต้องการกาหนดลักษณะการนาเสนอ เลือกจากในส่วนของ Show Type เป็นการนาเสนอผลงานแบบเต็มจอ เป็นการนาเสนอผลงานแบบหน้าต่าง เป็นการนาเสนอผลงานแบบ Touch Screen กาหนดตัวเลือกสาหรับการนาเสนอ 1.25
 26. 26. การเริ่มใช้งานโปรแกรมหลังจากทีเ่ ลือกชนิดของการแสดงผล คุณสามารถกาหนดตัวเลือกในการนาเสนอผลงานได้ มีขั้นตอนดังนี้1. ทีไดอะล็อกบ็อกซ์ Setup Show ให้กาหนดตัวเลือกการนาเสนอจากส่วนของ Show Options ่ เมื่อมีการกาหนด Slide Transition เป็น Automatic ให้ทาการวนซ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดปุม Esc ่ เป็นการนาเสนอสไลด์โดยไม่ show เสียงบรรยาย เป็นการนาเสนอสไลด์โดยไม่ show animation เลือกสีของปากกา เป็นค่า defaultกาหนดจานวนสไลด์ที่ต้องการนาเสนอหลังจากทีกาหนดตัวเลือกของการนาเสนอแล้ว คุณสามารถกาหนดจานวนสไลด์ที่ต้องการนาเสนอผลงานได้ มี ่ขั้นตอนดังนี้1. ที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ Setup Show ให้กาหนดจานวนสไลด์ที่ต้องการ นาเสนอจากส่วนของ Show slides แสดงผลการนาเสนอสไลด์ทั้งหมด เลือกแสดงเฉพาะสไลด์หน้าที่ต้องการ จากหน้า .... ถึง ...... ในตัวอย่างนี้ เลือกหน้า 3 ถึงหน้า 9 เลือกแสดงเฉพาะสไลด์ที่กาหนดใน Custom show2. กาหนดจานวนสไลด์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK 1.26

×