Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Ansible - Automatyzacja zadań IT(20)

Advertisement
Advertisement

Ansible - Automatyzacja zadań IT

 1. Ansible Automatyzacja zadań IT Kamil Grabowski kamil.grabowski@gmail.com WRUG 10.12.2014 @y3ti PKO Bank Polski Rebased Whitestream
 2. Potrzeba automatyzacji WRUG 10.12.2014
 3. Potrzeba automatyzacji • Duża infrastruktura i problem skali WRUG 10.12.2014
 4. Potrzeba automatyzacji • Duża infrastruktura i problem skali • Skomplikowany proces instalacji i konfiguracji środowiska WRUG 10.12.2014
 5. Potrzeba automatyzacji • Duża infrastruktura i problem skali • Skomplikowany proces instalacji i konfiguracji środowiska • Disaster recovery WRUG 10.12.2014
 6. Potrzeba automatyzacji • Duża infrastruktura i problem skali • Skomplikowany proces instalacji i konfiguracji środowiska • Disaster recovery • Usługi w chmurze / OnDemand WRUG 10.12.2014
 7. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 8. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 9. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 10. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 11. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 12. Narzędzia do automatyzacji WRUG 10.12.2014
 13. Dlaczego Ansible? WRUG 10.12.2014
 14. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja WRUG 10.12.2014
 15. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja • Agentless WRUG 10.12.2014
 16. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja • Agentless • Minimum zależności: • management: python 2.6 • node: python 2.4 WRUG 10.12.2014
 17. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja • Agentless • Minimum zależności: • management: python 2.6 • node: python 2.4 • Filozofia WRUG 10.12.2014
 18. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja • Agentless • Minimum zależności: • management: python 2.6 • node: python 2.4 • Filozofia • Bogate repozytorium modułów WRUG 10.12.2014
 19. Dlaczego Ansible? • Dokumentacja • Agentless • Minimum zależności: • management: python 2.6 • node: python 2.4 • Filozofia • Bogate repozytorium modułów • Support WRUG 10.12.2014
 20. Warianty instalacji WRUG 10.12.2014
 21. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get WRUG 10.12.2014
 22. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get # apt-get install ansible WRUG 10.12.2014
 23. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get # apt-get install ansible Instalacja poprzez managera paczek pip WRUG 10.12.2014
 24. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get # apt-get install ansible Instalacja poprzez managera paczek pip # apt-get install python-pip # pip install ansible WRUG 10.12.2014
 25. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get # apt-get install ansible Instalacja poprzez managera paczek pip # apt-get install python-pip # pip install ansible „Hacking directory tools” dostarczony z ansible WRUG 10.12.2014
 26. Warianty instalacji Instalacja poprzez apt-get # apt-get install ansible Instalacja poprzez managera paczek pip # apt-get install python-pip # pip install ansible „Hacking directory tools” dostarczony z ansible # git clone https://github.com/ansible/ ansible.git # cd ansible; source hacking/env-set WRUG 10.12.2014
 27. Pierwszy krok - inventory $ cat hosts.ini [application] app01 ansible_ssh_host=10.0.0.11 app02 ansible_ssh_host=10.0.0.12 [database] db01 ansible_ssh_host=10.0.0.21 [all:vars] ansible_ssh_user=ubuntu WRUG 10.12.2014
 28. Przykład: test połączenia $ ansible -i hosts.ini -m ping all app02 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } app01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } db01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } WRUG 10.12.2014
 29. Przykład: test połączenia $ ansible -i hosts.ini -m ping all app02 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } app01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } db01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } WRUG 10.12.2014 1
 30. Przykład: test połączenia 1 2 $ ansible -i hosts.ini -m ping all app02 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } app01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } db01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } WRUG 10.12.2014
 31. Przykład: test połączenia 1 2 3 $ ansible -i hosts.ini -m ping all app02 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } app01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } db01 | success >> { "changed": false, "ping": "pong" } WRUG 10.12.2014
 32. Mnogość dostępnych opcji WRUG 10.12.2014
 33. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów WRUG 10.12.2014
 34. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów $ ansible -i hosts.ini -m ping app01 $ ansible -i hosts.ini -m ping application WRUG 10.12.2014
 35. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów $ ansible -i hosts.ini -m ping app01 $ ansible -i hosts.ini -m ping application Gdy nie mamy dodanego klucza SSH na serwerze WRUG 10.12.2014
 36. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów $ ansible -i hosts.ini -m ping app01 $ ansible -i hosts.ini -m ping application Gdy nie mamy dodanego klucza SSH na serwerze $ ansible -i hosts.ini -m ping all -k WRUG 10.12.2014
 37. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów $ ansible -i hosts.ini -m ping app01 $ ansible -i hosts.ini -m ping application Gdy nie mamy dodanego klucza SSH na serwerze $ ansible -i hosts.ini -m ping all -k Customowy klucz SSH WRUG 10.12.2014
 38. Mnogość dostępnych opcji Tylko jeden host lub grupa hostów $ ansible -i hosts.ini -m ping app01 $ ansible -i hosts.ini -m ping application Gdy nie mamy dodanego klucza SSH na serwerze $ ansible -i hosts.ini -m ping all -k Customowy klucz SSH $ ansible -i hosts.ini -m ping all --private-key ~/.vagrant.d/insecure_private_key WRUG 10.12.2014
 39. Przykład: instalacja vim $ ansible -i hosts.ini -m apt -a "name=vim state=present" all -s app02 | success >> { "changed": true, "stderr": "", "stdout": "Reading package lists...nBuilding dependency [ciach]” } app01 | success >> { "changed": false } db01 | success >> { "changed": false } WRUG 10.12.2014
 40. Przykład: instalacja vim 1 $ ansible -i hosts.ini -m apt -a "name=vim state=present" all -s app02 | success >> { "changed": true, "stderr": "", "stdout": "Reading package lists...nBuilding dependency [ciach]” } app01 | success >> { "changed": false } db01 | success >> { "changed": false } WRUG 10.12.2014
 41. Przykład: instalacja vim 1 2 $ ansible -i hosts.ini -m apt -a "name=vim state=present" all -s app02 | success >> { "changed": true, "stderr": "", "stdout": "Reading package lists...nBuilding dependency [ciach]” } app01 | success >> { "changed": false } db01 | success >> { "changed": false } WRUG 10.12.2014
 42. Przykład: instalacja vim 1 2 3 $ ansible -i hosts.ini -m apt -a "name=vim state=present" all -s app02 | success >> { "changed": true, "stderr": "", "stdout": "Reading package lists...nBuilding dependency [ciach]” } app01 | success >> { "changed": false } db01 | success >> { "changed": false } WRUG 10.12.2014
 43. Przykład: instalacja vim 1 2 3 $ ansible -i hosts.ini -m apt -a "name=vim state=present" all -s app02 | success >> { "changed": true, "stderr": "", "stdout": "Reading package lists...nBuilding dependency [ciach]” } app01 | success >> { "changed": false } db01 | success >> { "changed": false } WRUG 10.12.2014 4
 44. Przykładowe moduły WRUG 10.12.2014
 45. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell WRUG 10.12.2014
 46. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax WRUG 10.12.2014
 47. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis WRUG 10.12.2014
 48. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive WRUG 10.12.2014
 49. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive • monitoring: nagios, monit, zabbix WRUG 10.12.2014
 50. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive • monitoring: nagios, monit, zabbix • packaging: apt, gem, homebrew, macports, npm, pip, yum itd. WRUG 10.12.2014
 51. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive • monitoring: nagios, monit, zabbix • packaging: apt, gem, homebrew, macports, npm, pip, yum itd. • source control: bzr, git, subversion WRUG 10.12.2014
 52. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive • monitoring: nagios, monit, zabbix • packaging: apt, gem, homebrew, macports, npm, pip, yum itd. • source control: bzr, git, subversion • system: cron, filesystem, group, mount, service, user WRUG 10.12.2014
 53. Przykładowe moduły • commands: command, raw, script, shell • cloud: azure, digital_ocean, docker, ec2, rax • database: (mysql|postgres)_(db|user), redis • files: copy, fetch, file, lineinfile, template, unarchive • monitoring: nagios, monit, zabbix • packaging: apt, gem, homebrew, macports, npm, pip, yum itd. • source control: bzr, git, subversion • system: cron, filesystem, group, mount, service, user • i wiele wiele innych, plus bardzo łatwo pisać swoje moduły WRUG 10.12.2014
 54. Playbooks WRUG 10.12.2014
 55. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy WRUG 10.12.2014
 56. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy • Odpowiednik cookbook z chef WRUG 10.12.2014
 57. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy • Odpowiednik cookbook z chef • Pliki w formacie YAML, „human-readable” WRUG 10.12.2014
 58. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy • Odpowiednik cookbook z chef • Pliki w formacie YAML, „human-readable” • Możemy korzystać z pythonowego systemu szablonów Jinja2 WRUG 10.12.2014
 59. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy • Odpowiednik cookbook z chef • Pliki w formacie YAML, „human-readable” • Możemy korzystać z pythonowego systemu szablonów Jinja2 • Wiele sposobów na ich organizację, dzięki czemu służą w prostych oraz skomplikowanych środowiskach WRUG 10.12.2014
 60. Playbooks • Struktura opisująca konfigurację oraz pożądany stan hostów, którymi zarządzamy • Odpowiednik cookbook z chef • Pliki w formacie YAML, „human-readable” • Możemy korzystać z pythonowego systemu szablonów Jinja2 • Wiele sposobów na ich organizację, dzięki czemu służą w prostych oraz skomplikowanych środowiskach • To właśnie tu możemy zobaczyć całe piękno i filozofię ansible! WRUG 10.12.2014
 61. Przykład: prosty playbook $ cat application.yml --- - name: Deploy application servers hosts: application sudo: yes tasks: - name: Install some packages apt: name=„{{ item }}” state=present with_items: - build-essential - vim WRUG 10.12.2014
 62. Przykład: prosty playbook $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014
 63. Przykład: prosty playbook $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014 1
 64. Przykład: prosty playbook 1 2 $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014
 65. Przykład: prosty playbook 1 2 $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014 3
 66. Przykład: prosty playbook 1 2 $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014 3 4
 67. Przykład: prosty playbook 1 2 $ ansible-playbook -i hosts.ini application.yml PLAY [Install some packages] ************************************************** GATHERING FACTS *************************************************************** ok: [app01] ok: [app02] TASK: [Install some packages] ************************************************* ok: [app01] => (item=build-essential,vim) changed: [app02] => (item=build-essential,vim) PLAY RECAP ******************************************************************** app01 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 app02 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 WRUG 10.12.2014 3 4 5
 68. Playbook - directory layout production.ini - Nasze inventory dla środowiska produkcyjnego stage.ini oraz testowego (stage) group_vars/ - Zmienne dla całych grup hostów. W naszym application przypadku dla grup application oraz database database host_vars/ - Zmienne zdefiniowane tylko dla konkretnego app01 hosta library/ - Jeśli korzystamy z własnych modułów to jest my-module/ to idealny katalog na ich umieszczenie site.yml - Nasze playbooki application.yml database.yml roles/ - Katalog, w którym będziemy przechowywać nasze chruby/ wszystkie role. Poprzez rolę możemy tu rozumieć nginx/ funkcje jakie będzie posiadał nasz serwer. our-application/ Dla przykładu serwer może mieć funkcje bazy postgresql/ danych postgresql lub serwer www nginx. ruby-install/ WRUG 10.12.2014
 69. Playbook - directory layout production.ini stage.ini group_vars/ application database host_vars/ app01 library/ my-module/ site.yml application.yml database.yml roles/ chruby/ nginx/ our-application/ postgresql/ ruby-install/ roles/ postgresql/ defaults/ main.yml files/ some_tools.tgz handlers/ main.yml library/ role-module/ meta/ main.yml tasks/ main.yml templates/ WRUG 10.12.2014 postgresql.conf.j2 vars/ main.yml
 70. Przykład: playbook application.yml - wersja 2 $ cat application.yml --- - name: Deploy application servers hosts: application sudo: yes roles: - ruby-install - chruby - { role: nginx, server_name: example.com } - { role: our-application, sudo_user: ubuntu } WRUG 10.12.2014
 71. O czym jeszcze warto wspomieć? WRUG 10.12.2014
 72. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 WRUG 10.12.2014
 73. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags WRUG 10.12.2014
 74. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching WRUG 10.12.2014
 75. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching • Ansible Vault WRUG 10.12.2014
 76. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching • Ansible Vault • Asynchronous Actions and Polling WRUG 10.12.2014
 77. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching • Ansible Vault • Asynchronous Actions and Polling • Rolling Update, Maximum Failure Percentage, Deletation, Run Once WRUG 10.12.2014
 78. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching • Ansible Vault • Asynchronous Actions and Polling • Rolling Update, Maximum Failure Percentage, Deletation, Run Once • Var Promts WRUG 10.12.2014
 79. O czym jeszcze warto wspomieć? • Variables, Loops, Conditionals, Jinja2 • Tags • Facts Caching • Ansible Vault • Asynchronous Actions and Polling • Rolling Update, Maximum Failure Percentage, Deletation, Run Once • Var Promts • Ansible Galaxy WRUG 10.12.2014
 80. Czy macie jakieś pytania?
 81. Dziękuję za uwagę Kamil Grabowski kamil.grabowski@gmail.com WRUG 10.12.2014 @y3ti PKO Bank Polski Rebased Whitestream
Advertisement