MEGVÁLTOZTATHATJUK A JÖVŐT...    ...előbb azonban meg kell ismernünk.     mA kor, amelyben élünk, hatalmas lehetős...
ELŐZŐ ÉLETEKJÖVENDŐ ÉLETEK   H I P N Ó Z I S R E I N K A R N Á C I Ó     K A R M A    ÉDESVÍZ K I A D Ó    ...
AJÁNLÁS      E könyvet pácienseimneka régebbieknek, a jelenlegieknek és a jövőbelieknek —  ajánlom, akik nélkül nem...
A szerzőről Dr. Bruce Goldberg 1970 júniusában végzett a Dél ConnecticutiÁllami Főiskolán, magna cum laude, B.A. fokozatt...
A szerzőről Dr. Bruce Goldberg 1970 júniusában végzett a Dél ConnecticutiÁllami Főiskolán, magna cum laude, B.A. fokozatt...
TARTALOM         Bevezetés               9I.   FEJEZET  Egy TV talk show műsorvezető előző  1...
XIV.  FEJEZET  Egy világos napon megláthatjuk a    135         holnapot: jövendő életbe vivő         ...
BevezetésA     z Előző életek - Jövendő életek című könyvem célja, hogy     megismertesse az olvasóval a reinkarn...
10              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtikus regresszió és progresszió hatékonyságáról. Még azután is, ...
ELSŐ FEJEZET         Egy TV talk show        műsorvezető előző életei     zerkilencszáznyolcvan márci...
12              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKlanságát fejezte ki. Egyik dolog az volt, hogy a hálószobában lát...
ELSŐ FEJEZET                           13kezdeti kezeléseket nem vettem magnóra, de fel tudom i...
14              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKDr. Goldberg:   Figyelj egy kicsit és engedd, hogy a helyszín ...
ELSŐ FEJEZETregressziónál szerzett információkat. Ezt természetesen mindig kel­lemes hallani.  Harry pontosan érkezett, s...
ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKbeszámolt, hogy a szájában és torkában nagyon erős szárazságotérzett. Közvetlen a halála utáni...
ELSÓ FEJEZET                            17 Ezen az utolsó kezelésen nagyon mély hipnotikus tr...
18              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtaimat k o r r e k t e n és élethűen b e m u t a t ó — hipnózisr...
lő FEJEZET                           19pozta szavahihetőségemet a producereknél, mint gyakorló ...
20              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK         azokban az életekben, amiken keresztülvittelek,...
hipnózis csaknem mindenkiből nagy érdeklődést vált ki.     Vonzereje abban rejlik, hogy akárcsak a varázslat a rejtett...
22              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK tam. Jó természettudós módjára, semlegesen vizsgáltam az adatoka...
MÁSODIK FEJEZET                            23Ezek a regressziók kb. három hónapig tartottak. Az...
24              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Az első szintet vagy állapotot bétának nevezzük. Ez a teljes tu...
MÁSODIK FEJEZET                          25tudatalatti, mind a normális tudatos gondolkodás műkö...
26              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKidőjárással, azzal hány óra van, hogy túl szűk-e a ruhánk vagy bő...
MÁSODIK FEJEZET                           27bonyolult szuggesztiókat. Könnyebben átélhetik és té...
28              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtizór nyelvének meg nem értése, és a túlzottan cinikus magatartás...
MÁSODIK FEJEZET                          29sére használom, arra teszek kísérletet, hogy behatolj...
30             ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Számos más gyakori téveszme és alaptalan félelem kapcsolódik ahi...
MÁSODIK FEJEZET                          31     a jelenetekre később is. Pácienseimnek minde...
32                 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKegyre inkább felismeri a nyugati orvostársadalom is. A fogo...
MÁSODIK FEJEZET                          33  6.   fájdalomcsillapítás,  7.  javulás a sz...
HARMADIK FEJEZET            Mi a karma?          Történelmi alapok és          általános fo...
HARMADIK FEJEZET                          35minden megtanulandó leckét megtanultunk, akkor fejez...
36              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Az emberek gyakran azt mondják, hogy semmit sem tehetnek akarmá...
HARMADIK FEJEZET                            37  A fájdalom kiszabása a megtestesült lelkekre, ...
38              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKállattól. Ez a lélek szabad és test vagy bármilyen anyag nélküli....
HARMADIK FEJEZET                          39leg. A lélek alakról alakra vándorol; és zarándoklat...
40              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKnik a Kabalában, és a haszidizmusban ez továbbfejlődött. E tanítá...
HARMADIK FEJEZET                          41 Sok vita volt a kereszténység tanairól — különösen ...
42              ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKA REINKARNÁCIÓ ÉS A KARMAÖSSZEFOGLALÁSAA karma jelentése „cseleke...
HARMADIK FEJEZET                          43nevezem álvallás tűnt fel és próbálta eladni filozófi...
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek

3,914 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

41011687 dr-bruce-goldberg-előző-eletek-jovendő-eletek

 1. 1. MEGVÁLTOZTATHATJUK A JÖVŐT... ...előbb azonban meg kell ismernünk. mA kor, amelyben élünk, hatalmas lehetőségeket kínál. Aki ezeket figyelmen kívül hagyja, annak élete sem változik sokat. Megmarad az átlagos, vagy éppen átlagon aluli frekvencián. Ha viszont a Karma törvényszerűségeit követjük,sokkal kívánatosabb frekvenciára válthatunk, amely nem csupán jelenlegi inkarnációnkat teszi jobbá, hanem az eljövendő életeinkre is jó hatással lenét. A választás — mint mindig — az Önök kezében van. DR. BRUCE GOLDBERG
 2. 2. ELŐZŐ ÉLETEKJÖVENDŐ ÉLETEK H I P N Ó Z I S R E I N K A R N Á C I Ó K A R M A ÉDESVÍZ K I A D Ó BUDAPEST 1991
 3. 3. AJÁNLÁS E könyvet pácienseimneka régebbieknek, a jelenlegieknek és a jövőbelieknek — ajánlom, akik nélkül nem jöhetett volna létre. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretnék köszönetet mondani segítőkészgyüttműködésükért Harry Martinnak, Edie Housenak, és a WBAL-TV társaság összes dolgozójának, Sallee Riglernek, és a WRC Rádiónak, Charlie Donovannak és a WFBR Rádiónak, kiadóimnak, Victoria Pasternacknak s Douglas Menvillenek, valamint mindazoknak, akiket helyhiány miatt nem említettem.
 4. 4. A szerzőről Dr. Bruce Goldberg 1970 júniusában végzett a Dél ConnecticutiÁllami Főiskolán, magna cum laude, B.A. fokozattal biológia és ké­mia szakon. Ezután a Marylandi Fogorvosi Egyetemre járt, ahol fog­orvosi diplomát szerzett 1974 májusában. Miután elvégzett egy cse­lédkönyves általános fogorvosi programot, Baltimoreban kiépítetteáltalános fogorvosi és hipnózis praxisát, ahol ma is dolgozik. 1984-ben Dr. Goldberg a Loyola Főiskolán megkapta a természettudomá­nyok magisztere címet. Dr. Goldberg 1975 januárjában az Amerikai Klinikai Hipnózis Tár­saság tanfolyamán vett részt, ahol a hipnózis módszerét és annak kli­nikai alkalmazását tanították. A szervezet csak képzett fogorvosokat,orvosokat és pszichiátereket képez hipnózisra. Dr. Goldberg számos televíziós és rádiós show-ban lépett fel az or­szágban. A nyilvánosság előtt is sok előző életbe vivő regressziót haj­tott végre (Donahue és Oprah Winfrey Show), és a házigazdája volt abaltimorei WBAL rádió parapszichológiáról szóló talk show-jának.Előadásaival, televíziós és rádiós fellépéseivel, és újságcikkeivel (be­leértve a Time és a The Washington Post riportjait is), sok embert ta­nított meg a hipnózis hasznosságára. Dr. Goldberg a hipnózis és afogorvosi praxisát elkülöníti, bár dolgozik olyan páciensekkel, akik afogászati kezeléstől vagy a fájdalomcsillapítástól félnek. Sok ezerelőző életbe vivő regressziót és jövendő életbe vivő progressziót vég­zett és egyetlen páciense sem károsodott a módszer alkalmazása so­rán. Ezen kívül Dr. Goldberg kazettákat készít, amelyek az embere­ket az önhipnózisra tanítják s az elmúlt és jövendő életekbe vezetik. Dr. Goldberg előadásokat és szemináriumokat tart a hipnózisról ésa regressziós illetve progressziós terápiáról is; egyben tanácsadója ahelyi rendőri hatóságoknak, az ügyvédeknek valamint a helyi és or­szágos médiáknak. Az önhipnózis kazettákkal kapcsolatos információk, előjegyzésekmegbeszélése vagy privát kezelések céljából Dr. Goldberggel közvet­lenül felvehető a kapcsolat, ha írnak a következő címre: Dr. Bruce Goldberg, Inc. 4708 Beaconsfield Drive Baltimore, MD 21236 Telefon: (301) 256-7022
 5. 5. A szerzőről Dr. Bruce Goldberg 1970 júniusában végzett a Dél ConnecticutiÁllami Főiskolán, magna cum laude, B.A. fokozattal biológia és ké­mia szakon. Ezután a Marylandi Fogorvosi Egyetemre járt, ahol fog­orvosi diplomát szerzett 1974 májusában. Miután elvégzett egy cse­lédkönyves általános fogorvosi programot, Baltimoreban kiépítetteáltalános fogorvosi és hipnózis praxisát, ahol ma is dolgozik. 1984-ben Dr. Goldberg a Loyola Főiskolán megkapta a természettudomá­nyok magisztere címet. Dr. Goldberg 1975 januárjában az Amerikai Klinikai Hipnózis Tár­saság tanfolyamán vett részt, ahol a hipnózis módszerét és annak kli­nikai alkalmazását tanították. A szervezet csak képzett fogorvosokat,orvosokat és pszichiátereket képez hipnózisra. Dr. Goldberg számos televíziós és rádiós show-ban lépett fel az or­szágban. A nyilvánosság előtt is sok előző életbe vivő regressziót haj­tott végre (Donahue és Oprah Winfrey Show), és a házigazdája volt abaltimorei WBAL rádió parapszichológiáról szóló talk show-jának.Előadásaival, televíziós és rádiós fellépéseivel, és újságcikkeivel (be­leértve a Time és a The Washington Post riportjait is), sok embert ta­nított meg a hipnózis hasznosságára. Dr. Goldberg a hipnózis és afogorvosi praxisát elkülöníti, bár dolgozik olyan páciensekkel, akik afogászati kezeléstől vagy a fájdalomcsillapítástól félnek. Sok ezerelőző életbe vivő regressziót és jövendő életbe vivő progressziót vég­zett és egyetlen páciense sem károsodott a módszer alkalmazása so­rán. Ezen kívül Dr. Goldberg kazettákat készít, amelyek az embere­ket az önhipnózisra tanítják s az elmúlt és jövendő életekbe vezetik. Dr. Goldberg előadásokat és szemináriumokat tart a hipnózisról ésa regressziós illetve progressziós terápiáról is; egyben tanácsadója ahelyi rendőri hatóságoknak, az ügyvédeknek valamint a helyi és or­szágos médiáknak. Az önhipnózis kazettákkal kapcsolatos információk, előjegyzésekmegbeszélése vagy privát kezelések céljából Dr. Goldberggel közvet­lenül felvehető a kapcsolat, ha írnak a következő címre: Dr. Bruce Goldberg, Inc. 4708 Beaconsfield Drive Baltimore, MD 21236 Telefon: (301) 256-7022
 6. 6. TARTALOM Bevezetés 9I. FEJEZET Egy TV talk show műsorvezető előző 11 életeiII. FEJEZET Mi a hipnózis? 21III. FEJEZET Mi a karma? Történelmi alapok és 34 általános fogalmakIV. FEJEZET A reinkarnáció dokumentált 55 bizonyítékaiV. FEJEZET Egy világos napon megláthatjuk a 64 tegnapot: időbeli regresszió hipnózissalVI. FEJEZET Nem találkoztunk mi előző 76 életünkben?VII. FEJEZET Bob és a „fény emberek" 86VIII. FEJEZET Hubert idegenekkel találkozik az 92 ókori EgyiptombanIX. FEJEZET A bébi, aki 200 évet késett 98X. FEJEZET Hisztérikus vakság és előző élet 104 London nyomornegyedeibenXI. FEJEZET Odontiatrofóbia és a patkolókovács 110XII. FEJEZET 800 éves szinkronitás 115XIII. FEJEZET Anorexia Nervosa: Ön-büntetés az 128 előző élet miatt
 7. 7. XIV. FEJEZET Egy világos napon megláthatjuk a 135 holnapot: jövendő életbe vivő progresszió hipnózissalXV. FEJEZET A mi TV-s személyiségünk jövendő 139 életeiXVI. FEJEZET Időutazás az éter hullámain 151XVII. FEJEZET Marsha: Egy dolgozó nő pályája a 159 jövőbenXVIII. FEJEZET A jövendőmondótól a Tudás őrzőjéig 167XIX. FEJEZET Zeku: A genetikai tervezés egy esete 182XX. FEJEZET Görögországtól Moonanig 189XXI. FEJEZET Jövendő élet üvegbúra alatt 202XXII. FEJEZET Radioaktív szennyeződés a jövendő 213 életbenXXIII. FEJEZET Előző élet terápia a XXII. században 234XXTV. FEJEZET Milyen meghalni? 253XXV. FEJEZET Karma: Mikor fejeződik be minden? 260XXVI. FEJEZET Kérdések és válaszok az előző és 263 jövendő életbe vivő hipnoterápiáról
 8. 8. BevezetésA z Előző életek - Jövendő életek című könyvem célja, hogy megismertesse az olvasóval a reinkarnáció és a karma fo­galmát oly módon, hogy megkísérli megmagyarázni, miért vagyunkezen a világon, s hogyan tehetjük magunkat jobbá. Nem célom, hogybárkit is megpróbáljak a parapszichológiában való hitre téríteni, s azsem, hogy bármilyen módom megzavarjam egyéni vallásos hitét,vagy lelki beállítottságát. Ha azonban Ön nem elégedett a születéssel és a halállal kapcsola­tos hagyományos elképzelésekkel, akkor ez a könyv nagyon jó irány­ban változtathatja meg életét. Önök közül azok, akik elgondolkoztakmár azon, milyen lehet meghalni, s milyen választási lehetőségeikadódnak a halál után — ha adódnak egyáltalán — választ kaphatnakkérdéseikre. Ebben a könyvben tényleges esettörténeteket használok fel az elő­ző életekbe való regresszió illetve a jövendő életbe való progresszióköréből, hogy megvilágítsam a karma működésének törvényeit. Min­denkinek megvan a maga karmikus ciklusa, és minél jobban megért­jük azt, annál könynyebbek lesznek jövendő életeink. Ez könyvemmegírásának valódi célja — segíteni az embereknek annak megérté­sében, miért teszik azt, amit tesznek, s megmutatni, miként kerülhe­tik el, hogy újra és újra ugyanazokba a hibákba essenek. Ha ez akönyv, akár csak egyetlenegy olvasónak is segít karmikus ciklusánakjavításában, akkor a kutatásnak és az írásnak szentelt idő és energianem volt hiábavaló. Valahányszor arra használom a hipnózist, hogy pácienseimben fel­idézzem az előző életeiket vagy a jövőbe vigyem őket, az emberi vi­selkedés és értelem olyan mértékű megértését érem el, amit talánsemmilyen más forrásból nem szerezhetnék meg. Emellett a karmi­kus ciklus működési elve is sokkal érthetőbbé válik számomra, s ígyképes vagyok egyre jobb útmutatásokkal ellátni pácienseimet. Nem célja e könyvnek a reinkarnáció bizonyítása vagy megcáfo-lása. Az összes rögzített eset ellenére továbbra is lesznek olyanok,akik kételkedni fognak valódiságában. S ehhez minden embernek jo­ga van. Az viszont célom, hogy felvilágosítsam az olvasókat a hipno-
 9. 9. 10 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtikus regresszió és progresszió hatékonyságáról. Még azután is, hogyaz Amerikai Orvostudományi Szövetség 1958-ban hivatalosan elis­merte a hipnózist, viszonylag kevesen alkalmazzák ezt az eljárást. Ahipnózissal kapcsolatos félreértéseket az erről a rendkívül hatásos te­rápiás módszerről szóló pontos ismereteknek kell felváltaniuk. Ezesetben a kereslet és kínálat törvényeinek megfelelően nőni fog ahipnoterapeuták száma. A hipnózis terapikus használata során szerzett tapasztalataim meg­alapozták és megerősítették a reinkarnációba vetett hitemet. Sohasembefolyásoltak különösebben a keleti vallások, a guruk, vagy az ok-kultisták. Csak az a sikerélmény befolyásolt, hogy segíteni tudtam azembereknek abban, hogy saját magukon segítsenek. A reinkarnációés a karma törvényei magyarázzák a leglogikusabban azokat az ered­ményeket, amelyeket a hipnoterápia használata során figyeltem meg. Ha pl. a páciens mélységiszonya arra vezethető vissza, hogy egyikelőző életében lezuhant egy szikláról és az esemény újraélésévelörökre elmúlik a félelme, akkor ki vagyok én, hogy megkérdőjelez­zem e jelenet hitelességét? Hiszen ami itt a legfontosabb az a problé­ma megszüntetése. Mikor megpróbáljuk megmagyarázni, mivégre vagyunk ezen a föl­dön, a hagyomágyos elméletek véleményem szerint csődöt monda­nak. A karma számomra logikus magyarázat, s remélem, hogy leg­alábbis informatív lesz olvasóim számára is. Megjegyzés: Az esettörténetekben néhány apró részletet megváltoztattama pácienseim magánéletének védelme érdekében. A Harry Martin és KenManelis regressziójáról és progressziójáról szóló fejezetek kivételével azösszes nevet megváltoztattam. Minden egyéb azonban, amit itt leírok, igaz.
 10. 10. ELSŐ FEJEZET Egy TV talk show műsorvezető előző életei zerkilencszáznyolcvan márciusában egy hideg és borús szer­ da délután Harry Martin megkezdte utazását a múltba. Attól a perctől kezdve, hogy belépett a rendelőmbe, Harry egyér­telműen tudomásomra hozta, hogy nagyon szkeptikus a hipnózissal,és különösen az előző életekbe való regresszióval szemben. A hu­szonnyolc éves Tv talk show házigazdáról elmondható, hogy rendkí­vül intelligens, nagy koncentrálóképességgel rendelkezik — amely,legalábbis potenciálisan, kitűnő hipnózisalannyá teszi. (A regresszió­val szembeni szkepticizmusnak csak nagyon kevés kőze van az illetőregressziós képességéhez. A páciens szuggerálhatósága, valamint azorvos-beteg viszony határozza meg a regresszív terápia sikerét vagybukását.) Miután elmagyaráztam, mi a hipnózis — vagyis inkább azt, hogymi nem — hipnotikus transzt hoztam létre. Megmondtam Harrynak,hogy ébredéskor mindenre emlékezni fog. Egyszerű életkor reg­ressziót alkalmaztam, hogy Harryt visszavigyem ötéves korába. Leírtegy jelenetet, amelyben egy kartondobozra kört rajzolt, és azt játszot­ta, hogy az egy televízió. Egy hatéves leányjátszótársát, egy „idősebb hölgyet" pedig, kommunikációs képességeiről próbálta meggyőzni. Harryt már gyermekkorában is érdekelte a TV-s karrier. Nagyon élet­hűen tudta leírni a jelenet részleteit. Leírta a ruhákat, amelyeket vi­selt, a kréta színét, amellyel a TV-t rajzolta, és az aznapi időjárásrólis beszámolt. Ez nagyon sikeres összejövetel volt. Harry legtöbb kételye a hipnó­zissal — ha nem is az előző életekbe való regresszióval — szembenszertefoszlott. (Később Harry a második „Hello Baltimore" szerep­lésemen elmondta, hogyha nem lett volna fogorvosi diplomám, ésáltalában jó hírnevem, akkor sohasem vett volna részt ebben a kísér­letbe*.) A második összejövetelre két héttel később került sor. Ez egy gyö­nyörű tavaszi délutánon volt, és a második egyszerű életkor reg­ressziót hajtottuk végre. Ekkor Harryt kétéves korába vittem vissza.Nagyon részletesen leírt néhány helyszínt a nagymamája házából. Aregresszió befejezése után pár információval kapcsolatban bizonyta-
 11. 11. 12 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKlanságát fejezte ki. Egyik dolog az volt, hogy a hálószobában látotttapéta színe nem egyezett azzal, amire tudatosan emlékezett. A má­sik, hogy a csengő másmilyen volt, mint amit most vissza tud idézni. Azt javasoltam, hogy ellenőriztesse nagymamájával az informáci­ók pontosságát. Adtam neki egy „kondicionáló" szalagot is, az előzőéletekbe való regresszióhoz, amelyen egy a hipnózisba vezető verbá­lis indukció, és szuggesztió volt a tudatalatti számára, hogy hozzafelszínre memóriabankjából bármelyik feltárni kívánt információt. Atudatalatti tökéletes memória bankkal rendelkezik. Mivel ez a hatal­mas tárház csak akkor tapogatható le, ha a tudat megfelelően ellazultés kikapcsolt (1. 2. fejezet), így a „kondicionáló" szalag használatakönnyebbé teszi a páciens számára az információ elérését. Meg­mondtam Harrynak, hogy a szalagot először teljesen éber állapotbanjátssza le, hogy bizonyos legyen affelől, hogy az nem egy pusztánképzeletbeli életbe viszi el. Teljesen éber állapotnak azt nevezzük,mikor a tudatos agy együttműködik a tudattalannal. Hipnotikus álla­potban a tudatalatti egymagában működik (1. 2. fejezet). A szalagnem tartalmaz vezérlő sugallatokat és a páciens azáltal, hogy tran­szon kívüli állapotban is meghallgatja, fokozott bizalmat táplál a ké­sőbbi benyomásokkal szemben. A következő kezelés előtt Harry izgatottan hívott fel, hogy értesít­sen néhány pozitív eseményről. Először is, lejátszotta a szalagot éberállapotban és elégedett volt a tervvel. Másodszor, mikor egyszer éjjelhallgatta a szalagot, egy másik életkor regressziót tapasztalt. Har­madszor, ellenőrizte a nagymamája házában a helyszín részleteit. Acsengő és a tapéta ténylegesen olyan volt, amilyennek azt a reg­resszióban látta, nem pedig olyan, mint amire tudatosan emlékezett.(Ez mutatja, milyen félelmetesen pontos a tudatalattink memóriabankja.) Április első hetében jött el Harry a rendelőmbe az első előző életbevivő regressziójára. Miután beszélgettünk egy kicsit arról, hogyanhalad a „kondicionáló" szalaggal, bementünk a hipnoterápiás szo­bámba, hogy végrehajtsuk a regressziót. Harry eléggé nyugodtnak lá­tszott, bár némi meglepődést mutatott amiatt, hogy egy cseppet semideges. A hipnoterápiás szobában egy heverő van a páciens számára,valamint egy íróasztal és egy szék nekem. Egy forgó korongot hasz­nálok arra, hogy a páciens könnyebben kerülhessen hipnotikus álla­potba, s a szoba hőmérséklete is kissé melegebb a normálisnál, amiszintén elősegíti a transz létrejöttét. A transz beállt, s megkérdeztem Harryt, mit lát. (Sajnos ezeket a
 12. 12. ELSŐ FEJEZET 13kezdeti kezeléseket nem vettem magnóra, de fel tudom idézni a reg­resszió részleteit.) Leírt egy hajót, de először nem tudta kivenni arészleteket. A helyszín amiről beszélt, egyszerűen egy hajó volt,amely egy szigeten levő kikötőhöz közeledett. Mihelyst azonban si­került eligazodnia ezen a helyszínen, számos további információvalszolgált a környezetet illetően. A hajó, amit The Dovenak hívtak, egy tizennyolcadik századi te­herhajó volt. Harryt akkor Michael Bartholomewnak hívták. 1740-ben került Michael erre a szigetre, hogy átvegye a rakodás vezetését.A raktár, melyben az árut tárolták, Michael nagybátyjáé volt, ám an­nak halála után Michael örökölte. Harry számos epizódot mesélt el arról, milyen keményen dolgo­zott Michael a raktárnál. A ki- és berakodásnál a fizikai munka nagyrészét éppúgy Michael végezte el, mint a munka felügyeletét. (Érde­mes megjegyezni, hogy Harry jelenlegi életében is rendkívül szor­galmas, nagyon sok televíziós produkcióban vesz részt azon kívül,hogy ő a talk show egyik házigazdája. Karmája jellege tehát nemváltozott.) A transzállapot után Harry egy további megfigyelést tett. Amintszándékomban volt feltenni egy kérdést („Mi történik most?"), őmár mondta is a választ („Átmegyek a sziget túloldalára, hogy ellen­őrizzem a munkásokat.") Ezt a telepátia jelének tekintettem. Ez gya­kori tapasztalat, és mély transz sem szükséges hozzá. Egészében vé­ve nagyon elégedett volt a regresszióval, csakúgy, mint én. Úgy hinta kezelés, bizonysággal szolgál Harry közel 250 évvel ezelőtti életé­re. Még mindig nem tudtam pontosan, hogy az előző élet regresszió­val kapcsolatos kételye mennyire múlt el, abban azonban bizonyosvoltam, hogy haladás történt. Mikor elhagyta a rendelőmet, Harry nagy lelkesedéssel nézett a kö­vetkező hétfői találkozásunk elébe. A következő alkalommal mikor megérkezett a rendelőmbe, egykissé fáradtnak tűnt, de már nagyon várta a regressziót. A második előző életbe vivő regresszió határozottan jobban ment,mint az első. Harry valamivel mélyebb transzban volt és mostanrahozzászokott az érzéshez. Az első dolog azonban, amit látott — pon­tosabban nem látott — nagyon meglepte. Emlékezzünk rá vissza,ezeket a kezeléséket nem rögzítettük szalagra, így csak a töredékéttudom itt adni a valódi párbeszédnek.Dr. Goldberg: Mit látsz?Harry: Semmit, semmit sem látok.
 13. 13. 14 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKDr. Goldberg: Figyelj egy kicsit és engedd, hogy a helyszín las­ san materializálódjon.Harry: Úristen. Azért nem látok semmit, mert vak va­ gyok. r Ez a regressziós kezelés egyik fontos alapelvét mutatja. Annak el­lenére, hogy Harry az adott életében vak volt, ez közvetlenül tudato­sult benne, s képes volt látni a környezetét. Más szavakkal, ha az elő­ző életében valaki el is veszíti látását vagy hallását, attól még hipno­tikus transzállapotában képes észlelni környezetét. Úgy látszik, ebben az életében Harry neve Hap volt, vakon született 1847-ben egy utahi farmon. Négy éves korában egy nyugati kisváros­ba vitték, ahol megtanult zongorázni. Később abból élt, hogy annak aszállodának a bárjában zongorázott, ahol lakott. Annak ellenére, hogyvak volt, ami sok ember számára szörnyű lenne, élvezte az életet. Har­ry leírt egy olyan jelenetet, amikor Hap sétálni ment a város mellettierdőbe és eltévedt. Több, mint három óra hosszat tartott, amíg másrendkívül fejlett érzékszervei segítségével megtalálta a városbavisszavezető utat. Amit ebből az előző életből érdekes megjegyezni, az Hap kreativit­ása. Harry jelenlegi életében nagyon kreatív, zongázni ugyan nemtud, de dobol. Harry regényt is ír. Tehát a kreativitás karmikus motí­vuma, éppúgy, mint a nagy munkabírásé változatlanul kimutatható. Életének vége felé Hap mindkét keze köszvényes lett, így nem tu­dott tovább zongorázni. Leírt egy jelenetet, amelyben lement a bárbaés hallgatta az új zongorista játékát. Ahelyett, hogy keserűséget vagybánatot érzett volna, Hap magatartása rendkívül pozitív és kellemesvolt. Ez szintén összevág Harry jelenlegi konstruktív és kellemes vi­selkedésével (Egy Tv talk show házigazda számára magától értetődő­en fontos tulajdonság ez, ahhoz, hogy a vendéget otthonos fogadta­tásban részesítse, megnyugtassa, s kifejezze érdeklődését és tisztele­tét bármely helyzetben). Úgy tűnt, Harry rendkívül elégedett a regresszió eredményével, ésazt mondta, hogy határozottan azonosulni tud azokkal az érzéssekkel,amit Hapként átélt. Az újabb előző életbe vivő regresszió céljából két héttel később ta­lálkoztunk Harryval. Ez volt a harmadik s egyben az utolsó reg­resszió, és hamarosan Önök is láthatják, hogy ez volt a legjelentő­sebb. Hétfő volt, április 28-a. Aznap korábban felhívott egyik pácien­sem, hogy elmondja, családtagjai megerősítették az utolsó életkor
 14. 14. ELSŐ FEJEZETregressziónál szerzett információkat. Ezt természetesen mindig kel­lemes hallani. Harry pontosan érkezett, s miután felidéztünk néhány olyan karmi-kus alapelvet, amelyeket az előző két regresszió szemléltetett, na­gyon mély transzba vittem. Harry egy angol rádiós életét írta le, aki a II. világháború idején aKirályi Légierőnél szolgált. 1907-ben született. A gép, amin repült,egy bombázó volt. Hosszú időt töltött a repülőgép leírásával. (Harryjelenleg nem érdeklődik a repülőgépek iránt.) Az események soránnyilvánvalóvá vált, hogy ez a gép nagyon fontos szerepet játszikHarry akkori életében. A Királyi Légierőnél a II. világháborúban főleg Észak-Afrikáraösszpontosultak élményei. Utolsó évként 1945-öt említette, ezértelőre vittem öt évvel. így számolt be erről:Dr. Goldberg: Hol vagy jelenleg?Harry: Valamilyen asztalfélén fekszem, s ha felnézek egy nagy kupolát látok. Nehéz világosan kivenni a fény ragyogása miatt.Dr. Goldberg: Milyen szinű a fény?Harry: Fehér.Dr. Goldberg: Egyedül vagy?Harry: Nem. Senkit sem látok, de hallom, hogy emberek beszélnek rólam.Dr. Goldberg: Mit mondanak?Harry: Értékelik az életemet, a rádiósként élt életemet. Bi­ zonyára meghaltam. Ezután arra kértem, menjen vissza rádiósként töltött életének utol­só napjára.Dr. Goldberg: Mit látsz?Harry: Egy mentőcsónakban vagyok. A gép leesett, lezu­ hant.Dr. Goldberg: Van valaki veled a csónakban?Harry: Nem, egyedül vagyok.Dr. Goldberg: Milyen év van?Harry: * 1949. Harry elmondta, hogy több napig tartózkodott ezen a mentőcso-nakon. Élelme és vize elfogyott, haldoklott. Úgy írta le magát, hogy„elterült" a csónakban, kezei-lábai oldalt lelógtak. Látta magát lassanmeghalni, azonban ez nem dúlta fel. (Ez elég gyakori reakció, mivela páciens felismeri, semmit sem tehet helyzete ellen.) Ezután Harry
 15. 15. ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKbeszámolt, hogy a szájában és torkában nagyon erős szárazságotérzett. Közvetlen a halála utáni pontra vittem s tovább kérdeztem.Dr. Goldberg: Mit érzel most?Harry: Nagyon furcsán érzem magam. Úgy érzam, mintha lebegnék, s mintha már nem lenne testem.Dr. Goldberg: Mit érzel a szádban és a torkodban?Harry: Már nem vagyok szomjas. Nagyon békés itt min­ den. Ez megint egy gyakori leírás. Az összes fizikai kellemetlenség el­múlik, mikor a páciens az előző életében meghal. Ennél a regressziónál Harry köztes létről szóló leírását érdemesmegemlíteni. A Harry által leírt kupola hasonló azokhoz, amiről máspáciensek is beszámoltak. Ezt soha nem láttam más könyvben, vagymás előző életbe vivő regressziókról szóló beszámolóban. TovábbáHarry bevallottan szkeptikus a reinkarnációval szemben, és könyvetsem olvasott róla. (Még Bridey Murphy történetéről sem hallott.) ígyez számomra megerősítette a regresszió hiteles voltát. Másik érdekessége ennek a regressziónak, hogy Harry azt mondta,1949-ben halt meg. Jelenlegi életében 1951 június 14-én született.Két évet töltött tehát a két élet között. Ez meglehetősen rövid idő. Végül azt kérdeztem meg tőle a transzban, hogy mit gondol, mitért el utolsó életében. Azt mondta, hogy nem ért el eleget; fájlalja,hogy nem hagyott nyomot maga után a világban. A légierő rádiósa­ként nem nősült meg, s nem volt említésre méltó családja. Ma azon­ban Harry nős, és a legjobb úton van afelé, hogy nyomot hagyjonmaga után a világon. Jelenlegi élete számos előző élet összegződésé­nek látszik. A kezelés után részletesen megvitattuk ezt a regressziót. Leírta azta különös érzést, amelyet a kupolában érzett közvetlenül a halálaután. M é g mindig a repülőt emelte ki, mint annak az életnek alegjelentősebb aspektusát. Ezzel az előző életbe vivő regressziók befejeződtek, de szerettemvolna, ha Harry mégegyszer eljön, hogy megmutathassam neki mi­lyen mélyen képes elmerülni a tudatalattiban, anélkül, hogy egy elő­ző életbe visszalépne. Úgy tervezte, hogy tíz nap múlva ismét eljön. Azon a héten elmentem a könyvtárba és találtam pár könyvet, me­lyekben különböző országokból származó II. világháborús repülőgé­pek fotói voltak. A következő látogatáskor megmutattam őket Hány­nék, s ő rögtön azonosította a hipnotikus regresszióban látott gépet.Valóban egy II. világháborús brit bombázó volt.
 16. 16. ELSÓ FEJEZET 17 Ezen az utolsó kezelésen nagyon mély hipnotikus transzba vittemHarryt. Relaxációs sugalatok sorát adtam neki, de ez alkalommalnem mondtam neki, hogy ébredéskor mindenre emlékezni fog, amiteddig minden alkalommal megtettem, bár azt sem állítottam, hogybármit is el fog felejteni. Mikor a transzból visszatért, azt mondta, hogy nagyszerűen érzimagát. Nem emlékezett semmire, amit eközben mondtam neki. Úgyérezte, hogy egy óránál is tovább tartott a transz, holott valójábankb. húsz perc volt az egész. Az időérzék ilyen torzulása is elég szok­ványos, különösen mélyebb transzok esetén. Ezután megbeszéltük a televíziós show-jában való fellépésemetmelynek célja az volt, hogy megismertessem a közönséget a hipnózisklinikai hasznával. Megállapodtunk egy találkozóban, ahol tisztázzuka részleteket, majd Harry elhagyta az irodámat. Útban hazafelé érde­kes dolog történt. Mikor a piros lámpánál állt, Harry felnézett, és egyII. világháborús repülőgépet látott, amely nagyon hasonlított ahhoz,amellyet az előző élet regresszióban látott. Azelőtt legjobb tudomásaszerint sosem látott ilyen gépet, sem Baltimoreban, sem másutt. Úgytűnt, hogy ez a gép kísérti őt, mivel néhány nappal később újra látottegy ilyen típusú gépet egy Delawarei kiküldetése során. Harry felhí­vott, hogy elmesélje ezeket az eseményeket. Egyszerűen az volt a kö­vetkeztetésem, hogy az adott előző élete nagyon fontos a karmikusfejlődésében, és a gép újbóli megjelenése emlékezteti a már megta­nult és a még megtanulandó leckékre. Van egy régi mondás: „Mire a tanuló végez, ott áll a tanár." Mígnem találkozott velem, Harry nagyon szkeptikus volt a parapszicho­lógiával és az előző életekbe vivő regresszióval kapcsolatban. Nemvolt még kész. Miután azonban személyesen is tapasztalta a reg­ressziót, Harry gyorsan megtanulta, hogy mennyire pontos és jelentő­ségteljes is lehet. A tanuló végzett, s ott állt a tanár. Harryval való kísérletem azon vágyam eredményeként jött létre,hogy tisztázzam a nagyközönség félreértéseit a hipnózissal kapcso­latban. Sajnálatos módon a hollywoodi filmek éveken át felettébb ne­gatív és pontatlan módon ábrázolták a hipnózist. Az újságok és a ma­gazinok némileg hitelesebb képet adtak, azonban a TV-nek az ameri­kai közönségre gyakorolt óriási hatása s vonzereje miatt ezt a médiátakartam felhasználni a hipnózis, és az előző életekbe vivő regressziókérdéseinek megvitatására. A legnagyobb akadály, amellyel szembe kellett néznem az volt,miként keltsem fel egy TV állomás érdeklődését egy — a tapasztala-
 17. 17. 18 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtaimat k o r r e k t e n és élethűen b e m u t a t ó — hipnózisról és reg­resszióról szóló műsor iránt. Elhatároztam, hogy felhívom a helyiN B C ágazatot Baltimoreban, hogy beszéljük meg az ötletet. A hír­osztály műsorszerkesztőjével beszéltem, s elmondtam neki, hogy egyhelybeli fogorvos vagyok, aki hipnoterápikus gyakorlatot is folytat.Megemlítettem neki továbbá, hogy foglalkozom az előzd életbe vivőregressziós terápiával is, és képzést kaptam az Amerikai Orvosi Hip­nózis Társaságtól. Úgy tűnt, érdekli a hölgyet a történetem. Megkért,hogy menjek be a stúdióba és beszéljem meg vele. 1979 december elején, egy nagyon hideg péntek délutánján érkez­tem meg a WBAL-ba és beszélgettem a mtísorszerkesztóvel, BeverlyMarable-val. Roppant szívélyes volt, de kételkedett abban, hogy való­ban meg tudom-e csinálni mindazt a hipnózissal, amit állítok. Megér­tettem viselkedését és azt javasoltam, hogy először a stúdió egyik al­kalmazottján hajtok végre regressziót, hogy elsőkézből bizonyíthas­sam nekik szavahihetőségemet. Belement, és saját magát ajánlotta pá­ciensnek. El voltam ragadtatva. Ha rajta alkalmazom a regressziót,akkor nem merül fel a csalás vagy összejátszás gyanúja. Első találkozásunkkor Beverlyt öt éves korára vittem vissza, és őegy San Francisco-i vonat kirándulást írt le részletesen. A transz utáncsodálkozott, hogyan volt képes leírni olyan részleteket, amikre tuda­tosan sohasem lett volna képes emlékezni. Megbeszéltünk egy máso­dik találkozót. Felfrissülve s némileg megdöbbenve azon amit ta­pasztalt hagyta el a rendelőmet. Mikor Ms. Marable következő alkalommal is eljött, nyoma semvolt korábbi kétkedésének. Meglehetősen jó hipnotikus alanynak bi­zonyult, bár a regresszióban adott információi némileg vázlatosakvoltak. Ennek ellenére mély benyomást tettek rá az eredmények. A leírt helyszín egy egyszobás iskolaépület volt, a korai 1800-asévekből. Minthogy tősgyökeres városlakó volt világéletében, nemrendelkezett személyes tapasztalattal a vidéki életről; tudta, hogyképtelen lenne egy ilyen helyszínt kitalálni. Kissé elképedve hagytael a rendelőmet, de elmondta, hogy a „Hello Baltimore" producerefel fog hívni, és összehoz egy találkozót egy élőadásbeli szereplő­jével, akin regressziót végzek, hogy elmondhassa tapasztalatait anyilvánosság előtt. Ideálisabb helyzetet el sem tudtam volna képzel­ni, így mindenestől elmúlna a csalás gyanúja és olyan riportert kap­nék, aki nyilvánosan bizonyíthatná a hipnózisban tapasztaltak valódi­ságát. Harry Martin esettörténete, amivel ez a fejezet kezdődött, megala-
 18. 18. lő FEJEZET 19pozta szavahihetőségemet a producereknél, mint gyakorló előző életregreszszióval foglalkozó hipnoterapeutáét. Minden előkészületet megtettünk az 1980 május 19-i, hétfői show-ra. Nem voltam ideges (az önhipnózis sok előnye közül az egyik),bár nagyon izgultam a fellépés miatt. Délelőtt 11 órakor értem a stúdióba, időben ahhoz, hogy megis­merkedjek a másik házigazdával, Edie House-zal, egy kifogástalanöltözékű, megnyugtató modorú és kellemes hangú, vonzó fiatalhölggyel. Nem sok időnk volt rá, hogy a show előtt beszélgessünk,de tudtam, hogy Harry már tájékoztatta tevékenységemről és saját ta­pasztalatairól. A show meglehetősen jól sikerült. A házigazdákkal megvitattuk ahipnózist és az elmúlt életbe vivő regressziót, majd válaszoltam a né­zők telefonon feltett kérdéseire. A műsor visszhangja hihetetlen volt. Telefonok százai érkeztek astúdióba, és meglepetésemre, az összes hívás pozitív volt. Az egyet­len kifogás az volt, hogy nem volt elég hosszú a műsor. A nézők kér­ték, hogy az interjúmról készült videofelvételt ismételjék meg. Két nappal később a washingtoni rádiós talk show házigazdája hí­vott fel azzal a kéréssel, hogy pár héttel később beszélgessünk a hip­nózisról és az előző életbe vivő regresszióról. Helyi hírességnekéreztem magam. Második fellépésem a „Hello Baltimore"-ban július 28-án volt. Mi­kor ezen a forró és párás nyári napon megérkeztem a stúdióba, vál­tozást éreztem Harry és Edie modorában. Mindannyian nyugodtab­bak és természetesebbek voltunk. A show folyamán ismertettem néhány a reinkarnációval kapcsola­tos alapvető fogalmat és bemutattam, hogyan alkalmazhatók ezek ahipnoterápiában abból a célból, hogy megszüntessük néhány károsszokás, s különösen a fóbiák okát. Harry reinkarnációval kapcsolatoskétkedése ismét előjött.Harry: Annak ellenére, hogy magam is keresztülmentem ezen az egészen, még mindig maradtak kételyeim. Honnan tudjam, hogy amit ténylegesen érzékel­ tem, nem valami olyasmi, amit már tapasztaltam korábban, mondjuk olvastam, vagy a TV-ben, vagy filmen láttam?Dr. Goldberg: Két alapvető különbség van a regresszió és egy fantáziakép, vagy valami pusztán képzeletbeli kö­ zött. Az egyik különbség, és ezt magad is érezted
 19. 19. 20 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK azokban az életekben, amiken keresztülvittelek, az, hogy a regresszió során valóban érezzük a hely­ színt. Nemcsak azt mondod, hogy egy western jelenetben vagy, vagy egy repülőgépen, hanem ténylegesen érzed is az ehhez kapcsolódó érzelme­ ket. Ha boldog vagy, boldogságot érzel, s ha szo­ morú, szomorúságot. Az álmodozásnál, mikor pl. egy tengerparton látod magad, ugyan elképzeled a jelenetet, de mégsem izzadsz, vagy szomjazol. A regresszió során ténylegesen érzékeled a helyszínt. A másik különbség, hogy szinte képes vagy mások gondoláiban olvasni. Harry, ezt a te példád is il­ lusztrálja. Még mielőtt feltettem volna a kérdést, már tudtad mit fogok kérdezni. Emlékszel erre?Harry: így van. Valóban ez történt.Dr. Goldberg: Nos, a telepátia ilyen formája nem lehet a képzelet műve. Nem ismerjük a telepátia pontos mechanizmusát. Néha kimutatha­tó hipnotikus transzban, különösen az előző életbe vivő regresszióstranszban. Azt azonban tudjuk, hogy a transzállapot élősegíti apszichikai jelenségek számos formájának létrejöttét. Ezek egyike atelepátia. Nem állítom, hogy Harryból abszolút hívőt faragtam, de nem is ezvolt a célom. A célom csupán az volt, hogy megmutassam a különb­séget a fantázia és a regresszió között. (A regressziót az utóbbi idők­ben több vonatkozásban is hasznosítják, pl. néha bíróságokon bizo­nyítékként használják, a rendőrségen pedig a tanúk emlékezeténekfelfrissítésére.) Ezen a nyáron Sallee Rigler, egy telepatikus képességgel rendelke­ző aberdeeni hölgy is megjelent a „Hello Baltimore" adásában. Al­kalmam volt nézni a show-t, és nagy hatást tett rám. Sallee egywashingtoni hétvégi rádió show házigazdája volt. Két nappal későbbkaptam egy hívást Sallee producerétől a WRC rádiótól. Azt akarták,hogy lépjek fel Sallee show-jában, és beszéljek az előzd élet reg­resszióról. Éreztem, hogy ez a nyilvánosság, munkám és életem újszakaszának kezdetét jelenti majd.
 20. 20. hipnózis csaknem mindenkiből nagy érdeklődést vált ki. Vonzereje abban rejlik, hogy akárcsak a varázslat a rejtettkincsek és az ön-tökéletesedés világának megnyitását ígéri. Majdnemmindenki vágyik rá néha, vagy szükségét érzi annak, hogy tökélete­sítse önmagát. A hipnózis egyszerű megoldásnak látszik. Elvégre ahipnotizőrök rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy véghezvitesse­nek dolgokat az emberekkel (pl. idegen nyelvet tanulni) vagy abba­hagyassanak dolgokat (mint a dohányzás, vagy a falánkság). Vagymégsem? Valójában a hipnotizőröknek nincs hatalmuk, és soha nem is volt.Csak egy különleges képességük van. Mégis, a félreértés érthető. Agyakorlott hipnotizőrök a múltban hivatásos szórakoztatók voltak.Szándékosan próbáltak olyan hamis illúziót kelteni, hogy rendkívülihatalmuk van a kísérleti alany felett, és rákényszeríthetik arra, hogybizarr dolgokat tegyen. A hipnózis egyetlen valódi hatalma az alany­ban, s annak tudatában rejlik.SAJÁT TÖRTÉNETEM Sokan kérdezik tőlem, hogyan kezd el foglalkozni egyjfogorvosolyan vitatott területekkel, mint a hipnózis és a parapszichológia (kü­lönösen az előző életbe vivő regresszió és a progresszió a jövőbe). Eznem véletlenül történt, hanem bizonyos összefüggés hatására. Már gyermekként is tudtam, hogy a fogorvosi hivatást fogom vá­lasztani. Hatéves koromban jutottam erre az elhatározásra. Gyermek- és kamaszkorom éveiben nem mutattam különösebb ér­deklődést a parapszichológia és a hipnózis iránt. Főiskolás koromraolyan iskolát választottam, ahol kitűnő volt a biológia oktatás. A bio­lógia, mint fő- és a kémia, mint melléktantárgy tanulásával jól felké­szültem arra, hogy fogorvosnak tanuljak, arra azonban legkevésbésem, hogy hipnoterapeutaként működjek. A főiskola négy éve alatt számos filozófiai és vallási rendszer hatá­sának voltam kitéve, de a parapszichológiával kapcsolatos állásfogla­lásom mindig tárgyilagos volt. Nem fogadtam el, de el sem utasítót-
 21. 21. 22 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK tam. Jó természettudós módjára, semlegesen vizsgáltam az adatokat. A hipnózis és a karma egész egyszerűen nem tartozott az érdeklődési körömbe. A fogorvosi egyetem első éve alatt alig foglalkoztam a fogászaton kívül mással. Másodéves koromban tanulmányoztam az asztrológiát oly módon, hogy egy tanfolyamon vettem részt, s ekkor olvastam az első beszámolókat a hipnózis alkalmazásával előidézett előző élet regressziókról. Felkeltették érdeklődésemet. A fogorvosi egyetem to­ vábbi éveiben sok időt töltöttem a parapszichológia kutatásával. Ren­ geteg információt tápláltam a tudatalattim memóriabankjába. Karmikus jelentősége van annak a ténynek, hogy természetes te­h e t s é g e m volt ezekben a tudományágakban. Végzés után egy floridai állami kórház fogorvosi osztályán helyezkedtem el cselédkönyves or­ vosként. (A fogászathoz nem szükséges a kórházi szakosító tanfo­ lyam, de jó háttér valakinek ha meg van.) Itt lehetőség adódott éle­ tem megváltoztatására. Az Amerikai Orvosi Hipnózis Társaság egy brosúrában, Jacksonban (Mississippi) tartandó hipnózis tanfolyamot hirdetett. Rengeteg ki nem vett szabadságom gyűlt össze, így elhatá­ roztam, hogy beiratkozom. Ezeket a tanfolyamokat csak fogorvosok, orvosok és pszichológusok számára szervezték. Jó társaságba kerül­ tem. Az egyik pszichiáter oktatóm azt mondta, természetes adottsá­ gom van a hipnózishoz. Bátorított, hogy alkalmazzam a prakszisom- ban. Szándékom az volt, hogy fogászati pácienseimen alkalmazom a szorongás csökkentésére és bizonyos esetekben ezzel helyettesítem a kémiai fájdalomcsillapítókat. Arról oktatóm nem tudott, hogy akkor már olvastam az elmúlt életregresszióról, és az első dolgok egyike, amit a tanfolyam elvégzéseután szándékomban állt megtenni, az volt, hogy a hipnózist felhasz­náljam a reinkarnáció létezésének bizonyítására vagy elutasítására —saját kíváncsiságom kielégítésére. Nem volt véletlen, hogy kezembekerült az a brosúra az Amerikai Orvosi Hipnózis Társaságtól, és bi­zonyára az sem, hogy a legelső pácienst, akit Talahassee-ba valóvisszatérésem után hipnotizáltam, egy korábbi életébe vittem vissza. A páciens egy fiatal hölgy volt, akit jól ismertem. Rendkívüli ér­deklődést mutatott a hipnózis iránt, és megkért, hogy alkalmazzamrajta a regressziót. Beleegyeztem. Szomnambul volt, nagyon mélyhipnózisra képes páciens, és számos előző életéről számolt be. Atransz állapot folyamán több idegen nyelven is folyékonyan beszélt.Eléggé ismertem a körülményeit ahhoz, hogy tudjam, semmit semtud az előző életekről, a hipnózisról és idegen nyelveken sem beszél.
 22. 22. MÁSODIK FEJEZET 23Ezek a regressziók kb. három hónapig tartottak. Az egyes kezelések45 perc és egy óra közötti időt vettek igénybe. A terápia hatására kétrossz szokását és egy fóbiáját volt képes legyőzni. Ez adta meg a döntő lökést. Mindig is izgatott a hipnózis, de ettől anaptól kezdve a reinkarnáció és a karma híve lettem. Matematikai szempontból annak valószínűsége, hogy képzésem ésaz első hipnotikus páciensem ilyen sikeres legyen millió az egyhez,különösen, ha számba vesszük, hogy mindez három hét alatt történt.Azonnal elkezdtem alkalmazni a hipnózist fogászati pácienseimen akórházban, hogy csökkentsem szorongásukat. Egyes esetekben a hip­nózist a kémiai érzéstelenítők (novokain) helyett használtam. A kór­ház jóváhagyta hipnotikus gyakorlatomat, s alkalmazását a fogászat­ban. Ugyancsak hipnózist használtam rossz szokások megszüntetésére,kisebb bajok gyógyítására, valamint fóbiák ellen olyan pácienseken,akik nem nem voltak kapcsolatban a kórházzal, s akiknek korábbi be­tegeim ajánlottak. Ez idő alatt több emberen is sikeresen alkalmaz­tam a regressziót. Gyorsan jó hírnévre tettem szert a hipnózis klinikaialkalmazása terén. 1976 júniusában Baltimoreba költöztem, ahol fogorvosi és hipnote­rápiái prakszist kívántam folytatni. 1980 márciusában már HarryMartin, a WBAL TV alkalmazottja űlt a rendelőmben, arra várva,hogy egy korábbi életébe vigyem vissza. Karmikus ciklusom részevolt, hogy sikert értem el nála, és a televízió valamint a rádió segítsé­gével felhívhattam a Baltimore-Washington körzet lakosságának fi­gyelmét a karmára és az előző élet regresszióra.A HIPNÓZIS ÉS AZ ELME BELSŐ MŰKÖDÉSEA hipnózis egyszerű meghatározása a következő: „a fokozott szugge-rálhatóság állapota, amelyet egy gondolatra, fogalomra vagy személyrevaló koncentrálás kísér." Mikor azt mondom, hogy „fokozott szugge-rálhatóság", akkor meg kell jegyeznem azt, hogy a hipnotikus transz­ban lévő személy csak azokat a sugallatokat fogadja el, amelyeket ren­des körülmények között is elfogadna, mikor nincs transz állapotban.Mindannyian rendelkezünk olyan morális és etikai törvényekkel ame­lyeket a hipnotikus transz mélységében sem szegünk meg. Ahhoz, hogy megértsük, mi a hipnózis, az emberi elme belső mű­ködéséről kell némi fogalmat alkotnunk. Elmeműködésünknek négykülönböző aktivitási szintje van.
 23. 23. 24 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Az első szintet vagy állapotot bétának nevezzük. Ez a teljes tuda­tosság szintje. Ezen a szinten naponta kb. 16 órát vagyunk. Ennek aszintnek fő feladata a létfontosságú testi funkciók szabályozása, minta szívverés, légzés, veseműködés, emésztés, stb. A béta szint, vagyisa megfelelő tudatos agyműködés kb. 75%-a ezeknek az életfontossá­gú funkcióknak a figyelésével telik el. így a tudatos agyműködésnekcsak mintegy 25%-a marad arra, amit tudatos gondolkodásként isme­rünk. A második szintet a//anak hívjuk. Az alfa a tudatalattinak felelmeg, és ezzel foglalkozunk hipnózisban. Ezt a szintet a 95-100%-oskoncentrációs hatékonyság jellemzi. Ez lényegesen felette áll a tu­datos, vagy béta szint 25%-os hatékonyságának. Az alfa szinten valótevékenységre példa a hipnózis, a meditáció, a biológiai visszacsato­lás, az álmodozás, átmenet a természetes alvásba, és az ébredés. Ahipnózis természetes állapota az elmének. Ez nem azonos az alvással.A hipnózis alatt teljesen öntudatunknál vagyunk. Az agytevékenység következő szintjét thetanak nevezzük. Ez azagynak olyan tudattalan működése, amely pl. felszínes alvásnál lépfel. A tudatos fogalma itt ébren és öntudatán levőt jelent; a tudatta­lan pedig azt, hogy nincs tudatánál, nincs ébren. Az utolsó szintet deltának nevezzük. Ez a mély alvás szintjének fe­lel meg. Ezen a szinten jut az öntudattalan személy a legnyugodtabbállapotba. Itt a szuggesztiókat nem hallja. Ez a szint kb. 30-40 percigtart éjszakánként. Összefoglalva, az agynak négy működési szintje van. Reggelen­ként mikor felkelünk, a termesztés hipnózisból (alfa) jutunk a teljestudatosság állapotába (béta). Mikor éjjel elalszunk, a béta állapotból(teljes tudatosság) jutunk az alfába (természetes hipnózis), onnan athetába (felszínes alvás) majd a deltába (mély alvás), onnan ismét athetába (felszínes alvás), tovább az alfába, s végül a ciklus megismét­lődik.A HIPNÓZIS ÉLMÉNYEHa hipnotizálnak bennünket, az alfa állapotba kerülünk. Mit fogunktapasztalni? Pontosan milyen is a hipnotikus transz? A hipnózis egész egyszerűen a normális tudatos agyműködés mel­lőzése, s a tudatalattival való közvetlen kapcsolatteremtés. Egyetlenpillanatig sem alszunk ezalatt. Mikor a teljes tudatosság állapotában vagyunk (béta), akkor mind a
 24. 24. MÁSODIK FEJEZET 25tudatalatti, mind a normális tudatos gondolkodás működik. A fizikaitapasztalatok három kivétellel ugyanazok lesznek hipnózisban is,mint a teljes öntudat állapotában. TUDATOS AGYMŰKÖDÉS FELSZÍNES ALVÁS NORMÁLIS (BÉTA) (THÉTA) TUDATALATTI MELY ALVÁS (ALFA) (DELTA) TUDAT TUDATTALAN 1. ÁBRA Először is, jobban tudunk koncentrálni, mint a normális tudatosagyműködés 25%-os hatékonyságánál, ez közel 100%-os képességetjelent. Másodszor, a test minden izma ellazult állapotba kerül. (Né­hány ember úgy érzi, mintha lebegne, mások meleget vagy bizsergéstéreznek. A legtöbben azonban elnehezülnek, különösen a végtagja­ik.) A harmadik, amit úgy nevezek, hogy „mozdulatlanság". Ez nema szó szoros értelmében vett meghatározás, mivel a páciensek bármi­kor képesek mozgatni a testük bármely részét. A hipnotizált páciensnem akar mozogni, tehát nem mozdul. Sokan azzal hasonlítják összeezt a hatást, mint amikor a fogorvosi rendelőben kéjgázt (dinitrogén-oxid) kapnak. Ez egészen pontos, mivel a dinitrogén-oxid hipnotikus állapotot idéz elő a páciensnél kémiai úton. Tehát a hipnotizált páciens megnövekedett koncentráló képességet,teljes ellazulást és mozdulatlanságot fog tapasztalni. Az érzékeink iskifinomultabbak transzban, így a hallásunk, tapintásunk, szaglásunk,stb. pontosabb lesz a hipnotikus transz állapotában. Ennyi az egész.Nem lesz levitáció, repülés, semmiféle alvás vagy zombie-szertí álla­pot. A termesztés, mindennapi hipnózist példázza az ábrándozás, es­ténként átmenet a természetes alvásba, reggelenként a termesztés al­vásból való ébredés kezdeti szakasza, általában a TV nézés, egy esőséjszakán az ablaktörlő figyelése, a fények, vagy fehér vonalak látvá­nya éjjel az országúton (országúti hipnózis), vagy egy regény olvasá­sa, amelynek cselekményébe úgy belemélyedünk, hogy az idő múlá­sáról is megfeledkezünk. Gondoljunk csak egy pillanatig az álmodozásra. Amikor álmodo­zunk, az agyunk általában egy olyan személyre, helyszínre vagy ese­ményre koncentrál, amely számunkra kellemes. Nem törődünk az
 25. 25. 26 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKidőjárással, azzal hány óra van, hogy túl szűk-e a ruhánk vagy bő. Haabban a szobában, ahol ábrándozunk, másvalaki is van velünk, akkorvalószínűleg meg kellene érintenie és a nevünkön kellene szólítaniminket, hogy észrevetesse magát. Ez az alfa állapot és a természeteshipnózis legjobb példája. Mindenki szokott álmodozni, és a legtöbbember naponta három-négy órát is eltölt ezzel. Vagyis az emberekzöme naponta legalább három órát tölt el a természetes hipnózis álla­potában. A hipnózis tehát agyunk természetes és normális állapota.Egyáltalán nem jár veszéllyel. A természetes hipnózis nélkül a min­dennapi élet stresszébe valószínűleg belehalnánk. Sőt, mivel érzékeink kifinomultabbak és élesebbek, hipnotikus ál­lapotban kevésbé vagyunk hajlamosak a balesetekre, vagy egyéb sé­rülésekre. Egyetlen olyan esetet sem ismerek, ahol a hipnózis pszi­chikai vagy fizikai károsodást idézett volna elő a páciensnél. Az aszemély, akit késő éjjel baleset ér az országúton, az lehet az országútihipnózis áldozata, de csak azért, mert normális körülmények közöttelalszik a volánnál. Ebben a könyvben azt is megmutatom Önöknek, hogyan alkalmaz­ható a hipnózis arra, hogy megszüntesse egy páciens múlt-, jelen­vagy jövőbeli traumáit mindennemű káros mellékhatás nélkül. Sőt,számos pozitív hatást is eredményez, mint a félelmek elmúlása, vagya rossz szokások és negatív hajlamok legyőzése.A HIPNÓZIS SZINTJEIMit tudunk a hipnózis különböző szintjeiről? A tudósok manapság ahipnózisnak több mint ötven különböző szintjéről beszélnek, de azegyszerűség kedvéért én a hipnotikus állapotokat három fő szintreosztom. Az elsőt könnyű transznak nevezzük. Ennél a szintnél a páciens el­lazult, és talán nem is érzi, hogy hipnózis alatt van. Bár a regressziótés a progressziót el lehet végezni ezen a szinten, de a kapott informá­ciók rendkívül vázlatosak. Ráadásul, mikor fóbiákat (félelmeket),rossz szokásokat vagy depressziót, stb. kezelek, akkor ezen a szintena páciensek csak nagyon korlátozott hatékonysággal reagálnak a bo­nyolult vagy nehéz szuggesztiókra. A népesség 95-98%-a elérheti ezta szintet. A második szintet közepes transznak nevezzük. Ez az a szint,amelyen legjobban szeretek dolgozni. Ezen a szinten a páciensekm é g i n k á b b ellazultak és könnyebben fogadják el a nehéz vagy
 26. 26. MÁSODIK FEJEZET 27bonyolult szuggesztiókat. Könnyebben átélhetik és ténylegesen át-érezhetik az eseményt vagy a helyszínt a regresszióban vagy prog­resszióban. Ezen a szinten a páciens esetleg tudatában van a külsőzajoknak, ám azok mégsem vonják el figyelmét. A népesség kb. 70%-a képes elérni ezt a szintet. Az utolsó szintet mély, vagy szomnambulisztikus transznak nevez­zük. Ez a hipnózisnak az a szintje, amelyet a színpadi hipnotizőrökszeretnek leginkább alkalmazni, mivel ennek egyik sajátossága a„hipnoamnézia". Más szóval a páciens nem emlékszik arra, hogy mittett, vagy mondott transz állapotban, hacsak határozottan nem utasít­ják, hogy ébredéskor emlékezzen. A lakosságnak csak kb. 5%-a ér­heti el ezt a szintet. Ugyancsak jellemzői ennek a szintnek a pozitív,illetve negatív hallucinációk (nemlétező tárgyak észlelése, illetve je­lenlévő tárgyak nem-észlelése). Még ennél a nagyon mély szintnél sem tesz meg, vagy mond sem­mi olyat a páciens, ami erkölcsi kódexének ellentmond. Láthatjuk te­hát, hogy a hipnotizált személy nem valaki más, hanem csak sajátmaga irányítása alatt áll. Ha csak nem egy regresszió dokumentálásá­ról, vagy más típusú kutatásokról van szó, nem szeretem pácienseim­nél ezt a szintet alkalmazni. Nem veszélyes, de teljesen szükségtelen.KIT LEHET HIPNOTIZÁLNI?Mint már említettem, a lakosság 95%-a legalább a könnyű hipnotikustransz állapotába eljuttatható. Gyakran megkérnek, hogy írjam le aztaz embertípust, aki a legjobb hipnózis alany, és azt, akit nem lehethipnotizálni. A legjobb páciensek intelligens emberek (ellentétben aköztudatban élő téveszmével), akik kitűnő memóriával rendelkeznek,jó a koncentráló képességük, rendkívül részletesen tudják megjelení­tem a helyszínt, könnyen kifejezik érzéseiket, nem túlságosan kriti­kusak, és azok, akik egy előadáson, vagy a moziban úgy belefelejt­keznek a cselekménybe, hogy az idő rendkívül gyorsan elszalad. Agyerekek kitűnő páciensek a képzelőerejük, az ellenállás vagy két­kedés hiánya, és a fennhatóság elfogadása miatt. A legjobb hipnózisalanyok a nyolc és tizenhat év közötti gyerekek. Általában azok a legrosszabb hipnózis alanyok, akik rövid ideigképesek figyelni, hajlamosak a múltra vagy a jövőre koncentrálni ajelen helyett, túlzottan kritikusak, az érzéseik helyett a logikájukathasználják, alacsonyabb az IQ-juk, és nehezen „engedik el magukat".A szellemi visszamaradottság, a szenilitás, az agykárosodás, a hipno-
 27. 27. 28 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKtizór nyelvének meg nem értése, és a túlzottan cinikus magatartás ismegakadályozza a hipnotikus transz létrehozását.ÖNHIPNÓZISMikor a hipnózisról beszélek, akkor az önhipnózisra gondolok. Min­den hipnózis valójában önhipnózis. Lehetetlen valakit akarata ellené­re hipnotizálni, kivéve bizonyos drogok használatával. Magam sosemjavasoltam, vagy használtam drogokat. így a hipnotikus kezelés alatta páciens megtanulja, hogyan hipnotizálja önmagát a hipnoterapeutaszolgálatait felhasználva. Ez a fogalom a heterohipnózis, ami azt je­lenti, hogy másik személy általi hipnózis (hetero jelentése „más").Még a legképzettebb hipnoterapeuta sem képes akarata ellenére hip­notizálni valakit. így minden hipnózis önhipnózis. Az összes páciensemnek megtanítottam az önhipnózist, hogy mé­lyebb transz szintekre hozhassák magukat, és lerövidítsék a hipnoti­kus transz előidézéséhez szükséges időt. Mindegyik számára felvet­tem egy kazettát, hogy naponta hallgathassák a heti kezeléseiken ka­pott szugesztiókat. Az önhipnózist sokféleképp meg lehet tanulni, deúgy találtam, hogy a kazetta használata a leghatásosabb.SAJÁT TERMÉSZETES SZÁMÍTÓGÉPÜNKHipnózis alfa állapotban, vagyis a tudatalatt jön létre, amit legjobbanúgy szemléltethetünk, mint egy számítógépet. Éppen úgy, ahogy aszámítógépet programozzák, vagy információt táplálnak bele, a tu­datalatti is átesik a programozás folyamatán. Mindent, amit az öt ér­zékszervünkkel és az érzékeken kívüli érzékeléssel felfoghatunk(ESP), a tudatalatti memóriabankja tartósan tárol. Mivel a tudatalattiemlékezet a tudatos agyműködéssel együtt naponta általában 16 óránkeresztül működik, a tudósok úgy becsülik, hogy egy átlagos emberiagy naponta egymillió különálló információt dolgoz fel és tárol. Az egyes információkat az agyban úgynevezett „memória egysé­gek" tárolják. Ha megszorozzuk az egymilliót 365-tel, azután azeredményt az életkorunkkal, akkor fogalmat alkothatunk arról, hogymilyen sok memóriaegységet használunk fel. A tudósok úgy becsü­lik, hogy az átlagos emberi agy hetven billió memóriaegységet tartal­maz. Mivel a billió ezer milliárd, és a milliárd ezer millió, láthatjuk,hogy még egy hetven éves ember is alig használta ki a memóriaegy­ség potenciálját. Mikor a hipnózist a páciens előző életeinek felidézé-
 28. 28. MÁSODIK FEJEZET 29sére használom, arra teszek kísérletet, hogy behatoljak a tudatalatti­juk memóriaegységeibe és a tudat szintjére hozzam az ott tárolt érzé­kelési adatokat, amelyek feltárják a páciens jelenlegi rossz szokása­inak, fóbiáinak vagy káros hajlamainak eredetét. A múltbeli tapasz­talatok újraélésével a félelmek vagy negatív viselkedésmódok vég­érvényesen megszűnnek.LÉPÉSEK A HIPNOTERÁPIÁBANAz embereknél azért alakultak ki ezek a hajlamok, mert a kellemet­len múltbeli tapasztalatok miatt csökkent az önértékelésük. Ezért ahipnoterápia bármely formájának első lépése a páciens pozitív én-ké­pének felépítése. Ezt az úgynevezett „én erősítő szuggesztiók" hasz­nálatával érem el. Például azt mondom a páciensnek transzállapotban„Minden nap, mindenképpen jobbá és jobbá válsz. A negatív gondo­latok és negatív szuggesztiók egyáltalán nem hatnak rád az agymű­ködés egyik szintjén sem." A páciens önbizalmának növelése mellett ez motiváltságának, kon­centrációjának és energia szintjének megnövekedését is eredményezi.Ez különösen akkor fontos, ha olyan emberekkel foglalkozunk, akikidegesek vagy depressziósak. Az általam követett sorrend második lépése, hogy szisztematikusanátprogramozom a tudatalattit úgy, hogy a már megszüntetett prob­léma többé ne jelentkezzen. Negatív önbecsülés esetén az esetek 80-90%-át lehet gyógyítani a regresszió és a progresszió használatával.A szisztematikus átprogramozó szuggesztiókkal a problémát örökremeg lehet szüntetni. Ez azért fontos, mert sokan azt hiszik, hogy ahipnózissal megszüntetett rossz szokás vagy fóbia helyébe új fóbiákvagy rossz szokások lépnek. Mi sem áll távolabb az igazságtól. Azon páciensek legalább 80%-ánál így teszek, akik regressziótvagy progressziót igényelnek a rossz szokások, fóbiák vagy negatívhajlamok leküzdésére. Vannak olyan hipnoterapeuták akik azt állít­ják, hogy a hipnotikus szuggesztió használatával egyetlen kezelésselmegszüntetik a dohányzást, a kényszeres evést és más rossz szokáso­kat. Azoknak a szokásoknak a végleges elhagyása, amelyeket sokéven keresztül programoztunk tudatalattinkba, több mint egyszerikezelést igényel. Hasonlóan az averzió szuggerálásának régi módsze­re, („Ha dohányzói, akkor hányingered lesz.") sem működött soha, ésma sem működik. Ehelyett az összes szuggesztiót pozitívan kellmegfogalmazni. („Minden nap egyre kevésbé kívánom a cigarettát").
 29. 29. 30 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Számos más gyakori téveszme és alaptalan félelem kapcsolódik ahipnózishoz. Ezek összefoglalva a következők: 1. A szimptóma-helyettesítés téveszméje. Mint említettem, ha a regressziót használjuk a negatív hajlamok valódi oka­ inak kutatásához és szisztematikus átprogramozási szug- gesztiókat adunk abból a célból, hogy a probléma végle­ gesen megszűnjön, akkor a tünetek helyébe nem lép új tü­ net. Örökre megszűnnek. 2. Az önkontrol hiányának téveszméje. Ebben a fejezetben már korábban leírtam azt a tényt, hogy senkit sem lehet hipnotikus transzállapotba vinni akarata ellenére. Még a legképzettebb hipnoterapeutának is szüksége van a páci­ ens együttműködésére ahhoz, hogy transzba vigye. Az egyetlen személy, aki képes a páciens tudatalattijának irányítására, nem más, mint maga a páciens. Minden hip­ nózis valójában önhipnózis és természetes jelenség. 3. A titkok és egyéb információk transzban való feltárásának téveszméje. Míg a páciens az információt nem kívánja fel­ fedni, addig az a páciens tudatalattijában rejtve marad. A pszichológusok ennek leírására a következő mondást használják: „az ego nem kapcsolható ki". Például, ha Ön egy előző élet regresszióban önmagát kínos vagy akár megalázó helyzetben látja, akkor az emlékezetében átélhe­ ti ezt a jelenetet, de nem kell róla beszélnie akkor sem, ha nagyon mély transzban van, csak akkor, ha akar. 4. Félelem attól, hogy nem kerülünk vissza a normális álla­ potba. Mivel a hipnózis természetes folyamat, melyen az agy naponta többször keresztülmegy, és mindig saját magunk visszük magunkat transzba s onnét vissza, a páci­ ens ha akarja bármikor véget vethet a transznak. Nincs szüksége a páciensnek hipnoterapeutára ahhoz, hogy visszatérjen a transzból. Általában 1-től 5-ig számolok, mikor a pácienst visszahozom béta állapotba, ez azonban nem szükséges. A páciens saját magától is visszatérhet a béta szintre. A számolás azonban segíti ezt a folyamatot. 5. Félelem attól, hogy nem fogunk emlékezni a szuggeszti- ókra. Ha Ön nem szomnambul (aki képes a mély transz el­ érésére), akkor mindig emlékezni fog a szuggesztiókra és
 30. 30. MÁSODIK FEJEZET 31 a jelenetekre később is. Pácienseimnek minden alkalom­ mal adok egy posthipnotikus szuggesztiót (szuggesztió, amelynek szándéka, hogy a transz után hosszú ideig has­ son), hogy emlékezzenek felébredéskor mindarra, amit ta­ pasztaltak vagy újra átéltek. A „felébredés" rossz kifeje­ zés, mivel a páciens nem aludt, de a legtöbben hozzászok­ tak ehhez a kifejezéshez. Egyetlen eset, amikor nem szuggerálom páciensemnek az emlékezést arra amit a transzban tapasztalt, ha olyan valakivel foglalkozom, aki érzelmileg labilis és a jelenet különösen megrázó. Ha nem érzem, hogy a páciens kezel­ ni tudja az információt, akkor a felejtést szuggerálom (hipnoamnézia). A páciens végül mindenképpen emlékez­ ni fog az információra vagy a jelenetre, amikor a poszthip- notikus szuggesztió hatása elmúlik (kb. 4-10 nap). Még a mély transzban lévők is emlékezni fognak a jelenetre, ha megkapják a megfelelő poszthipnotikus szuggesztiót. 6. A regressziótól való félelem. Nem ismerek egyetlen olyan esetet sem, mikor valakit károsodás ért a hipnózis bármely formájának alkalmazása miatt. Regressziók és progresz- sziók ezreit végeztem és személyesen tanúsíthatom annak számos jótékony hatását. Mióta a hipnózist alkalmazom, sohasem láttam, de még nem is hallottam olyanról, hogy a páciens negatív hatást tapasztalt volna. Saját gyakorlatom­ ban a legrosszabb ami történhet, hogy nem történik sem­ mi, vagyis nem jön létre a transz. A hipnózis egyszerűen az ellazulásnak és normális agyműködéskikapcsolásának egy módja, mely ugyanakkor aktivizálja a tudatalat­tit úgy, hogy szuggesztiók adhatók közvetlenül a tudatalattinak,képessé téve a pácienst arra, hogy könnyebben és hatékonyabbancselekedjen e szuggesztióknak megfelelően.A HIPNÓZIS ELŐNYÖS HATÁSAIFogorvosi és hipnoterapeutai kettős hivatásomból adódóan a hipnózisgyógyászatban való felhasználásának két fő módjával találkoztam: azegyik az előző életbe vivő regresszió alkalmazása, kellemetlen tüne­tek és negatív viselkedésmódok gyógyítására, a másik pedig a fájda­lomcsillapítás. A második felhasználási módot, az utóbbi években
 31. 31. 32 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKegyre inkább felismeri a nyugati orvostársadalom is. A fogorvosok ésaz orvosok egyre többször végeznek egyébként fájdalmas orvosieljárásokat hipnózis használatával a kémiai érzéstelenítés helyett —hatalmas sikerrel. Hosszú idővel ezelőtt felvetettem azt a gondolatot, hogy a hipnózissorán vegyi anyagok játszanak közre. Ahogyan a félelem vagy az iz­galmi állapot adrenalint termel a mellékvese útján, (aminek hatásáraa szívverések száma megemelkedik és a személyt gyors és közvetlencselekedetekre ingerli — ez az ún. „harc vagy menekülés" mechaniz­mus), úgy éreztem, hogy a hipnózis valamilyen módon stimulálhatjaa szervezetet más típusú kémiai közvetítők termelésére. A legújabbkutatások a fájdalomcsillapítás terén bizonyították ezt. A fájdalomérzet fellépése két folyamatból áll. Az első az eredetifájdalom jelzés, amely a stimulációs pontból az agyba jut, és a máso­dik az, hogy az agy értelmezi ezt a jelet. Úgy tűnik, hogy a hipnózismegváltoztathatja a fájdalom jelzés agyi értelmezését azzal, hogy azagyban az endorphinnak* nevezett vegyület termelésére serkenti. Alegújabb biokémiai kutatások meghatározták az endorfin felépítését,és úgy találták, hogy a morfiumhoz hasonlít, de tízszer olyan hatásos,és nincs az a káros mellékhatása, hogy hozzá lehetne szokni. Az agyolyan vegyi anyagot is termel, amely megszünteti az endorphin hatá­sait, úgy, hogy a fájdalom-értelmező agyi mechanizmusaink ismétnormálisan kifejthetik védelmi funkcióikat. Tehát napjaink biokémiája felfedezte az első láncszemet a hipnózisés annak végső magyarázata között. Az elkövetkezendő években,úgy vélem, egyre több kémiai közvetítőt fognak az agyban felfedezniés analizálni, hogy megmagyarázhassuk a hipnózis számos egyéb po­zitív működését és hatását. Az alábbiakban összeállítottam egy részleges listát azokról azelőnyökről, amelyeknek eléréséhez a hipnoterápia hasznos lehet.Ezek a következők: 1. fokozott relaxálódás és a feszültség kiküszöbölése, 2. fokozott és összevontabb koncentráció, 3. jobb memória („hipernesia"), 4. tökéletesebb reflexek, 5. növekvő önbizalom,* A legújabb kutatások azt mutatják, hogy az endorphinnak mégsem lehet szerepe ahipnotikus fájdalomcsillapításban, mivel a naloxene (narkózis gátló) nem cseréli fel ahipnoanalgéziát.
 32. 32. MÁSODIK FEJEZET 33 6. fájdalomcsillapítás, 7. javulás a szexuális életben, 8. nagyobb összeszedettség és hatékonyság, 9. nagyobb motiváltság, 10. javulás a személyes kapcsolatok terén, 11. az öregedési folyamat lelassulása, 12. test, elme és lélek harmóniája, 13. a rossz szokások, fóbiák s egyéb negatív hajlamok meg­ szűnése, 14. megnövekedett lelki képességek - ESP, meditáció, asztrá- lis projekció (testenkívüli tapasztalat), telepátia, 15. a halálfélelem kiküszöbölése azáltal, hogy a páciens vé­ gigtekinthet előző és jövendő életein. Remélem ez a fejezet segített önnek abban, hogy megismerje ahipnoterápia alapjait és annak felhasználását a regresszióban és prog­resszióban. A könyv további részében az itt már megvitatott alapel­vekre fogok hivatkozni. Hogy igazán hasznosítani tudjuk a tulajdonképpeni esettörténete­ket, ahhoz a karma ismerete is szükséges. A következő fejezetben el­magyarázom mi a karma és hogyan működnek az előző és jövendőéletek mechanizmusai.
 33. 33. HARMADIK FEJEZET Mi a karma? Történelmi alapok és általános fogalmak karma, a reinkarnáció, a progresszió vagy a parapszicholó­ gia bármely más aspektusa megvitatásának célja az, hogyinformáljam Önöket egy roppant izgalmas tudományterületről. Nemtekintem feladatomnak, hogy bárkit is megpróbáljak megtéríteni, sazt sem akarom dogmatikusan állítani, hogy ez az egyetlen válasz azújjászületés kérdésére. Hipnoterapeutai munkám során megtanultam,hogy elmém nyitott legyen. Elképzeléseim és véleményeim az éveksorán változtak, és ezután is változni fognak, mivel új gondolatok éselképzelések alakulnak ki. Ez a könyv, és az ismeretek, amit tartal­maz, a személyiségemnek, környezetemnek, érdeklődésemnek és ta­pasztalataimnak kifejezése. A karma egyszerűen ok és okozat. Ha egy ablakot betörünk egykővel, akkor van az ok (a kő elhajítása) és az okozat (a betört ablak).Minden okozatnak van valami oka. Ha valakinek boldogtalan az éle­te, anyagi helyzete, kapcsolatai, egészsége, stb. miatt, akkor fel kellismernie, hogy az okok léteznek. Ezek az okok visszavezethetőek azelőző életekre. A tudatalatti az összes ilyen okot megőrzi, mert töké­letes memóriabankkal rendelkezik. A tudatalatti túléli a halált is, azúj élet tehát csak annyit jelent, hogy az egyik testet kicseréljük egymásikra. A tudatalatti ugyanaz lesz, csak már néhány leckét megta­nult és lelkileg gyarapodott. Minden, amit jelenlegi s valamennyi előző életeinkben megtettünk,vagy nem tettünk meg, bizonyos hatásokat fog eredményezni jelenle­gi életünkben csakúgy, mint eljövendő életeinkben. A karma törvé­nyei tökéletesen igazságosak. A lélek mindig szabad akarattal rendel­kezik. A karma boldogságot vagy szomorúságot hozhat a kiérdemeltcselekedetektől-s a választott utaktól függően. A karmának nem céljaa jutalmazás vagy büntetés. Célja a tudatalatti fejlesztése, megtisztí­tása. Amint a tudatalatti megtisztult nincs többé szükség a karmára,vagy ahogy utalni fogunk rá, a „karmikus ciklus"-ra. A karmikus cik­lus életek láncolata, melyeket azért élünk le, hogy megszabaduljunkaz előző életeinkben szerzett negatívumoktól. A karmikus ciklus egyenlege, vagyis végső eredménye zéró. Mikoraz összes megszerzett pozitív ok semlegesíti a negatív okokat, és
 34. 34. HARMADIK FEJEZET 35minden megtanulandó leckét megtanultunk, akkor fejeztük be karmi-kus ciklusunkat. Az egyenleg zéró és a tudatalatti megtisztult. Ekkornincs szükség többé arra, hogy ismét visszatérjünk tanulni. Amennyiben életeinkben bizonyos próbatételekre negatív módonreagálunk (gyűlölettel, bosszúval, féltékenységgel, kicsinyességgel,vagy más negatív érzelemmel), akkor még nem tanultuk meg a lec­két, megbuktunk a vizsgán, és újra kell próbálkoznunk ebben, vagyvalamelyik jövendő életünkben.KARMA — EGY KELETI HAGYOMÁNY NYUGATIALKALMAZÁSAAz egyéni lélek (vagy tudatalatti) előző létében való hitet sokfélekép­pen nevezik. Ezt a mechanizmust a metempszichózis, transzmigráció,reinkarnáció, újjászületés és újramegtestesülés fogalmaival szoktákleírni. A karma szanszkrit szó, mely szó szerint „tett"-et jelent. (Aszanszkrit, ősi indo-európai írott nyelv, kb. i. e. 1500-tól létezik.) Akarma az az erő, amely a reinkarnációhoz vezet. A karma egy másikszinonimája a sors, vagy végzet. Minden egyes életünkben elvetjük aszemélyiség magvait, amelyek ki fognak kelni abban vagy a követke­ző inkarnációinkban (életeinkben). Tehát a reinkarnáció olyan me­chanizmus, amellyel a karma működik. A kettőt együtt kell vizsgálni. A karma alaptörvénye tehát az akció és reakció, vagyis az ok ésokozat elvét jelenti. Ez ugyanaz, mint a keresztény filozófiában az„Úgy tesznek veled, miként te másokkal." elve. Bármely cselekedet,amely káros vagy rossz másokra nézve, pontosan az okozott kár ará­nyában lesz viszonozva. A karma egyik alapelve, hogy minden lélek (egyén) szabad akarat­tal rendelkezik. Mindig megvan a választás szabadsága. Mindenegyes lélek olyan szülőkhöz vonzódik, akik a karmikus lecke megta­nulásához szükséges biológiai örökséget és fizikai környezetet bizto­sítani tudják. Eleteink jellemzőinek meghatározásában fontosabbak alelki örökségek, mint a biológiaiak. Ráadásul az összes lecke és cse­lekedet rögzítve van az egyén Akasha lemezein, amelyek az új életmeghatározásánál lesznek felhasználva. Ezek a lemezek valamennyielőző, jelenlegi és jövendő életeink teljes összegzését tartalmazzák, sezeket a tudatalattink tárolja. A büntetés és jutalmazás törvénye kiterjed a teljes karmikus ciklus­ra. Ez a törvény lehetővé teszi az egyénnek, hogy amit előző inkarná-ciójában kiérdemelt, azt egy másik életében élvezhesse.
 35. 35. 36 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEK Az emberek gyakran azt mondják, hogy semmit sem tehetnek akarmájuk miatt. A karmát ebben az esetben mankóként használják. Akarma sem nem jutalmaz, sem nem büntet. Az ok és okozat egyete­mes törvénye ad értelmet minden cselekedetnek. Semmi sem történikvéletlenül. A karma csak tudatlanság és visszaélés miatt eredményezpusztítást, fájdalmat, bánatot és szenvedést. A transzmigráció fogalmát a keleti karma gondolata tartalmazza.A transzmigráció az emberi lélek vándorlása az ásványok világábólaz alacsonyrendű élőlények világába s végül az emberi testbe. Sokkeleti filozófus elutasítja ezt a koncepciót, ugyanúgy ahogyan a leg­több nyugati karma-hívő is. Még azok is, akik elfogadják a transz­migrációt, úgy érzik, hogy lehetetlen az alacsonyabbrendű állati lét­formába visszatérni, ha valaki már elérte az emberi létformát. Sze­mély szerint én nem fogadom el a transzmigrációt, és az általam le­vezetett 25.000 regressziós és progressziós eset közül egy sem tárt felnem emberi létet. Az ókortól kezdve mindegyik kultúra elfogadta a karma gondolatá­nak valamilyen formáját. A következőkben a karma eredetét fogomnyomon követni Kelettől Nyugatig. Azután a jelenség néhány ma­napság divatos magyarázatát fogom bemutatni.KELETI KARMAHinduizmusA hinduk a lelket atmanak nevezik, ami sok életet megél mireteljesíti a tökéletesedés, a megvilágosodás és öröm feledatát, s végüleljut a Brahman-nal, a Világszellemmel való azonosságának közvet­len belátásáig s így megszabadul az újjászületés szükségességétől. Krisna kijelenti a Bhagavad-Gita-ban, az ősi hindu Szentírásban:„Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben agyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig; a halál után is egymásik testbe költözik. Az igazi énét megvalósított embert azonbannem téveszti meg az efféle változás." (Bg. 2.13.) „Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára, úgyadja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakatfogadjon el helyükbe." (Bg. 2. 22.) Manu törvényeinek V. könyvében található: „Az egyéni lélek test­ből való eltávozása s egy másik anyaméhben való újjászületése, éstovábbi vándorlása több ezer millió léten keresztül...
 36. 36. HARMADIK FEJEZET 37 A fájdalom kiszabása a megtestesült lelkekre, amit a bűn okoz, ésaz örök boldogság elnyerése, amit legmagasabb rendeltetésük lelkiérdemek általi teljesítése idéz eld..."Tibeti BuddhizmusA buddhista filozófiában a skandha-k (a korlátozott léttel bíró ele­mek illetve attribútumok tömege) játsszák a legfontosabb szerepet a„befejezetlen ügyek" átvitelében egyik életről a másikra. Ezek az éle­tek közötti karmikus kapcsolatok (skandhák) funkciójában hasonlíta­nak a DNS szerepéhez, amelynél a kromoszómák felelősek a fizikaitest öröklött jellemzőiért. Ezek a skandhák a halálkor karmikus ma­radványként megmaradnak és a tudatalattiba kerülnek, majd követke­ző alkalommal a tudatalattival együtt reinkarnálódnak. A szakavatott jógik által több ezer évvel ezelőtt írt Tibeti HalottasKönyv a lélek (tudatalatti) halál utáni különböző típusú tapasztalataitírja le. A szöveg szerint a lélek számos nem-fizikai világon megy ke­resztül, mielőtt visszatér a földre, hogy reinkarnálódjék. Az ezekbena világokban eltöltött idő hosszúsága teljesen az illető lelki fejlettségiszintjétől függ. A lélek időzhet előző környezetében a Földön és meglátogathatja amúltbeli ismert helyeket, vagy akár figyelheti testét mielőtt belép anem-fizikai világba. Végül a lélek belép a lelkek világába, ahol újra­értékeli az utolsó életét, és egy bizonyos idő eltelte után újjászületikegy új testben. A hinduizmus és a buddhizmus közötti egyik szembetűnő különb­ség a karma fogalmát illetően az, hogy az előző hisz az állandó lélek­ben, míg az utóbbi azt tartja, hogy a világban minden változik. Abuddhizmus szerint a lélek magatartásmódok, kapcsolatok, ösztönökösszessége, amelyek állandóan változnak. Tehát a buddhisták úgygondolják, hogy nincs állandó lélek, csak a változó tudatalatti, amiéletről életre vándorol leckéket tanulva, míg el nem éri felszabadulá­sát a megvilágosodás által. A buddhisták azt mondják, hogy a kielé­gíthetetlen vágy, a rosszindulat és a tudatlanság három „tüzének"létezése hozza az újjászületést. Ezeknek a „tüzeknek" a kialvásátszimbolizálja a nirvána szó, amely „tökéletességet" jelent.ZoroaszterizmusAz ókori perzsiai Zoroaster tanításait az indiai párszik őrizték megmáig. Mezoam a lélek jelenlétével különbözteti meg az embert az
 37. 37. 38 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKállattól. Ez a lélek szabad és test vagy bármilyen anyag nélküli. A lé­lek által érik el az emberek Istent. Jam-i-Kaikhoshra mondta: „Ezentest elhagyása után az erkölcsös ember még jobb helyre és testbe jut,és bölcsessége szüntelenül növekszik."A KoránAz iszlám uralma alatt Spanyolország komoly filozófiai központvolt. Avicebron, egy spanyol zsidó, Platónnak — aki hitt a lélekben— rég elfeledett tanait hozta vissza az európai gondolkodásba. Euró­pa sötét középkora idején, amikor a görög és római kultúra csaknemfeledésbe merült, keleten, a bagdadi iskolákban Al-Ghazali és Al-Batagni tanították az újjászületés tanát. Mindemellett a szufik, a mo­hamedánok egy misztikus szektája tette a legtöbbet azért, hogy a re­inkarnáció gondolata fennmaradjon keleten. A szufik azt állították,hogy az Iszlám, csak beavatottak számára elérhető titkos tanításátbirtokolják. Saadi, Rumi és Hafiz perzsa szufi költők voltak. Egy akarmát szemléltető idézet a Koránból, az Iszlám Szentkönyvéből:„Az Isten megteremti az élőlényeket, és újra meg újra visszaküldiőket mindaddig, mig vissza nem térnek Hozzá."NYUGATI KARMAKő-korszaki karmaA primitív civilizációk szertartásainak gyakran része az emberál­dozat. Hitték, hogy csak a testet áldozzák fel, a lelket nem. Néhányészak-amerikai és közép-amerikai indiántörzs úgy vélte, hogy azemberáldozat segíti a személyiség karmikus ciklusát. Nagy-Britanniában az ősi kelta boszorkányhitet, vagyis a Wicca-tvégül felváltotta a reinkarnáció beolvasztása a vallásukba. Ugyanezvonatkozik Franciaországra és Skandináviára.EgyiptomAz egyiptomiak hite szerint a transzmigráció volt a reinkarnációmechanizmusa. Az egyén halála után állatként reinkarnálódott akár3000 évre is, míg a lélek meg nem tisztul. A lélek csak ezután térhetvissza emberi alakba. Hermész könyve kinyilatkoztatja: „Az Univer­zum egyetlen lelkéből származott az összes Lélek... Ezek a Lelkeksokat változnak, egyesek szerencsésebbek, mások éppen ellenkező-
 38. 38. HARMADIK FEJEZET 39leg. A lélek alakról alakra vándorol; és zarándoklatának számos állo­mása van."GörögországA görög teológia megalapítója Orpheus volt. Különböző szent szer­tartásokat tanított a görögöknek. Platón és Pitagorasz Orpheust for­rásként használta fel saját filozófiájához. A Diogenész Laertius általírt Pitagorasz élete című könyvben találkozunk a korábbi életeibevisszatekintő Pitagorasszal. Azt állítja, hogy ő volt Aethalides, és az­után Euphorbus, akit Trója ostrománál Menelaosz sebesített meg, ésott halt meg. Mint Aethalides, Pitagorasz (i.e. 582-507) Merkúrtól (aBölcsesség Istene) kapta a lelke inkarnációira való visszaemlékezésképességének adományát. A Phaedrus-ban Platón (i.e. 427-347) kijelenti: „Minden lélek hal­hatatlan. Minden, ami lélek, felette áll mindannak, ami lélek nélküli,és bejárja a Mennyet, egyszer egyik, másszor másik formában jelen­ve meg. Minden emberi lélek születése törvényénél fogva az örökigazság szemlélője, különben sohasem kerülhetett volna ebbe a ha­landó alakba, mégsem könnyű senki számára sem, ha jelenlegi léteáltal múltjára emlékeztetik." A Törvények X. könyvében pedig Platón azt állítja: „Tudjad, hogy­ha rosszabbá válsz, akkor a rosszabb lelkekhez kerülsz, vagy ha job­bá, akkor a jobbakhoz, és minden egyes következő életben vagy ha­lálban azt fogod tenni vagy elszenvedni, amit a hasonlók elszenved­hetnek a hasonlók kezeitől."Ókori zsidóságA héber történész, Josephus szerint a zsidóknak három vallási szektá­juk volt. Ezek az esszénusok, farizeusok és a szadduceusok voltak. Aszadduceusok hitték, hogy a lélek is meghal, mikor a test meghal, dea másik két szekta, a farizeusok és az esszénusok hittek az újjászüle­tésben. Alexandriai Philon (i.e. 20 - i.u. 54) írja a DeSomniis-ban: „A légtele van lelkekkel; azok, akik a Földhöz közelebb vannak leereszked­nek, hogy halandó testekhez kapcsolódva más testekbe térjenekvissza, mivel arra vágynak, hogy azokban éljenek." A Kabala az a szent szöveg, amelyről azt állítják, hogy a héberSzentírásban elrejtett titkos bölcsességet tartalmazza. Ezt a középkorrabbijai az ősi tanokból vezették le. A reinkarnáció gyakran megjele-
 39. 39. 40 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKnik a Kabalában, és a haszidizmusban ez továbbfejlődött. E tanításokszerint az összes emberi léleknek közös eredete van, az első embertől(Adam Kadmon). Ádám lelkének részei (nitzotzoth) alkotják az egyé­ni lelkeket. Ádám eredendő bűne összezavarta a magasabb és alacso­nyabb rendű lelkeket. Ennek következtében minden egyes léleknekkeresztül kell mennie az inkarnációk során mielőtt visszatér Istenhez. Az ókori zsidók hite szerint Mózes Ábelnek, Ádám fiának a rein­karnációja volt. Messiásuk pedig maga Ádám reinkarnációja, akiegyszer már eljött mint Dávid.RómaA rómaiakkal Ennius, a költő, ismertette meg a karmát. Annales-ei-ben Ennius elmondja, hogyan jelent meg neki álmában Homérosz, ésmondta el neki, hogy két testüknek egyazon lelke van. Vergilius (i.e.70-19) az Aeneász-ban írja: „Ezen lelkek mindegyikét, ezer évi bo­lyongás után, megidézi az isteni gondviselés az ítélőszék elé a Léthefolyóhoz. Ezen az útón elfelejtik előző földi életüket, és újra meglá­togatják a világ boltozatos birodalmát, készen arra, hogy ismét élőtestbe térjenek vissza."KereszténységA korai kereszténység egyik filozófusa, név szerint Origenész (i.u.185-254), akit néhány történész az egyik legjelentősebb egyház­atyának tart, a Contra Celsum-ban írja: „Megfelel-e valami jobban azértelemnek, minthogy minden egyes lélek valamilyen rejtélyes okbólegy testbe kerül, és ez az érdemeknek és az előzőleg elkövetett cse­lekedeteknek megfelelően történik? A lélek, amely természeténélfogva anyagtalan és láthatatlan, nem létezhet anyagi helyen anélkül,hogy ne volna teste, amely megfelel e hely természetének; követke­zésképp ezt a testet, amelyre korábban szüksége volt, de amely a to­vábbiakban, megváltozott állapotában nem megfelelő többé, levetiegyszer és egy másikra<seréli." Szent Ágoston (i.u. 354-430) a Contra Academicds-b&n Platón re­inkarnációját tárgyalja: „Platón üzenetét, amely a legtisztább és a leg­ragyogóbb az összes filozófia közül, a tévelygés sötétsége végül szét-darbolta, és most főleg Plotinusnál tündököl, Platón egy követőjénél,aki annyira hasonlít mesterére, hogy azt gondolhatnánk, együtt éltek,vagy méginkább — az őket elválasztó hosszú időre való tekintettel— Platón újjászületett Plotinusként."
 40. 40. HARMADIK FEJEZET 41 Sok vita volt a kereszténység tanairól — különösen a lélek előzeteslétezéséről — a Krisztus halálát követő 500 évben. A középkorban areinkarnáció tana rejtve maradt, de szerencsére nem tűnt el. Eretnekkeresztény csoportok a reinkarnáció és a karma tanait életben tartot­ták nyugaton. I.u. 529-ben Justinianus császár bezárta Athénban a neoplatonikusiskolát és elűzte az utolsó neoplatonistákat is. Közel ezer évig a ke­resztény eretnekektől eltekintve, a reinkarnáció fogalma eltűnt a ke­resztény Európából. A XV. századi Firenzében, Italiában, a Mediciház védelme alatt Platón tanai és a reinkarnáció fogalma újjáéledtek. Georgius Gemistust (1355-1450) tartják az első filozófusnak, akiPlatón tanait újra bevezette a nyugati világba. Gemistus írta: „Amibennünket illet, a lelkünk halhatatlan és örökkévaló... Halandó por­hüvelyhez kapcsolódva az istenek egyszer az egyik, másszor a másiktestbe küldik, acélból, hogy a halandó és halhatatlan elemek egyesü­lése az emberi természetben hozzájárulhasson a mindenség egészé­nek egységéhez."Teozófia az Egyesült ÁllamokbanA XIX. század utolsó negyedében New Yorkban H. P. Blavatskyasszony, H. S. Olcott ezredes, William Q. Judge, és mások megalapí­tották a Teozófiai Társaságot. Ez volt az első széleskörű mozgalom amodern nyugati világban, amely a reinkarnációt és az ahhoz kapcso­lódó fogalmakat tanulmányozta és vizsgálta. A mozgalom a vallás,filozófia, tudomány és pszichológia szintézisére törekedett. Keleten a reinkarnációról úgy gondolták, hogy eszköz lehet arra,hogy a leggyorsabban megszabaduljanak az újjászületések körforgá­sából és elérjék a nirvánát. A nyugatiak a földi életbe való visszaté­rést vezeklésnek vagy a tisztátalanságtól való megszabadulás eszkö­zének tekintették. A teozófusok véleménye szerint a reinkarnáció azevolúciós fejlődés egyetemes törvénye, úgy vélték, hogy a határtalanuniverzumban határtalan növekedési és fejlődési lehetőségek kell,hogy legyenek. így az egyén sosem jut túl az új újjászületési ciklusokszükségességén. H. P. Blavatsky (1831-1891) a következőkben fejtette ki nézeteit:„A metempszichozis (reinkarnáció) tanát alaposan kinevették a tudó­sok s elutasították a teológusok, de ha teljesen megértették volna adolgok elpusztíthatatlanságával és a lélek halhatatlanságával valókapcsolatát, akkor felfogták volna, hogy ez egy csodálatos eszme."
 41. 41. 42 ELŐZŐ ÉLETEK, JÖVENDŐ ÉLETEKA REINKARNÁCIÓ ÉS A KARMAÖSSZEFOGLALÁSAA karma jelentése „cselekedet" vagy „visszahatás". Másik definícióhogy egyszerűen azt mondjuk, ok és okozat. A keresztények azt állít­ják: „Úgy tégy másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled cselekedje­nek." A keresztény filozófusok nézete szerint az ok és okozat egyet­len életre vonatkozik. A karma és a reinkarnáció követői úgy vélik,hogy ezt életről életre hordozzuk. A karma törvénye azt mondja,hogy az egyén olyan, pontosan beállított körülmények között ésolyan, pontosan meghatározott képességekkel születik, hogy legjob­ban hasznosíthassa karmikus ciklusát. Ezek a jellemzők az előző in-karnációk eredményei. A büntetés illetve jutalmazás törvénye végigkíséri az egész karmi­ kus ciklust. így a lélek jelenlegi életében szenvedhet vagy hasznot húzhat az előző életeinek eseményeiből. A karma törvénye számos előnyt kínál tanulmányozóinak. Egyik, hogy megérteti az olyan frusztrációkat és akadályokat, amelyeket azok az emberek szenvednek el, akik, úgy tűnik, hogy nem azt a kör­ nyezetet érdemlik amelyben élnek. Másodszor, egy tudományosabbmagyarázatot ad Krisztus és más vallási vezetők tanításaira. Harmad­szor, elrettent az önző, meggondolatlan és káros cselekedetektől. Ne­gyedszer, lehetőséget ad egy rendezett univerzumban való hitre, ahola törvény, a rend és egy morális cél érzete dominál. A reinkarnáció és a karma egyik nagyon vonzó jellemzője a kihí­vással való találkozás lehetősége az új életekben, s az, hogy a sorsun­kat nagymértékben irányítani tudjuk. Úgy tekinthetjük, hogy ez az okés okozat törvényén alapuló evolúció elve. „Ki mint vet, úgy arat."A KARMA NÉHÁNY NÉPSZERŰ MAGYARÁZATAÉS ALAPELVEIKAz alábbiakban néhány olyan népszerű elképzelést és azok alapelveitfogom bemutatni, amelyek kísérletet tesznek a karma magyarázatára.Nem fogom felsorolni az összes elképzelést, mivel úgy tűnik, hogytöbb a fogalmazvány, mint a regresszióval foglalkozó hipnoterapeuta,de a (véleményem szerinti) leglogikusabbakat és legnépszerűbbeketleírom itt. Mielőtt ezt megteszem, engedjék meg, hogy óva intsem önöket aszektáktól. Az utóbbi húsz év során számos szekta, vagy ahogy én
 42. 42. HARMADIK FEJEZET 43nevezem álvallás tűnt fel és próbálta eladni filozófiáját a gyanútlanamerikaiaknak. Ha valaki megengedi, hogy a gondolkodását irányít­sák, akkor kétségtelenül negatív karma jön létre ennek az élménynekeredményeként. Az általam használt (nem tudományos érvényű) sza­bály az, hogyha egy szervezet úgy mutatja be magát, mint amely „vá­laszt ad" az összes emberi problémára, és különösen ha egy egysze­mélyi vezetőt ajánl, aki megmutatja nekünk „az utat", akkor ez a cso­port egy szekta. A karmikus ciklusunkra adandó válaszok a tudatalattinkban talál­hatók. Az az emberi lény, aki elbizakodottan hisz képességeiben, an­nak vagy személyiség problémája van, vagy teljesen félreértelmezi akarmát, vagy mindkettő. Shakespeare fejezte ki ezt a legjobban:„Légy hű önmagadhoz." íme az elképzelések ígéretemhez híven.A síkok koncepciójaA síkok koncepciója szerint a karmikus ciklusunkat öt alsóbb síkonvégezzük el. Eme alsóbb síkok mindegyikén egy-egy élőlény (lélek)rendelkezik egy bizonyos tudatossági fokkal vagy rezgés-szinttel.Ahhoz, hogy magasabb síkra jussunk, rezgés-szintünknek el kell el­érni egy bizonyos értéket. Az egymást követő síkok egyre magasabbrezgés-szintet igényelnek. Ha az egyén nem éri el ezt a szintet, akkora szintjének leginkább megfelelő síkra jut el. A HÉT FELSŐBB SÍK ISTEN, VAGY A MEGNEVEZHETELEN SÍKJA (13. SÍK) 12. SÍK 11. SÍK 10. SÍK 9. SÍK 8. SÍK 7. SÍK A LÉLEK SÍKJA (6. SÍK) _ KARMIKUS CIKLUS (ÖT ALACSONYABB SÍK) ÉTERI SÍK (5. SÍK) MENTÁLIS SÍK (4. SÍK) OKOZATI SÍK (3. SÍK) AKASHA LEMEZEK ASZTRÁLIS SÍK (2. SÍK) FÖLDI SÍK(1. SÍK) ÖN ITT VAN 2. ÁBRA

×