Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Capturing of my Soul 4

473 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Capturing of my Soul 4

 1. 1. De volgende ochtend wordt Matthew wakker, doorhet zonlicht wat door de ramen schijnt. Hij wrijft deslaap uit zijn ogen en klimt uit bed. Het eerste wat hijdoet, is uit het raam kijken. En hoewel hij kanverwachten dat daar niets bijzonders is, doet hij hettoch. Hij schudt zijn hoofd, onmogelijk.
 2. 2. Nadat zijn vader was weg gegaan, had Matthew eenpoging gewaagd om zijn moeder te spreken, maar zijhad geweigerd met hem te praten. Waarom weetMatthew niet, maar vreemd vindt hij het wel. Booswas hij dan ook naar bed gegaan.
 3. 3. Snel kleedt hij zich aan, en loopt naar beneden.Direct gaat hij naar de eetkamer, de geur van ei enbacon opsnuivend. Vandaag gaat hij een pogingwagen om met zijn moeder te praten. Dat zijn vaderbelangrijk is, weet Matthew, maar waarom ging hijzo geheimzinnig weg? Heeft hij iets te verbergen?
 4. 4. Zijn vader is niet te bekennen in de eetkamer, en zijnmoeder zit alleen met haar bord vol ei en bacon.Kathy kijkt niet op als Matthew binnen komt lopen.Ze blijft naar haar bord staren, en eet niets. Verbaasdgaat Matthew tegenover haar zitten. Iemand komtsnel een bord brengen naar Matthew, en snelt dekeuken weer uit.
 5. 5. Matthew neemt een hap, en kijkt zijn moeder aan.Kathy heeft nog steeds geen woord gezegd en staartkoppig naar haar bord. “Mam, is alles goed?” vraagthij. Kathy kijkt op, en Matthew schrikt. Haar ogenstaan fel, anders dan de lieve blik die ze normaalheeft. “Matthew, wil je alsjeblieft je mond houdentijdens het ontbijt?” vraagt ze.
 6. 6. Verrast, alsof hij een klap op zijn wang heeftgekregen, kijkt hij zijn moeder aan. Zijn moeder doetnormaal nooit zo, en nu… Nu heel anders.Mam, waar is pap?” vraagt hij. Gestoken antwoordtze.“Waarom wil je dat weten, waar bemoei je je mee!?”“Rustig, mam, ik wil gewoon weten waar hijis, aangezien hij altijd mee-eet s`morgens,”
 7. 7. “Sorry, Matthew, het is zo dat…” aarzelt Kathy.“Ja?” dringt Matthew aan. Kathy schudt haarhoofd, en prikt wat ei aan haar vork. Ze doet het inhaar mond, alleen maar om tijd te winnen, dat weetMatthew. Maar de stilte blijft aanhouden, dieMatthew steeds meer begint te irriteren. “Vertelnou,” dringt hij weer aan.
 8. 8. “Nee, Matthew, ik kan het niet vertellen. Het gaat jeniets aan, en James zou het mij niet in dank afnemenals ik je het zei,” zegt Kathy. Matthew opent zijnmond, maar Kathy is haar te snel af. “Matthew, houder nu over op, ja?” zegt Kathy. Ze staat op en looptde eetkamer uit. Verbaasd kijkt hij haar na, en richtzijn aandacht weer op het eten.
 9. 9. Als het bijna tijd is om naar school te gaan, komtKathy naar Matthew toe. “Matthew, ik ben de heledag weg, oké? Als je straks thuis komt, ben ik er dusnog niet,” zegt Kathy en ze loopt weg. Nieuwsgierigloopt Matthew naar het raam en kijkt hoe zijnmoeder in een zwarte auto stapt en die de straatuitrijdt. Dan neemt hij een besluit.
 10. 10. Hij rent naar de telefoon, tikt het nummer van deschool in, meldt zich af, en hangt weer op. Dan gaathij de trap op, naar de kamers van zijn ouders. Hijgaat de studeerkamer van zijn vader binnen, en kijktnieuwsgierig rond.
 11. 11. Vroeger kwam hij vaak in de studeerkamer. Hij gingdan altijd nieuwsgierig kijken naar wat zijn vaderdeed, en ging dan altijd op het kleed voor het bureauvan zijn vader zitten. James was dan altijd druk aanhet werken en Matthew keek altijd wat Jamesdeed, en vaak mocht hij helpen.
 12. 12. Matthew loopt de kamer binnen en gaat op debureaustoel zitten waar zijn vader altijd zit. Hetbureau is netjes opgeruimd. Alle papieren netjes inde lades, de lamp op gelijke afstand van zijn laptopen de laptop staat uit. Voorzichtig zet Matthew delaptop aan.
 13. 13. De laptop start snel en geruisloos op. Matthew kliktde documenten van zijn vader aan. “Afbeeldingen?Zou daar iets belangrijks staan?” mompelt Matthew.Hij klikt het aan, en spit alle foto`s om. De meestefoto`s zijn van Matthew, en geïrriteerd klikt hij allesweg. “Kom op, pa, waar staat alles?” mompelt hij.
 14. 14. Dan ziet hij iets verdachts. Bij de documenten staateen map met de titel „I: P‟. Nieuwsgierig kliktMatthew het document aan, en het blijkt eenWorddocument te zijn. Een officieus vel komt tevoorschijn. Matthew leest, en na elke zin wordt hetduidelijker. Dit moet hij aan de anderenvertellen, maar hij kan de laptop niet ongezien
 15. 15. “Aha, bingo, een printer,” zegt Matthew. Snel printhij alles uit, en zet dan de laptop uit. Hij vouwt depapieren op en stopt die in zijn zak. Dan hoort hijvoetstappen de trap opkomen. Als een speer rent hijnaar de deur, maar het is te laat om omgezien weg teglippen. Hij rent naar het lege bureau naast die vanzijn vader en verstopt zich eronder.
 16. 16. De voetstappen houden halt bij de deur van destudeerkamer, en duwen de deur open. Devoetstappen lopen even de kamer in, en draaien zichom en lopen de kamer weer uit. Zuchtend vanopluchting komt Matthew onder het bureauvandaan.
 17. 17. Matthew loopt naar zijn eigen kamer, en leest depapieren nog eens door. Hoewel alles duidelijkwordt, roept het ook nog vragen op. Dan hakt hij deknoop door. Hij gaat de enige genoemde locatiebezoeken, en van daaruit zijn vragen beantwoorden.

×