Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIẾU TỰ  LỚP TÌM HIỂU ĐOÀN KHÓA I  NĂM HỌC 2012 - 2013
LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊNBÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ ...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH1. Truyền thống2. Mục đích của Đoàn3. Tính chất...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ      CHÍ MINH1. Truyền thống: Đoàn TNCS HCM được thành lập...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN       HỒ CHÍ MINH1.  Truyền thống:-  Truyền thống yêu...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH1.  Truyền thống:- Truyền thống đoàn kết, tin...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH2. Mục đích của Đoàn   Phấn đấu thực hiện ...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH3. Tính chất của Đoàn   Tính chất chính tr...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH4. Chức năng của Đoàn: - Đoàn là đội dự bị t...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH4. Chức năng của Đoàn:- Đoàn là người đại diệ...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn:- Đoàn là thành...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn:  - Đối với độ...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ      CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn:  Đối với phong...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn  - Ngyên tắc...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN     HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn   Cơ quan lã...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ          MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn- Ban ...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ        MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn    Trước...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ        MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên  a. Đo...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ        MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên  a. Đo...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ        MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên  a. Đo...
BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ        MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên  a. Đo...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH       NGƯỜI ĐOÀN VIÊN1. Tại sau nên phấn đấu để trở thành ngườiđoàn viên?2. Phấn đấu n...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH       NGƯỜI ĐOÀN VIÊN1. Tại sau nên phấn đấu để trở thành ngườiđoàn viên?  Mỗi người ...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH      NGƯỜI ĐOÀN VIÊN  1.  Tại sau nên phấn đấu để trở thành người  đoàn viên?  Bởi v...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH      NGƯỜI ĐOÀN VIÊN2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn  viên?    Phấn đ...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH      NGƯỜI ĐOÀN VIÊN2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?- Tích cực họ...
BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ  THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN3. Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn, cần làm gì đểxứng đáng là người Đoàn viê...
-  Chấp hành tốt những quy định của Đoàn, cố  gắng hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.Xây  dựng con người mới đạo đức tố...
BÀI THU HOẠCHLỚP TÌM HIỂU ĐOÀN KHÓA I  NĂM HỌC 2012 - 2013
CÂU HỎICâu 1: Anh chị hãy nêu quyền hạn và nhiệm vụCủa Đoàn viên là như thế nào ?Câu 2: Anh chị phấn đấu như thế nào để tr...
CÁCH GHI SỔ ĐOÀN VIÊN    Trang 10, 11 và 12NGƯỜI XIN VÀO ĐOÀN TỰ GIỚI THIỆU- Họ và tên đang dùng:( Ghi đầy đủ họ & t...
- Dân tộc: kinh    Tôn giáo ( nếu có thì ghi ra không có ghi " không " ) - Thành phần gia đình: Học sinh - Nghề ng...
- Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt + Bố mẹ đẻ ( họ & tên viết IN HOA, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ) ( Ghi đầy đủ thông ...
-  Bản thân:  + Quá trình công tác Từ năm 2003  2008, học cấp I, tại trường ……….....( ghi tên trường ); Huyện….........
             Ngày 03 tháng 12 năm 2012                      (Ký, ghi rõ họ  và tên) ...
        Trang 13, 14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc          ...
 Kính gửi: BCH Chi Đoàn………(ghi lớp đang học). Ban chấp hành Đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Hiếu Tự. Tôi tên: ( ghi đầy đ...
- Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng l...
- Vào Đoàn tôi sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó tôi sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để tôi thực hiệ...
             Trang 15   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG NGUYỄN HIẾU TỰ    ***        Vũng Li...
         QUYẾT NGHỊ  Điều 1: Chuẩn y kết nạp anh (chị):Họ và tên mình  Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  Điều...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lop tim hieu doan

bài giảng cho đối tượng đoàn viên mới

 • Login to see the comments

Lop tim hieu doan

 1. 1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIẾU TỰ LỚP TÌM HIỂU ĐOÀN KHÓA I NĂM HỌC 2012 - 2013
 2. 2. LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊNBÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHBÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
 3. 3. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH1. Truyền thống2. Mục đích của Đoàn3. Tính chất của Đoàn4. Chức năng của Đoàn5. Vị trí và vai trò của Đoàn6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên
 4. 4. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH1. Truyền thống: Đoàn TNCS HCM được thành lập ngày26-03-1931. Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội củaTNVN do ĐCS VN và Chủ tịch HCM sáng lập, lãnhđạo và rèn luyện.
 5. 5. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH1. Truyền thống:- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN.
 6. 6. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH1. Truyền thống:- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thântương ái và nhân đạo cao cả.- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chívượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cóhoài bảo lớn.
 7. 7. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH2. Mục đích của Đoàn Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng củaĐảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dângiàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh.
 8. 8. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH3. Tính chất của Đoàn Tính chất chính trị - xã hội của Đoàn thể hiện trên hai mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng. Đoàn còn là tổ chức mang tính xã hội vì đó là tổ chức của quần chúng thanh niên vì thanh niên.
 9. 9. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH4. Chức năng của Đoàn: - Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản VN, làđội quân xung kích cách mạng. - Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạomôi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡhọ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực củangười lao động mới phù hợp với yêu cầu xã hội hiệnnay.
 10. 10. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH4. Chức năng của Đoàn:- Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệquyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.- Đoàn là người phụ trách Đội thiếu niên tiềnphong Hồ Chí Minh.
 11. 11. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn:- Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạtđộng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luậtcủa nước CHXHCN VN.
 12. 12. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn: - Đối với đội thiếu niên tiền phong HCM, Đoàngiữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có tráchnhiệm xây dựng tổ chức Đội, giúp đỡ vật chất, tàichính và lựa chọn cán bộ làm công tác thiếu niênnhi đồng.
 13. 13. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH5. Vị trí và vai trò của Đoàn: Đối với phong trào thanh niên và các tổ chứcxã hội của thanh niên. Đoàn là hạt nhân chính trị,đóng vai trò nồng cốt trong các phong trào và tổchức thanh niên.
 14. 14. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn - Ngyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau: + Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 15. 15. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đạihội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo củađoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hộiđoàn viên ở các cấp.
 16. 16. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn- Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáovề hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đạibiểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cấp trên, vớicấp hủy Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấphành Đoàn cấp dưới.- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêmchỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùngđa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
 17. 17. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn Trước khi quyết định các công việc và biểu quyếtnghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấpthông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc vềthiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trêncho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêmchỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.
 18. 18. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên a. Đoàn viên có quyền:- Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyềnlợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện đểphấn đấu trưởng thành.- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lành đạo cáccấp của Đoàn.- Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, đề nghịvà bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
 19. 19. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên a. Đoàn viên có quyền b. Đoàn viên có nhiệm vụ- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia cáchoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
 20. 20. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên a. Đoàn viên có quyền b. Đoàn có nhiệm vụ- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhithực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luậtcủa nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng vàchính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ đoàn, cácnghị quyết của đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
 21. 21. BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH7. Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên a. Đoàn viên có quyền b. Đoàn có nhiệm vụ- Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựnghội liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội sinh viên ViệtNam, đội thiếu niên Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niênvà hội viên trở thành đoàn viên.
 22. 22. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN1. Tại sau nên phấn đấu để trở thành ngườiđoàn viên?2. Phấn đấu như thế nào để trở thành ngườiđoàn viên?3. Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn, cần làmgì để xứng đáng là người Đoàn viên ThanhNiên Cộng Sản Hồ Chí Minh ?
 23. 23. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN1. Tại sau nên phấn đấu để trở thành ngườiđoàn viên? Mỗi người chúng ta nhất là tuổi trẻ ai cũng muốnsinh hoạt trong một tổ chức, có được một môi trườngphù hợp để được cống hiến và trưởng thành, ĐoànThanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh chính là tổ chức vàmôi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến vàtrưởng thành nhanh chống.
 24. 24. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN 1. Tại sau nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên? Bởi vì Vào đoàn bạn sẽ sống trong một môi trường đoànkết, thân ái, trong đó mọi người được chia sẽ tâm tư,tình cảm,nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắctrong cuộc sống hằng ngày. Vào đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là ngườibạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêumến.
 25. 25. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên? Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết bạn phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật;và là người học sinh ngoan tích cực học tập và tuyệt đối không vi phạm nội qui nhà trường.
 26. 26. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN2. Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết tốt với tập thể lớp, tham gia nhiệt tình các phong trào học tập cũng như vui chơi của tập thể lớp.- Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 27. 27. BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN3. Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn, cần làm gì đểxứng đáng là người Đoàn viên Thanh Niên Cộng SảnHồ Chí Minh ?- Tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng làngười đoàn viên.- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trườngvà các hoạt động của xã hội.- Cố gắng giúp đỡ, quan tâm bạn bè, tạo điều kiện đểgiúp đỡ các bạn vào đoàn.
 28. 28. - Chấp hành tốt những quy định của Đoàn, cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.Xây dựng con người mới đạo đức tốt, chính chắn trong mọi cách ứng xử với bạn bè, người thân và mọi người trong xã hội.
 29. 29. BÀI THU HOẠCHLỚP TÌM HIỂU ĐOÀN KHÓA I NĂM HỌC 2012 - 2013
 30. 30. CÂU HỎICâu 1: Anh chị hãy nêu quyền hạn và nhiệm vụCủa Đoàn viên là như thế nào ?Câu 2: Anh chị phấn đấu như thế nào để trởthành đoàn viên ?Câu 3: Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anhchị sẽ làm gì để xứng đáng là người đoàn viênThanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ?
 31. 31. CÁCH GHI SỔ ĐOÀN VIÊN Trang 10, 11 và 12NGƯỜI XIN VÀO ĐOÀN TỰ GIỚI THIỆU- Họ và tên đang dùng:( Ghi đầy đủ họ & tên – viết chữ IN HOA) - Họ và tên khai sinh:( Ghi đầy đủ họ & tên – viết chữ IN HOA) - Sinh ngày: ( Ghi đầy đủ ngày - tháng - năm ) - Quê quán: ( Ghi quê mình Xã-Huyện -Tỉnh ) Vd: Xã Quới An huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long - Nơi ở hiện nay: ( Ghi đầy đủ địa chỉ nhà ) Vd: ấp 1 – xã Trung Ngãi - huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long
 32. 32. - Dân tộc: kinh Tôn giáo ( nếu có thì ghi ra không có ghi " không " ) - Thành phần gia đình: Học sinh - Nghề nghiệp bản thân: Học sinh - Trình độ: 10/12 + Văn hóa: / + Chuyên môn, nghiệp vụ: / + Lý luận chính trị: / - Ngoại ngữ:( Ghi những bằng ngoại ngữ đã đạt được như bằng A, B không có thì chừa trống ) - Tình hình sức khỏe: Tốt - Đã đi nước ngoài nào, lý do: ( có thì ghi ra "không" chừa trống )
 33. 33. - Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt + Bố mẹ đẻ ( họ & tên viết IN HOA, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ) ( Ghi đầy đủ thông tin về bố mẹ ) Vd: Cha: Trần Văn A ; nghề nghiệp: Làm ruộng, hiện tại cư ngụ cùng gia đình. + Vợ hoặc chồng, các con ( Chừa trống) + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu ) ( Ghi đầy đủ thông tin Họ Tên; Năm sinh )
 34. 34. - Bản thân: + Quá trình công tác Từ năm 2003  2008, học cấp I, tại trường ……….....( ghi tên trường ); Huyện…...... Từ năm 2008  2012, học cấp II, tại trường .............( ghi tên trường ); Huyện…..... Năm 2012 - 2013, học cấp III, tại trường THPT Nguyễn Hiếu Tự, Huyện Vũng Liêm.+Khen thưởng ( ghi ra nếu có ) + Kỷ Luật: Tốt + Năng khiếu ( ghi ra ) + Sở trường ( ghi ra)
 35. 35.  Ngày 03 tháng 12 năm 2012 (Ký, ghi rõ họ và tên) BCH Chi đoàn đã thẩm tra và xác nhận Ngày 05 tháng 12 năm 2012 TM. BCH CHI ĐOÀN Bí thư (chừa trống)
 36. 36.  Trang 13, 14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Vũng Liêm, ngày 10 tháng 12 năm 2012 ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN
 37. 37.  Kính gửi: BCH Chi Đoàn………(ghi lớp đang học). Ban chấp hành Đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Hiếu Tự. Tôi tên: ( ghi đầy đủ họ & tên – viết IN HOA) Sinh ngày: ........tháng.........năm………. Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:
 38. 38. - Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đoàn là niềm tin, là niềm tự hào của thanh niên. Đoàn đã đào tạo ra những đoàn viên thanh niên ưu tú, Đoàn là “cánh tay phải” và cũng là lực lượng kế tục đáng tin cậy nhất của Đảng.
 39. 39. - Vào Đoàn tôi sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó tôi sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để tôi thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp tôi học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc. - Vào Đoàn tôi sẽ thấy mình lớn lên, tôi sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên các em thiếu nhi yêu mến. - Bản thân tôi luôn có chí hướng không ngừng phấn đấu vươn lên. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ và tên)
 40. 40.  Trang 15 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG NGUYỄN HIẾU TỰ *** Vũng Liêm, ngày 22 tháng 12 năm 2012 Số:……QĐKNĐV NGHỊ QUYẾT (V/v chuẩn y kết nạp đoàn viên) Căn cứ điều 1, chương 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xét đề nghị và biên bản hội nghị kết nạp đoàn viên của Chi đoàn ……………………(ghi lớp đang học), ngày 15 tháng 12 năm 2012 Xét đơn xin vào Đoàn của anh (chị):………Viết tên Họ và tên mình bằng chữ IN HOA………………………
 41. 41.  QUYẾT NGHỊ Điều 1: Chuẩn y kết nạp anh (chị):Họ và tên mình Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điều 2: Ban Chấp hành Chi đoàn: …………………(ghi lớp đang học) có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho anh (chị): ghi tên Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí:……Ghi tên mìnn hoàn thành nhiệm vụ của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

×