Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

David Copperfield1

406 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

David Copperfield1

 1. 1. M ột l át n ữa , b ạn s ẽ b ước v ào m ột th ế gi ới k ỳ ảo
 2. 2. Chỉ một lát nữa thôi...
 3. 3. … Bạn sẽ chứng kiến một điều thực sự kỳ lạ
 4. 4. Bạn sẽ trải qua ...
 5. 5. M ộ t ảo gi ác kinh ng ạc...
 6. 6. … ảo giác của David Copperfield.
 7. 7. Mặc dù đây là một chương trình thông thường, nhưng bạn sẽ thấy rằng…
 8. 8. Qua màn hình, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn
 9. 9. Bạn sẽ thấy 6 cây bài khác nhau Hãy nghĩ đến một cây trong số đó Ch ỉ nghĩ đến nó thôi Đừng chạm vào Đừng bấm chuột lên nó Tôi sẽ tìm ra cây bài mà bạn đang nghĩ đến
 10. 10. B ây giờ hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nghĩ đến cây bài của bạn ...
 11. 11. T ôi không hề biết bạn Tôi cũng không thể nhìn thấy cây bài mà bạn đã chọn… … nhưng tôi biết chính xác cây bài mà bạn đang nghĩ đến ...
 12. 12. ¡ Xem này! ¡¡C ây b ài c ủa b ạn đã bi ến m ất!!
 13. 13. ¿Ngạc nhiên không?
 14. 14. ¡H ẹn g ặp l ại!
 15. 15. Bạn chỉ còn 7 ngày để chơi game này........
 16. 16. ....cho tới khi bạn gửi nó cho các bạn của mình.....

×