Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tang nhung ai con me

721 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tang nhung ai con me

 1. 1. Sáng tác: BẠCH HỒNG HẢI Tiếng hát: MỸ LỆ Hoàng Công Vượng sưu tầm và giới thiệu
 2. 2. Nh M đêm đêm ng i nh t thóc.ớ ẹ ồ ặ Tóc M b c ph bênẹ ạ ơ ánh đèn. Nh M t ng sángớ ẹ ừ gánh g o đi.ạ Dáng M liêu xiêu gánh g o v .ẹ ạ ề
 3. 3. Lo cho con no m nên ng i.ấ ườ
 4. 4. M m t đ i vì con lao đao.ẹ ộ ờ M , ng nẹ ọ
 5. 5. M ! M i! Tình th ng M gánh v tr i.ẹ ẹ ơ ươ ẹ ề ờ Đ l i gi a đ iể ạ ữ ờ
 6. 6. Nhìn tr i cao kh n nguy n M đ c th nh th i.ờ ấ ệ ẹ ượ ả ơ L i đoanờ
 7. 7. N ng h , đêm đông tr i tr gió.ắ ạ ờ ở M t M s u lo quênắ ẹ ầ gi c ng . Khóc c i M g n bóấ ủ ườ ẹ ắ cùng con. H t lòng nâng niu gi gìn con.ế ữ
 8. 8. Đêm năm canh thao th c hao mòn.ứ Bao gian nan v nẫ
 9. 9. M tr n đ i dìu con bay cao.ẹ ọ ờ M tr thànhẹ ở
 10. 10. M ! M i! Tình th ng M gánh v tr i.ẹ ẹ ơ ươ ẹ ề ờ Đ l i gi a đ iể ạ ữ ờ
 11. 11. Nhìn tr i cao kh n nguy n M đ c th nh th i.ờ ấ ệ ẹ ượ ả ơ L i đoanờ
 12. 12. M ! M i! Tình th ng M gánh v tr i.ẹ ẹ ơ ươ ẹ ề ờ Đ l i gi a đ iể ạ ữ ờ
 13. 13. Nhìn tr i cao kh n nguy n M đ c th nh th i.ờ ấ ệ ẹ ượ ả ơ L i đoanờ
 14. 14. Sáng tác: BẠCH HỒNG HẢI Tiếng hát: MỸ LỆ Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH

×