Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLE - PLN

11,136 views

Published on

Personal Learning Netword

Published in: Education
 • Login to see the comments

PLE - PLN

 1. 1. <ul><li>Xavier Suñé </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>A partir d’una presentació de </li></ul><ul><li>Jordi Adell - jordi@uji.es </li></ul>Desenvolupament professional del docent i les TIC
 2. 2. Esperem formació?
 3. 3. JO Les meves fonts de formació i desenvolupament professional <ul><li>Col·legues </li></ul><ul><li>Revistes </li></ul><ul><li>Llibres </li></ul><ul><li>Cursets </li></ul><ul><li>Conferències </li></ul><ul><li>Congressos </li></ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Com podem utilitzar les TIC per a continuar aprenent al llarg de la vida i ser millors docents? </li></ul>
 5. 5. Respostes <ul><li>Aprenent activament i no esperant que algú ens ensenyi. </li></ul><ul><li>Prenent part de xarxes socials professionals . </li></ul><ul><li>Participant en projectes cooperatius . </li></ul>
 6. 6. Idees Clau (I) <ul><li>Jo aprenc dels altres. </li></ul><ul><li>Jo puc ensenyar als altres. </li></ul><ul><li>Usant les TIC puc formar part de projectes i xarxes de docents i desenvolupar les meves competències professionals . </li></ul>
 7. 7. Idees Clau (II) <ul><li>Comunitat de pràctica i aprenentatge legítim perifèric. </li></ul><ul><li>Actitud analítico-crítica, anti-funcionarial i innovadora. </li></ul><ul><li>La tradició no és un argument per a justificar una pràctica educativa. </li></ul>
 8. 8. Idees Clau (III) <ul><li>El PLE , o Personal Learning Environment , és el concepte que resumeix les oportunitats d’aprenentatge informal i desenvolupament professional emprant les TIC. </li></ul>
 9. 9. Idees Clau (IV) <ul><li>La PLN , o Personal Learning Network , és l’extensió del PLE quant a l’aprenentatge en xarxa . </li></ul>
 10. 10. La (difícil) definició de PLE <ul><li>“… sistemas que ayudan a los aprendices a ejercer el control y gestionar su propio aprendizaje. Lo cual incluye proporcionar ayuda a los aprendices para: </li></ul><ul><ul><li>fijar sus propios objetivos de aprendizaje; </li></ul></ul><ul><ul><li>gestionar su aprendizaje; </li></ul></ul><ul><ul><li>gestionar contenidos y procesos; y </li></ul></ul><ul><ul><li>comunicarse con otros en el proceso de aprender y conseguir sus objetivos de aprendizaje. </li></ul></ul><ul><li>Un PLE puede estar compuesto por uno o más subsistemas, como tal puede ser una aplicación de escritorio o estar compuesto de uno o más servicios web”. </li></ul>
 11. 11. O millor, la de Sue Waters... Sue Waters, Editora de The Edublogger “… el uso herramientas web tales como blogs, wikis, Twitter, Facebook, etc . para crear conexiones con otras personas que extienden nuestro aprendizaje, incrementan nuestra reflexión mientras nos permiten aprender juntos como parte de una comunidad global . Los PLEs incrementan nuestras oportunidades de preguntar y recibir ayuda, si lo comparamos con nuestras interacciones diarias cara-a-cara”.
 12. 12. Blogs Twitter Delicious Flickr YouTube Gent intel·ligent i interessant Jo
 13. 13. Alex Couros
 14. 15. Primeres passes per a crear la teva PLN (Personal Learning Network) (no importa l’ordre)
 15. 16. 1. Crea un compte a Twitter i segueix gent interessant. http://www.twitter.com
 16. 17. 2. Subscriu-te via RSS a blogs de col·legues interessants. http://www.twitter.com http://www.netvibes.com
 17. 18. 3. Comença el teu propi blog. http://blocs.xtec.cat http://www.wordpress.com http://www.blogger.com
 18. 19. 4. Etiqueta els teus favorits i comparteix-los. http://www.delicious.com
 19. 20. 5. Participa en alguna comunitat Ning interessant. http://www.ning.com
 20. 21. Consells (I) <ul><li>Comença a poc a poc i cerca algú que et faci de guia en els primers moments. </li></ul>
 21. 22. Consells (II) <ul><li>Utilitza el mateix nom d’usuari a totes les eines i serveis. </li></ul>
 22. 23. Consells (III) <ul><li>Comparteix tant com “aconsegueixis” de la Xarxa. </li></ul>
 23. 24. Consells (IV) <ul><li>Pregunta tant com responguis . </li></ul>
 24. 25. Consells (V) <ul><li>Prova les noves eines i serveis abans de decidir que no et seran útils. </li></ul>
 25. 26. Consells (VI) <ul><li>Deixa comentaris en els blogs d’altres persones. </li></ul>
 26. 27. En resum…
 27. 28. <ul><li>Tracta de ser un bon ciutadà/ciutadana de la Xarxa. </li></ul>
 28. 29. Be connected or Be patient? Gràcies!
 29. 30. Imatges 'Coffee Tray Cat' - http://www.flickr.com/photos/60494604@N00/246642987 'Measuring Grace' - http://www.flickr.com/photos/7913306@N03/2103759668 'Silly Furry Saturday' - http://www.flickr.com/photos/42163411@N00/9652387 'Tagged !!!' - http://www.flickr.com/photos/13884016@N08/3187798954 “ Networked teacher” http://farm4.static.flickr.com/3595/3460307056_2ffe7efc9e.jpg

×