Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heura

1,483 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Heura

  1. 1. Estrictament confidencial PRESENTACIÓ DEL PROJECTE HEURA Setembre de 2006
  2. 2. Estrictament confidencial D’ “ensenyar noves tecnologies” a “ensenyar amb noves tecnologies” Amb aquesta sentència es podria resumir l’objectiu que persegueix en els propers anys l’àrea TIC del Departament d’Educació i Universitats. 1. Projecte Heura Objectius del projecte Infraestructura TIC CableW iFiOrdinadors Kits Multimèdia Suport Tècnic Aplicacions, Continguts i entorn de treball Formació del professorat Àmbit HEURA Inversió de 48 M € en dos anys Objectiu Reduir l’actual rati de 6,43 alumnes per PC a només 2 alumnes per PC en quatre anys.
  3. 3. Estrictament confidencial 1. Projecte Heura Objecte Durant l’any 2005, el Departament d’Educació, a través de red.es ha actuat a 328 centres educatius dotant- los d’infraestructures de cablatge de xarxa d'àrea local i wi-fi per tal de donar accés a la Banda Ampla als espais docents dels centres educatius dependents del Departament. Aquesta actuació completa la disposició de les infraestructures de cablatge estructurat i wi-fi a tots els centres docents i serveis educatius dependents del Departament d’Educació i Universitats. L’objectiu de l’actuació es subministrar les infraestructures necessàries per a fer arribar la banda ampla a tots els espais docents dels centres considerats: Cobertura wifi Cablejat Xarxa elèctrica - 802.11g. - Cobertura entre 36 i 54 Mbps a tots els espais del centre -CAT 6 - 1 RJ 45 + 2 endolls per màquina. - 3 RJ 45 + 6 endolls a l’aula docent. - Commutadors amb prestacions avançades. - Instal·lació elèctrica independent per al cablejat estructurat. Núcleo de comunicaciones Router Internet sw-principal AP4 192.168.0.238 AP5 192.168.0. 239 AP1 192.168.0.235 AP6 192.168.0.240 AP7 192.168.0.241 Sw_secundario PLANTA 2 PLANTA 3Sw_secundario Sw_secundario AP2 192.168.0.236 AP3 192.168.0.237 Sw_secundario PLANTA 4Sw_secundario PLANTA 1 Núcleo de comunicaciones Router Internet sw-principalsw-principal AP4 192.168.0.238 AP4 192.168.0.238 AP5 192.168.0. 239 AP5 192.168.0. 239 AP1 192.168.0.235 AP1 192.168.0.235 AP6 192.168.0.240 AP6 192.168.0.240 AP7 192.168.0.241 AP7 192.168.0.241 Sw_secundarioSw_secundario PLANTA 2 PLANTA 3Sw_secundarioSw_secundario Sw_secundarioSw_secundario AP2 192.168.0.236 AP2 192.168.0.236 AP3 192.168.0.237 AP3 192.168.0.237 Sw_secundarioSw_secundario PLANTA 4Sw_secundarioSw_secundario PLANTA 1
  4. 4. Estrictament confidencial 1. Projecte Heura Abast 220 LLE 205 TAR 238 BLL 225 BCI 81 TEB 307 BCO I 268 GIR 204 VOC 210 BCI Llegenda Servei Territorial Num. Centres El projecte Heura contempla actuacions a tots els centres docents dependents del Departament d’Educació, aproximadament 2000 centres, en 2 anys. L’inici de les actuacions es contempla al primer trimestre de 2007 i la finalització durant el darrer trimestre de 2008. Codi_tipus/DT BCI BCO I BCO II BLL GIR LLE TAR TEB VOC Totals AFA 16 10 10 8 4 6 4 2 7 67 CEE 4 2 0 1 6 1 14 CEIP 131 212 186 167 196 170 150 63 135 1410 CEPA 1 1 CFA 8 9 8 10 7 3 3 1 10 59 EOI 5 3 3 4 5 2 3 1 3 29 IES 43 60 34 41 39 30 35 13 39 334 SER_INTEGRAT 15 7 6 5 8 7 5 1 9 63 SES 2 4 6 2 3 2 5 24 Totals 225 307 253 238 268 220 205 81 204 2001 253 BCO II
  5. 5. Estrictament confidencial 3. Pla de desplegament per a un centre educatiu Qualsevol instal·lació dins un centre educatiu segueix el següent flux d’execució, tal i com es detalla a l’annex I: • Necessitats del centre educatiu: El Responsable del Centre Educatiu (en endavant RICE) inventaria al GEPSE les necessitats de cada centre educatiu (tasca prèvia a l’inici del projecte). • Avantprojecte: Durant aquesta fase es duran a terme dos objectius principals: • L’elaboració de l’avantprojecte, que durà a terme l’empresa instal·ladora posteriorment a la visita al centre i amb el vist-i-plau del Consultor de Camp (persona de l’OP que estarà desplaçada al territori, en endavant CCOP). • La validació de l’avantprojecte. Els CCOP seran els encarregats de validar tant tècnica com econòmicament aquests avantprojectes. Hauran de garantir el temps pactat dins el SLA. •Execució de l’obra: l’objectiu d’aquesta fase és la instal·lació i finalització, per part de l’empresa instal·ladora, de l’obra que s’ha pactat en l’avantprojecte. •Certificacions: l’objectiu principal de la fase de certificacions és la validació de les tasques realitzades per l’adjudicatari d’instal·lacions i la confirmació del correcte funcionament d’allò instal·lat als centres educatius. CertificacióExecucióAvantprojecteNecessitats centre
  6. 6. Estrictament confidencial 4. Calendari Aspecte + gràfic • ADJUDICACIÓCONCURSOS – Entrega de propostes – Obertura Sobre A – Obertura sobre B – Adjudicació concurs Consultoria – Adjudicació concurs subministrament • INICI ACTIVITATS – Consultoria – Proves Pilot • DESPLEGAMENT Octubre Novembre Desembre Gener Febrer 2008··· 2 d’Octubre 3 d’Octubre 9 d’Octubre 30 d’Octubre 30 de Novembre · · ·
  7. 7. Estrictament confidencial 4. Calendari Aspecte + gràfic • ADJUDICACIÓCONCURSOS – Entrega de propostes – Obertura Sobre A – Obertura sobre B – Adjudicació concurs Consultoria – Adjudicació concurs subministrament • INICI ACTIVITATS – Consultoria – Proves Pilot • DESPLEGAMENT Octubre Novembre Desembre Gener Febrer 2008··· 2 d’Octubre 3 d’Octubre 9 d’Octubre 30 d’Octubre 30 de Novembre · · ·

×