ORGANISATIE
Van der Jeugd architecten is klein maar slagvaardig bureau met een breed oeuvre
aan gerealiseerde kwaliteitsbo...
Deze binnenstedelijke invulling bestaat uit een bergbezinkbassin met daarop12 woning-
en met tuin en parkeerplaatsen (7 gr...
Dit plan bestaat uit een combinatie van sociale huur- en koopwoningen opgebouwd uit
verschillende woningtypen. De huizen z...
Hofje ‘Achter het museum’ ligt in het stadsvernieuwingsgebied Schurinksweide te Enschede.
Op deze locatie zijn 13 bijzonde...
woongebouw in 4 bouwlagen met op de begane grond een gezondheidscentrum. Het
neutrale karakter van de om het project heen ...
Dit project behelst de ontwikkeling van 10 in elkaar vervlochten woningen, gecombineerd met
6 winkelruimtes op de begane g...
Eigentijds woonhuis uitgevoerd in beton. Tijdens een bezoek aan het kantoor van der
Jeugd Architecten bleken de opdrachtge...
Strak vormgegeven, sculpturale hoekwoning gelegen in de wijk Diekman-es te Enschede.
Het driehoekige hoofdvolume is ontsta...
Eigenzinninge woning gelegen in een uitbreidingswijk van Enschede. belangrijke ruimte-
lijke randvoorwaarde voor de versch...
Ruim woonhuis gelegen in Oldenzaal. Het grote woonprogramma is vormgegeven als een
morfologisch terughoudende bouwmassa op...
Ruime dubbelwoning gelegen in de wijk Vossenbelt te Hengelo. Het project bestaat uit
drie bouwlagen, een terras op splitle...
Moderne woning voor een beperkt budget. De woning bestaat uit een rechthoekige hoofd-
volume van 3 bouwlagen en een achter...
Dit voor recreatieve doeleinden ontwikkelde project is bestemd voor het kortstondige verblijf
van kleine groepen, en kan g...
Het project is gelegen in een historisch gegroeide straat met een pluriform karakter, zowel
in functie, verschijningsvorm ...
Voorstel voor een woon-werk woning aan de knokkestraat te Hengelo. De lokatie behelst een
moeilijk verkoopbare rest-kavel....
Sculpturaal plan bestaande uit een woning en een tandartsenpraktijk. De bouwvolumes zijn
in hoogte beperkt gehouden en str...
Ontwikkeling van een paviljoen als onderdeel van de herontwikkeling van het havengevied.
Het project betreft het transform...
Nieuwbouw op zuidervalterrein van een praxis Megastore en een zogenaamd budget-
center, een combinatie van een aantal een ...
Als onderdeel van de in ontwikkeling zijnde culturele route van het centrum van Enschede naar het Roombeek is Van der
Jeug...
In opdracht van de gemeente Enschede ontwikkelde Van der Jeugd Architecten een uit-
breiding van het bestaande stadskantoo...
Dit plan behelst een ontwerp en onderzoek naar de mogelijkheden van een binnenstedelijke
locatie in Enschede. Opgenomen pl...
Dit plan behelst een studie voor een binnenstedelijke locatie waarbij patiowoningen gecom-
bineerd worden met zorgappartem...
Bureaudocumentatie
Bureaudocumentatie
Bureaudocumentatie
Bureaudocumentatie
Bureaudocumentatie
Bureaudocumentatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bureaudocumentatie

586 views

Published on

Impression of work realised bij Van der Jeugd Architecten

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bureaudocumentatie

 1. 1. ORGANISATIE Van der Jeugd architecten is klein maar slagvaardig bureau met een breed oeuvre aan gerealiseerde kwaliteitsbouwwerken. Met een vaste staf van 5 medewerkers en een breed netwerk van specialisten wordt betrokken gewerkt aan kleine en grote ruimtelijke ontwerp-opgaven uiteenlopend van woningbouw tot utiliteit, van haalbaar- heidsonderzoek tot stedelijke vernieuwingsprojecten. VISIE Het bureau combineert een ruime ervaring met een eigentijdse opvatting over architectuur en stedenbouw om voor de opdrachtgevers tot een zo compromisloos resultaat te komen. De werkwijze van Van der Jeugd Architecten typeert zich door een gedreven op- timisme en een geloof in het vermogen van architectuur tot het bijdragen aan het welzijn van mens en omgeving. Architectuur wordt hierbij benaderd als historisch fenomeen, als culturele daad, als onderdeel van de stad, als drager van het collec- tieve geheugen en als ontwerp-opgave. Ontwerpen is voor Van der Jeugd Architecten het zoeken naar creatieve en inno- vatieve oplossingen in ruimtelijke vraagstukken, zodat voor ieder opgave het meest duurzame, esthetische verantwoordde en economische haalbare resultaat bereikt wordt. Het bureau positioneert zich midden in het hedendaagse bouwpraktijk met de am- bitie om de grenzen te verkennen en te verleggen. Naast kennis van procedures en bouwprocessen, heeft het bureau ruime ervaring met overheden, specialisten, vak- mensen en ontwikkelende partijen. Deze kennis en ervaring wordt ingezet om samen met de opdrachtgever te bouwen aan bijzondere werken. Afhankelijk van de opgave worden materialen en technieken verkend en vertaald naar een vooruitstrevende vormgeving. Duurzaamheid wordt hierbij gezien als basisambitie. Naast de (bouw) technische kant van duurzaamheid wordt tevens gekeken naar de stedenbouwkun- dige en sociale kanten van het begrip. Op deze manier draagt ‘bouwen’ niet enkel bij aan de welzijn van opdrachtgever en eindgebruiker, maar kan Architectuur tevens bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en een betere leefwereld.
 2. 2. Deze binnenstedelijke invulling bestaat uit een bergbezinkbassin met daarop12 woning- en met tuin en parkeerplaatsen (7 grondgebonden woningen en 5 bovenwoningen). Het ontwerp van dit eigentijdse wooncomplex voorziet in de inpassing van bestaande bomen en een wandelroute langs het riviertje de Aa. Het project werd door de jury van de woonprijs Twente aangemerkt als een voorbeeldproject van meervoudig ruimtegebruik in binnenstede- lijke gebieden. TUINSTRAAT ALMELO - wINNAAR wOONpRIJS TwENTE 2006
 3. 3. Dit plan bestaat uit een combinatie van sociale huur- en koopwoningen opgebouwd uit verschillende woningtypen. De huizen zijn gesitueerd om een langgerekt groen binnengebied. Om een aangenaam leefklimaat te bewerkstelligen en toch een zo hoog mogelijke woning- dichtheid te kunnen realiseren is gekozen om een aantal woningen onder een hoek te plaats- en en ten opzichte van elkaar te verschuiven. Door de woningen in materialisering op elkaar af te stemmen is een divers maar samenhangend gebied ontstaan met een eigen identiteit. 30 wONINGEN NIJVERDAL
 4. 4. Hofje ‘Achter het museum’ ligt in het stadsvernieuwingsgebied Schurinksweide te Enschede. Op deze locatie zijn 13 bijzondere patiowoningen over 2 woonlagen ontwikkeld. Door de woningen langs de randen van het kavel te positioneren is een collectieve ruimte ontstaan, vormgegeven als gemeenschappelijke binnentuin. De populariteit van de woningen aan dit binnenhof getuigd van succes van deze woonvorm. Voorwaarde voor dit succes zijn onder andere de kwaliteit van de woningen en de goed op elkaar afgestemde materialisering. HOfJE ‘AcHTER HET MUSEUM’- ENScHEDE
 5. 5. woongebouw in 4 bouwlagen met op de begane grond een gezondheidscentrum. Het neutrale karakter van de om het project heen gelegen woonwijk vormde de aanleiding tot de ontwikkeling van een sculpturaal ontwerp. Hierdoor fungeert het project tot verbijzondering van de wijk en vormt een orientatiepunt in de omgeving. De veelkleurigheid van het gebouw draagt hier in hoge mate aan bij. GEzONDHEIDScENTRUM -kRUIDENwIJk - NIJVERDAL
 6. 6. Dit project behelst de ontwikkeling van 10 in elkaar vervlochten woningen, gecombineerd met 6 winkelruimtes op de begane grond als onderdeel en aanjager van de herontwikkeling van de Lipperkerkstraat te Enschede. Het ontwerp bestaat uit een ensemble van historiserende gevels waarachter zich een eigentijds woningbouwcomplex ontvouwd. Het middelste deel van het complex behelst een te behouden, maar volledig te renoveren bouwdeel waarin naast winkelruimtes 4 appartementen zijn ondergebracht. wONEN bOVEN wINkELS, HOOG EN DROOG - ENScHEDE
 7. 7. Eigentijds woonhuis uitgevoerd in beton. Tijdens een bezoek aan het kantoor van der Jeugd Architecten bleken de opdrachtgevers erg gechameerd te zijn van de uitstraling van schoonwerkbeton. Op hun verzoek werd een woonhuis ontworpen waarbij de voordelen van het schoonwerk-beton tot in detail zijn ingezet en doorontwikkeld. Dit komt goed naar voren in onder andere de balkons en de ongebruikelijke uitsnedes van ramen en deuren. Schoonwerkbeton wordt ingezet als constructiemateriaal, gevelafwerking en ornament. wOONHUIS MEIJER ALMELO
 8. 8. Strak vormgegeven, sculpturale hoekwoning gelegen in de wijk Diekman-es te Enschede. Het driehoekige hoofdvolume is ontstaat als markering van de hoek. De hoekverdraaiing in de lokatie is aanleiding geweest om de vleugels niet haaks op elkaar te plaatsen maar de rich- ting van de beide straten te laten volgen. Hierdoor wordt de lokatie optimaal benut (maximali- sering van de tuin) en is de woning strategisch ingebed in de situatie. woonhuis van bodegom enschede
 9. 9. Eigenzinninge woning gelegen in een uitbreidingswijk van Enschede. belangrijke ruimte- lijke randvoorwaarde voor de verschijningsvorm was het gegeven dat ruime dakoverstek- ken aangebracht dienden te worden. Deze woning, gelegen tussen catalogusbouw-achtige notariswoningen, herdefinieert ‘het overstek’ en vormt hierdoor een verademing in de overwe- gend zeer behoudende wijk. woonhuis ladrak enschede
 10. 10. Ruim woonhuis gelegen in Oldenzaal. Het grote woonprogramma is vormgegeven als een morfologisch terughoudende bouwmassa op een verdiepte sokkel. De woning wordt hier- mee adequaat ingepast in de ruimtelijke omgeving, terwijl tegelijkertiijd de specifieke ruimte- lijke eisen en wensen van de opdrachtgever op bijzondere wijze worden gerealiseerd. In de woning is veel aandacht geschonken aan de verschijningsvorm van de kap, de sokkel en het interieur. woonhuis klieverinklaan oldenzaal
 11. 11. Ruime dubbelwoning gelegen in de wijk Vossenbelt te Hengelo. Het project bestaat uit drie bouwlagen, een terras op splitlevelniveau en een parkeerkelder. Vanwege de bijzon- dere ligging, het uitzicht en het ontbreken van private buitenruimte op het maaiveld vroeg deze opgave om een bijzondere ontwerpbenadering. Dit heeft geresulteerd in een uniforme bouwmassa met een solitaire uitstraling. Door de afwijkende vormgeving en kleurstelling ten opzichte van belendende bebouwing is het project verworden tot landmark in de wijk. woonhuis buys / hogeveen hengelo
 12. 12. Moderne woning voor een beperkt budget. De woning bestaat uit een rechthoekige hoofd- volume van 3 bouwlagen en een achterbouw waarin de woonkamer is ondergebracht. Het dakoverstek van deze achterbouw fungeert tevens als carport. Verder is op het kavel een garage gesitueerd. Deze is opgetrokken uit hetzelfde voegloze, donkergrijze metselwerk als de hoofdbouw. Op deze wijze ontstaat een ensemble van drie volumes, strategisch geposi- tioneerd op het kavel. woonhuis bezoen / van de ploeg apeldoorn
 13. 13. Dit voor recreatieve doeleinden ontwikkelde project is bestemd voor het kortstondige verblijf van kleine groepen, en kan gehuurd worden voor bijvoorbeeld teambuilding-activiteiten. Het project bestaat in wezen uit een tuinmuur (landschappelijk element) opgebouwd uit schans- korven (gaas gevuld met steenbrokken) waaruit een gebouw ‘voortkomt’. Ook de gevels van het gebouw zijn opgebouwd uit schanskorven. Hierdoor onstaat een vervlechting van de landschappelijke en de architectonsche componenten. JAcHTHUIS ENTER
 14. 14. Het project is gelegen in een historisch gegroeide straat met een pluriform karakter, zowel in functie, verschijningsvorm als materialisatie. De samenstelling van de straat is aanleiding geweest de eigenheid van de straat te versterken. Dit heeft geleid tot een spartaans gebouw met een heldere opzet in schoonwerk-beton en structureel glas. De begane grond is als bureau in gebruik en de verdieping als woning. kANTOOR VAN DER JEUGD ARcHITEcTEN ENScHEDE
 15. 15. Voorstel voor een woon-werk woning aan de knokkestraat te Hengelo. De lokatie behelst een moeilijk verkoopbare rest-kavel. Van der Jeugd Architecten werd hierbij gevraagd om voor deze lokatie een bijzondere invulling te bedenken. De woning blinkt naast zijn eigentijdse vormgeving tevens uit in klimatologisch opzicht. Het ontwerp voorziet in een ingenieus bouwfysisch concept, als toonbeeld voor het moderne duurzaam bouwen. wONEN EN wERkEN kNOkkESTRAAT HENGELO
 16. 16. Sculpturaal plan bestaande uit een woning en een tandartsenpraktijk. De bouwvolumes zijn in hoogte beperkt gehouden en strategisch ingebed in de locatie. Hierdoor ontstaat een ver- vlechting van gebouw en lokatie: het lijkt alsof het gebouw opgestuwd is uit de aarde. De vreemde ligging van het kavel (‘restkavel’), de aanwezige hoogteverschillen en de houding van de opdrachtgever (carte blanche) hebben geleidt tot een uniek en bijzonder project. Voor de praktijk zijn ook de wachtruimte, het meubilair en de balie ontworpen. TANDARTS pRAkTIJk EN wOONHUIS HObbELINk ENScHEDE
 17. 17. Ontwikkeling van een paviljoen als onderdeel van de herontwikkeling van het havengevied. Het project betreft het transformeren van de bestaand snackbar tot havenpaviljoen ten be- hoeve van recreatieve doeleinden. Het nieuw te bouwen, sterk gestyleerde paviljoen is als het ware over de bestaande snackbar en het op de lokatie aanwezige electriciteitshuisje heen geplaatst. Hierdoor ontstaat een sterk beeldmerk als kop van de in herontwikkeling zijnde kade. SNELbUffET HANDELSkADE zUID - HAVENGEbIED ENScHEDE
 18. 18. Nieuwbouw op zuidervalterrein van een praxis Megastore en een zogenaamd budget- center, een combinatie van een aantal een grootschalige detailhandelvestigingen waaronder een Nettorama supermarkt. bijzonder aan dit project is dat de hallen gelijktijdig ontwikkeld worden. Hierbij ontstond de mogelijkheid om de hallen op elkaar af te stemmen in ruimtelijk- heid en materialisering. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de integratie van reclame en architectuur: ‘Las Vegas in Enschede’. pRAxIS MEGASTORE & bUDGETcENTER zUIDERVAL - ENScHEDE
 19. 19. Als onderdeel van de in ontwikkeling zijnde culturele route van het centrum van Enschede naar het Roombeek is Van der Jeugd Architecten gevraagd een studie te verrichten naar de uitbreidingsmogelijkheden van het Rijksmuseum. Gekozen is om naast het bestaande en karakteristieke museum een nieuw volume te positioneren. Hierdoor wordt het bestaande Rijksmuseum in haar waarde gelaten en zelfs in haar karakteristieken versterkt. Het nieuwe volume is strategisch ingepast in de stedenbouwkundige context. De nieuwe inpassing fungeert als landmark en herstructureert de verkeersafhandeling van de plek. Hierdoor ontstaat een herinterpetatie van de context en draagt het bij tot de ruimtelijke verbinding van de verschil- lende stadsdelen. UITbREIDING RIJkSMUSEUM - ENScHEDE
 20. 20. In opdracht van de gemeente Enschede ontwikkelde Van der Jeugd Architecten een uit- breiding van het bestaande stadskantoor. Gezien de nabijheid van het NS station en de centrale positie in de stad is gekozen om en sterk beeldmerk voor de stad te ontwikkelen: het wapen van Enschede. Door het volume adequaat te positioneren en goed vorm te geven ontstaat een objectmatig gebouw wat zich zonder probleem invoegt te midden van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen, sterke architectonische werken. STADSkANTOOR- ENScHEDE
 21. 21. Dit plan behelst een ontwerp en onderzoek naar de mogelijkheden van een binnenstedelijke locatie in Enschede. Opgenomen plan-onderdelen : 122 woningen, een woongemeenschap (52 woonunits), een brede school, commerciele en publieke voorzieningen (2500 m2). bij- zonder aan het plan is dat door de gekozen bebouwingstypologie een maximale openheid is bereikt (73% open gebied). Hierbij gaan de multifunctionele gebouwen fungeren als sculp- turen in een openbaar parkarchtig gebied. EUROpAN 7- HERONTwIkkELING SANDERS TERREIN (IJzERGIETERIJ) - ENScHEDE
 22. 22. Dit plan behelst een studie voor een binnenstedelijke locatie waarbij patiowoningen gecom- bineerd worden met zorgappartementen en publieke voorzieningen. Inzet van het plan is het behoud van het zogenaamde Robers-pand, een van de weinige in het gebied aanwezige in- dustriële ‘relikwieën’. Hierbij worden de patiowoningen ingezet als middel om alnog een hoge woningdichtheid te realiseren. Tevens vormen de patiowoningen een nodige aanvulling op de in de wijk te vinden woonmilieu’s. RObERS TERREINSTUDIE - ENScHEDE

×