Zarządzanie projektami w XSolve

2,147 views

Published on

Zarządzanie projektami w firmie XSolve.

Published in: Business, Education, Technology
 • Be the first to comment

Zarządzanie projektami w XSolve

 1. 1. Zarządzanie projektami – planowanie i harmonogramowanie Piotr Nowiński
 2. 2. <ul><li>Co to jest projekt </li></ul><ul><li>Główne fazy realizacji projektu </li></ul><ul><li>Inicjowanie projektu </li></ul><ul><li>Planowanie projektu </li></ul><ul><li>Kontrola harmonogramu i budżetu </li></ul>Agenda
 3. 3. <ul><li>Prince2 </li></ul><ul><ul><li>To organizacja powołana czasowo, potrzebna do wytworzenia unikatowych i wcześniej określonych produktów, w założonym czasie , na bazie przewidzianych zasobów. </li></ul></ul><ul><li>PMBOK </li></ul><ul><ul><li>To ograniczony w czasie wysiłek podejmowany w celu wytworzenia unikatowego wyrobu lub usługi. </li></ul></ul><ul><li>Każdy projekt ma swój dokładnie określony początek i koniec. </li></ul><ul><li>Każdy projekt dysponuje ograniczonymi zasobami. </li></ul><ul><li>Każdy projekt ma trzy podstawowe parametry: zakres (jakość), koszt i czas realizacji . </li></ul>Co to jest projekt ?
 4. 4. <ul><li>Faza inicjacji (rozpoczęcia, definiowania) </li></ul><ul><li>Faza planowania </li></ul><ul><li>Faza realizacji </li></ul><ul><li>Faza zamknięcia </li></ul>Główne fazy realizacji projektu
 5. 5. <ul><li>Opracowanie dokumentu inicjacji projektu </li></ul><ul><ul><li>Tło projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Cele projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Najważniejsze produkty projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzasadnienie biznesowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakres, wyłączenia i ograniczenia projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Wstępna struktura organizacyjna projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Wstępny rejestr ryzyka </li></ul></ul><ul><ul><li>Budżet </li></ul></ul><ul><ul><li>Wstępny plan projektu </li></ul></ul><ul><li>Uzyskanie zgody na realizację następnej fazy </li></ul>Inicjowanie projektu
 6. 6. <ul><li>Powołanie zespołu projektowego </li></ul><ul><li>Określenie zakresu </li></ul><ul><li>Wyznaczenie: </li></ul><ul><ul><li>planu działań </li></ul></ul><ul><ul><li>budżetu i planu wydatków </li></ul></ul><ul><ul><li>struktury podziału prac i harmonogramu </li></ul></ul><ul><ul><li>procedur komunikacji </li></ul></ul><ul><ul><li>procedur jakości </li></ul></ul><ul><li>  Szacowanie ryzyka </li></ul>Planowanie projektu (1)
 7. 7. <ul><li>Stworzenie struktury podziału prac ( WBS - Work Breakdown Structure) </li></ul><ul><ul><li>pomocna mapa myśli (mind mapping) </li></ul></ul><ul><li>Stworzenie diagramu sieciowego (sieć PERT - Program Evaluation and Review Technique ) </li></ul><ul><li>Wyznaczenie ścieżki krytycznej </li></ul>Planowanie projektu (2)
 8. 8. Planowanie projektu (3)
 9. 9. Planowanie projektu (4)
 10. 10. <ul><li>Utworzenie harmonogramu - Diagram Gantta (uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie) </li></ul>Planowanie projektu (5)
 11. 11. Planowanie projektu (6)
 12. 12. <ul><li>Metoda EVM (Earned Value Management) – metoda wartości uzyskanej </li></ul><ul><ul><li>PV – wydatki planowane do poniesienia na danym etapie realizacji zadania </li></ul></ul><ul><ul><li>AC – wydatki rzeczywiście poniesione </li></ul></ul><ul><ul><li>EV – wartość wykonanej pracy wyrażona zaplanowanym budżetem </li></ul></ul><ul><ul><li>CPI = EV / AV (źle, jeśli < 1) [ CV = EV – AV] </li></ul></ul><ul><ul><li>SPI = EV / PV (źle, jeśli < 1) [ SV = EV – PV] </li></ul></ul>Kontrola harmonogramu i budżetu (1)
 13. 13. <ul><li>Przykład: </li></ul><ul><ul><li>Zadanie zaplanowane do zrealizowania w ciągu na 5 dni w zaplanowanym budżecie o wartości 500 </li></ul></ul><ul><ul><li>3 dzień: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PV = 300, AV = 350, EV = 400 (80% pracy wykonano) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CPI = 400 / 350 > 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>SPI = 400 / 300 > 1 </li></ul></ul>Kontrola harmonogramu i budżetu (2)
 14. 14. Kontrola harmonogramu i budżetu (3)
 15. 15. <ul><li>„ Zanim rozpocznie się bitwa, prawdziwa praca dowódcy jest już zakończona” </li></ul><ul><li>Tom DeMarco („Zdążyć przed terminem”) </li></ul><ul><li>Linki </li></ul><ul><ul><li>FreeMind </li></ul></ul><ul><ul><li>Xmind </li></ul></ul><ul><ul><li>Gantter </li></ul></ul>That's all folks

×