Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte final

307 views

Published on

Conclusions del curs ACP2

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Projecte final

  1. 1. Xavier Sambró i Melero
  2. 2. Cultura, participació i civisme digital Els codis QR són un bon recurs per utilitzar en algunes activitats concretes i un bon sistema per conciliar l’ús del telèfon mòbil amb la dinàmica escolar.
  3. 3. Tractament de la informació escrita El treball col·laboratiu pot ser poc àgil en alguns moments, però els resultats acostumen a ser sorprenents. Una bona manera d’obtenir i compartir recursos.
  4. 4. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment De tant en tant també és convenient posar a prova la nostra creativitat Ep!! Falten el català i el castellà per a estrangers!
  5. 5. Tractament de les dades El base de LibreOffice pot arribar a ser una alternatica a l’Access. Iniciar-se i provar diferents programes obre noves perspectives
  6. 6. Aquest curs m’ha permès: Aprofundir en algunes competències. Actualitzar el coneixement d’alguns programes i recursos. Compartir i obtenir idees per a les classes. Posar-me a prova en l’ús d’alguns programes. Conèixer noves tendències en el món de les TIC. En resum ha estat com una sessió de gimnàstica de manteniment per millorar el to muscular i comprovar si encara estic al nivell del que s’exigeix a un professor de COMPETIC. CONCLUSIONS
  7. 7. Aquest curs m’ha permès: Aprofundir en algunes competències. Actualitzar el coneixement d’alguns programes i recursos. Compartir i obtenir idees per a les classes. Posar-me a prova en l’ús d’alguns programes. Conèixer noves tendències en el món de les TIC. En resum ha estat com una sessió de gimnàstica de manteniment per millorar el to muscular i comprovar si encara estic al nivell del que s’exigeix a un professor de COMPETIC. CONCLUSIONS

×