Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ogalegonascienciastecnoloxia

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 35 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Ogalegonascienciastecnoloxia (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ogalegonascienciastecnoloxia

 1. 1. O Galego nas ciencias, na tecnoloxía e nos medios de comunicación Ourense, decembro 2009 Xosé M. Rodríguez González
 2. 2. Datos para o debate: <ul><li>A lingua galega na Internet. </li></ul><ul><li>A lingua galega nos medios de comunicación. </li></ul><ul><li>A lingua galega no ensino das ciencias. </li></ul><ul><li>A lingua galega na investigación científica ( unha visión persoal ) </li></ul>
 3. 3. 1. A lingua Galega na Internet Datos recollidos do estudo: “ A lingua galega en internet” Xavier Gómez Guinovart, 2003 http://webs.uvigo.es/sli/arquivos/internet.pdf
 4. 4. Porcentaxe de webs por linguas no mundo
 5. 5. Cal é a posición do galego en internet?
 6. 6. Cantas páxinas hai por falante? 1 0’025 4.000.000 98.998 Galego 1’92 0’048 340.000.000 16.429.978 Castelán 51’92 1’298 341.000.000 442.670.131 Inglés PHL2/PHGalego Páx./Fal. Falantes Páxinas Lingua
 7. 7. e a cantas páxinas toca por galego (en Galicia) en inglés, castelán e galego? <ul><li>Móstrase evidente a necesidade de prestixiar a lingua galega nun contorno de tan difícil competencia ! </li></ul><ul><li>Non só as lingua minorizadas realizan políticas activas de posicionamento na Internet, tamén o castelán, o francés ou o alemán. </li></ul>1 0’036 98.998 Galego 167 6’017 16.429.978 Castelán 4.503 162’130 442.670.131 Inglés Pax Inglés/Pax Galego Páx/habitante Páxinas Lingua
 8. 8. E as empresas galegas, en que linguas tenhen as súas webs? <ul><li>Lingua Porcentaxe </li></ul><ul><li>Só castelán 57% </li></ul><ul><li>Castelán-inglés 23% </li></ul><ul><li>Castelán-galego-inglés 7% </li></ul><ul><li>Castelán-galego 4% </li></ul><ul><li>Castelán-inglés-outras 4% </li></ul><ul><li>Castelán-galego-inglés-outras 3% </li></ul><ul><li>Só inglés 2% </li></ul>“ Da periferia á rede” Ed. Xerais. Romero, Daniel e Isabel Vaquero (2001).
 9. 9. Unha das últimas medidas da Secretaría Xeral de Política Lingüística , Marisol López, do anterior goberno da Xunta, foi chegar a un acordo coas compañías fabricantes de móbiles e as fornecedoras de servizos para que incorporaran o galego tanto nos produtos coma na atención. E da telefonía?
 10. 10. Naqueles servizos que permiten o tradución por comunidades de usuarios o galego está presente.
 11. 12. 2. A lingua galega nos medios de comunicación http://consellodacultura.org/mediateca/files/2009/06/lingua_novas.pdf Datos do 2002 . Publicado en 2009
 12. 13. Media das páxinas de información e publicidade editadas en galego (2002) 5,5% 3,8% 6,3% %galego
 13. 14. Que porcentaxe de lingua galego hai na superficie redaccional en cada xornal? <ul><li>Nestes datos non se reflicte o xornal Galica Hoxe que se edita 100% en galego. </li></ul><ul><li>Estes datos foron tomados no 2002, polo que non se ten en conta o Xornal de Galicia, que edita ao redor do 50% en galego . </li></ul>FV: Faro de Vigo EIG: El Ideal Gallego LOC: La Opinión A Coruña AD: Atlántico Diario EP: El Progreso LVG: La Voz de Galicia ECG: El Correo Gallego DF: Diario de Ferrol LR: La Región DP: Diario de Pontevedra DA: Diario de Arousa
 14. 15. A publicidade nos medios escritos <ul><li>Arredor do 10% da publicidade inserida nos xornais está en galego. </li></ul><ul><li>Sobre o 47 % da publicidade en galego é pagada pola Xunta e os concellos. </li></ul><ul><li>Sobre o 20% empresas privadas. </li></ul><ul><li>Probabelmente estes datos melloraran coa actitude tomada polas caixas de aforro despois da campaña d` A Mesa coa banca. </li></ul>
 15. 16. Algunhas conclusións do informe “ “
 16. 17. O galego noutros medios de comunicación <ul><li>Un 61% da poboación galega utiliza diariamente a TVG e unha de cada tres persoas escoitan diariamente a radio en galego . </li></ul><ul><ul><li>“ A LINGUA GALEGA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” Henrique Monteagudo, Xan Bouzada, Anxo Lorenzo e Fernando Ramallo. </li></ul></ul><ul><li>Na TDT hai 2 canles en galego fronte a 23 en castelán. </li></ul><ul><li>Na televisión por cabo de R , hai 2 canles en galego de entre máis 100 canles noutras linguas. Hai a mesma porcentaxe que en francés! </li></ul>
 17. 18. Está a lingua galega en igualdade de oportunidades ?
 18. 19. 3. A lingua galega no ensino das ciencias.
 19. 20. Porcentaxe de galego nas carreiras de ciencias Datos do SNL da Universidade de Santiago de Compostela
 20. 21. Porcentaxe de galego nas carreiras de ciencias
 21. 22. Conclusións respecto á evolución do ensino universitario das ciencias <ul><li>O ensino das ciencias na universidade galega non reflícte a realidade lingüística da sociedade á que serve. </li></ul><ul><li>Non se aprecian tendencias que nos indiquen que esta situación está a ser correxida . </li></ul><ul><li>A situación curso a curso parece máis resultado de posicións persoais que dunha política de normalización sostida no tempo. </li></ul>
 22. 23. O ensino das ciencias no ensino non universitario
 23. 24. O galego no ensino das ciencias no Decreto 124/2007 <ul><li>Obxectivo do decreto: </li></ul><ul><li>“ [...]a obtención dunha competencia axeitada do galego no ensino obrigatorio, co fin de propiciar a igualdade plena e efectiva entre as dúas lingas oficiais por parte de toda a poboación escolar” </li></ul>
 24. 25. O decreto na Educación infantil “ Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na clase a lingua materna predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará de que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia , dentro dos límites propios da correspondente etapa ou ciclo. No caso de contornos castelán falantes, a utilización nesta etapa da lingua galega como lingua de comunicación e ensinanza será, como mínimo, igual á da lingua castelá .”
 25. 26. O decreto na Educación primaria “ En toda a etapa da educación primaria garantirase o cumprimento do establecido para esta etapa no Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004. Impartiranse obrigatoriamente en galego as áreas de matemáticas , coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía .” <ul><li>Areas de coñecemento: </li></ul><ul><li>Coñecemento do medio natural, social e cultural </li></ul><ul><li>Educación artística. </li></ul><ul><li>Educación física. </li></ul><ul><li>Lingua galega e literatura . </li></ul><ul><li>Lingua castelá e literatura. </li></ul><ul><li>Lingua estranxeira. </li></ul><ul><li>Matemáticas. </li></ul>Téntase correxir o feito de que en Galicia non hai un só neno que non sexa capaz de expresarse en castelán , pero hai miles que non son capaces de manter unha conversa en galego.
 26. 27. O decreto na Educación secundaria “ Na educación secundaria obrigatoria impartiranse en galego as seguintes materias: ciencias da natureza , ciencias sociais , xeografía e historia , matemáticas e educación para a cidadanía . Cando a materia de ciencias da natureza se desdobre en bioloxía e xeoloxía, por un lado, e física e química, por outro, ambas as dúas materias impartiranse en galego.” <ul><li>Exemplo, alumno de 3º ESO: </li></ul><ul><li>Bioloxía e Xeoloxía </li></ul><ul><li>Ciencias sociais, xeografía e historia </li></ul><ul><li>Educación Física </li></ul><ul><li>Educación Plástica </li></ul><ul><li>Física e Química </li></ul><ul><li>Lingua Castelá </li></ul><ul><li>Lingua Galega </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Tecnoloxías </li></ul><ul><li>Relixión </li></ul><ul><li>Optativa do centro. Coñecemento do medio ambiente galego (no IES Pintor Colmeiro de Silleda) </li></ul>
 27. 28. 4. A lingua galega na investigación científica O meu caso persoal
 28. 30. “ Utilicemos el sentido común. Químicas o Físicas, con tantas nomenclaturas internacionales, no se pueden dar en gallego. No podemos retroceder ” José Ramón Hermida , voceiro da “Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos de Colexios Concertados” (Congapa). En declaracións ao “Faro de Vigo”,
 29. 31. “ [...] E dicimos isto con coñecemento de causa, pois no noso ámbito de traballo estamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moi diversos en galego . Nun entorno no que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos e enxeñeiros do mundo, o galego está,  modestamente a través de nós, presente como vehículo de comunicación científica . E para isto é un idioma exactamente igual de válido que o francés, o alemán ou, desde logo, o castelán.  Ben é certo que o galego non é empregado para as comunicacións nin publicacións científicas a grande escala, pero é necesario que se saiba que tampouco o é o castelán [...] ”
 30. 32. Xabier Cid Vidal , Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb. Patricia Conde Muíño , Doutora en Física de Partículas, Investigadora do LIP (Laboratório de Física e Instrumentação de Física de Partículas) - Lisboa (Portugal), experimento Atlas. Daniel Esperante Pereira , Enxeñeiro de Telecomunicacións e estudante de Doutoramento na USC, experimento LHCb. Teresa Fonseca Martín , Doutora en Física de Partículas, investigadora asociada da Royal Holloway University - Londres (Reino Unido), experimento Atlas. Abraham Gallas Torreira , Doutor en Física de Partículas, investigador Ramón y Cajal na USC, experimento LHCb. Manuel Gallas Torreira , Doutor en Física de Partículas, antigo staff do CERN no departamento de Física Experimental. Marcos Mariño Beiras , Doutor en Física de Partículas, Catedratico de Física Matemática na Universidade de Xenebra (Suíza). Diego Martínez Santos , Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb. Cibrán Santamarina Ríos, Doutor en Física de Partículas, investigador asociado na McGill University - Montreal (Canadá), experimento Atlas. Científicos galegos do CERN que responden:
 31. 33. Por que nós?, temos os galegos unha maldición? Anita Jane Bryant Harvey Milk
 32. 34. Rosa Parks
 33. 35. A modo de conclusión, tiro do informe “A lingua galega en Internet” Xavier Gómez Guinovart, 2003 a seguinte cita: Grazas! [...] “o importante é transformarse de espectadores en actores, e participar no destino do noso futuro cultural e lingüístico cos medios que a tecnoloxía pon ó noso alcance. Se non entramos nós no xogo, outros decidirán o noso futuro ”(Pimienta 2000). “ ”

×