Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Steam webinar final
Steam webinar final
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 52 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών (20)

More from Xristina Drosou (20)

Advertisement

Ψυχομετρία - Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

 1. 1. Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση & Ψυχομετρία Δρόσου Χριστίνα Τεστ Επαγγελματικών Αξιών www.sofatutor.gr www.xristinadrosou.gr
 2. 2. Τι είναι τα Ψυχομετρικά Τεστ Όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για διάγνωση ή πρόβλεψη. Συγκέντρωση πληροφοριών για διάγνωση: - Κλίσεων - Ικανοτήτων - Δυνατοτήτων - Στάσεων - Πεποιθήσεων ΣΤΟΧΟΣ Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων Δρόσου Χριστίνα
 3. 3. Κανόνες Κατασκευής & Χρήσης Στάθμιση: Τυποποίηση διαδικασίας Χορήγησης & Ερμηνείας του Τεστ. Νόρμες: Τυπικοί πίνακες ερμηνείας επίδοσης. Αξιοπιστία: Ακρίβεια & Συνέπεια του Τεστ. Εγκυρότητα: Ο Βαθμός που το Τεστ μετράει πράγματι αυτό που υποτίθεται ότι μετράει. Δρόσου Χριστίνα
 4. 4. Ρόλος Συμβούλου  Συνεχώς ενημερωμένος για τα ψυχομετρικά όργανα που κυκλοφορούν Να κάνει τις σωστές επιλογές Απόδειξη • Καταλληλότητας • Ορθότητα Χρήσης • Όρια Αξιοποίησης Δρόσου Χριστίνα
 5. 5. Τεστ Επαγγελματικών Αξιών (& Κινήτρων) Δρόσου Χριστίνα
 6. 6. Αξίες (I) Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες διαμορφώνουν αξίες. Οι αξίες αποτελούν κανόνες που ρυθμίζουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και αποτελούν μια αναγκαιότητα γι’ αυτόν. Με τον όρο αξία εννοούμε ότι κάτι μπορεί «να εκτιμηθεί στο πλαίσιο του καλού και του κακού, του ωραίου» κτλ. Δρόσου Χριστίνα
 7. 7. Αξίες (II) Οι αξίες αφορούν σε πεποιθήσεις και συναισθήματα που κατευθύνουν τις πράξεις ενός ατόμου. Εκφράζουν αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για αυτό. Οι πιο κρίσιμες αποφάσεις, συνήθως βασίζονται στις αξίες του κάθε ατόμου. Δρόσου Χριστίνα
 8. 8. Που αναφέρονται οι Αξίες Σε διάφορες πλευρές της ζωής: κοινωνικές θρησκευτικές οικονομικές  φιλοσοφικές  άλλες Δρόσου Χριστίνα
 9. 9. Είδη Αξίων Διαχρονικές  η δικαιοσύνη  η ισότητα  ο αλτρουισμός  η ειρήνη Μεταβλητές Ατομικές Ομαδικές Για όλες τις εποχές Για όλη την Κοινωνία Συλλογικές ΑξίεςΔρόσου Χριστίνα
 10. 10. οι Ενέργειες, η Δράση η Συμπεριφορά Διαφορετικές Αξίες κάθε ατόμου κάθε άνθρωπος έχει ένα Ιδιαίτερο Δικό του σύνολο αξιών Σύστημα ΑξιώνΔρόσου Χριστίνα
 11. 11. Στα διάφορα Συστήματα αξιών διαφορετική Ιεράρχηση αξιών.υπάρχει Δρόσου Χριστίνα
 12. 12. Πως διαμορφώνονται οι Αξίες Εκπαίδευση Οικογένεια Πολιτιστικό Περιβάλλον Προσωπικές Ανάγκες Δρόσου Χριστίνα
 13. 13. Σημασία Αξιών Επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς Συμβάλλουν στην διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας Προσδιορίζουν τον τρόπο αντίληψης και εκτίμησης της πραγματικότητας Συντελούν στην λήψη αποφάσεων Δρόσου Χριστίνα
 14. 14. Επάγγελμα & Εργασιακές Αξίες  Άμεση Σύνδεση με το είδος της εργασίας Προσδοκίες από την Εργασία  Βοήθεια Eπιλογής ενός επαγγέλματος έναντι άλλου Απόφαση Παραίτησης Ισορροπία – Ικανοποίηση –Απόδοση- Επιτυχία Δρόσου Χριστίνα
 15. 15. Αξίες & Κίνητρα Οι αξίες αφορούν στα κίνητρα που ωθούν το άτομο στην επιλογή κάποιου επαγγέλματος. Δρόσου Χριστίνα
 16. 16. Κίνητρα (I)  Ιδιοσυγκρασιακές, προσωπικές προδιαθέσεις προς πράγματα που έχουν αξία.  Η αξία μπορεί να είναι είτε Θετική και να οδηγεί το άτομο σε ενέργειες που επιτρέπουν την προσέγγιση και επίτευξη της  Η’ Αρνητική και να οδηγεί το άτομο σε ενέργειες αποφυγής της. (Heckhousen 1991) Δρόσου Χριστίνα
 17. 17. Κίνητρο (II)  Καθετί που είναι ικανό να κινήσει το άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς. (Hilgard, 1962)  Τα κίνητρα μπορεί να ωθούν το άτομο, ενεργώντας από μέσα ή να το έλκουν ενεργώντας από έξω. Ένστικτα, ορμές, συναισθήματα, Αμοιβές, θέλγητρα, φόβητρα, Εσωτερικές αιτίες Εξωτερικές αιτίες Δρόσου Χριστίνα
 18. 18. Για να προβούν οι άνθρωποι σε μια ενέργεια ή προσπάθεια χρειάζεται να αυξηθεί η προσδοκία του για επιτυχία. (Goleman, 1999) Δρόσου Χριστίνα
 19. 19. Δρόσου Χριστίνα
 20. 20. Χαρακτηριστικά Τεστ 80 ερωτήσεις Beta Version Τεστ διερεύνησης Επαγγελματικών Αξιών & Κινήτρων Αποτύπωση προσωπικής Ιεράρχησης των εργασιακών αξιών και κινήτρων Εργαλείο στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρόσου Χριστίνα
 21. 21. Τι δείχνει το Τεστ (I) Απεικόνιση των Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων Εξετάζεται ο βαθμός κάθε εργασιακής αξίας και κίνητρου Τι θα κινητοποιούσε περισσότερο το άτομο στον εργασιακό χώρο Κριτήριο για την επιλογή ή απόρριψη μιας συγκεκριμένης δουλειάς Ιεράρχηση κινήτρων από τα πιο σημαντικά στα πιο αδιάφορα, ως παράμετρος λήψης αποφάσεων για επιλογή επαγγέλματος ή συγκεκριμένης εργασιακής θέσης. Δρόσου Χριστίνα
 22. 22. Τι δείχνει το Τεστ (II) Η κλίμακα των αποτελεσμάτων είναι από το 1 έως το 10 Οι βαθμοί 1 έως 3 υποδεικνύουν χαμηλή σημαντικότητα αυτής της αξίας / κινήτρου Oι βαθμοί 4 έως 7 υποδεικνύουν μέτρια σημαντικότητα Oι βαθμοί 8 έως 10 υποδεικνύουν υψηλή σημαντικότητα Δρόσου Χριστίνα
 23. 23. Διεξαγωγή Τεστ Case Study Δρόσου Χριστίνα
 24. 24. Προφίλ Ατόμου Αγόρι Μαθητής Β’ Λυκείου Θετική / Τεχνολογική Κατεύθυνση Γενικό Λύκειο Μέσος Όρος Βαθμολογίας Μαθημάτων 18 Μοναχοπαίδι Γονείς Στρατιωτικοί Όχι ξεκάθαρες κλίσεις HI! Δρόσου Χριστίνα
 25. 25. Τρόπος Συμπλήρωσης Χρήση Κλίμακας Likert 1-5 Καθόλου Σημαντικό: 1 Ελάχιστα Σημαντικό : 2 Μέτρια Σημαντικό : 3 Αρκετά Σημαντικό : 4 Πολύ Σημαντικό : 5 Δρόσου Χριστίνα
 26. 26. Τομείς Καταγραφής του Τεστ (16)  Εργασιακό Περιβάλλον Εργασιακή Σταθερότητα Προσωπικές Αρχές Νοητική Πρόκληση Κύρος / Φήμη Οικονομικές Απολαβές Προσωπική Ζωή Συμμετοχή σε Ομάδα  Επαφή με Ανθρώπου Επαγγελματική Εμπλοκή Δομή Εργασιακού Πλαισίου Εναλλαγή Δραστηριοτήτων Εξουσία Ανεξαρτησία Αλτρουισμός Μετακινήσεις Δρόσου Χριστίνα
 27. 27. Δρόσου Χριστίνα
 28. 28. Δρόσου Χριστίνα
 29. 29. Δρόσου Χριστίνα
 30. 30. Δρόσου Χριστίνα
 31. 31. Δρόσου Χριστίνα
 32. 32. Δρόσου Χριστίνα
 33. 33. Δρόσου Χριστίνα
 34. 34. Δρόσου Χριστίνα
 35. 35. Βαθμολογικά Επίπεδα Χ = Χαμηλό 1-3 Μ= Μέτριο 4-7 Υ = Υψηλό 8-10 (Νόρμες) Δρόσου Χριστίνα
 36. 36. Υψηλό Μέτριο Χαμηλό 3 11 2 Ανώτερο ΚατώτεροΔρόσου Χριστίνα
 37. 37. Δρόσου Χριστίνα
 38. 38. Δρόσου Χριστίνα
 39. 39. Δρόσου Χριστίνα
 40. 40. Δρόσου Χριστίνα
 41. 41. Δρόσου Χριστίνα
 42. 42. Δρόσου Χριστίνα
 43. 43. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Δρόσου Χριστίνα
 44. 44. Υψηλές Αξίες  Σταθερό & Οργανωμένο Περιβάλλον Εργασιακή Ασφάλεια Ταύτιση Κουλτούρα της εταιρίας με Ηθικές Αρχές Δρόσου Χριστίνα
 45. 45. Μέτριες Αξίες Προσδιορισμένες Αρμοδιότητες – Έλλειψη Ευελιξίας Ποικιλία – Πλουραλισμός Δραστηριοτήτων  Ηγετικές Αρμοδιότητες – Μέντορας Αποδιοργάνωση – Αυτονομία – ‘Αφεντικό’ Εαυτού Εργασία αναπόσπαστο κομμάτι της Προσωπικής Ζωής Συναναστροφή με πληθώρα ανθρώπων – Επικοινωνία Δρόσου Χριστίνα
 46. 46. Μέτριες Αξίες Ομαδικότητα – Συνεργασία – Αλληλεπίδραση Επαρκής Προσωπικός Χρόνος Φαντασία – Πρωτοτυπία – Συνεχή Επιμόρφωση Δημοσιότητα – Θαυμασμός – Αναγνώριση Επαρκής Προσωπικός Χρόνος Οικονομικά Κίνητρα Δρόσου Χριστίνα
 47. 47. Χαμηλές Αξίες  Ανιδιοτέλεια – Έλλειψη Προσωπικών Συμφερόντων – Έμφαση σε Εξυπηρέτηση άλλων ατόμων Μετακίνηση – Ταξίδια – Έλλειψη Σταθερής & Μόνιμης Έδρας Δρόσου Χριστίνα
 48. 48. Γενικά Συμπεράσματα  11 Αξίες κυμαίνονται σε Μέτριες Αποδόσεις 3 Αξίες κυμαίνονται σε Υψηλές Αποδόσεις, με μικρή όμως διαφορά από Μέτρια  2 Αξίες Αξίες κυμαίνονται σε Χαμηλές αποδόσεις . Γενικά, ΜΗ ύπαρξη ξεκάθαρων κινήτρων.  Η Μόνη! Ξεκάθαρη επιλογή, η Μη ύπαρξη μετακινήσεων στην εργασία, που δικαιολογείται λόγω του συγκεκριμένου προφίλ. Δρόσου Χριστίνα
 49. 49. Συμβατά Επαγγέλματα Δημόσιος Υπάλληλος Έρευνα Μάρκετινγκ – Διαφήμιση – Τέχνη Θέατρο – Τηλεόραση – Δικηγόρος – Καθηγητής Πανεπιστημίου Δάσκαλος – Νηπιαγωγός Δρόσου Χριστίνα
 50. 50. Μη Συμβατά Επαγγέλματα  Κοινωνικές Υπηρεσίες Κέντρα Συμβουλευτικής Μονάδες Υγειονομικής Περίθαλψης ΜΚΟ Στρατιωτικός Πωλητής Δρόσου Χριστίνα
 51. 51. Βιβλιογραφία Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ’ Γυμνασίου Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Α’ Λυκείου Καριεροσκόπιο από www.eoppep.gr Test Motivator από Orientum http://www.eoppep.gr/teens/ http://kesyp.flo.sch.gr/www/images/stories/doc uments/papanis_epaggelmatikosrposnatolismos. pdf Δρόσου Χριστίνα
 52. 52. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας.. Δρόσου Χριστίνα

×