Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Secuencias

2,820 views

Published on

Tema 9

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Secuencias

 1. 1. Creación de guións multimedia A secuencia multimedia
 2. 2. Definición (segundo Sánchez-Escalonilla) Secuencia: É unha unidade de acción dramática, integrada por esceas e cun motor de acción que non está suxeito obrigatoriamente nin ó tempo nin ó espacio concreto. Escea: Unidade de acción dramática determinada por un criterio de acción espacial, e nalgúns casos por criterios temporais (p.e. as elipsis)
 3. 3. Definición Nos relatos multimedia, establecemos unha diferenciación trascendental. <ul><li>A secuencia interface. O menú de navegación polo producto. Os elementos mínimos e imprescindibles para a navegación deben estar sempre presentes. É a ferramenta de visualización </li></ul><ul><li>2. A secuencia de contidos. A que está formada por nós de acción e están vinculadas a unha trama concreta. </li></ul>
 4. 4. Elementos da secuencia Cando se concibe unha secuencia é necesario establecer primeiro os seguintes elementos. <ul><li>A trama na que se vai incluir </li></ul><ul><li>O tema concreto da trama que vai tratar </li></ul><ul><li>As personaxes que interveñen nela </li></ul>
 5. 5. A redacción da secuencia Cando un se senta a escribir unha secuencia de contidos, é preciso seguir este guión <ul><li>Seleccionar a trama </li></ul><ul><li>Dividir a trama </li></ul><ul><li>Definir a interface de cada secuencia </li></ul><ul><li>Determinar o espacio e o tempo xeral </li></ul><ul><li>Marcar o ritmo de navegación </li></ul><ul><li>Marcar o ritmo da secuencia e dividir as esceas </li></ul>
 6. 6. A redacción da secuencia Seleccionar a trama Unha secuencia sempre ten que estar vinculada a unha trama ou a unha subtrama. Cada trama vai nacer dunha “trama maestra”, dunha hipótese ou dunha paradoxa e vai ter uns símbolos concretos. Os pasos dentro do motor de acción de cada trama vanse plasmar en forma de secuencia
 7. 7. A redacción da secuencia Dividir a trama A trama ten que dividirse a partir da “etiqueta semiótica” correspondente, tanto das personaxes coma da propia acción (símbolos). Nunha trama as cousas teñen que pasar cun certo orde, para dar significado á liña argumental. Cada división que se faga debe ter a súa unidade de acción dramática concreta: o seu prantexamento (orixinal ou de continuación), o seu nó e o seu desenlace.
 8. 8. A redacción da secuencia Definir interface da secuencia Unha vez que xa se ten definido que se vai contar na secuencia é necesario adaptar a interface principal á da secuencia. Os movementos básicos na narración deben estar garantidos sempre, pero pode resultar que unha secuencia teña unhas caracterísitcas exclusivas que deben ser plasmadas na interface. (P.e. submenús)
 9. 9. A redacción da secuencia Determinar o espacio e o tempo A secuencia ten un marco espacial e temporal no que se desenvolve Isto non quere dicir que necesariamente se desenvolva no mesmo espacio e no mesmo tempo (iso sería unha escea), pero ten que ter un marco xeral, normalmente enfiado polo motor acción dramática e plasmado por símbolos e “marcas semióticas”.
 10. 10. A redacción da secuencia Marcar o ritmo de navegación A navegación e a interacción do usuario ten que ter un ritmo predefinido, ben dado polo autor ou polo propio usuario As diversas accións teñen un “tempo” que determinan se estamos ante un climax, ante un punto de xiro ou ante un detonante. A tensión, pois, ben dada polo ritmo de visualización ou interacción do producto. O autor ten que facer estas previsións a priori.
 11. 11. A redacción da secuencia Marcar o ritmo da secuencia A secuencia non é máis que a plasmación dun nó de acción dentro dun “golpe dramático”. Cada nó vai ter unha importancia determinada dentro do motor da trama: climax, desencadenante, .... Desde Aristóteles, fálase da existencia de nós de acción simples (momentos de distensión) e complexos (momentos de especial intensidade dramática que garanten o interese do guión)
 12. 12. A redacción da secuencia Marcar o ritmo da secuencia <ul><li>Exemplo teórico de como se marca o ritmo dunha secuencia </li></ul><ul><li>Xa desde a retórica clásica, distínguense dous tipos de nós complexos. </li></ul><ul><li>A peripecia. Falamos dunha “mudanza de fortuna” </li></ul><ul><li>A anagnórise. Falamos dun recoñecemento dramático </li></ul>
 13. 13. A redacción da secuencia Marcar o ritmo da secuencia. Exemplo teórico Nas peripecias, existen catro “elementos estructurais” que coinciden cos catro nós de acción que conforman a trama. <ul><li>Detonante </li></ul><ul><li>Primer punto de xiro </li></ul><ul><li>Segundo punto de xiro </li></ul><ul><li>Clímax </li></ul>
 14. 14. A redacción da secuencia Segundo Sánchez-Escalonilla, existen unha serie de recursos para lograr manter a tensión nos “elementos estructurais” <ul><li>Os puntos medios </li></ul><ul><li>Nós que integran contrapuntos de accións </li></ul><ul><li>Obstáculos </li></ul><ul><li>Reveses </li></ul><ul><li>Anticlímax </li></ul><ul><li>Complicación </li></ul><ul><li>Herdanza de climax de subtramas </li></ul>Marcar o ritmo da secuencia. Exemplo teórico
 15. 15. A redacción da secuencia Na agnórise (a personaxe descubre a identidade doutra personaxe e comprende a fatalidade ou a fortuna do coñecemento, sempre acompañado de sorpresa) Aristóteles falaba de tres puntos <ul><li>Recoñecemento e sorpresa. A guerra das galaxias </li></ul><ul><li>Recoñecemento e complicidade do guionista-usuario. Bruce en Braveheart </li></ul><ul><li>O recoñecemento de si mesmo. O sexto sentido </li></ul>Marcar o ritmo da secuencia. Exemplo teórico
 16. 16. A redacción da secuencia En cada momento da secuencia é necesario tomar a decisión de revelar determinada información. Se se excede provocamos unha caída do interese a posteriori pero se non damos a información suficiente provocamos que a historia non avance. Polo tanto é necesario xogar con varios recursos dramáticos que permiten acertar coa cantidade de información que hai que dar en cada momento Marcar o ritmo da secuencia.
 17. 17. A redacción da secuencia <ul><li>Anticipación e cumprimento </li></ul><ul><ul><li>Anticipación de obxectos. As gafas de do asesino do “Silencia dos cordeiros” </li></ul></ul><ul><ul><li>Anticipación de accións. Os coitelos en Psicopsis </li></ul></ul><ul><ul><li>Anticipación de datos. Morfeo e Neo en Matrix </li></ul></ul><ul><ul><li>Anticipación de personaxes. A lista de Schindler </li></ul></ul><ul><ul><li>Suspense. Entrar en espacios prohibidos. Psicosis </li></ul></ul><ul><ul><li>A pista falsa ou “red herring”. O caso de Bosco en Tesis </li></ul></ul><ul><ul><li>Vía morta. Erro!! Soldados de Salamina </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Deus ex machina”. Erro!! Regreso ó futuro e o raio </li></ul></ul><ul><li>A elipse. Titanic </li></ul>Marcar o ritmo da secuencia.
 18. 18. A redacción da secuencia <ul><li>Nos productos multimedia, o usuario ten a posibilidade técnica para manipular a secuencia, pero é necesario ter en conta dúas cousas </li></ul><ul><li>A secuencia debe ter sempre uns elementos mínimos garantidos polo autor do proxecto </li></ul><ul><li>Cada cambio no desenvolvemento da secuencia implica que os autores do producto teñen que dar unha solución distinta a unha acción </li></ul>
 19. 19. Moitas gracias

×