Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup Gerard I Oriol

506 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grup Gerard I Oriol

 1. 1. Grup gerard
 2. 2. oriol
 3. 3. la contamina ció i el decreixement d’aigua <ul><li>´ </li></ul><ul><li>La contaminació de l'aigua dolça   </li></ul><ul><li>és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics, les quals n'alteren l'equilibri. </li></ul>
 4. 4. La contaminació i el decreixement de l’aigua <ul><li>La contaminació de l’aigua salada(mars): </li></ul><ul><li>Els mars i oceans, posseeixen una capacitat d'autodepuració molt major que la dels rius, llacs i aigües subterrànies. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>La seva contaminació per via natural és molt petita i pot ser eliminada per propis mecanismes d'autodepuració. </li></ul>
 6. 6. Contaminació de l’aire <ul><li>A les ciutats i als llocs on es concentra la indústria, les combustions per obtenir energia són múltiples, el moviment de cotxes i camions per transportar gent i mercaderies és molt gran i, a més, es produeixen moltes altres emissions, de gasos, a l'atmosfera com a resultat d'aquesta activitat. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Tots els materials emesos es troben a l'atmosfera on es produeixen diverses reaccions entre tots ells. En els moments de més calma atmosfèrica és quan més temps hi ha per aquestes reaccions. L'energia solar afavoreix aquestes reaccions a l'igual que la presència de partícules a l'aire (incloses les gotetes d'aigua) que actuen de catalitzadors. </li></ul>
 8. 8. L’efecte hivernacle(1ª part) <ul><li>Però quan l'energia és reflectida des de la Terra es produeix un fenomen diferent. Alguns gasos de l'atmosfera, com el CO2 i el vapor d'aigua, la retenen. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Absorbeixen gran part de l'energia i eviten que torni a l'espai. Això contribueix a mantenir el planeta calent. </li></ul>
 10. 11. Efecte hivernacle(2ª part) <ul><li>Així, doncs, l'atmosfera deixa passar la radiació del Sol per tal que escalfi la Terra, però impedeix que la radiació de la Terra escapi a l'espai. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>És molt semblant al que passa als hivernacles, amb la diferència que l'hivernacle utilitza el vidre o el plàstic i no pas els gasos de l'atmosfera per retenir l'escalfor. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Per això aquest fenomen natural ha rebut el nom d' efecte hivernacle. Si l'escalfor no restés a l'atmosfera, la Terra es glaçaria. </li></ul>
 13. 14. SOLUCIONS PER EVITAR LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA DOLÇA <ul><li>Que les fàbriques no aboquin tants productes tòxics als rius. </li></ul><ul><li>Que es tingui la possibilitat de construir més depuredores. </li></ul><ul><li>Es facin trobades per a la recollida de materials sòlids desl rius. </li></ul>
 14. 15. SOLUCIONS PER A LA CONTAMINACIÓ D’AIGUA SALADA <ul><li>Mes depuradores als mars. </li></ul><ul><li>Que la gent tingui més cap i no aboqui materials al rius. </li></ul>
 15. 16. Solució per a la contaminació de l’aire <ul><ul><li>Que les fàbriques col·loquin un mena de filtres a les sortides de gasos tòxics. </li></ul></ul>
 16. 17. Solució per l’efecte hivernacle <ul><li>Nosaltres creiem que aquest efecte no s’hauria provocat si tota la humanitat no contaminés tant. </li></ul>
 17. 18. Diferents fotos sobre els temes tractats
 18. 22. fi the end

×