Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escola

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escola

 1. 1. Col·legi Sagrat Cor
 2. 2. Identitat del Centre <ul><li>Titularitat i direcció: </li></ul><ul><li>Congregació Religiosa </li></ul><ul><li>Serventes del Sagrat Cor </li></ul>
 3. 3. Identitat del Centre <ul><li>Centre cristià catòlic </li></ul><ul><li>Centre de servei a l’interès públic Concert Ple a EI , EP i ESO. </li></ul><ul><li>Centre que ofereix una educació al servei de l’home integral. </li></ul><ul><li>Amb un Projecte Lingüístic que defensa el català com a llengua vehicular. </li></ul><ul><li>Centre amb un Pla d’acollida , perquè tothom hi tingui lloc. </li></ul>
 4. 4. Línia pedagògica del nostre centre <ul><li>Eduquem per a promoure destreses i habilitats. </li></ul><ul><li>Promovem el desenvolupament de valors i la formació d’actituds. </li></ul>
 5. 5. Línia pedagògica del nostre centre <ul><li>La nostra proposta educativa posa l’accent en els següents valors : </li></ul><ul><ul><li>L’autoestima. </li></ul></ul><ul><ul><li>El gust per treballar. </li></ul></ul><ul><ul><li>La responsabilitat. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>La creativitat i l’esperit de renovació , fugint de la rutina,la indiferència i el conformisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’agraïment i l’alegria , fonamentades en l’optimisme cristià. </li></ul></ul><ul><ul><li>Donem importància a la disciplina , per crear un ambient propici per l’estudi. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>Fomemtem el diàleg per a formar persones obertes, amb capacitat de comunicar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eduquem per a la justícia i la solidaritat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es valora el treball personal, l’esforç. </li></ul></ul>
 8. 8. Línia Pedagógica del nostre centre <ul><li>Fomentem el desenvolupament intel·lectual </li></ul>
 9. 9. Línia Pedagògica del nostre centre <ul><li>Adoptem una metolologia didàctica oberta i flexible </li></ul><ul><li>(aprenentatge a partir de l’activitat) </li></ul>
 10. 12. Línia Pedagògica del nostre centre <ul><li>Projectem l’educació més lluny de l’aula i l’horari lectiu: </li></ul><ul><ul><li>Sortides culturals </li></ul></ul><ul><ul><li>Convivències-Colònies </li></ul></ul><ul><ul><li>Celebracions de les festes tradicionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats extraescolars) </li></ul></ul>

×