Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emisións de gases de efecto invernadoiro por ccaa

672 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Emisións de gases de efecto invernadoiro por ccaa

  1. 1. Emisións totais de Gases de Efecto Invernadoiro 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castela e León Castela-A Mancha Cataluña Ceuta Comunidade Valenciana Estremadura Galicia A Rioxa Madrid Melilla Navarra País Basco Murcia miles de toneladas de CO 2 eq 1990 2010 2011 Fonte: Elaboración propia con datos do Ministerio de Alimentación, Agricultura e Medio Ambiente (Resumo Emisións GEI por Comunidades Autónomas serie 1990-2011, http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema- espanol-de-inventario-sei-/Resumen_emisiones_GEI_por_CCAA_serie_1990- 2011_tcm7-1738.pdf )
  2. 2. Emisións por habitante de Gases de Efecto Invernadoiro (2011) 6,42 14,35 21,58 9,00 6,71 11,29 13,41 9,86 6,11 6,61 5,48 7,38 9,95 7,27 3,50 4,18 9,83 8,71 5,92 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castela e León Castela-A Mancha Cataluña Ceuta Comunidade Valenciana Estremadura Galicia A Rioxa Madrid Melilla Navarra País Basco Murcia toneladas CO2 eq Media estatal Fonte: Elaboración propia con datos do Ministerio de Alimentación, Agricultura e Medio Ambiente (Resumo Emisións GEI por Comunidades Autónomas serie 1990-2011, http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema- espanol-de-inventario-sei-/Resumen_emisiones_GEI_por_CCAA_serie_1990- 2011_tcm7-1738.pdf ) e do Instituto Nacional de Estatística.
  3. 3. Produción eléctrica con carbón 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Andalucía Aragón Asturias Baleares Castela e León Castela-A Mancha Cataluña Galicia País Basco GWh 2010 2011 2012 Fonte: Elaboración propia con datos do informe “El sistema eléctrico español 2012” de Rede Eléctrica de España (http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE.asp) Xosé Veiras García Xullo de 2013

×