Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

escvi

1,285 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

escvi

 1. 1. Actividades didácticas<br />con escritorios virtuales <br />xoanca@edu.xunta.es<br />
 2. 2. Os escritorios virtuaispersonalizados permiten:<br />Agrupar nunhaúnica páxinaweb moitos dos recursos da internet que utilizamos habitualmente.<br />
 3. 3. Escritorios virtuais<br />http://www.google.es/ig<br />
 4. 4. Wikipedia define aos Sistemas<br /> Operativos Web (WebOS) como:<br />“Unhaplataforma de software que interactúa cousuario a través dunnavegador web e que non depende de ningún sistema operativo local en particular.” <br />
 5. 5. Escritorios virtuais<br />http://www.ajaxwindows.com<br />
 6. 6. Escritorios virtuais<br />http://www.computadora.de<br />
 7. 7. http://desktoptwo.com<br />
 8. 8. Escritorios virtuais<br />http://www.atoolo.com<br />
 9. 9. Escritorios virtuais<br />http://www.youos.com<br />
 10. 10. http://eyeos.info<br />
 11. 11. https://desktop.glidesociety.com<br />
 12. 12. Escritorios virtuais<br />http://www.mygoya.de<br />
 13. 13. http://es.my.yahoo.com<br />
 14. 14. Escritorios virtuais<br />http://www.symbaloo.com<br />
 15. 15. Escritorios virtuais<br />http://www.webwag.com<br />
 16. 16. Escritorios virtuais<br />http://frontwebos.web.officelive.com/<br />
 17. 17. Escritorios virtuais<br />http://os.icloud.com<br />
 18. 18. Escritorios virtuais<br />http://www.protopage.com<br />
 19. 19. Escritorios virtuais<br />http://www.pageflakes.com<br />
 20. 20. Escritorios virtuais<br />http://www.netvibes.com<br />
 21. 21. Escritorios virtuais<br />http://www.netvibes.com/tic<br />
 22. 22. Netvibeséun escritorio virtualouunhapáxinade inicio naque podemos recollermultitudede servicios RSS. <br />Un Universo éun novoconcepto Web 2.0de Netvibes que facilita agregar diferenteselementos (ouwidgets) nunhamesmapáxinaweb e mesmo facela pública.<br />
 23. 23. 2<br />1<br />3<br />TIC-TAC<br />Un espazo específico<br />de traballo para o alumnado <br />Desenvolvemento e implementación de metodoloxías de traballo na rede.<br />TAC<br />Un espazo para o <br />traballo en equipo.<br />Unha comunidade para o desenvolve-mentocolaborativo de proxectos de intervención.<br />TIC<br />Un espazo para a formación do profesorado<br />e a xestión da información e dos recursos.<br />Instrumentos para<br />a elaboración de contidos.<br />3<br />2<br />1<br />PLE<br />METODOLOXÍA<br />COMUNIDADE<br />
 24. 24.
 25. 25. TIC……TAC……TOC<br />

×