Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Future of digital content

2,747 views

Published on

Slide "Mô hình" là 1 slide khá khó diễn đạt chỉ trong 1 slide duy nhất. Phần này nói khá nhiều về business model, về vị thế bị lung lay của Telco, ISP, về các case thành công điển hình.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Future of digital content

 1. 1. Xu hướng tương lai nội dung số Ninh Nguyen Co-founder Etpers & 5DesireProduct Manager of Soha Digital Content Dept. VCCorp
 2. 2. Nội dung số là gì?etpers.com - xoai.me
 3. 3. Cách thị trường đang hiểu Game News VASetpers.com/xoai.me/@xoai
 4. 4. Liệu chỉ có thể?etpers.com - xoai.me
 5. 5. Xu hướngetpers.com - xoai.me
 6. 6. Xu hướngetpers.com - xoai.me
 7. 7. Xu hướngetpers.com - xoai.me
 8. 8. Xu hướngetpers.com - xoai.me
 9. 9. Xu hướngetpers.com - xoai.me
 10. 10. Xu hướng “An explosive 73 percent increase in smartphone sales this year (to date) is the prime driver behind a 27 percent increase in overall mobile device sales. The Vietnam’s smartphone market estimated $280 million.” – Research from GfKetpers.com - xoai.me
 11. 11. Xu hướng ~ 1.000.000 smartphones in Vietnam onlyetpers.com - xoai.me
 12. 12. Nhu cầu Nội dung chất lượng cao hơn, sâu hơn, đa dạng hơn, giá trị hơn (hơn là nhạc chuông, hình nền, game truyền thống,…) Phương thức trải nghiệm mới hơn, tương tác nhiều hơn, hấp dẫn hơn (hữu dụng hơn, đẹp hơn,…) Truyền tải đơn giản hơn, dễ dàng hơnetpers.com - xoai.me
 13. 13. Kinh doanh nội dung số là làm cái gì?etpers.com - xoai.me
 14. 14. Mô hình Nội dung Nội dung số Đầu Truyền cuối tảietpers.com - xoai.me
 15. 15. Start-up có thể làm gì? Phát triển nội dung ngách/mới Cải thiện trải nghiệm đầu cuối (app, device,…) Thay đổi phương thức truyền tải (mô hình phân phối) Thiết lập mô hình kinh doanh mới phù hợpetpers.com - xoai.me
 16. 16. Vấn đề có thể gặp phải Scalability User Experience Discovery, Personalization, Recommendation New vs. Traditionaletpers.com - xoai.me
 17. 17. Cảm ơn!etpers.com - xoai.me
 18. 18. Etpers đang tìm “đồng đội” Web/Mobile Designer Web/Mobile Developer Đọc thêm tại jobs.etpers.cometpers.com - xoai.me

×