Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TỔNG QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ - LA PRO

6,030 views

Published on

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ XUẤT NHẬP KHẨU
http://www.facebook.com/XNK.LAPRO
http://xnk-lapro.vn/

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TỔNG QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ - LA PRO

 1. 1. 1 XIN GIỚI THIỆU Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ
 2. 2. 2 CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 3. 3. Khái niệm TTQT là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giũa các ngân hàng của các nước. 3 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 4. 4. Đặc điểm  Thứ nhất, thanh toán quốc tế chịu sự điều chỉnh của luật pháp và các tập quán quốc tế.  Thứ hai, hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện phần lớn thông qua hệ thống ngân hàng.  Thứ ba, trong thanh toán quốc tế tiền mặt hầu như không được sử dụng trực tiếp, mà thay vào đó là các phương tiện thanh toán quốc tế.  Thứ tư, trong thanh toán quốc tế ít nhất 1 trong 2 bên có liên quan đến ngoại tệ.  Thứ năm, ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng là tiếng Anh.  Thứ sáu, giải quyết tranh chấp chủ yếu bằng luật pháp quốc tế. 4 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 5. 5. Vai trò của TTQT  Đối với nền kinh tế • Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động XNK. • Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài. • Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động dịch vụ, hợp tác quốc tế. • Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác. • Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế.  Vị trí TTQT trong hoạt động kinh doanh XNK • Thông qua ngân hàng nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu được bảo đảm quyền lợi trong hoạt động mua bán ngoại thương. 5 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 6. 6. Ngân hàng thương mại với TTQT 6 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Thanh toán quốc tế Kinh doanh ngoại tệ Tài trợ ngoại thương Bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương Tín dụng quốc tế Advanced payment Open account Remittance Collections Documentary Credit Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 7. 7. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh TTQT Theo trình tự pháp lý giảm dần ta có Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động Thanh toán quốc tế: Nguồn Luật và Công ước quốc tế Hiệp định đa biên và song biên Nguồn luật quốc gia Thông lệ và Tập quán quốc tế 7 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 8. 8. Điều kiện TTQT  Điều kiện về tiền tệ: • Quy định tiền tệ để tính toán và thanh toán. • Quy định về cách thức xử lý về tỷ giá.  Điều kiện về địa điểm thanh toán: Quy định nơi người bán trả nhận tiền và người mua trả tiền.  Điều kiện về thời gian thanh toán: Quy định khi nào người nhập khẩu phải trả tiền cho người xuất khẩu. • Trả tiền trước • Trả tiền ngay • Trả tiền sau 8 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 9. 9. Điều kiện TTQT  Điều kiện về phương thức thanh toán: Quy định cách thức tiến hành thanh toán. 1. Phương thức ứng trước (Advanced payment) 2. Phương thức ghi số (Open Account) 3. Phương thức chuyển tiền (Remittance) 4. Phương thức nhờ thu (Collection of payment) 5. Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) 9 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Lợi ích của nhà nhập khẩu / Rủi ro cho nhà xuất khẩu. L/C D/P D/A Clean Collection Open account Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 10. 10. Ngân hàng đại lý  Ngân hàng đại lý: Thanh toán quốc tế được thực hiện chủ yếu bằng chuyển khoản qua ngân hàng và bù trừ trên tài khoản mở tại ngân hàng lẫn nhau. Do đó, để tiến hành thanh toán các ngân hàng ở các nước liên quan phải thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý trên cơ sở một Thỏa ước ngân hàng. Trong thỏa ước, nội dung chủ yếu cần quy định gồm: 1. Các mẫu chữ ký có liên quan 2. Các khóa mã Telex, Swift 3. Các điều khoản và điều kiện 4. Danh mục ngân hàng đại lý 5. Báo cáo thường niên và các văn bản thông tin khác 6. Hợp đồng tín dụng thỏa thuận về hạn mức tín dụng 10 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 11. 11. Tài khoản NOSTRO và VOSTRO  Tài khoản Nostro là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng chúng tôi mở tại ngân hàng đại lý.  Tài khoản Vostro là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng quý vị gửi tại ngân hàng chúng tôi.  Ví dụ: Nếu xét 1 ngân hàng của Việt Nam thì: • Tài khoản Nostro là tài khoản ngân hàng Việt Nam mở tại 1 ngân hàng nước ngoài, ngân hàng này gọi là ngân hàng đại lý. • Tài khoản ngân hàng nước ngoài mở tại ngân hàng Việt Nam gọi là tài khoản Vostro, ngân hàng Việt Nam lúc này trở thành ngân hàng đại lý. 11 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 12. 12. Tên gọi khác nhau trong TTQT 12 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Từ gốc Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Phương thức TT Buyer Importer Người nhập khẩu Các phương thức thanh toán Drawee - Người thụ trái - Người trả tiền - Người mắc nợ Các phương thức thanh toán kể cả L/C nếu ngân hàng phát hành L/C cho chính mình Accountee - Người thanh toán - Người trả tiền Phương thức thanh toán ghi sổ Remitter Người chuyển tiền Phương thức chuyển tiền Opener Người mở L/C Phương thức tín dụng chứng từ Applicant Người yêu cầu mở L/C Phương thức tín dụng chứng từ Seller Exporter Người xuất khẩu Các phương thức thanh toán Beneficiary Người thụ hưởng Các phương thức thanh toán Drawer - Người ký phát hối phiếu - Trái chủ Các phương thức thanh toán Principal Người ủy nhiệm Phương thức nhờ thu Contractor Người thắng thầu Các phương thức thanh toán Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 13. 13. Tên gọi khác nhau trong TTQT 13 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Từ gốc Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Phương thức TT Buyer’s bank Importer’s bank Ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu Các phương thức thanh toán Remitting bank Ngân hàng chuyển tiền Phương thức chuyển tiền Collecting bank Ngân hàng thu hộ Phương thức nhờ thu Presenting bank Ngân hàng xuất trình Phương thức nhờ thu Avaling bank Ngân hàng bảo lãnh hối phiếu Phương thức nhờ thu Issuing bank Ngân hàng phát hành L/C Phương thức tín dụng chứng từ Opening bank Ngân hàng mở L/C Phương thức tín dụng chứng từ Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 14. 14. Tên gọi khác nhau trong TTQT 14 TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ Từ gốc Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Phương thức TT Seller’s bank Exporter’s bank Ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu Các phương thức thanh toán Paying bank Ngân hàng trả tiền - Phương thức chuyển tiền - Phương thức tín dụng chứng từ Remitting bank - Ngân hàng gửi nhờ thu - Ngân hàng chuyển chứng từ Phương thức nhờ thu Sending bank - Ngân hàng gửi nhờ thu - Ngân hàng chuyển chứng từ Phương thức nhờ thu Advising bank Ngân hàng thông báo L/C Phương thức tín dụng chứng từ Negotiating bank - Ngân hàng chiết khấu - Ngân hàng thương lượng Phương thức tín dụng chứng từ Discounting bank Ngân hàng chiết khấu hối phiêu Các phương thức thanh toán Confirming bank Ngân hàng xác nhận L/C Phương thức tín dụng chứng từ Nominated bank Ngân hàng được chỉ định Phương thức tín dụng chứng từ Claiming bank Ngân hàng đòi tiền Phương thức tín dụng chứng từ Reimbursing bank Ngân hàng hoàn trả Các phương thức thanh toán Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO
 15. 15. 15 HẾT Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu LA PRO | Email: xnk.lapro@gmail.com | Website: https://www.xnklapro.jimdo.com | FB: https://www.facebook.com/XNK.LAPRO TỔNGQUANVỀTHANH TOÁNQUỐCTẾ

×