Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curriculuma Ikasgaiak Eta Metodologiak

966 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curriculuma Ikasgaiak Eta Metodologiak

 1. 1. IKASGAIAK ETA METODOLOGIAK 2010eko martxoak 11 Eunate Elio Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxillergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan Gaitzeko UNIBERTSITATEKO MASTER OFIZIALA
 2. 2. Aurkibidea <ul><li>Partehartzaileen aurkezpena </li></ul><ul><li>Hasierako hausnarketak </li></ul><ul><li>Planifikazioaren helburuak </li></ul><ul><li>Adibide zehatz baten analisia: Administrazioa eta Finantzak </li></ul><ul><li>Taldearen proposamena </li></ul><ul><li>Adibide zehatz baten emaitzak: Administrazioa eta Finantzak </li></ul><ul><li>Ondorioak </li></ul>
 3. 3. Taldea
 4. 4. Saioa prestatzen... <ul><li>Planifikazioaz ari garela... </li></ul><ul><ul><li>Masterraren ikuspegi orokorra faltan. Zaila da kokatzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beraz, planifikazioaren garrantzia. </li></ul></ul><ul><li>Zertan/zertaz ari garenean ondo dakigunean ordea... </li></ul><ul><ul><li>Ez dugu urtero planifikatzen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasotakoaren gainean egiten dugu lan, ez dugu sortzen arauetatik eta batzutan ikuspegi orokorra galtzen dugu. </li></ul></ul><ul><li>Lanbide Heziketaren argazki orokorrari buruzko informazio gutxi. </li></ul><ul><li>Orain aukera berria, araudia aldatuko delako. </li></ul>
 5. 5. Planifikazioa IKASGAIAN ZERTARAKO? OCDk jasotzen dituen eduki guztiak irakasteko Hiruhilekoetan zehar eduki eta metodologiak orekatzeko Ikasturte hasieratik ikasgaiaren ikuspegi orokorra izateko Zeharkako jarduerak ikasturtean zehar barreiatzeko (.....)
 6. 6. Planifikazioa HEZIKETA ZIKLOAN ZERTARAKO? Ikasgaien arteko koordinazioa bermatzeko Edukien errepikapenak ekiditzeko Diziplina artekotasuna bultzatzeko Irakasleon arteko koordinazioa bultzatu eta taldea osatzeko. (.....)
 7. 7. Adibide zehatz bat <ul><li>2007. urtean Lanbide Heziketan MENDEBERRI filosofia sartzeko lehen asmoa eta lehen bilerak. </li></ul><ul><li>Administrazioa eta Finantzak Heziketa Zikloan egin zen lehen saiakera. </li></ul><ul><ul><li>Bi urteko zikloa, 2.000 ordu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasgaiak </li></ul></ul><ul><li>Zikloaren planifikazioa berrikusteko eta berritzeko aukera paregabea izan zen. </li></ul>
 8. 8. Prozesuaren helburuak <ul><li>Mendeberriren espiritua txertatzea </li></ul><ul><li>Diziplinartekotasuna bermatzea </li></ul><ul><li>Metodologien aniztasuna sustatzea </li></ul><ul><li>Irakasleen artean koordinazioa eta talde lana bultzatzea </li></ul>
 9. 9. Prozesua Informazioa aztertu Ikasgaien planifikazioa Mailakako planifikazioa
 10. 10. Prozesua Mapa orokorra  aldaketak proposatu Konpromisoak hartu Segimendua eta ebaluazioa
 11. 11. Prozesua: Informazioa aztertu <ul><li>Kontutan hartu beharrekoa: </li></ul><ul><ul><li>Heziketa Zikloaren lanbide-profila </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasgaien Oinarrizko Curriculum Diseinuak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendeberrik zehazten dituen zeharkako konpetentziak </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia berriak </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleaniztasuna </li></ul></ul><ul><ul><li>Informazio eta komunikaziorako teknologiak </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekintzak (irteerak, mintegiak...) </li></ul></ul>
 12. 12. Lanbide profila <ul><li>Pertsonalaren, ekonomia- eta finantza-eragiketen eta bezero edo erabiltzaileentzako informazio eta aholkularitzaren administrazioa eta kudeaketa antolatu eta burutzea, esparru publikoan nahiz pribatuan, enpresaren edo erakundearen tamaina eta jardueraren arabera eta markatutako helburuei, ezarritako barne-arauei eta indarrean dagoen araudiari jarraiki. </li></ul>Uztailaren 22ko 1659/1994 Errege Dekretuak “Administrazio eta finantzetako”  goi-mailako teknikariaren titulua eta titulu honi dagozkion gutxieneko irakaskuntzak ezartzen ditu, maiatzaren 7ko 676/93 Errege Dekretuaren arabera, bertan lanbide-heziketako tituluei eta hauen gutxieneko irakaskuntzei buruzko irizpide orokorrak finkatzen dira-eta.
 13. 13. Lanbide profila <ul><li>Lanbide-gaitasunak </li></ul><ul><li>Izakinen hornikuntza administratu eta kudeatu. </li></ul><ul><li>Aurrekontu-planak gauzatu eta altxortegi-kudeaketa ikuskatu epe labur eta ertainera. </li></ul><ul><li>Dokumentu eta inprimaki ofizialak bete. </li></ul><ul><li>Eragiketa ekonomiko- finantzieroei dagozkien kontabilitate-erregistroak egin. </li></ul><ul><li>Giza baliabideak aukeratu, kontratatu eta prestatzeko ezarri diren prozesu eta administrazio-prozedurak aplikatu. </li></ul><ul><li>Bezeroak eskatuz gero, finantza- eta aseguru-arloetako produktu edota zerbitzuei buruzko informazioa eskaini. </li></ul><ul><li>Auditoria-txostenak moldatu ahal izateko, premiazkoa eta garrantzitsua den informazioa eskuratu enpresan. </li></ul><ul><li>Helburu orokorreko programa informatikoak nahiz kudeaketarako bereziak erabili. </li></ul><ul><li>Alderdi tekniko, eratzaile, ekonomiko eta gizatiarrei dagokien administrazio- eta kudeaketa-prozesuaren ikuspegi osatua eta integratua eduki. </li></ul>Uztailaren 22ko 1659/1994 Errege Dekretuak “Administrazio eta finantzetako”  goi-mailako teknikariaren titulua eta titulu honi dagozkion gutxieneko irakaskuntzak ezartzen ditu, maiatzaren 7ko 676/93 Errege Dekretuaren arabera, bertan lanbide-heziketako tituluei eta hauen gutxieneko irakaskuntzei buruzko irizpide orokorrak finkatzen dira-eta.
 14. 14. Ikasgaien OCDak <ul><li>Oinarrizko Curriculum Diseinuak </li></ul><ul><ul><li>Amaierako gaitasunak </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebaluazio-irizpideak </li></ul></ul><ul><ul><li>Edukiak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prozedurazkoak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jarrerazkoak </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Mendeberri <ul><li>Metodologietan berritu behar da </li></ul><ul><li>Zeharkako konpetentziak landu behar dira </li></ul><ul><li>Eleaniztasuna bultzatu behar da. Gure ikasleak euskaraz, gazteleraz eta ingelesez mintzatzeko gai izan behar dira. </li></ul><ul><li>IKT-ak erabiltzeko gai izan behar gara. </li></ul><ul><li>Baloreak landu, hausnarketa bultzatu. </li></ul><ul><li>Eskolaz kanpoko jarduerak modu egokian erabili helburu akademikoak lortzeko. </li></ul>
 16. 16. Zeharkako konpetentziak Arazoen ebazpena Komunikazio eraginkorra Ikasten ikasi Talde lana MENDEBERRI ETEOKO LHn MENDEBERRI UNIBERTSITATEAN Arazoen ebazpena Komunikazio eraginkorra Ikasten ikasi Talde lana Ikuspegi globala Lidergoa
 17. 17. Metodologia berriak <ul><li>Klase magistralak beste metodologia batzuekin txandakatu. </li></ul><ul><li>Talde lana bultzatu </li></ul><ul><li>Lanen aurkezpenak egin, banaka eta taldeka. </li></ul><ul><li>Kasuak landu </li></ul><ul><li>Arazoetan Oinarritutako Irakaskuntza </li></ul><ul><li>(...) </li></ul>Ondorioa: egiten zena jaso eta kontrastatu behar genuen
 18. 18. Eleaniztasuna <ul><li>Lehen mailan </li></ul><ul><ul><li>Orokorrean, euskaraz </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasgai bat gazteleraz (Gestión del aprovisionamiento). 96 ordu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingeles teknikoa ikasgaia. 96 ordu urtean. </li></ul></ul><ul><li>Bigarren mailan </li></ul><ul><ul><li>Euskaraz eta gazteleraz. </li></ul></ul>Ondorioa: ingelesa beste ikasgaietan txertatzeko beharra
 19. 19. IKT <ul><li>Ikasgaia: mekanografia eta informatika </li></ul><ul><ul><li>192 ordu urtean. </li></ul></ul>ONDORIOAK 1. Ikasgaian landutako programak beste ikasgaietan erabili eta ebaluatzeko proposamena 2. Web 2.0 teknologiak txertatzeko beharra
 20. 20. Ekintzak <ul><li>Orokorrak eta ikasgaiari lotuak </li></ul><ul><li>Enpresetara bisitak antolatzen ziren. Urtean 2 edo 3. </li></ul><ul><li>Hitzaldiak </li></ul><ul><ul><li>Normalean ikasgai bati lotuak. </li></ul></ul>ONDORIOAK Ekintzek helburu zehatzak eta planifikazio eraginkorra behar zuten.
 21. 21. Prozesua <ul><li>2. Bakoitzak bere ikasgaiaren planifikazioa txantiloi batean jaso zuen. </li></ul><ul><ul><li>Adibidea: Giza Baliabideak </li></ul></ul>
 22. 22. Prozesua <ul><li>Ikasgai guztien planifikazioak txantiloi komun batean elkartu genituen. </li></ul><ul><ul><li>Adibidea: Administrazioa eta Finantzak 1 </li></ul></ul>
 23. 23. Prozesua <ul><li>4. Zikloaren mapa orokorra genuenez, helburuak betetzen lagunduko zuten aldaketak proposatu genituen. </li></ul><ul><ul><li>Ikasgai desberdinak lotzen zituen jarduerak </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia berriak </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeharkako konpetentziak ebaluatu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hizkuntzak </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT-ak </li></ul></ul><ul><ul><li>Jarduerak </li></ul></ul>
 24. 24. Taldearen proposamena <ul><li>Mendeberriren espiritua txertatzea </li></ul><ul><li>Diziplinartekotasuna bermatzea </li></ul><ul><li>Metodologien aniztasuna sustatzea </li></ul><ul><li>Irakasleen artean koordinazioa eta talde lana bultzatzea </li></ul>Zein proposamen egingo zenituzkete hasierako helburuak lortu ahal izateko?
 25. 25. Prozesua <ul><li>5. Konpromisoak hartu </li></ul><ul><ul><li>Aukeratu diren zeharkako konpetentziak, metodologiak lantzen direla bermatu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ez ikasgaika, baizik eta zikloan zehar. </li></ul></ul>
 26. 26. Prozesua <ul><li>6. Segimendua eta ebaluazioa </li></ul><ul><ul><li>Ikasturte berriaren hasieran aurreko urtean egindakoaren ebaluazioa egiten dugu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eta ikasturte berrirako konpromisoak hartzen ditugu. </li></ul></ul>
 27. 27. Emaitzak <ul><li>Metodologia berriak txertatzen hasi gara. </li></ul><ul><li>Zeharkako konpetentziak lantzen hasi gara. Eta ebaluazioarekin ere saiakera bat egin dugu. </li></ul><ul><ul><li>Talde lana </li></ul></ul><ul><li>Komunikazio eraginkorraren balorazioa taldeko lanetan. </li></ul><ul><ul><li>Mintegi berezia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakasleak edukiak baloratzen ditu eta adituak konpetentzia baloratzen du. </li></ul></ul><ul><li>Diziplinartekotasuna bultzatzeko jarduera berezia osatu genuen. </li></ul><ul><li>Taldeko lanen sarrera ingelesez egitea eskatzen diegu. </li></ul><ul><li>EJE martxan jarri genuen. </li></ul><ul><li>Ekintzak eta irteerak ikasturte hasieran planifikatzen ditugu. </li></ul>
 28. 28. Falta zaiguna <ul><li>Irakasleon arteko harremana gehiago sustatzea </li></ul><ul><li>Ikasgaien arteko loturak bilatzea/sortzea </li></ul><ul><li>Metodologia berri gehiago txertatzea </li></ul><ul><li>Konpetentziak baloratzea eta baloratzeko irizpideak zehaztea. </li></ul><ul><ul><li>Oraingoz talde lana bakarrik. </li></ul></ul><ul><li>Zikloaren ikuspegi orokorra kontuan hartzea. </li></ul>Araudi berriari egokitzeko saiakera aukera ezin hobea horretarako.

×