Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curriculuma Batxiler

846 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curriculuma Batxiler

 1. 2. <ul><li>Gidoia: </li></ul><ul><li>Sarrera </li></ul><ul><li>Gaitasunak: Oinarrizkoak eta Orokorrak </li></ul><ul><li>Batxilergoaren azken helburuak </li></ul><ul><li>Batxilergoaren helburuak </li></ul><ul><li>Batxilergoaren materiak </li></ul><ul><li>Aukerako materiak </li></ul><ul><li>Ordutegiak </li></ul>
 2. 3. 1. SARRERA
 3. 4. <ul><li>SARRERA </li></ul><ul><li>Batxilergoaren curriculum-nahiak dira: </li></ul><ul><li>Goiz mailako ikasketetarako prestatzea </li></ul><ul><li>“ Bizizta osoan ikasten” denerako prestatzea </li></ul><ul><li>Garapen pertsonalaren eta integrazioaren dimentsio maila lortzea </li></ul><ul><li>Beraz, “egiten jakin” konpetentziari garrantzia </li></ul>
 4. 5. <ul><li>2. HEZKUNTZA GAITASUNAK </li></ul><ul><li>Oinarrizkoak </li></ul><ul><li>Orokorrak </li></ul>
 5. 6. HEZKUNTZA GAITASUN OROKORRAK BATXILERGOAN 1. Arduraz eta autonomiaz bizitzen ikastea 2. Ikasten eta pentsatzen ikastea 3. Komunikatzen ikastea 4. Elkarrekin bizitzen ikastea 5. Pertsona gisa garatzen ikastea 6. Egiten eta ekiten ikastea
 6. 7. <ul><li>OINARRIZKO GAITASUNAK BATXILERGOAN </li></ul><ul><li>Zientzia-, teknologia- eta osasun kulturarako gaitasuna. </li></ul><ul><li>Ikasten ikasteko gaitasuna </li></ul><ul><li>Matematikarako gaitasuna </li></ul><ul><li>Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna </li></ul><ul><li>Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaiatsuna </li></ul><ul><li>Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna </li></ul><ul><li>Giza eta arte-kulturarako gaitasuna </li></ul><ul><li>Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna </li></ul>
 7. 8. <ul><li>OINARRIZKO GAITASUNAK BATXILERGOAN </li></ul><ul><li>KONPETENTZIA HAUETATIK BATZUK ZEHARKAKOAK DIRA: </li></ul><ul><li>Ikasten eta pentsatzen ikastea </li></ul><ul><li>Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaiatsuna </li></ul><ul><li>Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna </li></ul><ul><li>Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna </li></ul><ul><li>BESTE KONPETENTZIA BATZUK MODALITATE/MATERIA ZEHATZEKIN: </li></ul><ul><li>Zientzia-, teknologia- eta osasun kulturarako gaitasuna </li></ul><ul><li>Matematikarako gaitasuna </li></ul><ul><li>Giza eta arte-kulturarako gaitasuna </li></ul>
 8. 9. 3. BATXILERGOAREN AZKEN HELBURUAK
 9. 10. <ul><li>BATXILERGOAREN AZKEN HELBURUAK </li></ul><ul><li>Funtzio sozialak eta bizitza aktiboan arduratsu eta gai izan dadin formazio osoa eta giza nahiz intelektual heldutasun eskaintzea. </li></ul><ul><li>Naturaren kontserbazioan eta garapen jasangarrian, hiritar aktiboan eta konpromezuzkoan oinarrituta prestatu ikasleak, horren bitartez heldutasunean gizabanako arduratsu bezala bizi dadin </li></ul><ul><li>Batxilergoarekin lotuta euskal nahiz unibertsal kulturarekin lotutako oinarrizko gaitasunak lortzeko gaitasunak garatu, bide batez goi mailako ikasketetara prestatuz </li></ul><ul><li>Bizitza osoan ikas dezaten ideia garatzeko gure ikasleak sensibilizatu eta gaitu </li></ul>
 10. 11. 4. BATXILERGOAREN HELBURUAK: Zeharkakoak eta modalitatekoak
 11. 12. <ul><li>BATXILERGOAREN HELBURUAK </li></ul><ul><li>4.1. ZEHARKAKO OINARRIZKO GAITASUNEN ARABERA : </li></ul><ul><li>Irakurtzeko, ikasteko eta diziplina ohiturak finkatu… </li></ul><ul><li>Euskaraz nahiz gazteleraz irakurtzen eta idazteko gaitasuna menderatu… </li></ul><ul><li>Bat edo gehiago diren atzerritar hizkuntzak erabili… </li></ul><ul><li>Informazio eta komunikazio teknologiak erraz, era kritikoz eta arduratsu erabili… </li></ul><ul><li>Ikuspegi global batetik hiritar demokratikoa praktikan jarri… </li></ul><ul><li>Gizon eta emakumeen artekoeskubideak eta aukerak era beretsuan bultzatu… </li></ul><ul><li>Bide hezkuntzan errespetu eta prebentzio mailako jarrerak garatu… </li></ul><ul><li>Gizarte eta pertsona heldutasuna finkatu… </li></ul><ul><li>Ekimen espiritua finkatu… </li></ul>
 12. 13. <ul><li>BATXILERGOAREN HELBURUAK </li></ul><ul><li>4.2. GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIETAKO OINARRIZKO GAITASUNAK: </li></ul><ul><li>Sentsibilitate literarioa eta artistikoa garatu, baita irizpide estetikoa ere, eta kulturaren adierazpen , ulermen, parte hartze eta erabilerarako hausnarketa kritikorako erremintak erabili </li></ul><ul><li>Hizkuntza klasikoak, literatura, eta arte nahiz ekintza historiko adierazgarrienak ulertu eta baloratu </li></ul><ul><li>Gizarteen oinarrizko arazo ekonomikoak identifikatu eta maila sozialean adierazgarrienak diren fenomenoak aztertzeko erreminta matematikoak erabili </li></ul><ul><li>Garai honetako errealitate, ideia eta pentsamenduak kritikoki interpretatu eta baloratu, baita bere aintzindari historikoak eta bilakaera, era solidario batean inguru soziala garatu eta hobetu dezagun </li></ul>
 13. 14. 5. BATXILERGOAREN MATERIAK: oinarrizkoak eta modalitatekoak
 14. 15. <ul><li>5.1. OINARRIZKO MATERIAK </li></ul><ul><li>Lehen maila Bigarren maila </li></ul><ul><li>Garaikiderako Zientziak Filosofiaren Historia </li></ul><ul><li>Hezkuntza Fisikoa Espainiako Historia </li></ul><ul><li>Filosofia eta Hiritartasuna Euskara eta Literatura II </li></ul><ul><li>Euskara eta literatura I Gaztelania eta Literatura II </li></ul><ul><li>Gaztelania eta literatuta I Atzerriko Hizkuntza II </li></ul><ul><li>Atzerriko Hizkuntza </li></ul>

×