Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plans econòmics projecte autogestió menjador

611 views

Published on

Plans econòmics projecte autogestió menjador

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plans econòmics projecte autogestió menjador

 1. 1. 7 FISCALITAT 2 1. IRPF ¿Serà una cooperativa? (SI/NO) SI 2. IS SI 2 3 2. Règim General 3. Recàrrec d'Equivalència ELEGEIX EL SISTEMA PEL QUAL TRIBUTARÀS ¿Fiscalment bonificada? (SI/NO) Règim del IVA Índice
 2. 2. Pla inversions i finançament PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY INVERSIONS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 Propietat industrial (patents i marques) 0,00 0,00 0,00 Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00 Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 INVERSIONS MATERIALS 1.000,00 1.500,00 2.000,00 Terrenys 0,00 0,00 0,00 Construccions 0,00 0,00 0,00 Maquinària 1.000,00 1.000,00 1.500,00 Altres instal·lacions 0,00 0,00 0,00 Mobiliari 0,00 0,00 0,00 Equips processos informació 0,00 0,00 0,00 Elements de transport 0,00 0,00 0,00 Altre immobilitzat material 0,00 500,00 500,00 FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 0,00 Fiances a llarg termini 0,00 0,00 0,00 Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00 DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00 EXISTÈNCIES 107,50 PROVISIÓ DE FONS -1.107,50 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONS 0,00 1.500,00 2.000,00 PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY Recursos propis 0,00 0,00 0,00 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 0,00 Aportacions dels socis 0,00 0,00 0,00 Crèdits o préstecs 0,00 0,00 0,00 Capitalització 0,00 0,00 0,00 Subvenció 0,00 0,00 0,00 TOTAL FINANÇAMENT 0,00 0,00 0,00 Màxima necessitat de finançament (diners que necessitem per obrir i mantenir-nos) 2.434,30 Mes en què es produeix AGOST Coberta amb finançament a llarg 0,00 Coberta amb finançament a curt (màxima disponibilitat de la pòlissa de crèdit) 2.434,30
 3. 3. Resultats anuals IMPORT % IMPORT % IMPORT % Vendes/Prestació de serveis 140.400,00 100,0% 140.400,00 100,0% 140.400,00 100,0% Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% TOTAL INGRESSOS 140.400,00 100,0% 140.400,00 100,0% 140.400,00 100,0% Compres/Treballs d'altres empreses 70.200,00 50,0% 70.200,00 50,0% 70.200,00 50,0% Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 70.200,00 50,0% 70.200,00 50,0% 70.200,00 50,0% Serveis externs 2.900,00 2,1% 3.100,00 2,2% 3.100,00 2,2% Despeses de personal 63.072,00 44,9% 63.072,00 44,9% 63.072,00 44,9% EBITDA 4.228,00 3,0% 4.028,00 2,9% 4.028,00 2,9% Amortitzacions 82,64 0,1% 247,93 0,2% 454,55 0,3% Provisions 2.808,00 2,0% 2.808,00 2,0% 2.808,00 2,0% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.337,36 1,0% 972,07 0,7% 765,45 0,5% Despeses financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0% 35,20 0,0% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 1.337,36 1,0% 972,07 0,7% 730,25 0,5% Tributs 267,47 0,2% 194,41 0,1% 146,05 0,1% RESULTAT 1.069,88 0,8% 777,65 0,6% 584,20 0,4% INGRESSOS DESPESES PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
 4. 4. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 70 Vendes/Prestació de serveis 7.800,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 75 Altres ingressos 76 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 7.800,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 3.900,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 3.900,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 100,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA -1.456,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 6,89 6,89 6,89 69 Provisions 156,00 312,00 312,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.618,89 1.855,11 2.055,11 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.618,89 1.855,11 2.055,11 63 Tributs 22,29 22,29 22,29 RESULTAT -1.641,18 1.832,82 2.032,82 Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 15.600,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 15.600,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 7.800,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.800,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA 2.374,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 6,89 6,89 6,89 69 Provisions 312,00 312,00 312,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.367,11 2.167,11 2.367,11 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.055,11 1.855,11 2.055,11 63 Tributs 22,29 22,29 22,29 RESULTAT 2.032,82 1.832,82 2.032,82 MES DESPESES PRIMER EXERCICI MES INGRESSOS DESPESES Índice
 5. 5. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 7.800,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 7.800,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 3.900,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 3.900,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 100,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA -1.456,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 20,66 20,66 20,66 69 Provisions 156,00 312,00 312,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.632,66 1.841,34 2.041,34 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.632,66 1.841,34 2.041,34 63 Tributs 16,20 16,20 16,20 RESULTAT -1.648,86 1.825,14 2.025,14 Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 15.600,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 15.600,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 7.800,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.800,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA 2.374,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 20,66 20,66 20,66 69 Provisions 312,00 312,00 312,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.041,34 1.841,34 2.041,34 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.041,34 1.841,34 2.041,34 63 Tributs 16,20 16,20 16,20 RESULTAT 2.025,14 1.825,14 2.025,14 DESPESES MES DESPESES SEGON EXERCICI MES
 6. 6. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 7.800,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 7.800,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 3.900,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 3.900,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 100,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA -1.456,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 37,88 37,88 37,88 69 Provisions 156,00 312,00 312,00 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.649,88 1.824,12 2.024,12 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.649,88 1.824,12 2.024,12 63 Tributs 12,17 12,17 12,17 RESULTAT -1.662,05 1.811,95 2.011,95 Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 15.600,00 15.600,00 15.600,00 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 15.600,00 15.600,00 15.600,00 60 Compres/Treballs d'altres empreses 7.800,00 7.800,00 7.800,00 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.800,00 7.800,00 7.800,00 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 64 Despeses de personal 5.256,00 5.256,00 5.256,00 EBITDA 2.374,00 2.174,00 2.374,00 68 Amortitzacions 37,88 37,88 37,88 69 Provisions 312,00 312,00 312,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.024,12 1.824,12 2.024,12 66 Despeses financeres 0,00 25,51 0,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.024,12 1.798,61 2.024,12 63 Tributs 12,17 12,17 12,17 RESULTAT 2.011,95 1.786,44 2.011,95 DESPESES MES DESPESES MES TERCER EXERCICI
 7. 7. Cuenta de resultados por meses DESEMBRE GENER FEBRER Import % 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 370,00 170,00 770,00 1.950,00 2,50% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 31.536,00 40,43% 2.174,00 -1.526,00 1.774,00 5.514,00 7,07% 6,89 6,89 6,89 41,32 0,05% 312,00 156,00 312,00 1.560,00 2,00% 1.855,11 -1.688,89 1.455,11 3.912,68 5,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.855,11 -1.688,89 1.455,11 3.912,68 5,02% 22,29 22,29 22,29 133,74 0,17% 1.832,82 -1.711,18 1.432,82 3.778,94 4,84% JUNY JULIOL AGOST Import % 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 170,00 70,00 0,00 2.900,00 2,07% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 63.072,00 44,92% 2.374,00 -5.326,00 -5.256,00 4.228,00 3,01% 6,89 6,89 6,89 82,64 0,06% 312,00 0,00 0,00 2.808,00 2,00% 2.367,11 -5.332,89 -5.262,89 2.585,36 1,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.055,11 -5.332,89 -5.262,89 1.337,36 0,95% 22,29 22,29 22,29 267,47 0,19% 2.032,82 -5.355,18 -5.285,18 1.069,88 0,76% MES Total MES Total
 8. 8. Cuenta de resultados por meses DESEMBRE GENER FEBRER Import % 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 370,00 170,00 770,00 1.950,00 2,50% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 31.536,00 40,43% 2.174,00 -1.526,00 1.774,00 5.514,00 7,07% 20,66 20,66 20,66 123,97 0,16% 312,00 156,00 312,00 1.560,00 2,00% 1.841,34 -1.702,66 1.441,34 3.830,03 4,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.841,34 -1.702,66 1.441,34 3.830,03 4,91% 16,20 16,20 16,20 97,21 0,12% 1.825,14 -1.718,86 1.425,14 3.732,83 2,66% JUNY JULIOL AGOST Import % 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 370,00 70,00 0,00 3.100,00 2,21% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 63.072,00 44,92% 2.174,00 -5.326,00 -5.256,00 4.028,00 2,87% 20,66 20,66 20,66 247,93 0,18% 312,00 0,00 0,00 2.808,00 2,00% 1.841,34 -5.346,66 -5.276,66 972,07 0,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.841,34 -5.346,66 -5.276,66 972,07 0,69% 16,20 16,20 16,20 194,41 0,14% 1.825,14 -5.362,86 -5.292,86 777,65 0,55% MES Total MES Total
 9. 9. Cuenta de resultados por meses DESEMBRE GENER FEBRER Import % 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 370,00 170,00 770,00 1.950,00 2,50% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 31.536,00 40,43% 2.174,00 -1.526,00 1.774,00 5.514,00 7,07% 37,88 37,88 37,88 227,27 0,29% 312,00 156,00 312,00 1.560,00 2,00% 1.824,12 -1.719,88 1.424,12 3.726,73 4,78% 0,00 9,69 0,00 9,69 0,01% 1.824,12 -1.729,57 1.424,12 3.717,04 4,77% 12,17 12,17 12,17 73,03 0,09% 1.811,95 -1.741,74 1.411,95 3.644,01 4,67% JUNY JULIOL AGOST Import % 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 370,00 70,00 0,00 3.100,00 2,21% 5.256,00 5.256,00 5.256,00 63.072,00 44,92% 2.174,00 -5.326,00 -5.256,00 4.028,00 2,87% 37,88 37,88 37,88 454,55 0,32% 312,00 0,00 0,00 2.808,00 2,00% 1.824,12 -5.363,88 -5.293,88 765,45 0,55% 0,00 0,00 0,00 35,20 0,03% 1.824,12 -5.363,88 -5.293,88 730,25 0,52% 12,17 12,17 12,17 146,05 0,10% 1.811,95 -5.376,05 -5.306,05 584,20 0,42% MES Total MES Total
 10. 10. Pla de tresoreria Ingressos 140.400,00 140.400,00 140.400,00 IVA COBRAT 0,00 0,00 0,00 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 Finançament 1.107,50 1.500,00 2.000,00 TOTAL COBRAMENTS 141.507,50 141.900,00 142.400,00 Compres i treballs d'altres 70.300,00 70.200,00 70.200,00 Serveis externs 2.690,00 2.890,00 2.890,00 Lloguers 0,00 0,00 0,00 Leasing 0,00 0,00 0,00 Reparacions 800,00 1.000,00 1.000,00 Serveis de professionals 790,00 790,00 790,00 Comissions 0,00 0,00 0,00 Transport d'existències 0,00 0,00 0,00 Assegurances 400,00 400,00 400,00 Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 Publicitat 0,00 0,00 0,00 Subministraments 0,00 0,00 0,00 Despeses diversos 700,00 700,00 700,00 Despeses de personal 59.076,80 60.336,00 60.336,00 Retribucions (net) 45.225,60 45.225,60 45.225,60 Seguretat Social 13.851,20 15.110,40 15.110,40 Hisenda Pública 2.490,00 3.090,43 3.100,96 Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 Retencions IRPF 2.490,00 2.946,00 2.946,00 Pagos a cuenta 0,00 144,43 154,96 Inversions 826,45 1.239,67 1.652,89 Despeses financeres (interessos) 0,00 0,00 35,20 Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00 IVA PAGAT 7.451,05 7.550,33 7.637,11 TOTAL PAGAMENTS 142.834,30 145.306,43 145.852,16 SALDO INICIAL -1.107,50 -1.500,00 -2.000,00 COBRAMENTS - PAGAMENTS -1.326,80 -3.406,43 -3.452,16 LIQUIDACIÓ IVA 0,00 0,00 0,00 SALDO FINAL 0,00 0,00 0,00 DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 2.434,30 7.340,73 16.915,31 DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 2.434,30 11.463,15 CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 2.434,30 7.340,73 12.792,90 COBRAMENTS PAGAMENTS PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
 11. 11. Plan de tesorería por meses SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 1.270,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 6.630,00 79,00 349,00 149,00 349,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3.768,80 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 0,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 203,20 203,20 203,20 203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,50 544,00 797,00 817,00 680,00 5.252,30 11.240,00 13.774,00 13.994,00 13.234,00 -1.107,50 2.547,70 6.907,70 8.733,70 10.339,70 3.655,20 4.360,00 1.826,00 1.606,00 -5.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.547,70 6.907,70 8.733,70 10.339,70 4.905,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Serveis professionals Comissions Leasing Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS Publicitat Subministraments Despeses diverses Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Compres i treballs d'altres Serveis externs Lloguers Reparacions PRIMER EXERCICI COBRAMENTS Ingressos IVA COBRAT Subvencions
 12. 12. Plan de tesorería por meses SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 1.170,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 6.630,00 79,00 349,00 149,00 349,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,14 0,00 48,14 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 747,00 0,00 48,14 0,00 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 544,00 797,00 817,00 680,00 6.404,00 11.744,14 13.774,00 14.042,14 13.234,00 -1.500,00 1.396,00 2.817,56 4.643,56 6.201,41 2.896,00 3.855,86 1.826,00 1.557,86 -5.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,00 5.251,86 4.643,56 6.201,41 767,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,30 0,00 0,00 0,00 2.434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS Publicitat Subministraments Despeses diverses Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Compres i treballs d'altres Serveis externs Lloguers Reparacions Leasing Serveis professionals Comissions COBRAMENTS Ingressos IVA COBRAT Subvencions Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS SEGON EXERCICI
 13. 13. Plan de tesorería por meses SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 1.170,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 6.630,00 79,00 349,00 149,00 349,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,99 0,00 34,99 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 747,00 0,00 34,99 0,00 34,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 544,00 797,00 817,00 680,00 6.404,00 11.730,99 13.774,00 14.028,99 13.243,69 -2.000,00 1.396,00 0,00 0,00 1.321,28 3.396,00 3.869,01 1.826,00 1.571,01 -5.443,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,00 5.265,01 1.826,00 1.571,01 -4.122,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.122,41 0,00 5.265,01 1.826,00 249,73 0,00 7.340,73 2.075,73 249,73 0,00 4.122,41 IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec Publicitat Subministraments Despeses diverses Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Serveis externs Lloguers Reparacions Serveis professionals Comissions Leasing Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS IVA COBRAT Subvencions Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Compres i treballs d'altres TERCER EXERCICI COBRAMENTS Ingressos
 14. 14. Plan de tesorería por meses FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 141.507,50 5.070,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.460,00 0,00 70.300,00 749,00 149,00 349,00 149,00 149,00 70,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 59.076,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 45.225,60 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 34.425,60 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 13.851,20 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 11.616,00 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 2.235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,55 797,00 817,00 797,00 797,00 553,00 0,00 7.451,05 12.391,00 13.774,00 14.741,00 13.774,00 13.774,00 11.858,00 5.028,00 142.834,30 4.905,70 8.114,70 9.940,70 10.799,70 12.625,70 14.451,70 2.593,70 -1.107,50 3.209,00 1.826,00 859,00 1.826,00 1.826,00 -11.858,00 -5.028,00 -1.326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.114,70 9.940,70 10.799,70 12.625,70 14.451,70 2.593,70 -2.434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,30 2.434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,30 2.434,30 MESOS TOTAL
 15. 15. Plan de tesorería por meses FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 141.900,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.460,00 0,00 70.200,00 749,00 149,00 349,00 149,00 349,00 70,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.000,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 60.336,00 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 45.225,60 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 34.425,60 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 15.110,40 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 12.672,00 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 2.438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,14 0,00 0,00 747,00 0,00 3.090,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00 2.946,00 0,00 0,00 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,43 1.239,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,33 797,00 817,00 797,00 817,00 553,00 0,00 7.550,33 12.891,00 13.774,00 14.789,14 13.774,00 13.994,00 11.858,00 5.028,00 145.306,43 767,41 3.476,41 5.302,41 6.113,27 7.939,27 9.545,27 0,00 -1.500,00 2.709,00 1.826,00 810,86 1.826,00 1.606,00 -11.858,00 -5.028,00 -3.406,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.476,41 5.302,41 6.113,27 7.939,27 9.545,27 -2.312,73 -5.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312,73 5.028,00 7.340,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312,73 7.340,73 7.340,73 MESOS TOTAL
 16. 16. Plan de tesorería por meses FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 142.400,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.460,00 0,00 70.200,00 749,00 149,00 349,00 149,00 349,00 70,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.000,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 5.028,00 60.336,00 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 3.768,80 45.225,60 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 2.868,80 34.425,60 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 1.259,20 15.110,40 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 12.672,00 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 203,20 2.438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781,99 0,00 0,00 796,98 0,00 3.100,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00 2.946,00 0,00 0,00 34,99 0,00 0,00 49,98 0,00 154,96 1.652,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,89 0,00 0,00 25,51 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,11 797,00 817,00 797,00 817,00 553,00 0,00 7.637,11 13.391,00 13.774,00 14.801,51 13.774,00 13.994,00 11.907,98 5.028,00 145.852,16 0,00 0,00 0,00 711,08 2.537,08 4.143,08 0,00 -2.000,00 2.209,00 1.826,00 798,49 1.826,00 1.606,00 -11.907,98 -5.028,00 -3.452,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,00 1.826,00 798,49 2.537,08 4.143,08 -7.764,90 -5.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.764,90 5.028,00 16.915,31 2.209,00 1.826,00 87,41 0,00 0,00 0,00 0,00 11.463,15 1.913,41 87,41 0,00 0,00 0,00 7.764,90 12.792,90 12.792,90 MESOS TOTAL
 17. 17. Balanç de situació MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 Núm. Compte AGOST Import % Import % Import % 743,80 13,56% 1.735,54 15,47% 2.933,88 17,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 202 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 204 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 205 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 280 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 743,80 13,56% 1.735,54 15,47% 2.933,88 17,01% 210 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 211 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 213 826,45 15,06% 1.652,89 14,73% 2.892,56 16,77% 215 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 217 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 218 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 219 0,00 0,00% 413,22 3,68% 826,45 4,79% 281 -82,64 -1,51% -330,58 -2,95% -785,12 -4,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 260 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 265 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00 1,82% 100,00 0,89% 100,00 0,58% 3 100,00 1,82% 100,00 0,89% 100,00 0,58% 4.643,05 84,62% 9.385,38 83,64% 14.214,49 82,41% 407 0,00% 0,00% 0,00% 430 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 431 0,00% 0,00% 0,00% 440 0,00% 0,00% 0,00% 460 0,00% 0,00% 0,00% 470 7.451,05 135,80% 15.001,38 133,69% 22.638,49 131,25% 490 -2.808,00 -51,18% -5.616,00 -50,05% -8.424,00 -48,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 551 0,00% 0,00% 0,00% 57 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 480 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.486,86 11.220,92 17.248,38 MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 Núm. Compte AGOST Import % Import % Import % 1.069,88 19,50% 1.847,54 16,87% 2.431,74 14,32% 100 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112-114 0,00 0,00% 106,99 0,98% 184,75 1,09% 120 0,00% 962,90 8,79% 1.662,78 9,79% 121 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 129 1.069,88 19,50% 777,65 7,10% 584,20 3,44% 130 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 170 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 174 0,00% 0,00% 0,00% 4.416,97 80,50% 9.105,91 83,13% 14.549,17 85,68% 400 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 410 0,00% 0,00% 0,00% 438 0,00% 0,00% 0,00% 465 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 475 723,47 13,19% 505,98 4,62% 497,07 2,93% 267,47 4,87% 49,98 0,46% 41,07 0,24% 456,00 8,31% 456,00 4,16% 456,00 2,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 476 1.259,20 22,95% 1.259,20 11,50% 1.259,20 7,42% 1.259,20 22,95% 1.259,20 11,50% 1.259,20 7,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 520 2.434,30 44,37% 7.340,73 67,02% 12.792,90 75,34% 551 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.486,86 10.953,45 16.980,90 HP creditora per IS HP creditora per IRPF HP creditora per IVA Comptes corrents amb socis SUMA PASSIU Organismes Seg. Social creditors Personal Promotors Deutes a curt amb ent. de crèdit Proveïdors Creditors Bestretes de clients Remuneracions pendent de pagament Hisenda pública creditora Efectes a pagar a llarg termini PASIU CORRENT Resultat negatiu d'exercicis anteriors Pèrdues i guanys Subvencions oficials de capital PASIU NO CORRENT PATRIMONI NET Capital social Reserves Romanent Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit Tresoreria AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ Despeses anticipades SUMA ACTIU PASSIU Provisions per insolvències INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS Altres inversions financeres temporals COMPTES FINANCERS Comptes corrents amb socis Clients Efectes a cobrar Deutors diversos Bestretes remuneracions Hisenda Pública deutora DEUTORS FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI Fiances a llarg termini Dipòsits a llarg termini Bestretes a proveïdors Elements de transport Altre immobilitzat material Amort. Acum. Immob. Material EXISTÈNCIES Existències Construccions Maquinària Altres instal·lacions Mobiliari Equips processos informació ACTIU IMMOBILITZAT Amort. Acum. Immob. Immaterial IMMOBILITZAT MATERIAL Terrenys IMMOBILITZAT INTANGIBLE Propietat industrial (patents i marques) Drets de traspàs Aplicacions informàtiques
 18. 18. Punt d_equilibri PRIMER EXERCICI Vendes de mercaderies 0,00 INGRESSOS MENSUALS 11.700,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 66,67 SERV. PROF. IND. 83,33 TRANSPORTS 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 PUBLICITAT 0,00 SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 Electricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00 TRIBUTS 22,29 PERSONAL 5.256,00 DESPESES FINANCERES 0,00 AMORTITZACIONS 6,89 TOTAL COSTOS FIXOS 5.504,55 Índice TOTAL COSTOS FIXOS 5.504,55 Mínim Màxim MARGE COMERCIAL 47,81% 47,81% 50,00% Màxim Mínim PUNT D'EQUILIBRI 11.514,26 11.514,26 11.009,11 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 11.499,91 PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 98,41% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT SERVEIS / PRODUCTES menjador nens 80,00 195 15.600,00 100,00% 143,9 11.514 TOTAL SERVEIS 15.600,00 100,00% 11.514,26 PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
 19. 19. Punt d_equilibri SEGON EXERCICI - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST Ingressos acumulats Costos acumulats Costos fixos Punt d'equilibri INGRESSOS MENSUALS 11.700,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 83,33 SERV. PROF. IND. 83,33 TRANSPORTS 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 PUBLICITAT 0,00 SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 Electricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 TRIBUTS 16,20 PERSONAL 5.256,00 DESPESES FINANCERES 0,00 AMORTITZACIONS 20,66 TOTAL COSTOS FIXOS 5.534,99 MARGE COMERCIAL 49,85% PUNT D'EQUILIBRI 11.102,39 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 11.061,07 PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 94,89% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
 20. 20. Punt d_equilibri TOTAL SERVEIS 15.600,00 100,00% 11.102,39 TERCER EXERCICI INGRESSOS MENSUALS 11.700,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 83,33 SERV. PROF. IND. 83,33 TRANSPORTS 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 PUBLICITAT 0,00 SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 ElectricitatElectricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 TRIBUTS 12,17 PERSONAL 5.256,00 DESPESES FINANCERES 2,93 AMORTITZACIONS 37,88 TOTAL COSTOS FIXOS 5.555,15 MARGE COMERCIAL 47,90% PUNT D'EQUILIBRI 11.598,58 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 11.519,66 Basat en el Model Belloso Sanchez PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 99,13% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT SERVEIS / PRODUCTES menjador nens 80,00 195 15.600,00 100,00% 145,0 11.599 TOTAL SERVEIS 15.600,00 100,00% 11.598,58 PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
 21. 21. Anàlisi bàsica ANY 1 ANY 2 ANY 3 Import Import Import Ingressos 140.400,00 140.400,00 140.400,00 Costos variables 73.008,00 73.008,00 73.008,00 Marge brut 67.392,00 67.392,00 67.392,00 Marge comercial 48,0% 48,0% 48,0% Costos fixos 66.054,64 66.419,93 66.661,75 Marge net (BAT) 1.337,36 972,07 730,25 CASH-FLOW 1.107,50 1.500,00 2.000,00 Inversions 1.107,50 1.500,00 2.000,00 Rendiment de la inversió 120,75% 64,80% 36,51% Rendiment dels fons 0,96% 0,70% 0,52% Rendibilitat dels ingressos 0,95% 0,69% 0,52% Punt d'equilibri 138.171,07 133.228,69 139.182,91 Pay-Back 1 TIR 147,1% VAN 3.421 Taxa d'actualització (i) 3,8% SUPÒSIT 1 ANY 2 -10% -5% 0% 5% 10% Ingressos 126.360,00 133.380,00 140.400,00 147.420,00 154.440,00 Costos variables 65.707,20 69.357,60 73.008,00 76.658,40 80.308,80 Marge brut 60.652,80 64.022,40 67.392,00 70.761,60 74.131,20 Costos fixos 66.419,93 66.419,93 66.419,93 66.419,93 66.419,93 Resultat -5.767,13 -2.397,53 972,07 4.341,67 7.711,27 Rendibilitat dels ingressos -4,56% -1,80% 0,69% 2,95% 4,99% Rendibilitat de la inversió -4,36% -1,77% 0,70% 3,03% 5,26% SUPÒSIT 2 0% 5% 10% 15% 20% Ingressos 140.400 140.400 140.400 140.400 140.400 Costos variables 73.008,00 73.008,00 73.008,00 73.008,00 73.008,00 Marge brut 67.392,00 67.392,00 67.392,00 67.392,00 67.392,00 Costos fixos 66.419,93 69.740,93 73.061,93 76.382,92 79.703,92 Resultat 972,07 -2.348,93 -5.669,93 -8.990,92 -12.311,92 Rendibilitat dels ingressos 0,69% -1,67% -4,04% -6,40% -8,77% Rendibilitat de la inversió 0,70% -1,65% -3,88% -6,02% -8,06% SUPÒSIT 3 0% 5% 10% 15% 20% Percentatge sobre els ingressos 52% 55% 57% 60% 62% Ingressos 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 Costos variables 73.008,00 76.658,40 80.308,80 83.959,20 87.609,60 Marge brut 67.392,00 63.741,60 60.091,20 56.440,80 52.790,40 Costos fixos 66.419,93 66.419,93 66.419,93 66.419,93 66.419,93 Resultat 972,07 -2.678,33 -6.328,73 -9.979,13 -13.629,53 Rendibilitat dels ingressos 0,69% -1,91% -4,51% -7,11% -9,71% Rendibilitat de la inversió 0,70% -1,87% -4,31% -6,64% -8,85% VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES COMPTES D'EXPLOTACIÓ VARIACIÓ DELS INGRESSOS VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS Índice
 22. 22. Ràtios RELACIONS BÀSIQUES ANY 1 ANY 2 ANY 3 FONS DE MANIOBRA 326,08 379,47 -234,67 COEFICIENT DE LIQUIDITAT 1,07 1,04 0,98 ACID-TEST 1,05 1,03 0,98 RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 0,50% 0,36% 0,27% ROTACIÓ DELS ACTIUS 25,59 12,51 8,14 RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 27,36% 15,62% COST LABORAL / COST TOTAL 45,27% 45,17% 45,11% COST FINANCER / COST TOTAL 0,00% 0,00% 0,03% AUTONOMIA FINANCERA 0,24 0,20 0,17 EVOLUCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCI 0,00% 0,00% ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT ANY 1 ANY 2 ANY 3 COEFICIENT DE LIQUIDITAT 1,07 1,04 0,98 COEFICIENT DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 ACID-TEST 1,05 1,03 0,98 RÀTIO DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 ÍNDEX DE LIQUIDITAT 0,01 0,01 0,00 FONS DE MANIOBRA 326,08 379,47 -234,67 COEFICIENTS DE ROTACIÓ ANY 1 ANY 2 ANY 3 ROTACIÓ COMPTES A COBRAR 0,00 0,00 0,00 ROTACIÓ EXISTÈNCIES 702,00 702,00 702,00 ROTACIÓ COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE VENDA 0,52 0,52 0,52 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMICA 0,52 0,52 0,52 PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ FINANCERA 0,52 0,52 0,52 ANY 1 ANY 2 ANY 3 COST FINANCER NOMINAL 0,00 0,00 35,20 TIPUS IMPOSITIU 30,0% 30,0% 30,0% COST FINANCER EFECTIU 0,00 0,00 24,64 RENDIBILITAT DE L'ACTIU TOTAL 12,67% 4,50% 2,34% RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 27,36% 15,62% DIFERÈNCIA 52,33% 22,85% 13,27% ÍNDEX D'APALANCAMENT FINANCER 5,13 6,07 6,66 RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 5,13 6,07 7,09 RÀTIOS DE L'ESTRUCTURA FINANCERA ANY 1 ANY 2 ANY 3 RÀTIO D'ENDEUTAMENT 4,13 4,93 5,98 AUTONOMIA FINANCERA 0,24 0,20 0,17 RELACIÓ DEUTES A LLARG TERMINI AMB FONS PROPIS 0,00 0,00 0,00 RELACIÓ DEUTES A CURT TERMINI AMB DEUTE TOTAL 1,00 1,00 1,00 RÀTIOS DE COBERTURA ANY 1 ANY 2 ANY 3 IMMOBILITZAT / FONS PROPIS 0,70 0,94 1,21 IMMOBILITZAT MAT. NET / DEUTES A LLARG 0,00 0,00 0,00 DEUTE TOTAL / (IMMOB. MAT. NET + COMP. COBRAR) 4,13 4,31 5,39 COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB BENEFICIS 0,00 0,00 11,79 COBERTURA DE REEMBORSAMENT DEL DEUTE 0,00 0,00 24,70 COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB TRESORERIA 0,00 0,00 1,00 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA DE CAPITAL I DE LA SOLVÈNCIA A LLARG TERMINI Índice
 23. 23. Ràtios ANY 1 ANY 2 ANY 3 INVERSIÓ = ACTIU TOTAL 12,67% 4,50% 2,34% INVERSIÓ = CAPITALS PERMANENTS 65,00% 27,36% 16,63% INVERSIÓ = FONS PROPIS 65,00% 27,36% 15,62% DESEGREGATION DE DU PONT ANY 1 ANY 2 ANY 3 RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 0,50% 0,36% 0,27% ROTACIÓ DELS ACTIUS 25,59 12,51 8,14 RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 5,13 6,07 7,09 EFICIÈNCIA OPERATIVA DE L'EMPRESA 0,01 0,01 0,00 GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA 70,0% 70,0% 70,0% RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 27,36% 15,62% ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DELS ACTIUS ANY 1 ANY 2 ANY 3 TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 COMPTES A COBRAR 0,00 0,00 0,00 EXISTÈNCIES 1.404,00 1.404,00 1.404,00 IMMOBILITZAT 188,76 80,90 47,85 COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 TAXA DE CREIXEMENT DELS FONS PROPIS 65,00% 27,36% 15,62% ANÀLISI DEL RENDIMENT DE LA INVERSIÓ I DE LA UTILITZACIÓ D'ACTIUS
 24. 24. 7 FISCALITAT 2 1. IRPF ¿Serà una cooperativa? (SI/NO) SI 2. IS SI 2 3 2. Règim General 3. Recàrrec d'Equivalència Règim del IVA ELEGEIX EL SISTEMA PEL QUAL TRIBUTARÀS ¿Fiscalment bonificada? (SI/NO) Índice
 25. 25. Pla inversions i finançament PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY INVERSIONS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 Propietat industrial (patents i marques) 0,00 0,00 0,00 Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00 Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 INVERSIONS MATERIALS 1.000,00 1.500,00 2.000,00 Terrenys 0,00 0,00 0,00 Construccions 0,00 0,00 0,00 Maquinària 1.000,00 1.000,00 1.500,00 Altres instal·lacions 0,00 0,00 0,00 Mobiliari 0,00 0,00 0,00 Equips processos informació 0,00 0,00 0,00 Elements de transport 0,00 0,00 0,00 Altre immobilitzat material 0,00 500,00 500,00 FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 0,00 0,00 0,00 Fiances a llarg termini 0,00 0,00 0,00 Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00 DESPESES DE CONSTITUCIÓ 3.000,00 EXISTÈNCIES 107,50 PROVISIÓ DE FONS -4.107,50 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONS 0,00 1.500,00 2.000,00 PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY Recursos propis 0,00 0,00 0,00 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 0,00 Aportacions dels socis 0,00 0,00 0,00 Crèdits o préstecs 0,00 0,00 0,00 Capitalització 0,00 0,00 0,00 Subvenció 0,00 0,00 0,00 TOTAL FINANÇAMENT 0,00 0,00 0,00 Màxima necessitat de finançament (diners que necessitem per obrir i mantenir-nos) 411,67 Mes en què es produeix SETEMBRE Coberta amb finançament a llarg 0,00 Coberta amb finançament a curt (màxima disponibilitat de la pòlissa de crèdit) 411,67
 26. 26. Resultats anuals IMPORT % IMPORT % IMPORT % Vendes/Prestació de serveis 140.400,00 100,0% 164.400,00 100,0% 170.400,00 100,0% Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% TOTAL INGRESSOS 140.400,00 100,0% 164.400,00 100,0% 170.400,00 100,0% Compres/Treballs d'altres empreses 70.200,00 50,0% 90.600,00 55,1% 95.700,00 56,2% Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 70.200,00 50,0% 73.800,00 44,9% 74.700,00 43,8% Serveis externs 5.900,00 4,2% 2.500,00 1,5% 2.500,00 1,5% Despeses de personal 57.522,00 41,0% 63.522,00 38,6% 68.322,00 40,1% EBITDA 6.778,00 4,8% 7.778,00 4,7% 3.878,00 2,3% Amortitzacions 82,64 0,1% 247,93 0,2% 454,55 0,3% Provisions 2.808,00 2,0% 3.288,00 2,0% 3.408,00 2,0% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 3.887,36 2,8% 4.242,07 2,6% 15,45 0,0% Despeses financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 3.887,36 2,8% 4.242,07 2,6% 15,45 0,0% Tributs 388,74 0,3% 424,21 0,3% 1,55 0,0% RESULTAT 3.498,62 2,5% 3.817,86 2,3% 13,91 0,0% INGRESSOS DESPESES PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
 27. 27. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER Import % 70 Vendes/Prestació de serveis 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75 Altres ingressos 0,00 0,00% 76 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 15.600,00 78.000,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 3.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 3.900,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 7.800,00 39.000,00 50,00% 62 Serveis externs 3.100,00 370,00 170,00 370,00 170,00 770,00 4.950,00 6,35% 64 Despeses de personal 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 28.761,00 36,87% EBITDA -3.993,50 2.636,50 2.836,50 2.636,50 -1.063,50 2.236,50 5.289,00 6,78% 68 Amortitzacions 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 41,32 0,05% 69 Provisions 156,00 312,00 312,00 312,00 156,00 312,00 1.560,00 2,00% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -4.156,39 2.317,61 2.517,61 2.317,61 -1.226,39 1.917,61 3.687,68 4,73% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS -4.156,39 2.317,61 2.517,61 2.317,61 -1.226,39 1.917,61 3.687,68 4,73% 63 Tributs 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 194,37 0,25% RESULTAT -4.188,78 2.285,22 2.485,22 2.285,22 -1.258,78 1.885,22 3.493,31 4,48% Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST Import % INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 70.200,00 50,00% 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 170,00 70,00 0,00 5.900,00 4,20% 64 Despeses de personal 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 4.793,50 57.522,00 40,97% EBITDA 2.836,50 2.636,50 2.836,50 2.836,50 -4.863,50 -4.793,50 6.778,00 4,83% 68 Amortitzacions 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 82,64 0,06% 69 Provisions 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 2.808,00 2,00% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.829,61 2.629,61 2.829,61 2.829,61 -4.870,39 -4.800,39 5.135,36 3,66% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.517,61 2.317,61 2.517,61 2.517,61 -4.870,39 -4.800,39 3.887,36 2,77% 63 Tributs 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 388,74 0,28% RESULTAT 2.485,22 2.285,22 2.485,22 2.485,22 -4.902,78 -4.832,78 3.498,62 2,49% MES Total DESPESES PRIMER EXERCICI MES Total INGRESSOS DESPESES Índice
 28. 28. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER Import % INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 10.200,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.200,00 18.000,00 92.400,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 10.200,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.200,00 18.000,00 92.400,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 5.940,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 5.940,00 9.840,00 51.240,00 55,45% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 4.260,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 4.260,00 8.160,00 41.160,00 44,55% 62 Serveis externs 100,00 370,00 170,00 170,00 170,00 570,00 1.550,00 1,68% 64 Despeses de personal 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 31.761,00 34,37% EBITDA -1.133,50 2.496,50 2.696,50 2.696,50 -1.203,50 2.296,50 7.849,00 8,49% 68 Amortitzacions 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 123,97 0,13% 69 Provisions 204,00 360,00 360,00 360,00 204,00 360,00 1.848,00 2,00% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.358,16 2.115,84 2.315,84 2.315,84 -1.428,16 1.915,84 5.877,03 6,36% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.358,16 2.115,84 2.315,84 2.315,84 -1.428,16 1.915,84 5.877,03 6,36% 63 Tributs 35,35 35,35 35,35 35,35 35,35 35,35 212,10 0,23% RESULTAT -1.393,51 2.080,49 2.280,49 2.280,49 -1.463,51 1.880,49 5.664,93 4,03% Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST Import % INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 164.400,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 164.400,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 0,00 90.600,00 55,11% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 0,00 0,00 73.800,00 44,89% 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 170,00 70,00 0,00 2.500,00 1,52% 64 Despeses de personal 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 5.293,50 63.522,00 38,64% EBITDA 2.696,50 2.496,50 2.696,50 2.696,50 -5.363,50 -5.293,50 7.778,00 4,73% 68 Amortitzacions 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 247,93 0,15% 69 Provisions 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 3.288,00 2,00% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.315,84 2.115,84 2.315,84 2.315,84 -5.384,16 -5.314,16 4.242,07 2,58% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 2.315,84 2.115,84 2.315,84 2.315,84 -5.384,16 -5.314,16 4.242,07 2,58% 63 Tributs 35,35 35,35 35,35 35,35 35,35 35,35 424,21 0,26% RESULTAT 2.280,49 2.080,49 2.280,49 2.280,49 -5.419,51 -5.349,51 3.817,86 2,32% DESPESES MES Total DESPESES TERCER EXERCICI SEGON EXERCICI MES Total
 29. 29. Cuenta de resultados por meses Núm. Compte SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER Import % INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 10.800,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 10.800,00 18.600,00 96.000,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 10.800,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 10.800,00 18.600,00 96.000,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 6.450,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 6.450,00 10.350,00 54.300,00 56,56% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 4.350,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 4.350,00 8.250,00 41.700,00 43,44% 62 Serveis externs 100,00 370,00 170,00 170,00 170,00 570,00 1.550,00 1,61% 64 Despeses de personal 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 34.161,00 35,58% EBITDA -1.443,50 2.186,50 2.386,50 2.386,50 -1.513,50 1.986,50 5.989,00 6,24% 68 Amortitzacions 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88 227,27 0,24% 69 Provisions 216,00 372,00 372,00 372,00 216,00 372,00 1.920,00 2,00% RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.697,38 1.776,62 1.976,62 1.976,62 -1.767,38 1.576,62 3.841,73 4,00% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.697,38 1.776,62 1.976,62 1.976,62 -1.767,38 1.576,62 3.841,73 4,00% 63 Tributs 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,77 0,00% RESULTAT -1.697,51 1.776,49 1.976,49 1.976,49 -1.767,51 1.576,49 3.840,95 4,00% Núm. Compte MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST Import % INGRESSOS 70 Vendes/Prestació de serveis 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 170.400,00 100,00% 74 Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL INGRESSOS 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 170.400,00 100,00% 60 Compres/Treballs d'altres empreses 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 0,00 0,00 95.700,00 56,16% 61 Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% MARGE DE CONTRIBUCIÓ 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 0,00 74.700,00 62 Serveis externs 170,00 370,00 170,00 170,00 70,00 0,00 2.500,00 1,47% 64 Despeses de personal 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 5.693,50 68.322,00 40,10% EBITDA 2.386,50 2.186,50 2.386,50 2.386,50 -5.763,50 -5.693,50 3.878,00 2,28% 68 Amortitzacions 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88 37,88 454,55 0,27% 69 Provisions 372,00 372,00 372,00 372,00 0,00 0,00 3.408,00 2,00% RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.976,62 1.776,62 1.976,62 1.976,62 -5.801,38 -5.731,38 15,45 0,01% 66 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RESULTAT ABANS IMPOSTOS 1.976,62 1.776,62 1.976,62 1.976,62 -5.801,38 -5.731,38 15,45 0,01% 63 Tributs 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,55 0,00% RESULTAT 1.976,49 1.776,49 1.976,49 1.976,49 -5.801,51 -5.731,51 13,91 0,01% DESPESES MES Total DESPESES MES Total
 30. 30. Pla de tresoreria Ingressos 140.400,00 164.400,00 170.400,00 IVA COBRAT 0,00 960,00 1.200,00 Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 Finançament 4.107,50 1.500,00 2.000,00 TOTAL COBRAMENTS 144.507,50 166.860,00 173.600,00 Compres i treballs d'altres 70.300,00 90.600,00 95.700,00 Serveis externs 2.690,00 2.290,00 2.290,00 Lloguers 0,00 0,00 0,00 Leasing 0,00 0,00 0,00 Reparacions 800,00 400,00 400,00 Serveis de professionals 790,00 790,00 790,00 Comissions 0,00 0,00 0,00 Transport d'existències 0,00 0,00 0,00 Assegurances 400,00 400,00 400,00 Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 Publicitat 0,00 0,00 0,00 Subministraments 0,00 0,00 0,00 Despeses diversos 700,00 700,00 700,00 Despeses de personal 53.178,68 59.346,00 64.146,00 Retribucions (net) 44.738,10 50.138,10 54.938,10 Seguretat Social 8.440,58 9.207,90 9.207,90 Hisenda Pública 3.190,00 4.495,92 4.829,36 Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 Retencions IRPF 3.190,00 4.286,00 4.386,00 Pagos a cuenta 0,00 209,92 443,36 Inversions 3.826,45 1.239,67 1.652,89 Despeses financeres (interessos) 0,00 0,00 0,00 Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00 IVA PAGAT 7.451,05 8.306,33 8.597,11 TOTAL PAGAMENTS 140.636,18 166.277,92 177.215,36 SALDO INICIAL -4.107,50 -1.500,00 -2.000,00 COBRAMENTS - PAGAMENTS 3.871,33 582,08 -3.615,36 LIQUIDACIÓ IVA 0,00 0,00 0,00 SALDO FINAL 0,00 0,00 0,00 DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 647,85 1.154,09 6.769,45 DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 411,67 236,17 1.154,09 CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 236,17 1.154,09 6.769,45 COBRAMENTS PAGAMENTS PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
 31. 31. Plan de tesorería por meses SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 140.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.107,50 11.907,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.800,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 144.507,50 1.270,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 6.630,00 5.070,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.460,00 0,00 70.300,00 79,00 349,00 149,00 349,00 149,00 749,00 149,00 349,00 149,00 149,00 70,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 3.728,18 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 4.495,50 53.178,68 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 3.728,18 44.738,10 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 20.978,10 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 23.760,00 0,00 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 8.440,58 0,00 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 7.078,50 0,00 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 1.362,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 957,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 957,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,50 544,00 797,00 817,00 680,00 717,55 797,00 817,00 797,00 797,00 553,00 0,00 7.451,05 8.211,68 10.777,50 13.241,50 13.461,50 12.911,50 11.858,50 13.241,50 14.418,50 13.241,50 13.241,50 11.535,50 4.495,50 140.636,18 -4.107,50 0,00 4.410,83 6.769,33 8.907,83 3.796,33 7.537,83 9.896,33 11.077,83 13.436,33 15.794,83 4.259,33 -4.107,50 3.695,83 4.822,50 2.358,50 2.138,50 -5.111,50 3.741,50 2.358,50 1.181,50 2.358,50 2.358,50 -11.535,50 -4.495,50 3.871,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -411,67 4.822,50 6.769,33 8.907,83 3.796,33 7.537,83 9.896,33 11.077,83 13.436,33 15.794,83 4.259,33 -236,17 0,00 411,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,17 647,85 0,00 411,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,67 411,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,17 236,17 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST 10.200,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.200,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 164.400,00 59,56 105,11 105,11 105,11 59,56 105,11 105,11 105,11 105,11 105,11 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 11.759,56 18.105,11 18.105,11 18.105,11 10.259,56 18.105,11 18.105,11 18.105,11 18.105,11 18.105,11 0,00 0,00 166.860,00 1.782,00 7.110,00 9.840,00 9.840,00 8.670,00 7.110,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 6.888,00 0,00 90.600,00 79,00 349,00 149,00 149,00 149,00 549,00 149,00 349,00 149,00 149,00 70,00 0,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 59.346,00 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 4.178,18 50.138,10 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 20.978,10 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 29.160,00 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 9.207,90 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 7.722,00 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 1.485,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,97 0,00 69,97 1.107,00 0,00 0,00 1.176,97 0,00 0,00 1.107,00 0,00 4.495,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 4.286,00 0,00 69,97 0,00 69,97 0,00 0,00 0,00 69,97 0,00 0,00 0,00 0,00 209,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,13 651,94 868,06 868,06 766,87 892,27 868,06 888,06 868,06 868,06 602,74 0,00 8.306,33 6.970,63 14.091,42 15.802,56 15.872,53 15.638,37 14.736,44 15.802,56 17.199,53 15.802,56 15.802,56 13.613,24 4.945,50 166.277,92 -1.500,00 3.288,94 7.066,45 9.369,00 11.601,58 6.222,77 9.591,43 11.893,98 12.799,56 15.102,10 17.404,65 3.791,41 -1.500,00 4.788,94 4.013,69 2.302,55 2.232,57 -5.378,81 3.368,67 2.302,55 905,57 2.302,55 2.302,55 -13.613,24 -4.945,50 582,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.288,94 7.302,63 9.369,00 11.601,58 6.222,77 9.591,43 11.893,98 12.799,56 15.102,10 17.404,65 3.791,41 -1.154,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,09 1.154,09 0,00 236,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,17 236,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,09 1.154,09 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ TERCER EXERCICI MESOS TOTAL COBRAMENTS Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS Publicitat Subministraments Despeses diverses Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Compres i treballs d'altres Serveis externs Lloguers Reparacions Leasing Serveis professionals Comissions COBRAMENTS Ingressos IVA COBRAT Subvencions Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ SEGON EXERCICI MESOS TOTAL Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Serveis professionals Comissions Leasing Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS Publicitat Subministraments Despeses diverses Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Compres i treballs d'altres Serveis externs Lloguers Reparacions PRIMER EXERCICI MESOS TOTAL COBRAMENTS Ingressos IVA COBRAT Subvencions
 32. 32. Plan de tesorería por meses 10.800,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 10.800,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 170.400,00 76,06 130,99 130,99 130,99 76,06 130,99 130,99 130,99 130,99 130,99 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12.876,06 18.730,99 18.730,99 18.730,99 10.876,06 18.730,99 18.730,99 18.730,99 18.730,99 18.730,99 0,00 0,00 173.600,00 1.935,00 7.620,00 10.350,00 10.350,00 9.180,00 7.620,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 7.245,00 0,00 95.700,00 79,00 349,00 149,00 149,00 149,00 549,00 149,00 349,00 149,00 149,00 70,00 0,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 700,00 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 5.345,50 64.146,00 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 4.578,18 54.938,10 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 1.748,18 20.978,10 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 33.960,00 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 767,33 9.207,90 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 7.722,00 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 123,83 1.485,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141,36 0,00 76,36 1.107,00 0,00 0,00 1.183,36 0,00 0,00 1.321,29 0,00 4.829,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 4.386,00 0,00 76,36 0,00 76,36 0,00 0,00 0,00 76,36 0,00 0,00 214,29 0,00 443,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,56 677,18 886,53 886,53 788,24 1.004,28 886,53 906,53 886,53 886,53 615,67 0,00 8.597,11 7.532,06 15.133,03 16.731,03 16.807,39 16.569,74 16.171,68 16.731,03 18.134,39 16.731,03 16.731,03 14.597,46 5.345,50 177.215,36 -2.000,00 3.343,99 5.787,85 7.787,81 9.711,41 4.017,73 6.577,04 8.577,00 9.173,59 11.173,55 13.173,51 0,00 -2.000,00 5.343,99 3.597,95 1.999,96 1.923,60 -5.693,68 2.559,31 1.999,96 596,60 1.999,96 1.999,96 -14.597,46 -5.345,50 -3.615,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.343,99 6.941,95 7.787,81 9.711,41 4.017,73 6.577,04 8.577,00 9.173,59 11.173,55 13.173,51 -1.423,95 -5.345,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,95 5.345,50 6.769,45 0,00 1.154,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,09 1.154,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,95 6.769,45 6.769,45 IVA PAGAT (2) TOTAL PAGAMENTS SALDO INICIAL DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓN IVA SALDO FINAL DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT Treballadors (personal) Promotors Hisenda Pública Impost d'Activitats Econòmiques Retencions IRPF Pagos a cuenta Inversions Despeses financeres (interessos) Devolució préstec Publicitat Subministraments Despeses diverses Despeses de personal Retribucions (net) Treballadors (personal) Promotors Seguretat Social Empresa (personal) Serveis externs Lloguers Reparacions Serveis professionals Comissions Leasing Transport d'existències Assegurances SERVEIS BANCARIS IVA COBRAT Subvencions Finançament (1) TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Compres i treballs d'altres Ingressos
 33. 33. Balanç de situació MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 Núm. Compte AGOST Import % Import % Import % 743,80 13,56% 1.735,54 16,47% 2.933,88 18,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 202 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 204 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 205 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 280 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 743,80 13,56% 1.735,54 16,47% 2.933,88 18,39% 210 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 211 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 213 826,45 15,06% 1.652,89 15,69% 2.892,56 18,13% 215 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 217 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 218 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 219 0,00 0,00% 413,22 3,92% 826,45 5,18% 281 -82,64 -1,51% -330,58 -3,14% -785,12 -4,92% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 260 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 265 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00 1,82% 100,00 0,95% 100,00 0,63% 3 100,00 1,82% 100,00 0,95% 100,00 0,63% 4.643,05 84,62% 8.701,38 82,58% 12.918,02 80,98% 407 0,00% 0,00% 0,00% 430 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 431 0,00% 0,00% 0,00% 440 0,00% 0,00% 0,00% 460 0,00% 0,00% 0,00% 470 7.451,05 135,80% 14.797,38 140,43% 22.422,02 140,56% 490 -2.808,00 -51,18% -6.096,00 -57,85% -9.504,00 -59,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 551 0,00% 0,00% 0,00% 57 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 480 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.486,86 10.536,92 15.951,90 MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 Núm. Compte AGOST Import % Import % Import % 3.498,62 63,76% 7.316,48 72,10% 7.330,39 47,10% 100 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112-114 0,00 0,00% 1.049,59 10,34% 2.194,94 14,10% 120 0,00% 2.449,03 24,13% 5.121,54 32,91% 121 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 129 3.498,62 63,76% 3.817,86 37,62% 13,91 0,09% 130 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 170 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 174 0,00% 0,00% 0,00% 1.988,24 36,24% 2.831,71 27,90% 8.232,78 52,90% 400 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 410 0,00% 0,00% 0,00% 438 0,00% 0,00% 0,00% 465 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 475 984,74 17,95% 910,29 8,97% 696,00 4,47% 388,74 7,08% 214,29 2,11% 0,00 0,00% 596,00 10,86% 696,00 6,86% 696,00 4,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 476 767,33 13,98% 767,33 7,56% 767,33 4,93% 767,33 13,98% 767,33 7,56% 767,33 4,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 520 236,17 4,30% 1.154,09 11,37% 6.769,45 43,50% 551 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.486,86 10.148,19 15.563,17 HP creditora per IS HP creditora per IRPF HP creditora per IVA Comptes corrents amb socis SUMA PASSIU Organismes Seg. Social creditors Personal Promotors Deutes a curt amb ent. de crèdit Proveïdors Creditors Bestretes de clients Remuneracions pendent de pagament Hisenda pública creditora Efectes a pagar a llarg termini PASIU CORRENT Resultat negatiu d'exercicis anteriors Pèrdues i guanys Subvencions oficials de capital PASIU NO CORRENT PATRIMONI NET Capital social Reserves Romanent Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit Tresoreria AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ Despeses anticipades SUMA ACTIU PASSIU Provisions per insolvències INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS Altres inversions financeres temporals COMPTES FINANCERS Comptes corrents amb socis Clients Efectes a cobrar Deutors diversos Bestretes remuneracions Hisenda Pública deutora DEUTORS FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI Fiances a llarg termini Dipòsits a llarg termini Bestretes a proveïdors Elements de transport Altre immobilitzat material Amort. Acum. Immob. Material EXISTÈNCIES Existències Construccions Maquinària Altres instal·lacions Mobiliari Equips processos informació ACTIU IMMOBILITZAT Amort. Acum. Immob. Immaterial IMMOBILITZAT MATERIAL Terrenys IMMOBILITZAT INTANGIBLE Propietat industrial (patents i marques) Drets de traspàs Aplicacions informàtiques
 34. 34. Punt d_equilibri PRIMER EXERCICI Vendes de mercaderies 0,00 INGRESSOS MENSUALS 11.700,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 66,67 SERV. PROF. IND. 83,33 TRANSPORTS 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 PUBLICITAT 0,00 SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 Electricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 DESPESES DE CONSTITUCIÓ 250,00 TRIBUTS 32,39 PERSONAL 4.793,50 DESPESES FINANCERES 0,00 AMORTITZACIONS 6,89 TOTAL COSTOS FIXOS 5.292,05 Mínim Màxim MARGE COMERCIAL 50,06% 15,00% 90,00% Màxim Mínim PUNT D'EQUILIBRI 10.571,77 35.280,36 5.880,06 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 10.557,42 PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 90,36% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT SERVEIS / PRODUCTES PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI Índice SERVEIS / PRODUCTES menjador nens 80,00 195 15.600,00 100,00% 132,1 10.572 TOTAL SERVEIS 15.600,00 100,00% 10.571,77 SEGON EXERCICI INGRESSOS MENSUALS 13.700,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 33,33 SERV. PROF. IND. 83,33 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST Ingressos acumulats Costos acumulats Costos fixos Punt d'equilibri
 35. 35. Punt d_equilibri SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 Electricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 TRIBUTS 35,35 PERSONAL 5.293,50 DESPESES FINANCERES 0,00 AMORTITZACIONS 20,66 TOTAL COSTOS FIXOS 5.522,49 MARGE COMERCIAL 44,60% PUNT D'EQUILIBRI 12.380,89 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 12.334,86 PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 90,37% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT SERVEIS / PRODUCTES menjador nens 80,00 195 15.600,00 79,59% 123,2 9.854 cistelles 80,00 50 4.000,00 20,41% 31,6 2.527 TOTAL SERVEIS 19.600,00 100,00% 12.380,89 TERCER EXERCICI PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI INGRESSOS MENSUALS 14.200,00 COSTOS FIXOS MENSUALS LLOGUERS 0,00 LEASING 0,00 REPARACIONS 33,33 SERV. PROF. IND. 83,33 TRANSPORTS 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 PUBLICITAT 0,00 SUBMINISTRAMENTS 0,00 Aigua 0,00 Gas 0,00 Electricitat 0,00 Combustible 0,00 Telèfon, fax i internet 0,00 DESPESES DIVERSES 58,33 Gestoria 58,33 Oficina 0,00 Manutenció 0,00 Varis 0,00 TRIBUTS 0,13 PERSONAL 5.693,50 DESPESES FINANCERES 0,00 AMORTITZACIONS 37,88 TOTAL COSTOS FIXOS 5.939,71 MARGE COMERCIAL 41,84% PUNT D'EQUILIBRI 14.197,23 PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 14.106,69 Basat en el Model Belloso Sanchez PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 99,98% UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT SERVEIS / PRODUCTES menjador nens 80,00 195 15.600,00 79,59% 141,2 11.300 cistelles 80,00 50 4.000,00 20,41% 36,2 2.897 TOTAL SERVEIS 19.600,00 100,00% 14.197,23 PREU INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS INGRESSOS PUNT D'EQUILIBRI
 36. 36. Anàlisi bàsica ANY 1 ANY 2 ANY 3 Import Import Import Ingressos 140.400,00 164.400,00 170.400,00 Costos variables 73.008,00 93.888,00 99.108,00 Marge brut 67.392,00 70.512,00 71.292,00 Marge comercial 48,0% 42,9% 41,8% Costos fixos 63.504,64 66.269,93 71.276,55 Marge net (BAT) 3.887,36 4.242,07 15,45 CASH-FLOW 4.107,50 1.500,00 2.000,00 Inversions 4.107,50 1.500,00 2.000,00 Rendiment de la inversió 94,64% 282,80% 0,77% Rendiment dels fons 2,85% 2,65% 0,01% Rendibilitat dels ingressos 2,77% 2,58% 0,01% Punt d'equilibri 126.861,21 148.570,69 170.366,75 Pay-Back 1 TIR 439,0% VAN 6.311 Taxa d'actualització (i) 3,8% SUPÒSIT 1 ANY 2 -10% -5% 0% 5% 10% Ingressos 147.960,00 156.180,00 164.400,00 172.620,00 180.840,00 Costos variables 84.499,20 89.193,60 93.888,00 98.582,40 103.276,80 Marge brut 63.460,80 66.986,40 70.512,00 74.037,60 77.563,20 Costos fixos 66.269,93 66.269,93 66.269,93 66.269,93 66.269,93 Resultat -2.809,13 716,47 4.242,07 7.767,67 11.293,27 Rendibilitat dels ingressos -1,90% 0,46% 2,58% 4,50% 6,24% Rendibilitat de la inversió -1,86% 0,46% 2,65% 4,71% 6,66% SUPÒSIT 2 0% 5% 10% 15% 20% Ingressos 164.400 164.400 164.400 164.400 164.400 Costos variables 93.888,00 93.888,00 93.888,00 93.888,00 93.888,00 Marge brut 70.512,00 70.512,00 70.512,00 70.512,00 70.512,00 Costos fixos 66.269,93 69.583,43 72.896,93 76.210,42 79.523,92 Resultat 4.242,07 928,57 -2.384,93 -5.698,42 -9.011,92 Rendibilitat dels ingressos 2,58% 0,56% -1,45% -3,47% -5,48% Rendibilitat de la inversió 2,65% 0,57% -1,43% -3,35% -5,20% SUPÒSIT 3 0% 5% 10% 15% 20% Percentatge sobre els ingressos 52% 55% 57% 60% 62% Ingressos 164.400,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 Costos variables 85.488,00 89.762,40 94.036,80 98.311,20 102.585,60 Marge brut 78.912,00 74.637,60 70.363,20 66.088,80 61.814,40 Costos fixos 66.269,93 66.269,93 66.269,93 66.269,93 66.269,93 Resultat 12.642,07 8.367,67 4.093,27 -181,13 -4.455,53 VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES COMPTES D'EXPLOTACIÓ VARIACIÓ DELS INGRESSOS VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS Índice
 37. 37. Ràtios RELACIONS BÀSIQUES ANY 1 ANY 2 ANY 3 FONS DE MANIOBRA 2.754,82 5.969,68 4.785,24 COEFICIENT DE LIQUIDITAT 2,39 3,11 1,58 ACID-TEST 2,34 3,07 1,57 RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 1,62% 1,51% 0,01% ROTACIÓ DELS ACTIUS 25,59 15,60 10,68 RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 33,92% 0,12% COST LABORAL / COST TOTAL 42,02% 39,56% 40,10% COST FINANCER / COST TOTAL 0,00% 0,00% 0,00% AUTONOMIA FINANCERA 1,76 2,58 0,89 EVOLUCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCI 17,09% 3,65% ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT ANY 1 ANY 2 ANY 3 COEFICIENT DE LIQUIDITAT 2,39 3,11 1,58 COEFICIENT DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 ACID-TEST 2,34 3,07 1,57 RÀTIO DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 ÍNDEX DE LIQUIDITAT 0,01 0,00 0,00 FONS DE MANIOBRA 2.754,82 5.969,68 4.785,24 COEFICIENTS DE ROTACIÓ ANY 1 ANY 2 ANY 3 ROTACIÓ COMPTES A COBRAR 0,00 0,00 0,00 ROTACIÓ EXISTÈNCIES 702,00 906,00 957,00 ROTACIÓ COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE VENDA 0,52 0,40 0,38 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 0,00 0,00 0,00 PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMICA 0,52 0,40 0,38 PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ FINANCERA 0,52 0,40 0,38 ANY 1 ANY 2 ANY 3 COST FINANCER NOMINAL 0,00 0,00 0,00 TIPUS IMPOSITIU 30,0% 30,0% 30,0% COST FINANCER EFECTIU 0,00 0,00 0,00 RENDIBILITAT DE L'ACTIU TOTAL 41,45% 23,55% 0,06% RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 33,92% 0,12% DIFERÈNCIA 23,55% 10,37% 0,07% ÍNDEX D'APALANCAMENT FINANCER 1,57 1,44 2,18 RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,57 1,44 2,18 RÀTIOS DE L'ESTRUCTURA FINANCERA ANY 1 ANY 2 ANY 3 RÀTIO D'ENDEUTAMENT 0,57 0,39 1,12 AUTONOMIA FINANCERA 1,76 2,58 0,89 RELACIÓ DEUTES A LLARG TERMINI AMB FONS PROPIS 0,00 0,00 0,00 RELACIÓ DEUTES A CURT TERMINI AMB DEUTE TOTAL 1,00 1,00 1,00 RÀTIOS DE COBERTURA ANY 1 ANY 2 ANY 3 IMMOBILITZAT / FONS PROPIS 0,21 0,24 0,40 IMMOBILITZAT MAT. NET / DEUTES A LLARG 0,00 0,00 0,00 DEUTE TOTAL / (IMMOB. MAT. NET + COMP. COBRAR) 0,57 0,37 1,07 COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB BENEFICIS 0,00 0,00 0,00 COBERTURA DE REEMBORSAMENT DEL DEUTE 0,00 0,00 0,00 COBERTURA DE DESPESES FINAN. AMB TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA DE CAPITAL I DE LA SOLVÈNCIA A LLARG TERMINI Índice
 38. 38. Ràtios ANY 1 ANY 2 ANY 3 INVERSIÓ = ACTIU TOTAL 41,45% 23,55% 0,06% INVERSIÓ = CAPITALS PERMANENTS 65,00% 33,92% 0,12% INVERSIÓ = FONS PROPIS 65,00% 33,92% 0,12% DESEGREGATION DE DU PONT ANY 1 ANY 2 ANY 3 RENDIBILITAT DELS INGRESSOS 1,62% 1,51% 0,01% ROTACIÓ DELS ACTIUS 25,59 15,60 10,68 RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER 1,57 1,44 2,18 EFICIÈNCIA OPERATIVA DE L'EMPRESA 0,02 0,02 0,00 GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA 70,0% 70,0% 70,0% RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 65,00% 33,92% 0,12% ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DELS ACTIUS ANY 1 ANY 2 ANY 3 TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 COMPTES A COBRAR 0,00 0,00 0,00 EXISTÈNCIES 1.404,00 1.644,00 1.704,00 IMMOBILITZAT 188,76 94,73 58,08 COMPTES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 TAXA DE CREIXEMENT DELS FONS PROPIS 65,00% 33,92% 0,12% ANÀLISI DEL RENDIMENT DE LA INVERSIÓ I DE LA UTILITZACIÓ D'ACTIUS

×