Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla econòmic simplificat

390 views

Published on

Pla econòmic simplificat

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pla econòmic simplificat

  1. 1. març 2016 1_INGRESSOS TOTAL Quotes de menjador nene / dia 3,96 € Total nens 195 total menjars anuals 175 Total Anual 135.135 € 3_DESPESES TOTAL 3.1_INVERSIONS Maquinaria 1.500 € Estris 500 € Total Anual 2.000 € 3.2_MATERIA PRIMERA marge del servei 50% verdures, fruites i hortalisses 25% 16.450 € carnisseria 20% 13.100 € peixateria 20% 13.100 € productes sec, llegums 15% 9.875 € làctics 10% 6.500 € envasats 5% 3.250 € neteja 3% 1.975 € altres 2% 1.300 € Total Anual 65.550 € 3.3_SERVEIS EXTERNS reparacions 1.000 € assegurançes 400 € gestoria 700 € seguretat alimentària 1.000 € Total Anual 3.100 € 3.4_PERSONAL cap de cuina 18.000 € ajudant 14.000 € administratiu 10.000 € seguretat social 35% 14.700 € irpf 10% 4.200 € Total Anual 60.900 € 3_FONS CONTINGÈNCIA TOTAL Total Fons de contingència (preveure baixes laborals, acomiadaments, possibles reforços de persona) Total Anual 1% 1.350 € INGRESSOS 135.135 € DESPESES 131.550 € FONS CONTINGÈNCIA 1.350 € TOTAL 2.235 € PROPOSTA PER GESTIÓ DIRECTE MENJADOR CEIP ELS XIPRERS ESTRUCTURA INGRESSOS I DESPESES

×