Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A Ximo Martínez DOBLETS I PARAULES DUBTOSES
ABONAMENT / ADOB ACCESSIBLE / ASSEQUIBLE ACLARIR / CLARIFICAR ADDICIÓ / ADDICCIÓ ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT AFAMAT / FAMÓS ...
ABONAMENT / ADOB ABONAMENT La paraula abonament designa el contracte pel qual es paga una certa quantitat per usar un se...
ACCESSIBLE / ASSEQUIBLE ACCESSIBLE  L'adjectiu accessible fa referència al lloc al qual es pot arribar, a la perso...
ACLARIR / CLARIFICAR ACLARIR / CLARIFICAR El verb clarificar només té el significat de llevar d'un líquid les subst...
ADDICIÓ / ADDICCIÓ ADDICIÓ La paraula addició designa bàsicament l'acció d'afegir, d'agregar, i també s&a...
ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT Les paraules advertència i advertiment no són totalment sinònims. ...
AFAMAT / FAMÓS AFAMAT L'adjectiu afamat (amb la seua flexió, afamada, afamats,afamades) és sinònim de 'famol...
ALGÚ / ALGUN ALGÚ / ALGUN L'indefinit algú té un caràcter estrictament pronominal, i per tant no pot precedir un su...
ALGÚ / ALGUN I, d'una altra, a una certa quantitat d'alguna cosa, ni poc ni molt d'alguna cosa: Respecte d&...
ALIMENTARI / ALIMENTÓS ALIMENTARI L'adjectiu alimentari (amb la seua flexió, alimentària, alimentaris, alimentàrie...
ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA La paraula altura designa la distància vertical d'un punt a la ...
ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA La paraula alçària indica la dimensió que té un cos en sentit vertic...
APARAT / APARELL APARAT La paraula aparat s'usa exclusivament per a designar allò que dóna pompositat a un acte, un...
APARAT / APARELL APARELL Paral·lelament, en el camp de la biologia, designa el conjunt d'òrgans especialitzats a dur ...
APARENTAR / APARENÇAR APARENTAR El verb aparentar és 'paréixer per l'aspecte':   Aparenta més edat de la...
APRESSAR El verb apressar només s'usa en el sentit de donar-se pressa o donar pressa a algú, accelerar i ser urgent...
ASSECAR / EIXUGAR ASSECAR El verb assecar fa referència a una cosa que ha perdut la humitat que li és pròpia:   Este arb...
ATENDRE / ATENIR ATENDRE El verb atendre designa l'acció de prestar atenció a algú:   Fa més de mitja hora que esti...
ATERRAR / ATERRIR ATERRAR El verb aterrar fa referència a l'acció de prendre terra una au o una aeronau:   L'a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doblets i paraules dubtoses A

1,117 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doblets i paraules dubtoses A

 1. 1. A Ximo Martínez DOBLETS I PARAULES DUBTOSES
 2. 2. ABONAMENT / ADOB ACCESSIBLE / ASSEQUIBLE ACLARIR / CLARIFICAR ADDICIÓ / ADDICCIÓ ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT AFAMAT / FAMÓS ALGÚ / ALGUN ALIMENTARI / ALIMENTÓS ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA APARAT / APARELL APARENTAR / APARENÇAR APRESSAR ASSECAR / EIXUGAR ATENDRE / ATENIR ATERRAR / ATERRIR
 3. 3. ABONAMENT / ADOB ABONAMENT La paraula abonament designa el contracte pel qual es paga una certa quantitat per usar un servici o rebre un proveïment durant un temps determinat: M'ha regalat un abonament per a tots els concerts de la temporada. Amb este abonament rebrà la nostra revista durant un any. ADOB La paraula adob fa referència a l’ingredient utilitzat per a preparar carns, llegums, etc., i també, a la substància fertilitzant usada en agricultura per a afavorir el creixement dels vegetals: Per a preparar la carn podem usar diversos adobs : oli, vinagre, sal, etc. Els adobs s'usen per a compensar la falta d'algun element químic en un sòl determinat.
 4. 4. ACCESSIBLE / ASSEQUIBLE ACCESSIBLE L'adjectiu accessible fa referència al lloc al qual es pot arribar, a la persona que deixa arribar fins a ella alguna cosa, a la cosa a la qual algú pot abastar: Una persona accessible . Una muntanya accessible . Un tractat de matemàtiques accessible a qualsevol persona. ASSEQUIBLE l'adjectiu assequible indica que alguna cosa es pot aconseguir: Estos televisors tenen uns preus molt assequibles .
 5. 5. ACLARIR / CLARIFICAR ACLARIR / CLARIFICAR El verb clarificar només té el significat de llevar d'un líquid les substàncies que l'enterbolixen, en la resta de casos s'ha d'utilitzar el verb aclarir: Este vi s'ha de clarificar. però: És necessari que aclarim este misteri. La policia intenta aclarir la identitat de l'assassí. L'oratge s' ha aclarit. El sol li ha aclarit els cabells.
 6. 6. ADDICIÓ / ADDICCIÓ ADDICIÓ La paraula addició designa bàsicament l'acció d'afegir, d'agregar, i també s'usa com a terme matemàtic sinònim de 'suma': L'editorial ens ha aconsellat l' addició de làmines en color al diccionari que estem elaborant. L' addició , la resta, la divisió i la multiplicació són les quatre operacions matemàtiques bàsiques. ADDICCIÓ La paraula addicció fa referència a la dependència psicològica i fisiològica a una substància o a una pràctica:   L'heroïna produïx una forta addicció. La ludopatia és l' addicció als jocs d'atzar.
 7. 7. ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT ADVERTÈNCIA / ADVERTIMENT Les paraules advertència i advertiment no són totalment sinònims. S'ha d'usar advertència de manera preferent per a fer referència a l'acció d'amonestar o de comminar a fer alguna cosa, i advertiment en el sentit d'avisar, de fer saber alguna cosa a algú: Si no fas cas de la nostra advertència , t'assegure que te'n penediràs. El jutge ha deixat lliure el detingut amb l' advertència que si intenta eixir del país perdrà la fiança i serà empresonat.   però:   Va aconseguir escapar gràcies a l' advertiment d'un amic. En la primera pàgina del llibre hi ha un advertiment del traductor .
 8. 8. AFAMAT / FAMÓS AFAMAT L'adjectiu afamat (amb la seua flexió, afamada, afamats,afamades) és sinònim de 'famolenc, que té fam':   Trobaren el nàufrag afamat i pràcticament deshidratat. Després de tres mesos de setge, la població de la ciutat estava afamada i disposada a rendir-se. FAMÓS L'adjectiu famós (amb la seua flexió, famosa, famosos, famoses) significa'que té fama':   La presentació del llibre anirà a càrrec d'un famós escriptor. És una pianista molt famosa .
 9. 9. ALGÚ / ALGUN ALGÚ / ALGUN L'indefinit algú té un caràcter estrictament pronominal, i per tant no pot precedir un substantiu. És invariable en gènere i nombre, i sempre fa referència a qualsevol persona indeterminada: Algú ho sap? Si algú no hi està d'acord que ho diga. L'indefinit algun (amb la seua flexió, alguna, alguns, algunes) exercix una funció adjectiva i pot fer referència, d'una banda, a un nombre reduït de persones o de coses i, a vegades, a una de sola: No sé si ja t'han dit alguna cosa sobre l'assumpte. Ja ens hem posat en contacte amb algunes persones interessades en el projecte.
 10. 10. ALGÚ / ALGUN I, d'una altra, a una certa quantitat d'alguna cosa, ni poc ni molt d'alguna cosa: Respecte d'això, tenim alguna reserva. Un escrit d' alguna extensió.   Davant d'un complement partitiu introduït amb la preposició de, s'ha d'usar la forma algun :   No sé si algun de nosaltres està disposat a fer això. Si algun dels presents vol dir alguna cosa, ara pot fer-ho.
 11. 11. ALIMENTARI / ALIMENTÓS ALIMENTARI L'adjectiu alimentari (amb la seua flexió, alimentària, alimentaris, alimentàries) fa referència a tot allò que té relació amb els aliments o amb el menjar: La indústria alimentària . Productes alimentaris . ALIMENTÓS L'adjectiu alimentós (amb la seua flexió, alimentosa, alimentosos, alimentoses) es diu del menjar que nodrix o alimenta:   La llet és un producte molt alimentós .
 12. 12. ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA La paraula altura designa la distància vertical d'un punt a la superfície de la terra o a qualsevol altre terme de comparació:   L'avió vola a gran altura. Els quadros no estan a la mateixa altura.   També s'usa esta paraula en expressions com les següents:   No va saber estar a l' altura de les circumstàncies. Ens vam creuar a l' altura de Paterna.
 13. 13. ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA La paraula alçària indica la dimensió que té un cos en sentit vertical:   Han construït una paret de tres metres d' alçària. Dibuixeu un triangle de sis centímetres d' alçària. I, finalment, s'utilitza la paraula alçada, molt específicament, per a fer referència a l' alçària d'una persona o d'un animal   El pivot de l'equip era un home d'una gran alçada. El meu gos ja no creixerà més, ja ha arribat a l' alçada que solen tindre els gossos adults de la seua raça.  
 14. 14. APARAT / APARELL APARAT La paraula aparat s'usa exclusivament per a designar allò que dóna pompositat a un acte, una cerimònia, etc.:   Volien celebrar el casament d'una manera íntima, sense aparat. APARELL La paraula aparell fa referència a un conjunt de sistemes mecànics, electrònics, etc., que funcionen com una unitat i que servixen per a executar alguna operació o dur a terme determinades funcions:   Hem comprat un nou aparell de televisió. L'alarma que han instal·lat és un aparell molt sofisticat.  
 15. 15. APARAT / APARELL APARELL Paral·lelament, en el camp de la biologia, designa el conjunt d'òrgans especialitzats a dur a terme una funció determinada:   És un metge especialista en l' aparell digestiu. Els renyons formen part de l' aparell urinari. I, finalment, la paraula aparell s'usa també en expressions com les següents: S'ha desplegat un gran aparell policial.  L' aparell administratiu de l'estat. L' aparell del partit n'ha impedit la renovació .
 16. 16. APARENTAR / APARENÇAR APARENTAR El verb aparentar és 'paréixer per l'aspecte':   Aparenta més edat de la que té. APARENÇAR El verb aparençar significa 'voler fer creure el que no és':   Pretén aparençar que és un home molt segur de si mateix, però en realitat no és així.
 17. 17. APRESSAR El verb apressar només s'usa en el sentit de donar-se pressa o donar pressa a algú, accelerar i ser urgent:   Si no t' apresses farem tard. Cal que apressem la marxa. La resolució del problema apressa.   No s'ha d'usar mai en el sentit de 'capturar': La policia ha capturat (i no "ha apressat") els segrestadors. Han capturat (i no "han apressat") una nau enemiga.
 18. 18. ASSECAR / EIXUGAR ASSECAR El verb assecar fa referència a una cosa que ha perdut la humitat que li és pròpia:   Este arbre s' assecarà si no el regueu més. El pou que hi havia al costat de la casa ja fa temps que es va assecar. El riu s' ha assecat. El sol ha assecat les margarides. El pa s' ha assecat i s'ha fet dur. EIXUGAR El verb eixugar designa l'acció de llevar el líquid d'una cosa que s'ha humitejat sense que este líquid en forme part d'una manera consubstancial:   Tin el mocador i eixuga 't la cara. Eixuga 't els cabells o et refredaràs. Eixuga els plats abans d'alçar-los. La roba encara no s' ha eixugat.
 19. 19. ATENDRE / ATENIR ATENDRE El verb atendre designa l'acció de prestar atenció a algú:   Fa més de mitja hora que estic ací i encara no m' han atés. El nou dependent no sap atendre els clients. ATENIR En canvi, el verb atenir, usat pronominalment, fa referència a l'acció d'ajustar-se fidelment a alguna cosa:   L'acusat ha declarat que, en les seues actuacions, sempre s' ha atingut al que disposen les lleis. Hem d' atenir -nos a la decisió del jutge.
 20. 20. ATERRAR / ATERRIR ATERRAR El verb aterrar fa referència a l'acció de prendre terra una au o una aeronau:   L'avió procedent de Madrid acaba d' aterrar en la pista número sis. També pot indicar l'acció de fer caure a terra, d'abatre: El caçador va aterrar la perdiu d'un tir. ATERRIR El verb aterrir designa l'acció de causar terror.   El terratrémol va aterrir la població.

×