Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Conjugacio valenciana presents

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Conjugacio valenciana presents

 1. 1. LA CONJUGACIÓ VALENCIANA: ELS PRESENTS XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 2. 2. PRESENTS 1a conjugació CANVIS REGULARS ORTOGRÀFICS IRREGULARS La majoria de verbs, i Es produeix un xicotet Principalment, verbs quasi tots els de nova canvi en l’arrel de la anar i estar creació, pertanyen a paraula aquest grup. agafe solfege cap vaig estic agafes solfeges caps vas estàs agafa solfeja cap va està agafem solfegem cabem anem estem agafeu solfegeu cabeu aneu esteu agafen solfegen caben van estan Altres verbs que es fan igual: XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ rebre, decebre,
 3. 3. PRESENTS 2a conjugació PURS VELARS IRREGULARS La 1a pers. es forma amb La 1a pers. conté una –c Dir, dur, fer no porten –i- l’arrel del verb Verbs acabats en –ure, -- a la 4a i 5a -ndre, -ldre, -éixer Veure té una –i- perd prenc duc veig perds prens dus veus perd pren du o duu veu perdem prenem duem veiem perdeu preneu dueu veieu perden prenen duen veuen XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 4. 4. PRESENTS 2a conjugació SÓN PURS DERIVATS DE VOLER/PODER Verbs acabats en –etre, CÓRRER Aquests dos verbs tenen que col·loquialment fem conjugacions paral·leles de la 3a conj.: permetre, transmetre, remetre... permet recórrec vull puc permets recorres vols pots permet recorre vol pot permetem recorrem volem podem permeteu recorreu voleu poden permeten recorren volen poden XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 5. 5. PRESENTS 3a conjugació PURS INCOATIUS IRREGULARS La 1a persona és l’arrel Es conjuguen amb Sobretot, verbs obrir i del verb sense increments –sc i -eix omplir increments dorm patisc / pateixo òbric òmplic dorms patixes / pateixes obris omplis dorm patix/ pateix obri ompli dormim Patim obrim omplim dormiu Patiu obriu ompliu dormen patixen/pateixen obren omplen XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 6. 6. PRESENTS 3a conjugació VERBS QUE PATEIXEN CANVIS VOCÀLICS La vocal de l’arrel canvia en diferents formes TOSSIR COLLIR ESCOPIR VESTIR Tus Cull Escup Vist Tusses Culls Escups Vistes Tus Cull Escup Vist Tossim Collim Escopim Vestim Tossiu Colliu Escopiu Vestiu tussen cullen escupen visten XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 7. 7. PRESENTS DE SUBJUNTIU 1a conjugació 2a i 3a conjugació Només canvia la 3a A partir de la 1a del singular, persona del singular afegim –a i fem la resta a partir d’aquesta agafe que agafe prenc prenga Patisc Patisca agafes que agafes prens prengues Pateixes Patisques agafa que agafe pren prenga Pateix Patisca agafem que agafem prenem prenguem Patim Patim agafeu que agafeu preneu prengueu Patiu Patiu agafen que agafen prenen prenguen pateixen patisquen COMPTE! Altres verbs velars que es fan igual: encendre, beure, moure, traure, XIMO BELTRANconéixer, dir, dur, veure - LA VALL D'UIXÓ
 8. 8. PRESENTS DE SUBJUNTIU IRREGULARS càpia cresca vulga faça càpies cresques vulgues faces càpia cresca vulga faça capiem cresquem vulguem fem capieu cresqueu vulgueu feu càpien cresquen vulguen facen COMPTE! COMPTE! COMPTE! Es fan igual el verb Es fan igual el verb Es fa igual el verb saber meréixer, eixir, viure poder XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 9. 9. PRESENTS IMPERATIU NORMA GENERAL INDICATIU Menge Menges INDICATIU Menja - - Mengem menja 3a pers. ind. mengeu menge 3a pers. subj. mengen mengem 4a pers. subj. SUBJUNTIU mengeu 5a pers. ind. mengen 6a pers. subj. Menge Menges Menge Mengem mengeu mengen XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 10. 10. PRESENTS IMPERATIU VERBS VELARS INDICATIU entenc entens INDICATIU entén - - entenem entén 3a pers. ind. enteneu entenga 3a pers. subj. entenen entenguem 4a pers. subj. PERÒ! SUBJUNTIU enteneu no 5a pers. ind. entenguen entengueu 6a pers. subj. entenga entengues entenga entenguem COMPTE! entengeu Es fan igual la majoria de verbs VELARS entenguen XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
 11. 11. PRESENTS IMPERATIU IRREGULARS DIR DUR FER ANAR - - - - digues/dis duus/dus/du fes vés diga duga faça vaja diguem duguem fem anem digueu dueu feu aneu diguen duguen facen vagen XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ

×