Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos TIC-TAC

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Recursos TIC-TAC

 1. 1. RECURSOS TAC PER TREBALLAR A L’AULA
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Donar a conèixer al professorat alguns dels recursos TAC que té a la seva disposició </li></ul><ul><li>Mostrar la utilitat d’aquests recursos </li></ul><ul><li>Estimular el seu ús en l’activitat docent, induint a un canvi metodològic </li></ul><ul><li>Incentivar l’ús col·laboratiu del professorat per generar nous recursos o millorar els ja existents </li></ul>
 3. 3. La Pissarra digital (PD), què és? <ul><li>Sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia connectat a Internet i un canó de projecció que projecta sobre una pantalla allò que es veu al monitor de l'ordinador, la TV, el vídeo, el DVD, la càmera... </li></ul>
 4. 4. La PD a l’aula: una finestra oberta al món
 5. 5. Avantatges <ul><li>La Pissarra digital ens permet compartir i comentar tot tipus de materials i treballs fets pel professorat i per l’alumnat, tant dins i fora de l’aula, com dins i fora del centre. </li></ul><ul><li>Afavoreix la creació d’un clima de treball més col·laboratiu . </li></ul><ul><li>Incrementa la motivació dels estudiants pels elements multimèdia incorporats. </li></ul><ul><li>Afavoreix aprenentatges més significatius, en consonància amb la societat actual. </li></ul>
 6. 6. Avantatges <ul><li>Permet cobrir les diferències individuals d’aprenentatge de l’alumnat: uns més visuals, d’altres més abstractes, amb diversos estils cognitius... </li></ul><ul><li>Actua com a germen d'innovació : indueix a una renovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge (model CAIT): </li></ul><ul><ul><li>Constructiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoregulat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnològic </li></ul></ul>
 7. 7. Avantatges <ul><li>Diversitat i multiculturalitat a l’aula: els alumnes procedents d’altres cultures poden tenir un suport per donar a conèixer, d’una forma visual, aquells aspectes valuosos de la seva cultura. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Possibilitats d’ús de la Pissarra Digital </li></ul>
 9. 9. Com a suport del professorat <ul><li>Per recolzar les explicacions del professor/a. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Per mostrar imatges... </li></ul><ul><ul><li>Fotografies digitals nostres, escanejades... </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografies extretes de pàgines web o bé buscades en bancs d’imatges des d’Internet. </li></ul></ul>Com a suport del professorat
 11. 11. Com a suport del professorat <ul><li>Per projectar simulacions, animacions, vídeos... </li></ul>
 12. 12. Com a suport del professorat <ul><li>Mitjançant presentacions sobre el tema que cal desenvolupar </li></ul>
 13. 13. Com a suport del professorat <ul><li>Per fer esquemes </li></ul><ul><ul><li>Exploratree (recurs per dissenyar esquemes i mapes conceptuals directament des del navigador) </li></ul></ul>
 14. 14. Com a suport del professorat <ul><li>Utilitzant activitats interactives </li></ul>
 15. 15. Com a suport del professorat <ul><li>En les preguntes no previstes </li></ul><ul><li>Cercar informació a Internet i comentar-la conjuntament. </li></ul><ul><li>Utilitzant cercadors, enciclopèdies en línia... </li></ul><ul><li>http://babelfish.altavista.com/tr . Traductor </li></ul>
 16. 16. Com a suport del professorat En la presentació de programari i aplicacions <ul><li>Aprenentatges sobre l'ús de programari i aplicacions. </li></ul>
 17. 17. En la correcció <ul><li>Individual i guiada </li></ul><ul><ul><li>Comentar els exercicis o treballs. </li></ul></ul>
 18. 18. En la correcció <ul><li>Col·lectiva </li></ul><ul><ul><li>Completar exercicis. </li></ul></ul>
 19. 19. En els debats i síntesis <ul><li>Utilitzant una presentació del tema que s’ha de tractar. </li></ul>
 20. 20. En els debats i síntesis <ul><li>Recollint les aportacions dels estudiants en un editor de text, de manera que es pugui negociar el redactat final entre tots. </li></ul>
 21. 21. En les presentacions de treballs <ul><li>De tasques grup o crèdit de síntesi: </li></ul><ul><ul><li>Presentar i comentar les tasques col·lectives i/o col·laboratives que es porten a terme. </li></ul></ul>
 22. 22. En les presentacions de treballs <ul><li>Exposant treballs als companys... </li></ul><ul><li>Presentacions, treballs de recerca... </li></ul>
 23. 23. En la cerca a Internet <ul><li>Buscar recursos i informació. Cerca a Internet per resoldre activitats de classe </li></ul>
 24. 24. En l’elaboració de treballs <ul><li>Resoldre o elaborar exercicis de manera conjunta. </li></ul>
 25. 25. En l’elaboració de treballs <ul><li>Contes telemàtics, lectures compartides... </li></ul>
 26. 26. En l’elaboració de treballs <ul><li>Elaboració i emissió de noticiaris, doblatges ... </li></ul>
 27. 27. Amb l’ajut d’un Projector de cossos opacs <ul><li>Permet projectar amb l’ajuda d’un suport i d’una càmera web connectada al PC, els treballs dels alumnes que ens interessi mostrar a la resta de companys. </li></ul>
 28. 28. En les videoconferències
 29. 29. Com a treball de la imatge a l’aula <ul><li>El cinema </li></ul><ul><li>Permet la visualització, la crítica, l’anàlisi de pel·lícules: </li></ul><ul><ul><ul><li>Cinescola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guies didàctiques de pel·lícules </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Links sobre cinema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema i història </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema en català </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per analitzar una pel·lícula </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Com a treball de la imatge a l’aula <ul><li>Videoteca digital </li></ul><ul><li>A l’aula, la PD ens permet accedir a multitud de recursos audiovisuals i vídeos que afavoreixen la comprensió de l’alumne: </li></ul><ul><ul><ul><li>Videoteca digital </li></ul></ul></ul><ul><li>Recursos audiovisuals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Audiovisuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adreces </li></ul></ul></ul>
 31. 31. L’ús de la PD <ul><li>Per aprofundir en el seu ús: http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm </li></ul><ul><li>Per veure aplicacions de la PD en alguns centre: </li></ul><ul><li>http :// dewey.uab.es / pmarques / dim / aulatic.htm </li></ul>
 32. 32. RECURSOS PER INTEGRAR LES TAC EN EL CURRICULUM I EN LA TUTORIA <ul><li>http :// www.xtec.net / formaciotic / presenta.htm </li></ul>
 33. 33. Recursos en xtec.cat <ul><li>Cursos de formació telemàtica, materials i eines </li></ul><ul><li>http :// www.xtec.cat / formaciotic / dvdformacio / index.htm </li></ul>
 34. 34. Recursos en xtec.cat <ul><li>http://www.xtec.cat/escola/index.htm </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/aulanet/index.htm </li></ul><ul><ul><li>(Internet a l’aula) </li></ul></ul>
 35. 35. Més recursos <ul><li>http://www.edu3.cat/ </li></ul><ul><li>http :// www.tvcatalunya.com / webclip / </li></ul><ul><li>http://www.edu365.cat/ </li></ul><ul><li>MUD, PAR, Enllaços </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/cgi/programari_educatiu </li></ul><ul><li>http :// www.videoseducativos.es / </li></ul><ul><li>http://clic.xtec.net/qv_web/ca/index.htm </li></ul><ul><li>http ://clic.xtec.net/ </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/recursos/webquests/ </li></ul><ul><li>Activitats orientades cap a la investigació en les quals part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet. </li></ul>
 36. 36. Recursos per les àrees <ul><li>http://phobos.xtec.cat/butlletic/ </li></ul><ul><li>http :// recursos.cnice.mec.es / </li></ul><ul><li>http://www.educasites.net/ </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/sgfp/crp/index.htm </li></ul><ul><li>http://profes.net/ </li></ul><ul><li>http://www.educared.net/ </li></ul><ul><li>http://web.educastur.princast.es/ </li></ul><ul><li>http :// recursos.pnte.cfnavarra.es / </li></ul>
 37. 37. Recursos diferents àrees <ul><li>http ://www.xtec.net/~sgirona/ </li></ul><ul><li>http :// descartes.cnice.mecd.es / </li></ul><ul><li>http :// www.xtec.net / formaciotic / mattic / </li></ul><ul><li>http://www.xtec.es/~abernat </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/~mjulia/centre/pat/models.htm </li></ul><ul><li>http://earth.google.com/ </li></ul><ul><li>http :// www.catedu.es / Historia_Arte / </li></ul><ul><li>http :// www.visiblebody.com / start </li></ul><ul><li>http ://www.xtec.net/~sgirona/ </li></ul><ul><li>http :// descartes.cnice.mecd.es / </li></ul><ul><li>http :// www.xtec.net / formaciotic / mattic / </li></ul><ul><li>http://www.xtec.es/~abernat </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/~mjulia/centre/pat/models.htm </li></ul><ul><li>http://earth.google.com/ </li></ul><ul><li>http :// www.catedu.es / Historia_Arte / </li></ul><ul><li>http://www.visiblebody.com/start </li></ul><ul><ul><li>http :// www.genmagic.net /educa/ mod /forum/ discuss.php?d =103 </li></ul></ul>
 38. 38. Programari en català <ul><li>http :// www.softcatala.org / </li></ul>
 39. 39. Web 2.0 <ul><li>http :// www.wikispaces.com / </li></ul><ul><ul><ul><li>http :// creandowikis.wikispaces.com /Crear+un+ wiki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: http:// wikitecno.wikispaces.com / </li></ul></ul></ul><ul><li>http:// es.youtube.com / </li></ul><ul><li>http ://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>http://www.esnips.com/ </li></ul><ul><li>http://picasa.google.com/intl/es/ </li></ul><ul><li>http://www.flickr.com/ </li></ul><ul><li>http :// pixenate.com / index_es.php </li></ul><ul><li>http :// del.icio.us / </li></ul>
 40. 40. Web 2.0 <ul><li>GoogleDocs </li></ul><ul><li>http ://phobos.xtec.cat/llibres/ </li></ul><ul><li>Ex: http :// phobos.xtec.cat / llibres / llibre / </li></ul><ul><ul><ul><li>http :// www.educalim.com / cinicio.htm (LIM: sistema per la creació de llibres interactius multimèdia) </li></ul></ul></ul><ul><li>http :// blocs.xtec.cat / </li></ul><ul><li>Ex: http://blocs.xtec.cat/jchust </li></ul>
 41. 41. Enciclopèdia virtual col·laborativa <ul><li>Les Enciclopèdies virtuals col·laboratives gratuïtes, obertes a la participació de tot el professorat i organitzades per les diferents àrees de coneixement constitueixen un bon banc de recursos. </li></ul><ul><li>Aquestes enciclopèdies s’elaboren a partir de les aportacions del professorat que proporciona gratuïtament materials: apunts, exercicis, esquemes, animacions, programes, pàgines web d’interès docent... </li></ul><ul><li>http :// pangea.org / dim / evdim / index.php </li></ul>
 42. 42. Reflexió <ul><li>Quins canvis metodològics suposen la paulatina incorporació de les noves tecnologies a l’aula? </li></ul><ul><li>Què canviarà de la nostra pràctica diària? </li></ul>
 43. 43. Necessitat de canvis en el rol docent <ul><li>Més col·laboratiu que solitari : haurà de treballar en xarxa ja que les possibilitats comunicatives d’Internet possibiliten un treball interactiu entre docents de diferents centres. </li></ul><ul><li>Que fomenti la participació: i no només entesa com a possibilitat que els alumnes participin a la classe, sinó que siguin corresponsables dels projectes que s’iniciïn a l’aula. </li></ul><ul><li>Que no tingui l’exclusiva del coneixement: ja que, d’una banda, els alumnes poden tenir la mateixa habilitat amb les TIC o superior, i, d’altra banda, poden tenir accés a la informació amb la mateixa facilitat que els docents. </li></ul><ul><li>Amb fortes capacitats organitzatives : ja que l’aula i la informació no seran bidireccionals (del docent als alumnes i viceversa), sinó que el treball amb els alumnes es farà al voltant de diferents nuclis de treball, la qual cosa provocarà canvis en la forma d’ensenyar. </li></ul><ul><li>Obert a l’experimentació : tant a noves formes de treballar amb els alumnes com a nous productes i serveis que ofereixi Internet. </li></ul><ul><li>Que tingui capacitat per a modificar des dels principis fins a la metodologia aplicada al procés d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul>
 44. 44. Cap a l’aula virtual <ul><li>El despertador del professor X. avisa a les 7:30h del matí. A les 8:30h, com sempre, arriba a l´institut... però no ha sortit de casa seva. </li></ul><ul><li>La popularització dels sistemes de realitat virtual, l’abaratiment de les tecnologies i el desenvolupament d’una banda ampla molt superior a l´actual permeten el professor X. introduir-se en un aula virtual d’un centre virtual, on conversa amb els seus companys que estan cadascú a les seves llars. També imparteix les seves classes d’una manera diferent. S’ha terminant imposant el paradigma educatiu basat en tres principis molt senzills: el procés d´ensenyament-aprenentatge només pot tenir èxit si hi ha algú que vol ensenyar, algú que vol aprendre i un problema a resoldre. Evidentment, això és pot aplicar a qualsevol procés d’aprenentatge, però tenia difícil solució en un sistema en què els alumnes es reunien per nivells d’edat amb un currículum tancat. La solució va arribar amb l’aula virtual. </li></ul><ul><li>Al mateix temps que el professor X. es connecta a l’aula virtual, un grup d’alumnes amb coneixements semblants i interessats en allò que va treballar el professor X. es connecten des de diferents llocs. Quan la classe comença, els alumnes es troben enmig d’una reunió del Comitè de Salut Pública el 1793 convocada per decidir la conveniència o no de guillotinar la família real. Els alumnes poden fer preguntes als personatges, i el professor X. pot intervenir per iniciar debats, presentar alguns enllaços sobre aquest tema o dirigir-se a altres professors de tot el món per intercanviar opinions. Amb les dades que introdueixen els alumnes el programa genera una animació sobre la seqüència revolucionària, i si les dades són correctes, més es semblarà amb el que va passar realment. </li></ul>
 45. 45. Conclusions <ul><li>Hi ha tecnologies que avui en dia són una realitat (el ràpid desenvolupament de la banda ampla, l’arribada dels ordinadors a les llars i a les aules, el creixement de l´e-learning – aprenentatge a distància a través de les noves tecnologies-...). Al marge de les aules virtuals i altres fantasies més o menys probables, les noves tecnologies són emprades cada dia per centenars de professors i professores.. Pel moment, i des d’aquí, el professor X. vol animar a tot el professorat, a que s’impliquin en un procés que sembla imparable i vital per al desenvolupament futur de la nostra societat </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Gràcies </li></ul><ul><li>per la </li></ul><ul><li>vostra </li></ul><ul><li>atenció </li></ul>Ximo Chust Rambla

×