Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simulació de consell escolar

492 views

Published on

Guió de Treball per a Educació per a la Ciutadania.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Simulació de consell escolar

  1. 1. <ul><li>Joc de Simulació d'un Consell Escolar </li></ul>Com solucionar un problema en la Comunitat Escolar
  2. 2. Guió <ul><li>Previ: repartir-se els papers dels components de la Comunitat Educativa </li></ul><ul><li>Identificar i concretar un problema que afecta a la Comunitat </li></ul><ul><li>Exposar els diferents punts de vista amb les alternatives per a solucionar el problema </li></ul><ul><li>Comprovar si les alternatives són viables (funcionen) </li></ul><ul><li>Implementar les millores en les alternatives, descartar propostes inviables... Treball en grup. </li></ul><ul><li>Redactar una alternativa viable al problema i exposar-la argumentada. </li></ul>
  3. 3. Identificar el problema real <ul><li>No val un problema hipotètic </li></ul>Valdria un problema real passat o present
  4. 4. Diferents punts de vista <ul><li>Quina és l'opinió dels membres del Equip Directiu </li></ul><ul><li>Quina és l'opinió de les Mares/Pares o de l'AMPA (a vegades són distintes) </li></ul><ul><li>Quina és l'opinió del Professorat </li></ul><ul><li>Quina és l'opinió de l'Alumnat </li></ul><ul><li>Quina és l'opinió del Personal No Docent </li></ul>
  5. 6. Comprovar si les alternatives són viables <ul><li>Preguntar els pares, professors-es, personal no docent del Centre -> Enquesta </li></ul><ul><li>Resultats de l'Enquesta: </li></ul><ul><li>Les Alternatives funcionarien? Sí? No? </li></ul><ul><li>Es podrien millorar les vostres propostes? Sí? No? </li></ul><ul><li>Com es concretarien eixes millores a les vostres propostes? </li></ul>
  6. 7. Implementar les millores en les alternatives, <ul><li>descartar propostes inviables... </li></ul>Treball en grup.
  7. 8. Redactar una alternativa viable al problema <ul><li>Argumentar per què heu decidit que aquesta alternativa seria la millor ... </li></ul>Arguments a favor... Arguments en contra... Exposició raonada amb possible debat a la classe.

×