Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liberalisme i nacionalisme

576 views

Published on

Nocions bàsiques del Liberalisme i del Nacionalisme

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liberalisme i nacionalisme

 1. 1. Liberalisme i Nacionalisme
 2. 2. El liberalisme modern neix al voltant del segle XVIII com a afirmació de les llibertats i els drets de l'individu davant la tirania de les monarquies absolutes de l'Antic Règim. Evoluciona de forma paral·lela a ambdós costats del Canal de la Mànega, a França en la seua forma revolucionària i a Gran Bretanya en la variant reformista. Definicions
 3. 3. Liberalisme polític Sobirania Nacional Separació de Poders Drets i Llibertats Individuals Estat de Dret
 4. 4. Sobirania Nacional El principi de poder resideix en la Nació Cap individu o col·lectiu pot apropiar-se-la Implica fer Eleccions Periòdiques per elegir els representants de la Voluntat Nacional Aquestos constituiran els poders de l'Estat
 5. 5. Separació de Poders La barreja dels poders provoca la tirania L'Executiu ha d'estar limitat en les seues atribucions El Legislatiu ha d'actuar amb llibertat El Judicial ha de ser independent
 6. 6. Drets i Llibertats Individuals Tots els ciutadans tenen Drets i Llibertats reconeguts Tots són iguals sota la Llei La Llei és igual per a tots
 7. 7. Estat de Dret Les Lleis estan sempre d'acord amb una Constitució No es poden fer Lleis en contra Els Drets i les Llibertats Individuals han d'estar-hi especificades Ningú està per damunt de la Llei
 8. 8. Monument a la Constitució de Cadis de 1812
 9. 9. Principals Diferenciacions al segle XIX Liberalisme Moderat o Doctrinari (Conservador) Liberalisme Democràtic
 10. 10. Liberalisme Moderat o Doctrinari Qui pot exercir la Sobirania? Sufragi Censatari Implica identificar la Voluntat Nacional amb l'Alta Burgesia La gran majoria del poble queda exclós
 11. 11. Liberalisme Moderat o Doctrinari Com es manifesta la Separació de Poders? Governs autoritaris Monarquies Constitucionals Participació del monarca en l'elecció de part del Legislatiu
 12. 12. Liberalisme Moderat o Doctrinari Com es tracten els Drets i Llibertats Individuals? Restriccions a les Llibertats polítiques. Primacia a les Llibertats econòmiques. Censura prèvia Prohibició d'associacions obreres
 13. 13. Liberalisme Moderat o Doctrinari Com es manifesta l'Estat de Dret? Manteniment de Tradicions i Privilegis Inviolabilitat del monarca Estat Confessional
 14. 14. Lluís Felip d'Orleans. Rei de França
 15. 15. Liberalisme Democràtic Qui pot exercir la Sobirania? Sufragi Universal La participació s'amplia a tots els majors d'edat Queden excloses les dones..., fins 1944 en França.
 16. 16. Liberalisme Democràtic Com es manifesta la Separació de Poders? Governs democràtics - Repúbliques Equilibri i controls dels poders de l'Estat
 17. 17. Liberalisme Democràtic Com es tracten els Drets i Llibertats Individuals? Estat Garantista Llibertat d'Expressió i de Premsa Primeres associacions obreres
 18. 18. Liberalisme Democràtic Com es manifesta l'Estat de Dret? Desaparició dels Privilegis Igualtat sota la Llei Estat Laïc
 19. 19. Aparició del Nacionalisme
 20. 20. El Nacionalisme Definició: Tota Nació hauria de tenir dret a un Estat (Estat-Nació) Aquestos Estats-Nació garantiran els Drets Individuals dels seus compatriotes El 1848 va esclatar per tota Europa la reivindicació nacional junt amb les revolucions liberals
 21. 21. Dues formes d'entendre el nacionalisme i el concepte de Nació Nacionalisme Conservador o Essencialista Nacionalisme Voluntarista o Democràtic
 22. 22. El concepte de Nació pel Nacionalisme Conservador La Nació és producte de: Una Història comuna Una Llengua comuna Un Territori concret Unes mateixes tradicions, religió...
 23. 23. El concepte de Nació pel Nacionalisme Voluntarista La Nació és producte de: Una Història comuna Una Llengua comuna Un Territori concret... Però també Del Consentiment exprés del seu poble
 24. 24. El concepte de Nació pel Nacionalisme Voluntarista La Nació és producte de: La Voluntat del poble sobirà de conviure en un mateix Estat Democràtic Ernest Renan: La Nació és un referendum permanent
 25. 25. El Nacionalisme esdevé una força política Integradora: Permet la creació d'Estats- Nació nous a partir de la unió de territoris amb una voluntat expressa de conviure Exemple: Itàlia
 26. 26. 1859
 27. 27. 1860
 28. 28. 1861
 29. 29. 1871
 30. 30. El Nacionalisme esdevé una força política Desintegradora: Permet la creació d'Estats-Nació nous a partir de la disgregació d'antics estats absolutistes Exemple: Disgregació de l'Imperi Austro- Hongarés dels Habsburg

×