Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retorika

40,948 views

Published on

 • Be the first to comment

Retorika

 1. 1. Mga Layunin ng Pag-aaral: <ul><li>Nauunawaan ang mga </li></ul><ul><li>Kahulugan,Simulain at Aytem ng </li></ul><ul><li>Mabisang Pagpapahayag. </li></ul><ul><li>2. Napahahalagahan ang gamit </li></ul><ul><li>nito sa iba’t ibang gawaing </li></ul><ul><li>akademiko at personal. </li></ul><ul><li>3. Nakabubuo ng mga akdang </li></ul><ul><li>mag-uugnay sa mga araling </li></ul><ul><li>natalakay. </li></ul>
 2. 2. Ano ang RETORIKA ? Ang RETORIKA ay isang mahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita. (Sebastian, 1967)
 3. 3. Ayon kay Lope K. Santos, ang BALARILA ay “ BALA NG DILA .” Ang BALARILA ay tumutukoy sa pag-aaral ng anyo, uri ng mga salita, tamang gamit ng mga salita, at tamang pagkakaugnayan ng mga salita sa isang pahayag upang makabuo ng malinaw na kaisipan o diwa.
 4. 4. RETORIKA BILANG ISANG SINING
 5. 5. 1. Isang Kooperativong Sining 2. Isang Pantaong Sining 3. Isang Temporal na Sining 4. Isang Limitadong Sining 5. Isang May-Kabiguang Sining 6. Isang Nagsusupling na Sining
 6. 6. ANG SAKLAW NG RETORIKA RETORIKA WIKA SINING PILOSOFIYA LIPUNAN IBA PANG LARANGAN
 7. 7. Iba Pang Larangan: <ul><li>Kasaysayan-malaking tungkulin sa pagbuo ng wika at nuon pa lamang gumagamit na ng matalinghagang wika o retorika ang ating mga bayani at unang Pilipino </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Sosyolohiya- dahil tinutulungan tayo nito na makipag-usap sa iba. </li></ul><ul><li>sikolohiya- binibigyan tayong intindihin ang ibang tao. </li></ul><ul><li>Relihiyon- Malaki ang impluwensiya nito lalo na sa lipunang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos na kadalasa’y makukulay (matatalinghaga) na salita . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>- Heograpiya- dahil sa Ret., mas nauunawaan natin ang mga kaakit-akit na lugar na matatagpuan sa iba’t ibang panig ng mundo </li></ul>
 10. 10. MGA GAMPANIN NG RETORIKA
 11. 11. 1. Nagbibigay-daan sa Komunikasyon 2. Nagdidistrak 3. Nagpapalawak ng pananaw 4. Nagbibigay-ngalan 5. Nagbibigay-kapangyarihan
 12. 12. Aytem ng Mabisang Pagpapahayag <ul><li>1. Kaisahan </li></ul><ul><li>2. Pagkakaugnay-ugnay o Kohirens </li></ul><ul><li>3. Diin o Emfasis </li></ul><ul><li>4. Paggawa ng Balangkas </li></ul>
 13. 13. WAKAS __De La Salle – College of Saint Benilde

×