Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsasanay sa tayutay

15,901 views

Published on

Published in: Technology, Education

Pagsasanay sa tayutay

  1. 1. Pagsusulit sa Idioma at Tayutay
  2. 2. 1. O Pagsintang labis ang kapangyarihan sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang ‘nasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang. <ul><li>Pagtawag B. Personipikasyon </li></ul><ul><li>C. Aliterasyon </li></ul>
  3. 3. <ul><li>2. Naninikluhod ang langit para sa </li></ul><ul><li>kapayapaan. </li></ul><ul><li>3. Maraming uban na ang nakahimlay sa </li></ul><ul><li>libingan ng pagkalimot. </li></ul><ul><li>4. Langit ang tahanang ito. </li></ul><ul><li>5. Umaatungal ang langit sa paparating na </li></ul><ul><li>sigwa. </li></ul><ul><li>A. Pagpapalit-tawag B. Eksahirasyon </li></ul><ul><li>C. Personipikasyon D. Metapora </li></ul>
  4. 4. <ul><li>6.Namuti na ang mga mata ko sa kahihintay sa iyo. </li></ul><ul><li>7. Naglalakad siyang parang namamasyal sa buwan. </li></ul><ul><li>8. Ang mapaglingkod na panulat ay nagbunyag ng katotohanan. </li></ul><ul><li>9. Ang taong iyan ang nag-angat sa kanya sa putikan. </li></ul><ul><li>A. Metafor B. Simili C. Pagpapalit-tawag D. Eksahirasyon D. Pararelismo </li></ul>
  5. 5. <ul><li>10. Mahihigtan kaya ng mga kabataan ang </li></ul><ul><li>kadakilaan ng pag-ibig sa bayan ng </li></ul><ul><li>ating mga bayani? </li></ul><ul><li>11. Ang mahina at malakas ay nagtutugma </li></ul><ul><li>sa larangan ng isports. </li></ul><ul><li>12. Nagliliyab ang mga mata ng binata sa </li></ul><ul><li>kahahabol ng tingin sa magandang </li></ul><ul><li>babae. </li></ul><ul><li>A. Eksaherasyon B. Retorikal naTanong </li></ul><ul><li>C. Pagtatambis D. Pag-uyam </li></ul>
  6. 6. <ul><li>13. Iigpaw,iikot,iilalim,iibabaw,iigtad ang alaala at salamisim ng iyong kataksilan. </li></ul><ul><li>14. Parang linta kung makadikit ang taong iyan kay Meyor. </li></ul><ul><li>15. Kung minsan ang kagandahan </li></ul><ul><li>ay nasa kapangitan. </li></ul><ul><li>A. Simili B. Metafor </li></ul><ul><li>C. Pag-uulit D. Oksimoron </li></ul>
  7. 7. <ul><li>16. Maitin na parang uwak </li></ul><ul><li>maputing parang bulak </li></ul><ul><li>walang paa’y nakalalakad </li></ul><ul><li>at sa hari’y nakikipag-usap </li></ul><ul><li>17. O tukso layuan mo ako! </li></ul><ul><li>18. Parang apoy na kumalat ang </li></ul><ul><li>balitang pagdedeyt ni Pnoy kay Liz. </li></ul><ul><li>a. Simili b. Pagtawag c. Metapor </li></ul><ul><li>d.Pag- uulit </li></ul>
  8. 8. <ul><li>19.Ang proyektong iyan ang kanyang </li></ul><ul><li>buhay at kamatayan. </li></ul><ul><li>20.Noong nakaraang mga araw, ang </li></ul><ul><li>nakikipaghampasang alon sa </li></ul><ul><li>karagatan ay nagdulot ng kapahamakan sa mga kababayan </li></ul><ul><li>nating nasa Norte. </li></ul><ul><li>a. Personipikasyon b. Oksimoron </li></ul><ul><li>c. Eksahirasyon </li></ul>
  9. 9. Kilalanin kung T, S1, E1, E2 at F ang mga salitang may salungguhit. <ul><li>16. Ang mga magka- clan ay nagkikita tuwing sabado sa may Providence. </li></ul><ul><li>17. Bihira ang mga mag-aaral na nasa apartment. </li></ul><ul><li>18. Nang minsang mag- shopping sina </li></ul><ul><li>Carol at Shey sa Mall ay nakakita sila ng bagong modelo ng iphone. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>19. Dumaan na rin sila sa </li></ul><ul><li>photocopying machine. </li></ul><ul><li>20. Sadyang perpekto ang sukat sa </li></ul><ul><li>katawan ng nabiling damit ni </li></ul><ul><li>Anais. </li></ul>

×