Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komposisyong personal

0 views

Published on

 • Be the first to comment

Komposisyong personal

 1. 1. KOMPOSISYONG PERSONAL Masining na Pagpapahayag sa Filipino: Mga Prinsipsiyo at Proseso nina Bernales, et al., p. 111-116 Rolando A. Bernales, Ed.D. DLS-CSB
 2. 2. KOMPOSISYONG PERSONAL <ul><li>Dayari </li></ul><ul><li>Awtobayograpi </li></ul><ul><li>Refleksyon </li></ul><ul><li>Jornal </li></ul>
 3. 3. JORNAL, KAHULUGAN AT KALIKASAN <ul><li>Isang talaan ng mga pansariling gawain, mga refleksyon, mga naiisip o nadarama at kung anu-ano pa </li></ul><ul><li>Madalas itong ipagkamali sa isang dayari </li></ul><ul><li>Tinawag na “pangkaraniwang aklat” noong ika-16 na siglo </li></ul><ul><li>Isang tahimik na kasama, repositoryo ng mga lihim at karanasan, isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili </li></ul>
 4. 4. JORNAL, Silbi sa mga Manunulat <ul><li>Hanguan o batayan ng nga akda </li></ul><ul><li>Sulatan ng mga “draft” </li></ul><ul><li>Hanguan ng mga tauhan </li></ul><ul><li>Talaan ng mga salita, idyoma, tayutay, pahayag para sa pagpapalawak ng bokabularyo </li></ul><ul><li>Mabisang pagsasanay sa malikhaing pagsulat </li></ul>
 5. 5. JORNAL, AYON SA ILANG MANUNULAT <ul><li>… most of my play ideas first started off as entries in my dream journal (Robert Alexander) </li></ul><ul><li>Keeping a journal…provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry, of the poet’s life, haunts you with feelings of frustration and powerlessness (James Bertolino). </li></ul>
 6. 6. JORNAL, AYON SA ILANG MANUNULAT <ul><li>Typically, my poems are triggered by images recorded in my journal…(Linda Bierds). </li></ul><ul><li>… the keeping of the journal is a peculiar form for writing practice…(Reginald Gibbons). </li></ul><ul><li>I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapter… (Marianna de Morco Torgovnick). </li></ul>
 7. 7. JORNAL, AYON SA ILANG MANUNULAT <ul><li>My journal became a place to pursue a feeling or a dream instead of forgetting or evading it (Joan Weimer). </li></ul><ul><li>…My journal is a phantom catcher…(Steven Winn). </li></ul><ul><li>The journal…is a release from deeper obligations, of attempts to write in a “higher language” (Elizabeth Woody). </li></ul>
 8. 8. SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG JORNAL <ul><li>Isang “travelogue” </li></ul><ul><li>Talaan ng mga panaginip </li></ul><ul><li>Isang “logbook” </li></ul><ul><li>Isang aklat ng kaisipan </li></ul><ul><li>Kwaderno sa pagpaplano </li></ul>
 9. 9. SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG JORNAL <ul><li>Batayan/Paraan ng malikhaing gawain </li></ul><ul><li>Imbentaryong eklektik </li></ul><ul><li>Tagatago ng koleksyon </li></ul><ul><li>“ Memoir” </li></ul><ul><li>Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili </li></ul>
 10. 10. ANG PAGSULAT NG JORNAL <ul><li>Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan </li></ul><ul><li>Hindi kailangang may natapos na digri </li></ul><ul><li>Kahit saan o kahit anong oras puwede </li></ul><ul><li>Walang kailangang “frequency” </li></ul><ul><li>Hindi kailangang kronolohikal </li></ul><ul><li>Walang sukat na dapat sundin </li></ul><ul><li>Walang kailangang istilo </li></ul>
 11. 11. MGA IDEYANG MAITATALA SA JORNAL <ul><li>Itala ang kapaligirang iyong nakikita. </li></ul><ul><li>Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng jornal mismo. </li></ul><ul><li>Magsulat ng tungkol sa mga salitang makukuha kung saan-saan. </li></ul><ul><li>Magtala ng mga pahayag, paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan. </li></ul><ul><li>Ilarawan ang proseso ng iyong pagsusulat. </li></ul>
 12. 12. MGA IDEYANG MAITATALA SA JORNAL <ul><li>Magtala ng mga entris nang patula. </li></ul><ul><li>Magsulat ng mga liham. </li></ul><ul><li>Isulat ang hinggil sa mga taong importante sa iyo. </li></ul><ul><li>Isulat ang iyong mga alalahanin o problema. </li></ul><ul><li>Irebisa ang dati mo nang naisulat. </li></ul><ul><li>Magsulat ng tungkol sa mga taong may interes o hilig na tulad ng sa iyo. </li></ul>
 13. 13. MGA IDEYANG MAITATALA SA JORNAL <ul><li>Isulat ang lagay ng panahon. </li></ul><ul><li>Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinauupuan. </li></ul><ul><li>Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang. </li></ul><ul><li>Gamitin ang alpabeto. </li></ul><ul><li>Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa. </li></ul><ul><li>Maglista ng mga aklat na gusto mong basahin. </li></ul>
 14. 14. MGA IDEYANG MAITATALA SA JORNAL <ul><li>Magsulat ng tungkol sa inyong klase. </li></ul><ul><li>Isulat ang iyong mga narinig sa radyo. </li></ul><ul><li>Magsulat tungkol sa mga programa sa “tv” o kaya’y mga patalastas </li></ul><ul><li>Mag-imbento ng mga karakter. </li></ul><ul><li>Kausapin ang sarili o mga bagay-bagay. </li></ul><ul><li>Itala ang mga makahulugang “sms” na iyong natanggap. </li></ul>
 15. 15. MALIGAYANG PAGSUSULAT NG JORNAL! -RAB

×