Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUNOI:XHOANA PEPA KLASA X-A
1.Funksioni f(x):y=ax 
Ky funksion paraqet nje drejtez qe pret boshtet XoY,pra kalon nga origjina. 
2.Funksioni:f(x) y=ax+...
3.Funksioni:f(x)y=√x,x nga 푅+ 
Ky funksion nje vije e lemuar qe e ka origjinen ne koordinaten ne 
piken(0;0). 
a 
푥 
4.Fun...
7.Funksioni I fuqise se dyte: 
f(x)y=푎푥2 + bx + c 
Grafiku I ketij funksioni eshte nje parabole me qender ne kulmin C(m;n)...
8.Funksioni eksponencial:f(x)y=푎푥 
Grafiku I ketij funksioni eshte nje vije e lemuar qe pret boshtin ordinatave ne piken(0...
VETITE E FUNKSIONIT EKSPONENCIAL 
 BASHKESIA E PERCAKTIMIT ESHTE BASHKESIA 
R 
 BASHKESIA E VLERAVE TE FUNKSIONIT ESHTE ...
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET

9,279 views

Published on

MATEMATIKE E AVANCUAR KLASA X

Published in: Science
  • Be the first to comment

Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET

  1. 1. PUNOI:XHOANA PEPA KLASA X-A
  2. 2. 1.Funksioni f(x):y=ax Ky funksion paraqet nje drejtez qe pret boshtet XoY,pra kalon nga origjina. 2.Funksioni:f(x) y=ax+b Ky funksion eshte nje drejtez qe pret boshte xoy.
  3. 3. 3.Funksioni:f(x)y=√x,x nga 푅+ Ky funksion nje vije e lemuar qe e ka origjinen ne koordinaten ne piken(0;0). a 푥 4.Funksioni:f(x)y= ku x≠0 Ky funksion paraqet nje hiperbole e cila kur :1.a>0 ndodhet ne kuadratin e 1 dhe te 3.Ndersa kur a0 ndodhet ne kuadratin e 2 dhe te 4. 5.Funksioni:f(x)y=푎푥2 Ky eshte nje funksion linear dhe paraqet nje parabole .Kur a>0,parabola I ka krahet lart,ndersa kur a<0,parabola I ka krahet poshte. 6.Funksioni:f(x)y=풂풙ퟐ + 퐛 ,ku a≠0 f(x)y=풂(풙 − 풎)ퟐ,a≠0 f(x)y=풂(풙 − 풎)ퟐ + 퐛,a≠o.Grafiku eshte parabole me kulm (m;b).
  4. 4. 7.Funksioni I fuqise se dyte: f(x)y=푎푥2 + bx + c Grafiku I ketij funksioni eshte nje parabole me qender ne kulmin C(m;n),ku m=− 풃 ퟐ풂 dhe n= − 푫 ퟒ풂 .
  5. 5. 8.Funksioni eksponencial:f(x)y=푎푥 Grafiku I ketij funksioni eshte nje vije e lemuar qe pret boshtin ordinatave ne piken(0;1),por nuk e pret boshtin e abshisave.Ky funksion ndahet ne dy pjese 1.a>o, kjo sjell qe funksioni eshte rrites. 2.0<a<1,kjo sjell qe funksioni eshte zbrites. 9.Funksioni logaritmik: f(x)y= Grafiku I ketij funksioni eshte nje vije e lemuar e cila pret boshtin e abshisave ne piken(1;0),kurse boshtin e ordinatave nuk e pret.Zgjidhja e ketij funksioni shqyrtohet ne dy pjese.
  6. 6. VETITE E FUNKSIONIT EKSPONENCIAL  BASHKESIA E PERCAKTIMIT ESHTE BASHKESIA R  BASHKESIA E VLERAVE TE FUNKSIONIT ESHTE ]0:+∞[  FUNKSIONI EKSPONENCIAL ESHTE I KUFIZUAR NGA POSHTE DHE I PAKUFIZUAR NGA LART  VLERA E FUNKSIONIT Y=AX PER X=0 ESHTE 1  FUNKSIONI EKSPONENCIAL ESHTE MONOTON NE R :RRITES KUR A.1 ZBRITES KUR 0<A<1 VETITE E FUNKSIONIT LOGARITMIK  BASHKESIA E PERCAKTIMIT TE FUNKSIONIT Y=LOGAX ESHTE INTERVALI ]0:+∞[  BASHKESIA E VLERAVE TE FUNKSIONIT Y=LOGAX ESHTE R  PER X=1 VLERA E FUNKSIONIT LOGARITMIK ESHTE 0  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE I PAKUFIZUAR NGA LART DHE I PAKUFIZUAR NGA POSHTE NE INTERVALIN ]0:+∞[  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE RRITES KUR A>1  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE ZBRITES KUR 0<A<1

×