Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 
Mga Nilalaman 
Fly Leaf I ................................................................................................
2 
KABANATA I 
INTRODUKSYON 
Bilang mga mag-aaral ay napakahalagang malaman ang mga salik na maaring 
makaapekto sa kanila...
3 
LAYUNIN NG PAG-AARAL 
Ang pag-aaral na ito ay nagnanais na matugunan ang mga Salik na Nakakaapekto sa 
Pagkatuto sa Asi...
4 
Salik sa pagkatuto. Sa kasalukuyang pag-aaral, ito ay tumutukoy sa salik na 
nakaaapekto sa mga mag-aaral na kumukuha n...
5 
KABANATA III 
DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK 
Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evalua...
6 
Kagamitang Pampagtuturo 
30% 
10% 
20% 20% 
20% 
Lubhang nakaaapekto 
Nakaaapekto 
Nakaaapekto 
Nakaaapekto 
Katamtaman...
7 
Marka sa Asignaturang Filipino sa 
unang semester 
3% 
53% 
43% 
1% 
Napakagaling(Very Good) 
1.1-1.5 
Mas Magaling (Go...
8 
Apendiks A 
SALIK NA NAKAKAEPEKTO SA PAGKATUTO SA ASIGNATURANG FILIPINO NG 
BSA SA UNANG ANTAS NG SAINT PAUL SCHOOL OF ...
9 
5. Pagpasok ng huli sa klase. 
KAGAMITAN NG PAMPAGTUTURO 
Lubhang 
Nakaaapekto 
Nakaaapkto Katamtamang 
nakaaapekto 
Hi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pamanahong Papel tungkol sa pagkatuto sa Filipino

Pamanahong Papel FIL 2

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Pamanahong Papel tungkol sa pagkatuto sa Filipino

 1. 1. 1 Mga Nilalaman Fly Leaf I ...............................................................................................................................i Pasasalamat ............................................................................................................................ii Mga Nilalaman.......................................................................................................................1 Kabanata I ............................................................................................................................2 Panimula/Introduksyon ........................................................................................2 Layunin ng Pag-aaral ...........................................................................................3 Saklaw at Limitasyon ...........................................................................................3 Depenisyon ng mga terminolohiya ......................................................................3 Kabanata II .............................................................................................................................4 Mga kaugnay na Literatura ..................................................................................4 Kabaanata III ..........................................................................................................................4 Disenyo at Paraan ng Pananliksik ........................................................................4 Kabanata IV ...........................................................................................................................5 Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos .....................................................5 Kabanata V.............................................................................................................................7 Konklusyon ..........................................................................................................7
 2. 2. 2 KABANATA I INTRODUKSYON Bilang mga mag-aaral ay napakahalagang malaman ang mga salik na maaring makaapekto sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Bangon (2004) ang mga kagamitan o resources ay isinasaalang-alang ang kahandaan at kasapatan ng mga ito sa pagtututo. May mga bagay ng aktibidades na ibinibigay ang mga guro upang sa gayon ay hindi mabagat at hindi mawalan ng interes sa pag-aaral ang mga ito. Sa kasaalukuyang pag-aaral ang aklat ay isang kagamitang pampagtuturo na tumutukoy na isa sa mga pangunahing salik na nakapekto sa akademikong performans ng mag-aaral. Ayon kay Atienza (2004), ito ay isang karunungan ng isang disiplina at kalipunan ng pahina na naglalaman ng iba’t-ibang impormasyon at isang mabisang paraan upang maabot ang makabagong karunugan at kaalaman ng tao. Sa pag-aaral naman nina Belieg (2004), ang kaligirang sosyal ay isa rin sa salik na nakaapekto sa akademikong performans ng mag-aarl, isang salik sa pagkatuto batay sa isang kaligirang natural. Kaayusang pisikal, situasyunal at instroksyunal at ang kaayon-ayong relasyon ng guro at mag-aaral. Ang lahat ng ito ay mabibigyan kalutasan kung ang guro ay malikhain at may pagkukusa na gumawa ng hakbang para sa ikatatagumpay ng kanyang pagtuturo. Tumutukoy sa pag-at ayos ng silid-aralan. Dugtong pa nina Rubin (2002), ang paggamit din ng mga makabagong teknolohiya gaya ng kompyuter ay isang epektibong paraan para mas mapadali ang paggawa ng gawain sa eskwela ngunit kalaunan, hindi na pang edukasyonal na layon ang sadya ng mga estudyante sa kompyuter, sa halip “computer games” at hindi alintana ang pagbabsa ng Akademikong Performans. Ang paggamit ng makabagong gadgets ay isa rin na nakaapekto sa pang-akademikong performans ng mga mag-aaral isa na dito ang patok na gamit pangteknolohiya ang cellphone. Ang dekalidad ng eduksayon ay makakamtan lamang kung malalaman ang mga salik na siyang makakatulong upang paunlarin ang performans ng mag-aaral.
 3. 3. 3 LAYUNIN NG PAG-AARAL Ang pag-aaral na ito ay nagnanais na matugunan ang mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkatuto sa Asignaturang Filipino ng BSA sa unang taon ng Saint Paul School of Business and Law. Ang sumusunod ay magsisilbing gabay sa pag-aaral na ito. 1. Malaman kung anu-ano ang mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto sa Asignaturang Filipino. 2. Mabtid kung may kaugnayan ang mga na nabangit sa Akademikong Performans o marka sa Filipino ng mag-aaral. 3. Malaman ang Antas ng Akademikong Performans ng mag-aaral ng BSA sa unag antas. SAKLAW AT LIMITASYON Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsuri pagsusuri sa mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto sa Asignaturang Filipino. Saklaw nito ang mag mag-aaral na umukuha ng Accountancy ng Saint Paul School f Business ang Law (SPSBL). Sa unagng taon ng antas tersary, taong panunuruan 2014. Bibigyang puhos ang mag-aaral na ito sapagkat na isiniwalat ng mananaliksik na makakaranas ang estubyante ng BSA ng mga salik na nakakaapekto ng pagtuturo sa asignaturang Filipino. DEPINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa istandard na depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan. Asignaturang Filipino. Ang asignaturang mula elementarya hanggang tersarrya. Tinutukoy sa asignaturang ito ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa bararila, mga uri ng pananalita at kahit na ang mga mahahalagang pangyayari sa ating bansa gamit ang Wikang Pambansa bilang medyum ng instruksyon sa pagtuturo.
 4. 4. 4 Salik sa pagkatuto. Sa kasalukuyang pag-aaral, ito ay tumutukoy sa salik na nakaaapekto sa mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturng Filipino. Guro. Ang guro ang isa sa mga tao na may malaking papel sa edukasyon (Aquino, 1988). Ito ang/ang mga tao na naghahatid ng kaalaman patungo sa lahat ng kanyang tinuturuan gamit ang mga pamamaraan at mga materyales nasiyang nagsisilbing tulay upang maitransfer ang kaalaman ng epiktibo sa lahat ng mga nangangailangan Estudyante. Sila ang mga mag-aaral. Sila ang pangunahing respondent ng ginagawang pananaliksik. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Antas. Napapasaad ito ng lalim ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa antas tersarya sa kanilang akademikong performans. Sa kasalukuyang palad, ito ay isisnasagawa sa mga karaniwang salik na nakaaapekto sa akademikong performans ng mag-aaaral. KABANATA II KAUGNAY NA LITERATURA Isa sa mga layunin ng edukasyon ay makabuo ng disiplinado at responsableng mag-aaral itsa kolehiyo at unibersidad. Ang kampanyang ito maipalathala ang pagiging disiplinado at pagtataguyod ng pagkatuto. Ang Education Act 1982 at iba pang kaisipan ng Comission on Higher Edukasyon o CHED ay naglulunsad sa lahat ng namamahala ng gawaing mag-aaral sa kadahilang mahilala ang kontribusyon at bigyang kahalagaan ang kaalaman ng mga estudyante. Ang Antas ng Akademikong Performans ng mga mag-aaral ay naiimpluwensyahan ng maraming salik pangguro at pangmag-aaral. Pinaniniwalaan na ang kakulangan g kaalaman at kasanayan ay isa sa mg dahilan sa hindi magandang perforamsn ng mag-aaral sa anumang pagsusulit. Ang kagamitang pampagtuturo at kaligirang sosyal ay mahalaga sa pagkatuto ng mag-aaral. Sa kasalukuyang pag-aaral, ito ay ginawa upang malaman ang mga natuklasang resulta sa mga naunang pag-aaral na katulad din sa maggigng resulta ng pag-aaral sa Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto sa Asignaturang Filipino ng BSA sa unang antas ng Saint Paul School of Business and Law.
 5. 5. 5 KABANATA III DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptiv at evaluate. Ito’y disenyo ng pag-aaral na nagsusuri at susukat sa mga datos na sasagot sa mga katarungan. Nagbibigay ito ng mga impormasyon mula sa mga mananaliksik, sa mga libro at ebalwasyon. Sa pamamagitan ng impormasyong nakuha mula dito. KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS May dalawang salik na nakakaapekto sa pagkatuto sa asignaturang Filipino ng BSA sa unang antas ng Saint Paul School of Business and Law ang binigyang pokus sa pag-aaral na ito, ang pasilidades ng silid-aralan at kagamitang pampagtuturo. Kaligirang Sosyal 5% 4% 2%4% 85% Lubhang nakaaapekto Nakaaapekto Nakaaapekto Katamtamang nakaaapekto Katamtamang nakaaapekto Ipinapakita sa talahanayan sa taas kung anu-ano ang karaniwang salik na nakakaapekto sa pagkatuto sa asignaturang Filipino ng BSA sa unang antas. Sumang-ayon ang mga mag-aaral na lubhang nakaaapekto sa pagkatuto ang pagkakaroon ng magaling na pag-uugali at asal na ipinpakita ng bawat mag-aaral na may porsyentong 85%.
 6. 6. 6 Kagamitang Pampagtuturo 30% 10% 20% 20% 20% Lubhang nakaaapekto Nakaaapekto Nakaaapekto Nakaaapekto Katamtamang nakaaapekto Lubos na sinansang-ayunan ng mga mag-aaral ng BSA sa unang antas na ang kagamitaang biswal at gawaing bahay ay nakakaapekto sa pagkatuto ng Filipino, na may porsyentong 30%.
 7. 7. 7 Marka sa Asignaturang Filipino sa unang semester 3% 53% 43% 1% Napakagaling(Very Good) 1.1-1.5 Mas Magaling (Good) 1.6- 2.0 Magaling (Fair) 2.1-2.5 Di-gaanong Magaling (Poor) 2.6-3.0 Lumabas sa pag-aaral na ang mga mag-aaral ng BSA sa unang antas ay may marka sa asignaturang Filipino na 1.6-2.0, na may posyentong 53% na nagangahulugang mas magaling (good). Ipinapakita sa talahanayan na ang antas sa asignaturang Filipino ay may kaugnayan sa mga salik ng pagkatuto ng mga mag-aaral. KABANATA V KONKLUSYON Ang mga sumsunod na konklusyon ay batay sa lumabas na resulta sa pag-aaral. 1. Sa ginawang pag-aaral lumabas na ang pasilidades ng silid-aralan at kagamitang pampagtuturo ang karaniwang salik na nakaapekto. 2. 53% ang mga mag-aaral ng BSA sa unang antas ang nakakuha ng kanilang Akademikong Markasa Filipino, na nasa pagitnan ng 1.6-2.0 na nangangahulugang mas magaling (good). 3. May kaugnayan ang salik sa pagkatuto sa Akademikong Performans o marka sa Filipino ng mga mag-aaral ng BSA sa unang antas ng Saint Paul School of Business and Law sapagakat ito ay nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral.
 8. 8. 8 Apendiks A SALIK NA NAKAKAEPEKTO SA PAGKATUTO SA ASIGNATURANG FILIPINO NG BSA SA UNANG ANTAS NG SAINT PAUL SCHOOL OF BUSINESS AND LAW Panuto: Ang talatanungann a ito ay tungkol sa mga karaniwang salik na pagkatuto sa asignaturang Filipino ng BSA sa unang antas ng SPSBL. Lagyan ng check (/) ang hanang iyong sagot.y Pangalan: ________________________________________________________ A. Marka sa asignaturang Filipino sa unang semester. ( ) 1.0-1.5 ( ) 1.6-2.0 ( ) 2.1-2.5 ( ) 2.6-3.0 B. Salik sa pagkatuto: KALIGIRANG SOSYAL Lubhang Nakaaapekto Nakaaapkto Katamtamang nakaaapekto Hindi nakaaapekto 1. Pagbibigay ng mga aktibidades namapupukaw sa interes ng mag-aaral. 2. Kaata-ayang relasyon ng guro at mag-aaral. 3. Magaling pag-uugali at asal na ipinapakita ng bawat mag-aaral. 4. Pagkawala sa pokus sap ag-aaral ng mag-aaral dahil sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase.
 9. 9. 9 5. Pagpasok ng huli sa klase. KAGAMITAN NG PAMPAGTUTURO Lubhang Nakaaapekto Nakaaapkto Katamtamang nakaaapekto Hindi nakaaapekto 1. Nakatutulong sa pagkatuto ng mag-aaral ang sapat na kagamitang pampagtuturo. 2. Pagkakaroon ng makabagong teknolohiya para pangkaragdagang kagamitan makatutulong sa performans ng mag-aaral. 3. Mabigyan ng malawak na kaalaman ang mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 4. Nakatutulong ang kagamitaang biswal at gawaing bahay sa pagkatuto sa Filipino 5. Ang oras na nakalaan sa asignatura ay hindi sapat sa pagkatuto ng mag-aaral.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • MillenAustria

  Feb. 15, 2017
 • PrincessMosquite

  Feb. 21, 2017
 • dianekristineisidoro

  Mar. 15, 2017
 • Lnnybrry

  Jul. 4, 2017
 • RachielArquiza

  Aug. 5, 2017
 • NerissaApellanes

  Aug. 11, 2017
 • MaryFaithSinadjan

  Sep. 27, 2017
 • davedave37

  Oct. 4, 2017
 • Gomez_18

  Oct. 18, 2017
 • osiolouie0815

  Jan. 9, 2018
 • Raychelle26

  Mar. 8, 2018
 • Jeneth30

  May. 7, 2018
 • ReinaCahilig

  Oct. 13, 2018
 • ronwilson54

  Jan. 18, 2019
 • Mylalalajade

  Feb. 27, 2019
 • issabehhay79

  Oct. 5, 2019
 • joshuaparlero1

  Mar. 5, 2020
 • JudeMorales2

  Nov. 2, 2020
 • SadailahLominog

  Nov. 3, 2020
 • ShahanieAbdulbayanAkmad

  Mar. 16, 2021

Pamanahong Papel FIL 2

Views

Total views

104,853

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

57

×