ACT2 Presentació

765 views

Published on

Presentació docent sobre el curriculum ESO i el Curriculum Batxillerat.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ACT2 Presentació

 1. 1. ESO Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 CURRICULUM BATXILLERAT Decret 142/2008 CURRICULUM ESO Decret 143/2007 Autor Xavier Garcia Roig www.xtec.net /estudis/ index.htm PRESENTACIÓ DE L’ENSENYANÇA SECUNDARIA OBLIGATORIA I DEL BATXILLERAT
 2. 2. <ul><ul><li>- Objectius generals de l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Competències bàsiques de l’educació obligatòria. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Objectius generals de l’àrea i etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Competències bàsiques de l'àrea. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Continguts per cursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Criteris d’avaluació per cursos. </li></ul></ul>CURR Í CULUM Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀREES - Àmbit de llengües (Llengua i literatura Castellana i Catalana, llengua estrangera) - Ciències socials, geografia i historia - Ciències de la naturalesa - Tecnologia - Educació visual i plàstica - Música - Educació física - Matemàtiques - Llatí - Educació per a la ciutadania - Història i cultura de les religions Creació dels Programes de Diversificació Curricular. FINALITAT Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixement i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria ha de ser contínua i diferenciada segons les diferents matèries. El professorat ha d’avaluar tenint present els diferents elements del currículum. AVALUACIÓ ESO Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Estructurat en 1er d’ESO, 2on d’ESO, 3er d’ESO i un 4rt curs d’ESO amb un treball de recerca. ESTRUCTURA ESO
 3. 3. ESO ORGANITZACIÓ ENSENYAMENTS <ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Biologia i Geologia </li></ul><ul><li>Física i química </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Segona llengua estrangera </li></ul><ul><li>El treball de síntesi es durà a terme dins l’horari de les matèries. </li></ul><ul><li>MATÈRIES </li></ul>1r 2n 3r Llengua Castellana i Literatura 3 h 3 h 3 h Llengua Catalana i Literatura 3 h 3 h 3 h Llengua estrangera 3 h 3 h 3 h Matemàtiques 3 h 3 h 3 h Ciències de la naturalesa 3 h 3 h 4 h Ciències socials, geografia i història 3 h 3 h 3 h Educació Física 2 h 2 h 2 h Música 3 h --- 1 h Educació visual i plàstica --- 3 h 1 h Tecnologia 2 h 2 h 2 h Educació per a la ciutadania --- --- 1 h Religió (opcional) 2 h 1 h 1 h Matèries optatives 2 h 3 h 2 h <ul><li>MATÈRIES </li></ul>4r Llengua Castellana i Literatura 3 h Llengua Catalana i Literatura 3 h Llengua estrangera 3 h Matemàtiques 3 h Ciències socials, geografia i història 3 h Educació eticocívica 1 h Educació Física 2 h Projecte de recerca 1 h Religió (opcional) 1 h Matèria optativa específica 1 3 h Matèria optativa específica 2 3 h Matèria optativa específica 3 3 h
 4. 4. • La continuació dels estudis fins els 16 anys. • La heterogeneització de l’ensenyament obligatori. • L’estructura per cicles i cursos. • Estructuració dels continguts en conceptes, procediments i actituds. • Establiment d’objectius: generals d’etapa, general d’àrea, terminals d’àrea. • L’eix principal és l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat. • Estructuració de l’etapa en tres cursos Comuns a tot l’alumnat i un 4t curs de caràcter orientador i amb matèries optatives. • Establiment d’objectius generals d’etapa i generals de matèria. • Establiment de criteris d’avaluació a cada matèria per a cada curs. • Creació de la matèria d’Educació per a la Ciutadania. • Establiment d’un Projecte de Recerca a 4t. • Creació dels Programes de Diversificació Curricular. • Creació dels Programes de Qualificació Professional Inicial. • Canvis a l’avaluació i promoció de l’alumnat. • Certificació d’estudis per l’alumnat que no superi l’etapa. SEMBLANCES DE LA LOE AMB LA LOGSE DIFERÈNCIES DE LA LOE AMB LA LOGSE
 5. 5. Competències bàsiques curriculum ESO
 6. 6. Punt forts i febles <ul><li>Forts </li></ul><ul><li>Assoliment de les competències bàsiques . </li></ul><ul><li>Haver d’estudiar fins als 16 anys . </li></ul><ul><li>Poder ser autònom en la societat, incitar a l’iniciativa , conviure en la societat amb respecte . </li></ul><ul><li>Aprendre a valorar i respectar el món que ens envolta. </li></ul><ul><li>Saber comunicar-se amb l'entorn. </li></ul><ul><li>Possibilitat d’aprendre més d’una llengua estrangera . </li></ul><ul><li>Número ampli d’hores de llengua estrangera . </li></ul><ul><li>Febles </li></ul><ul><li>Algunes assignatures, masses hores i d’altres poques . </li></ul><ul><li>Joves que no volen estudiar es veuen obligats fins als 16 anys. </li></ul><ul><li>Confusió amb les llengües degut a la gran varietat. </li></ul><ul><li>Programes de diversificació pot dur a terme un retràs en les matèries. </li></ul><ul><li>Haver de triar modalitat massa aviat. </li></ul><ul><li>Assignatures amb bon fons però complicades de dur a terme. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>COMPETÈNCIES </li></ul><ul><li>Generals </li></ul><ul><li>Específiques de cada matèria </li></ul><ul><li>OBJECTIUS </li></ul>Referents per la programació <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>MÈTODES PEDAGÒGICS </li></ul><ul><li>CRITERIS D’AVALUACIÓ </li></ul>Referents per l’avaluació CURR Í CULUM <ul><li>Necessitats de suports per capacitat elevada, trastorn o dificultats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Plans individualitzats (PI) </li></ul><ul><li>Canvis en els objectius o continguts d’una o més matèries . </li></ul>ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA <ul><li>Es promociona a segon amb un màxim de dues matèries no superades. </li></ul><ul><li>Amb tres o quatre matèries de primer no superades es pot optar entre: </li></ul><ul><li>- Repetir curs sencer. </li></ul><ul><li>- Matricular-se de les no superades i ampliar matrícula amb dues o tres de segon. </li></ul><ul><li>Els alumnes de segon curs que no titulen, hauran de repetir només les matèries no superades. </li></ul><ul><li>La permanència màxima en règim ordinari es de 4 anys. </li></ul>ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ Activitats d’orientació personal, acadèmica i professional per afavorir la maduresa i el creixement personal i preparar a l’alumnat per una participació responsable a la societat FINALITAT Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixement i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa. <ul><li>Continua i diferenciada. </li></ul><ul><li>S’ha d’informar i fer públics els criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>L’Equip Docent pren les decisions per consens </li></ul>AVALUACIÓ BATXILLERAT Decret 142/2008
 8. 8. BATXILLERAT ORGANITZACIÓ ENSENYAMENTS <ul><li>Arts </li></ul><ul><li>Arts plàstiques, imatge i disseny </li></ul><ul><li>Arts escèniques, música i dansa </li></ul><ul><li>Ciències i tecnologia </li></ul><ul><li>Humanitats i ciències socials </li></ul><ul><li>MODALITATS </li></ul><ul><li>MATÈRIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>Triar un mínim de 6 matèries </li></ul><ul><li>Ciències i tecnologia </li></ul>Biologia I i II Ciències de la terra i el medi I i II Dibuix tècnic I i II Electrotècnia Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Tecnologia industrial I i II <ul><li>HUMANITATS I C. SOCIALS </li></ul>Economia Economia de l’empresa I i II Geografia Grec I i II Hª de l’art Hª del món contemporani Llatí I i II Matemàtiques aplicades socials I i II Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal <ul><li>ARTS </li></ul><ul><li>Via d’arts plàstiques Via d’arts escèniques </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual Anàlisi musical I i II </li></ul><ul><li>Dibuix artístic I i II Anatomia aplicada </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic I i II Arts escèniques </li></ul><ul><li>Disseny Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>Hª de l’art Hª de la música </li></ul><ul><li>Tècniques d’expressió Llenguatge musical </li></ul><ul><li>Volum Literatura universal </li></ul><ul><li>Literatura catalana </li></ul><ul><li>Literatura castell ana </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul>Estada a l’empresa Psicologia i sociologia Segona llengua estrangera <ul><li>MATÈRIES COMUNES </li></ul>1r 2n Llengua Castellana i Literatura 2 h 2h Llengua catalana i Literatura 2 h 2 h Llengües estrangeres 3 h 3 h Ciències per al món contemp. 2 h -- Educació Física 2 h -- Filosofia i ciutadania 2 h -- Història de la Filosofia -- 3 h Història -- 3 h Treball de recerca -- Si
 9. 9. Punt forts i febles <ul><li>Forts </li></ul><ul><li>Diferents modalitats del batxillerat. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de parts de les matèries en un llenguatge estranger. </li></ul><ul><li>Amplies competències als centres educatius. </li></ul><ul><li>Matèries comuns , modalitats i optatives </li></ul><ul><li>Número ampli d’hores de llengua estrangera. </li></ul><ul><li>Empeny per l’ús de les noves tecnologies . </li></ul><ul><li>Febles </li></ul><ul><li>Hores dedicades a assignatures que es troben per pur formalisme com l’educació física la qual veiem totalment obsoleta al batxillerat. </li></ul><ul><li>Moltes assignatures. </li></ul><ul><li>Període curt. </li></ul><ul><li>Opció d’impartir la religió el qual encara mostra la manca de respecte per altres cultures. </li></ul>

×