Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Piltidega esitlus

507 views

Published on

Liht- ja liitlause harjutamine

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Piltidega esitlus

  1. 1. Liht- ja liitlause kordamine Pildi kirjeldamine
  2. 2. Vaata tähelepanelikult pilti
  3. 3. Kirjelda pilti• Kasuta pildi kirjeldamiseks: – kolme lihtlauset; – kahte koondlauset kooloniga; – kahte koondlauset mõttekriipsuga;
  4. 4. Vaata tähelepanelikult pilti
  5. 5. Kirjelda pilti• Kirjuta pildi kohta 10-lauseline lugu, kus kasutad ainult põim- ja rindlauseid. Vähemalt kolme lauselühendiga lauset, millest üks on verbita.• Esita töö dokumendina foorumisse.

×