7 maatpakken voor de product owner

3,327 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 maatpakken voor de product owner

 1. 1. 7 6 Maatpakken voor de Product Owner19:45 ZAAL VEEN (BOVEN)Jarl MeijerKristian SpekLaurens Bonnema 1
 2. 2. Agenda DEEL I ›  Product Owner is een veelomvattende rol ›  Deze rol vraagt om gevierendeeld te worden ›  De Product Owner rol wordt daarom veelal ingevuld door een team ›  De inrichting van de PO rol en van de functie van de PO-persoon worden bepaald door 3 componenten ›  Praktijk case 1 .. 6 ›  Conclusie: PO inrichting is een maatpak. Er is minder sprake van goed of fout, meer van passend of knellend DEEL II ›  Een slanke product backlog zorgt voor een beter figuur van de PO 2 2
 3. 3. Product Owner ›  Als product owner, – Behoor je: •  Elke mogelijkheid aan te grijpen om de visie en het doel te communiceren. •  In staat te zijn om te vertellen wat er gedaan moet worden. •  In staat te zijn om te vertellen waarom het moet gebeuren - waardecreatie. •  Levendige personages te maken en te koesteren. •  De user stories en de product backlog voor te bereiden. – Behoor je niet: •  Het werk van anderen te managen. •  Iemand te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. 3 3
 4. 4. Product Owner Eisen ›  Als Product Owner, behoor je: – Je klanten & gebruikers te begrijpen – Expliciete & impliciete behoeften te extraheren – Je te richten op oplossingen voor de kansen die de hoogste waarde leveren – Te profiteren van incrementele releases – Een iteratieve werkwijze na te streven gebaseerd op feedback – Innig te samenwerken met je team 4
 5. 5. De Product Owner is Stakeholder management Communicatie een veelomvattende rol V Slicen (van Thema tot W i Release planning Epic) a s a i Prioriteren Specificeren (van Epic tot r e User Stories) d e e n R e B a e l s t i u s r Testen + Accepteren a i Ondersteunen realisatie t Implementeren van de i n Oplossen impediments g change in de business e Beheer Product Backlog 5
 6. 6. Product Owner Model Stakeholders Prioriteren Specificeren V W i a s a r i d e e Realiseren Implementeren Product Backlog 6
 7. 7. Product Owner Empowered / Gemandateerd Succesfaktoren •  In staat om beslissingen te nemen, stakeholders te gidsen en weerwoord te geven. Vertragingen in de besluitvorming vertragen het team. Beschikbaar •  In staat om snel met het team te werken, of met de klant om de behoeften te begrijpen. Wanneer de Product Owner zijn aandacht moet verdelen over meerdere initiatieven is hij niet in staat om zich volledig te concentreren. Gekwalificeerd •  Ervaren in het product domein, in de technologie, processen en praktijken die bij de realisatie worden gebruikt, en ervaren op het gebied van persoonlijke vaardigheden. 7
 8. 8. De Product Owner: Uitdagingen in de praktijk Empowered -?- ›  Ontbreken van een gezamenlijk belang, gezamenlijk doel –  Verschillende Business doelen, Product Owner heeft geen mandaat om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen of te kunnen forceren –  Management wil prioritering niet delegeren, gebrek aan vertrouwen in de onafhankelijkheid van de Product Owner Beschikbaar -?- ›  Product Owner doet ‘het’ erbij –  Organisatie is niet bereid om PO volledig vrij te maken –  Liefde van de PO gaat uit naar andere werkzaamheden –  Waardering voor andere werkzaamheden is hoger Gekwalificeerd -?- ›  Backlog krijgt voeding door verschillende Business-stromen –  Echte inhoudelijke expertise per Business stroom –  Te breed kennisgebied voor één Product Owner ›  Ontbrekende of minder ontwikkelde vaardigheden –  PO is sterk op sommige competenties, maar minder goed in andere: analyse, plannen, visie, stakeholdermanagement, …. 8
 9. 9. Product Ownerschap vereist een veelzijdig geleerde Ondernemer Gebruikers Ervaring Expert Business Expert Onderwerp deskundige Product Manager Ontwerper Interne Vertegenwoordiger v/d Klant Communicator Technologie Expert Besluiten Nemer …. …. 9 9
 10. 10. Product Ownerschap, Visie - Besturing Vierendelen graag! Technisch - Business - Markt Realisatie Inhoud- Details 10
 11. 11. Een éénmansleger zonder hulptroepen? ›  Drukke Product Owners moeten niet - en mogen niet - alleen handelen. Een aantal rollen die kunnen helpen: –  Business Analisten: bij de definitie van zakelijke behoeften en de uitwerking ervan voor de rest van het team. –  Ontwikkelaars: bij het aangeven van beschikbare oplossingsrichtingen en hun respectievelijke kosten en baten. –  User Experience Experts en Marketeers: bij het identificeren en specificeren van eindgebruiker behoeften en verlangens. –  Gebruikersacceptatie Testers (GAT/UAT): bij het definiëren en organiseren van de acceptatietesten en de opleiding van gebruikers. –  Productmanagers: bij het ontwikkelen en uitdragen van de visie. “Product Owners vertegenwoordigen vele belangen met één stem.” 1111
 12. 12. De inrichting van de PO-rolis vooral afhankelijk van …. Team- samenstelling Positie in de organisatie Organisatie- Competenties structuur en Passie 12
 13. 13. Maatpakken overview 1 1.  De One-Man-Fits-All Product Owner 2.  De Allround Product Owner (light) Visie 3.  De Allround Product Owner (maxi) 4 4.  De Manager Product Owner 3 6 5.  De Key User Product Owner Bus. 2 Tech. 5 6.  De (ex) IT (Projectleider) Product Owner 6 Detail 13
 14. 14. Maatpak 1: One-man-fits-all PO Team Positie Alle competenties in het team Mandaat Autoriteit Vrijgemaakt Organisatie Competenties Platte organisatie Natuurlijk leider Eénstemmige business Product Visionair Analytisch Business expert Hart voor realisatie 14
 15. 15. Maatpak 1: One-man-fits-all PO MT Business IT Business afdeling Business PO Agile Team Centrale PBL 15
 16. 16. Maatpak 1: One-man-fits-all PO Stakeholders Visie Prioriteren Specificeren V W i a s a Tech. r Bus. i d e e Realiseren Implementeren Detail Product Backlog 16
 17. 17. Maatpak 2: Allround PO ‘light’ Business: ›  Complexe organisatiestructuur. Veel stakeholdermanagement aan Business en IT kant. ›  Command-and-Control organisatie. Meer stakeholdermanagement. ›  Alle Business stakeholders verzameld in Project Board. ›  Technische realisatie keten is lang en bestaat uit verschillende partijen, binnen en buiten de teams. ›  PO = medewerker van een afdeling, maar neemt mandaat. Team: ›  Business kennis in apart Agile team. ›  Gebruikerstesters buiten de teams. ›  Veel kennis van Business domein en technische oplossing in de teams. Product Owner - Persoon: ›  Voltijd: 100% ›  Brede kennis bij PO, maar weinig product/businesskennis. ›  Nieuw in de organisatie. ›  Interesse zowel in Business als in oplossing en Realisatieketen binnen de organisatie. Product Owner-inrichting: ›  CPO = voorzitter van Project Board. Dagelijkse afstemming tussen PO en CPO. Doelstellingen en Visie worden ontwikkeld in Project Board. ›  Product Owner heeft sterk leidende rol in het bewaken van de doelstellingen. ›  Product Owner dicht bij de teams. ›  Stakeholdermanagement, geholpen door ProjectManager en IT Manager. ›  Specificeren van user stories ondergebracht in 1 van de Agile Teams. ›  Implementatie in business en bij de (deels externe) gebruikers ondergebracht in een Agile Team. ›  Product Owner organiseert en leidt gebruikersacceptatie testen. 17
 18. 18. Maatpak 2: Allround PO ‘Light’ Team Minder diepgaande businesskennis Positie Groot team, toch maar deel van de Nieuw in de organisatie keten Relatief junior Informatieanalisten Organisatie Competenties Complexe veelstemmige business Can do! Complexe technische keten, veel Doen en zeg sorry: mandaatpakker afhankelijkheden Business hart, maar interesse voor Complexe implementatie (direct- en realisatie indirecte sales, meerdere callcenters, verspreide operationele afdelingen) Relatiebouwer 18
 19. 19. Maatpak 2: Allround PO ‘Light’ Bus.Unit IT Unit Productgroep1 Productgroep 2 Productgroep 3 Bus.Unit A Bus.Unit B Sales Sales Sales IT Product Product ProductOntwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Management PBL-Team1 executive ProjectBoard IT programma PBL-Team2 CPO manager PBL-Team3 BusinessTeam PO ProdGrp 1 PBL-Team4 Agile Team Agile Team Implementatie Centrale PBL Agile Team Team 19
 20. 20. Maatpak 2: Allround PO ‘Light’ Programma- Managers Stakeholders Project Project Board Visie BusinessTeam Business Board PO Mgrs Prioriteren Specificeren Project ProjectBoard Mgr V W i a s a r Bus. Tech. i d e e Business- Lead- Realiseren Implementeren Team IA’s ImplementatieTeam Project-PMgr – Impediments 3-en Gebruikers - testen Detail Project-Consultant Product Backlog 20
 21. 21. Maatpak 3: Allround ‘Maxi’ Business: ›  3 Business Units, die door 1 groep teams bediend worden. Veel stakeholdermanagement aan Business. ›  Veel meer vraag, dan beschikbare realisatiecapaciteit. ›  Technische architectuur bestaat uit meerdere lagen, die door verschillende externe leveranciers (wel on-shore) worden gerealiseerd ›  PO’s = medewerkers van een afdeling, heeft beperkte autoriteit in eigen BU, geen in andere BU’s ›  Teams ingedeeld op basis van processen. PO overziet niet meer dan 1 proces, is verder afhankelijk van procesexperts Team: ›  Gebruikerstesters in het team. ›  Veel businessdomeinkennis in het team (vooral bij testers, architect en sommige technische experts) ›  Analisten in het team ›  Team voelt zich verantwoordelijk voor het werkaanbod van volgende sprints Product Owner - Persoon: ›  Deeltijd: 50% en niet altijd op locatie. ›  Behoorlijke kennis en interesse bij PO zowel aan Business als Realisatiekant. ›  Neemt mandaat en komt er mee weg. Product Owner-inrichting: ›  CPO = papieren functie. Besluiten/prioriteiten worden genomen door Change Board, samengesteld uit senior managers van de verschillende business units en van de IT-organisatie. ›  Product Owner dicht bij het team. ›  Stakeholdermanagement ›  Specificeren van user stories samen met het team, vooral de Analisten ›  Acceptatietesten en implementatie in business via de UAT-ers ›  Product Owner accepteert formeel. 21
 22. 22. Maatpak 3: Allround PO ‘Maxi’ Team Veel businessdomeinkennis in team (vooral bij testers, architect en Positie sommige technische experts) Management talent Analisten en GAT-ers in het team Draagvlak in eigen business unit Team neemt verantwoordelijkheid voor werkaanbod van volgende sprints Organisatie Competenties Meerdere Business Units Doen en zeg sorry: mandaatpakker Experts per proces Commercieel, businessman Veel meer vraag, dan realisatiecapaciteit Veel technische kennis Technische kant complex Sterke visie georganiseerd 22
 23. 23. Sprint D Sprint E Sprint F Sprint G Sprint H .... Team 1 Portfolioboard Maatpak 3: Allround PO ‘Maxi’ Team 2 Team 3 Team 4 ... BU 1 BU 2 Lokaal MT BU 3 Business Business Architectuur Change PO Team IT analisten Board Board Board IDEA EPIC PRIO EPIC+ PRIO! Delivery (lokaal) BU 1 BU 2 BU 3 IT Change Board PBL-BU1 PBL-Team1 CPO PBL-BU2 PBL-Team2 Architectuur Board PO Frontend PO Frontend PO Frontend PO Backend PBL-BU3 PBL-Team3 Domein 1 Domein 2 Domein 3 PBL-IT PBL-Team4 Agile Team1 Agile Team2 Agile Team3 Agile Team41 Agile Team42 Centrale PBL Agile Team43 23
 24. 24. Maatpak 3: Allround PO ‘Maxi’ PMO - rapportages Stakeholders Visie Lijn Mgt ChangeBoard Team-IA’s Business Mgrs ChangeBoard Prioriteren Specificeren Architect LijnMgt V W i a s a r Bus. Tech. i d e e Realiseren Implementeren Proces Team IA Business lijnmgt Experts UAT-ers - testen Detail Team-IA’s Product Backlog 24
 25. 25. Maatpak 4: Manager PO Business: ›  Platte organisatie. ›  PO = Sales Director Team: ›  Technische tester in het team. ›  Beperkte domeinkennis in het team ›  Alleen multidisciplinaire developers (design-architectuur-bouw-test), geen analist ›  Team voelt zich sterk verantwoordelijk voor het werkaanbod van volgende sprints Product Owner - Persoon: ›  Op papier fulltime beschikbaar, maar druk bezet. ›  Sterke visie, veel Businessdomeinkennis bij PO, plus interesse in Realisatiekant. ›  Deelt mandaat voor prioriteiten met Algemeen Directeur. Product Owner-inrichting: ›  Product Owner dicht bij het team. ›  Stakeholdermanagement door PO. ›  Product Owner by Proxy, analistenrol. ›  Specificeren van user stories door PObp samen met business experts en het team. ›  Product Owner test samen met business experts, accepteert formeel. 25
 26. 26. Maatpak 4: Manager Product Owner Team Technische experts Positie Weinig business domein kennis Senior Management Wel techn.tester, geen GAT-er Veel mandaat Developers, geen analist Druk bezet Organisatie Competenties Platte organisatie Ondernemer, bereid om alles op te pakken Directeur/CEO kan overrulen Sales / Product Manager Technisch samenwerking met aantal partners Markt en Business expert, tot in detail Technisch en analytisch minder 26
 27. 27. Maatpak 4: Manager PO Directie Marketing Operations Sales Call Center Call Center IT Develop Beheer ment MT PO Business Experts Projectleider PO by Proxy Agile Team1 Agile Team3 Agile Team2 27
 28. 28. Maatpak 4: Manager PO Projectleider Stakeholders Visie CEO CEO PO by proxy Business Experts CEO Team Prioriteren Specificeren V W i a s a r Bus. Tech. i d e e Proxy Realiseren Implementeren Business Experts PO by proxy Business Experts Detail PO by proxy Product Backlog 28
 29. 29. Maatpak 5: Key-user Product Owner Business: ›  Kleine, platte organisatiestructuur. ›  Drie empowerde Productgroepen, met eigen Product Management en eigen Sales. ›  Sales bepaalt de productvisie, Product Manager is meer operationeel gericht. Team: ›  Developers ›  1 Analist ›  50% Tester vanuit de Beheerorganisatie, als aanvulling op de testcapaciteit van de overige teamleden. Product Owner – Personen: ›  Deeltijd: 50%. ›  Business en klantkennis bij PO. ‘Accountmanager’-profiel. ›  Minder gericht op visie, beperkte kennis en affiniteit met Technische Realisatie. Product Owner-inrichting: ›  Elke Product Groep een eigen Product Owner + een Product Owner voor ‘interne’, productoverstijgende onderwerpen ›  Product Owner groep van 4 gelijkwaardige Product Owners, die binnen het kader van de organisatievisie samen prioriteiten bepalen ›  CPO op senior management niveau voor besluitvorming, indien nodig ›  Ondersteuning op de inhoud door Analist uit het team (60%) + experts uit het team per Product Groep. 29
 30. 30. Maatpak 5: Key-user Product Owner Team Medeverantwoordelijk voor Ready Positie maken PBL Product / Accountmanagers Sterk betrokken bij productontwikkeling Beperkt mandaat m.b.t. visie en features. Sales bepaalt de productvisie, Technische experts Product Manager is meer operationeel gericht Analist en GAT-er Druk bezet Organisatie Competenties Platte organisatie Business en klantkennis, ‘Accountmanager’-profiel Drie empowerde Productgroepen, met eigen Product Management en Detailkennis van bestaande producten eigen Sales Minder gericht op visie, beperkte kennis en affiniteit met Technische 2 Teams voor alle IT-realisatie Realisatie. 30
 31. 31. Maatpak 5: Key-user Product Owner MT Finance HR Intern IT Productgroep1 Productgroep 2 Productgroep 3 Beheer Sales Sales Sales Product Product ProductDevelopment Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling PBL-Prod1 Management Sales Managers Team PBL-Prod2 CPO PBL-Prod3 PO ProdGrp 1 PO ProdGrp 2 PO ProdGrp 3 PO Intern IT PBL-Intern Agile Team Centrale PBL 31
 32. 32. Maatpak 5: Key-user Product Owner Stakeholders Sales- Visie Mgrs CPO Team-IA MT TechDir Prioriteren Specificeren Sales+MT V W i a s a r Bus. Tech. i d Team e e Realiseren Implementeren Team IA Beheer - testen Detail Product Backlog 32
 33. 33. Maatpak 6: (ex) IT (Projectleider) Product Owner Business: ›  Complexe organisatiestructuur. Veel stakeholdermanagement aan Business en IT kant. ›  Command-and-Control organisatie. ›  BI-omgeving. Business-producten kennis verspreid over verschillende bedrijfsonderdelen. Team: ›  Techn.tester, GAT door gebruikers ›  ProjectMgr = Scrummaster Product Owner - Persoon: ›  Analist / Requirements Engineer van het team ›  Erkend domeinexpert ›  Brede kennis van domein en Realisatieketen binnen de organisatie. Minder van Business producten zelf. Product Owner-inrichting: ›  PO mist autoriteit, power en positie om business beschikbaarheid en besluiten te forceren. ›  ProjectManager en ProjectBoard helpen hierbij. ›  Acceptatietesten door key-users uit de Business. 33
 34. 34. Maatpak 6: (ex) IT (Projectleider) Product Owner Team Technisch team, veel BI-domeinkennis Positie Deel van de technische keten (Super) analist, erkend BI-expert Analist en tester in team, geen GAT IT-er “Te laag” om Business management te bewegen Organisatie Command-and-Control Competenties Complexe organisatiestructuur. Veel Analytisch sterk stakeholdermanagement Business en IT Erkend domeinexpert BI-omgeving. Business-producten Brede kennis van domein en kennis verspreid over verschillende Realisatieketen binnen de organisatie. bedrijfsonderdelen. Minder van Business producten zelf. 34
 35. 35. Maatpak 6: (ex) IT (Projectleider) Product Owner Bus.Unit 1 Bus.Unit n IT Unit Marketing Fin Control Marketing Fin Control Domein N Domein M PO PO Team X Team Y Team Z ProjectBoard MT Domein N Opdr.nemer Project Domein N Plan en Key-user BU 1 Project Planning Key-user BU 2 PO ProjectMgr / Scrum- master Agile Team X PBL 35
 36. 36. Maatpak 6: (ex) IT (Projectleider) Product Owner Project Governance Opdr.nemer Stakeholders Visie Project Project Board Key-users Board Business Project Board Opdr. Prioriteren Specificeren nemer V W Project i a Mgr s a Bus. Tech. r i d e Key-users - Specificaties e Key-users Realiseren Implementeren Project-PMgr – Impediments 3-en Key-users Detail Project-Consultant Product Backlog 36
 37. 37. Conclusie ›  De inrichting van de Product Owner rol is maatwerk ›  Deels oplossing voor complexiteit van de organisatie en persoonlijke kwaliteiten van de persoon Product Owner ›  Deels (tijdelijk?) lapwerk voor gebrek aan empowerment, beschikbaarheid of kwalificaties ›  Minder sprake van goed of fout, meer van passend of knellend ›  De kern van de persoon Product Owner is: – Doelgericht – Ondernemerschap – Business – Slagkracht 37
 38. 38. EIND – DEEL 1 38
 39. 39. DEEL II - The optimal product backlog sorting strategy 39
 40. 40. Sorting strategy #1: Moscow 40 40
 41. 41. Sorting strategy #2: Triage ›  Triage is the process of determining the priority of patients treatments based on the severity of their condition ›  Triage separates the injured into four groups: –  The deceased who are beyond help –  The injured who can be helped by immediate transportation –  The injured whose transport can be delayed –  Those with minor injuries, who need help less urgently http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deconference-2002-triage-tag.jpg 41
 42. 42. Sorting strategy #3: magic quadrant Challengers Leaders ability to execute Niche Players Visionaries completeness of vision 42 42
 43. 43. Sorting strategy #4: added value 43
 44. 44. Sorting strategy #5: risk based prioritization 44 44
 45. 45. Sorting strategy #6: most wanted / top-10 45
 46. 46. Sorting strategy #7: Trade Auction 46
 47. 47. Sorting strategy #8: kano analysis Model 47
 48. 48. Sorting strategy #8: kano analysis Matrix Dysfunctional Question Customer Requirements like expect neutral live with dislike delighter like Q D D D P performance expect R I I I M must-be Functional neutral R I I I M indifference Question live with R I I I M reverse dislike R R R R Q questionable 48
 49. 49. Thinning your product backlog 49
 50. 50. South Beach Backlog Exercise ›  Phase 1 - Eliminate The Hunger Cycle –  Select three essential-critical-must-haves on your backlog. –  Select three very-nice-to-have-quick-wins on your backlog. –  Sort them in breakfast, morning-snack, lunch, afternoon snack, dinner, desert. ›  Phase 2 - Lose Weight –  For all items on the selected backlog, bring the deliverables back to the bare minimum. ›  Phase 3 - Maintain Weight –  From now on, do this for all items on your backlog! –  Brainstorm with a partner what needs to happen to make it so, and present that to the group. 50
 51. 51. SOFTWARE DEVELOPMENT DONE RIGHT 7 Maatpakken voor de Product Owner Jarl Meijer, Kristian Spek, Jarl Meijer, Kristian Spek, Laurens Bonnema Laurens Bonnema Agile Trainer-Coaches Agile Trainer-Coaches +31 (0)35 538 1921 (0)35 538 1921 +31 jmeijer@xebia.com jmeijer@xebia.com kspek@xebia.com kspek@xebia.com lbonnema@xebia.com lbonnema@xebia.com 5151

×