Pac1

469 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac1

 1. 1. Fonaments i evolució de la multimèdia PAC-1
 2. 2. Què són els nou mitjans? No considerem l'evolució dels nous mitjans com a lineal, sino com a una successió de llenguatges diferenciats, amb les seves variables estétiques propies que n'anulen d'altres que les han precedit. “ Estem davant de l'aparició d'un nou mitjà [...] i sóm plenament conscients de la importància d'aquesta revolució.” “ Té sentit teoritzar sobre el present quan sembla que està canviant tan ràpid?”
 3. 3. Com entendre els nous mitjans? El Mètode, La cultura de la informatització no només afecta als nous mitjans, també afecta als llenguatges que la nostra cultura visual ja utilitza redefinit-los. Existeixen paral·lelismes evidents entre la evolució dels nous mitjans i de “vells” mitjans com el cinema. Per mostrar alternatives als llenguatges dels nous mitjans cal conèixer la estructura en la que aquests es basen actualment i com poden evolucionar en un futur. La Organització, Cal conceptualitzar, definir i matitzar les noves categories surgides del nous mitjans. Des dels seus fonaments fins a la seva última forma d'expressió.
 4. 4. El Llenguatge, des del prisma que ens ofereixen les noves convencions que surgeixen, els patrons de disseny i les principals formes dels nous mitjans, contextualitzant amb altres àreas de la cultura pasada i actual. <ul><li>Les tradicions artístiques i mediàtiques
 5. 5. La tecnològia informàtica
 6. 6. La cultura visual
 7. 7. La cultura de la informació </li></ul>L'Objecte, com a terme que engloba totes les possibles creacions provinents dels nous mitjans. Desde un lloc web fins a la fotografia o video digital, desde productes industrials fins a obres artístiques, els principis dels nous medis són aplicables a tots els suports. L'objecte comporta els ideals de l'organització racional del treball i la eficiència de la ingenieria. Al mateix temps també incorpora els valors de la experimentació sobre els nous mitjans.
 8. 8. La Representació, perque els objectes dels nous mitjans són objectes culturals que ens ajuden a representar referents externs de diversa índole, i en la seva naturalesa d'objectes culturals intrínsecament tendeixen a escollir una manera o una altra de representar models del món i del ser humà. El significat de representació varia segons el terme al qual l'oposem. <ul><li>Representació davant la simulació (no vol aïllar l'espectador del seu entorn)
 9. 9. Representació davant el control (la pantalla com a una finestra de creació)
 10. 10. Representació davant de l'acció (hem de reconsiderar la màxima de cultura=objecte)
 11. 11. Il·lusionisme visual (representació) davant la simulació (imitar o crear realitat)
 12. 12. Representació davant la informació (la imaginació per sobre el pragmatisme) </li></ul>
 13. 13. Els nous mitjans La revolució dels medis informàtics afecta a tots els nivells i fases de la comunicació, així com a tots els mitjans i suports. Durants la llarga evolució dels mitjans i la informatització, s'ha arribat a un punt on els mitjans actuals són traduïts a dades numériques, dades computables, componen i estan compostes per dades informàtiques, a les quals hi accedim a traves dels ordinadors. Hem d'acceptar una definició dels nous mitjans limitada a tot objecte que tingui la seva creació, difusió o exhibició dins un ordinador?
 14. 14. La evolució cap el present Des del daguerrotip de Louis Daguerre (1826) i la máquina analítica de Charles Babbage (1933), els mitjans de masses i el processament de dades es desenvolupen i evolucionen paral·lelament per obrir camí a la moderna societat de masses, tot i que la seva aparició i el seu perfeccionament coincideixen en el temps, no es fins a 100 anys més tard quan Alan Turing i la seva màquina universal, i Konrad Zuse i el seu ordinador, fan que es creuin les dues línees.
 15. 15. La evolució cap el present I apareix la paradoxa, un tros de pel·lícula cinematográfica es torna en el suport d'on rebrà les ordres un ordinador. Cinquanta anys després el resultat és que els gràfics, les imatges en moviment, els sons, els textos, es tornen computables, i l'ordinador ha deixat de ser un mera eina matemàtica per passar a ser un sintetitzador i manipulador de mitjans.
 16. 16. Els principis <ul><li>Representació numèrica </li></ul>1-Un objecte dels nous mitjans pot ser descrit en termes matemàtics. 2-Un objecte dels nous mitjans està sotmés a una manipulació algorítmica. Les dades en el seu orígen són contínues i la seva conversió en dades numèriques és el què anomenem digitalització. En quest procés es prenen mostres a intèrvals regulars, que venen regulats per la resolució, i que transformen les dades contínues en discretes, seguidament a aquestes mostres se les quantifica.
 17. 17. <ul><li>Modularitat </li></ul>O estructura fractal dels nous mitjans. Els elements mediàtics són representats com a col·leccions de mostres discretes, mantenint la seva identitat tot i que les agrupem en objectes de major escala. Igualment els objectes poden agrupar-se formant objectes més grans guardant la independència entre ells. També podem adaptar la analogia de la modularitat a la programació informàtica estructural, en que un programa informàtic el podem subdividir en diferents programes més petits que conformen cada acció. Els principis
 18. 18. <ul><li>Automatització </li></ul>La representació numérica i la modularitat porta a poder automatitzar moltes accions implicades en la creació i manipulació dels objectes dels nous mitjans. <ul><li>N'hi ha de baix nivell, en que l'usuari crea desde zero un objecte mitjançant l'us de plantilles o algoritmes simples.
 19. 19. En la d'alt nivell hi entra en joc el que anomenem la semàntica de l'objecte, l'ordinador ha d'entendre el significat dels objectes, el que ens porta cap a la intel·ligència artificial. En aquest camp hi ha moltes distàncies a salvar, i la resposta que ens pot donar un ordinador sempre serà proporcional a la llibertat de l'usuari per comunicar-s'hi. Com més coartada sigui aquesta, la resposta serà més encertada i verossímil. </li></ul>Una altra vesant és la dirigida cap a la recerca i l'emmagatzamament de dades. Si durant el segle xx la creació d'objectes mediàtics va tenir el seu punt més àlgid, en aquest moments el repte és com emmagatzamar-los, organitzar-los i accedir-hi eficaçment. Els principis
 20. 20. <ul><li>Variabilitat </li></ul>Una altra consequencia de la modularitat i la codificació numérica és que els objectes dels nous mitjans no són fixes, poden existir en diferents versions i potencialment són infinits. La lógica dels nous mitjans s'adapta a la de la distribució post-industrial en que l'usuari pot escollir l'objecte final segons el seu criteri. <ul><ul><li>Bases de dades mediàtiques.
 21. 21. Diferentes interfícies amb les mateixes dades.
 22. 22. Composició dels mitjans segons l'usuari.
 23. 23. Interactivitat ramificada.
 24. 24. L'hipermèdia.
 25. 25. Actualitzacions periòdiques.
 26. 26. Escalabilitat. </li></ul></ul>Els principis
 27. 27. <ul><li>Transcodificació </li></ul>Com a resultat dels principis anteriors ens trobem davant la transcodificació. En els nous medis podem separar la informació en dues capes la cultural i la informàtica, les dues s'influeixen en la manera de representar els continguts, una prové del punt de vista humà i l'altra de com l'ordinador interpreta i tradueix aquests conceptes per a poder representar-los. Els principis
 28. 28. Hi ha algunes idees populars sobre els nous mitjans que no s'ajusten a la realitat. <ul><ul><li>Els nous mitjans són mitjans analògics convertits a una represenatació digital. De mitjans continuus, a mitjans de codificació discreta.
 29. 29. Els suports digitals comparteixen el mateix codi digital. La qual cosa permet que diferents mitjans es reprodueixin alhora a l'ordinador com a dispositiu multimèdia.
 30. 30. Els nous mitjans permeten un accés aleatori.
 31. 31. La digitalització comporta pèrdua d'informació. La quantitat de informació és fixa.
 32. 32. Els mitjans digitals es poden copiar de manera il·limitada sense degradació.
 33. 33. Els nous mitjans són interactius. </li></ul></ul>Què no són nous mitjans?
 34. 34. Què no són nous mitjans? <ul><li>El cinema com a nou mitjà </li><ul><li>El cinema desde els seus orígens sempre ha tingut una representació discreta ens els seus fotogrames, per tant podem considerar que un “vell” mitjà ja complia amb els requisits bàsics de la digitalització.
 35. 35. Igualment el cinema va incorporar a la imatge, el so, el text, va esdevenir la primogènia de la representació multimèdia.
 36. 36. En les primeres màquines cinematogràfiques les imatges ja estaven disposades de manera que es poguessin manipular i reordenar. </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>El mite d'allò que és digital
 38. 38. Tot i que la informació és finita, com en les imatges, les resolucions amb les que es treballen i el software existent, no tenen res a envejar a les possibilitats de detall de les imatges tradicionals.
 39. 39. Sempre que es comprimeix una imatge digital, hi ha certa quantitat d'informació que es perd. </li></ul>Què no són nous mitjans?
 40. 40. <ul><li>El mite de la interactivitat
 41. 41. La interactivitat, no només en la seva dimensió física aplicada als objectes dels nous mitjans, sino també en la seva vesant psicològica, s'ha aplicat en moltes obres d'art i literàries. </li></ul>Què no són nous mitjans?

×