Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'itinerari professional l'autoconeixement

315 views

Published on

FOL - UF 1 - NF 3

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

L'itinerari professional l'autoconeixement

 1. 1. L’ITINERARI PROFESSIONAL L’AUTOANÀLISI I/O L’AUTOCONEIXEMENT 1
 2. 2. EL PROJECTE/ITINERARI PROFESSIONAL • DOCUMENT QUE RECULL EL NOSTRE OBJECTIU PROFESSIONAL I ELS PASSOS QUE CAL DONAR PER ACONSEGUIR-LO 2
 3. 3. EL PROJECTE/ITINERARI PROFESSIONAL • L’ÈXIT A L’HORA DE BUSCAR FEINA DEPÈN DEL FET QUE EL NOSTRE PERFIL PROFESSIONAL CONCORDI AMB LES EXIGÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL QUE VOLEM EXERCIR • PER ADEQUAR EL NOSTRE PERFIL PROFESSIONAL, CAL: • IDENTIFICAR ELS OBJECTIUS PROFESSIONALS QUE VOLEM ASSOLIR: • OBJECTIU FINAL O A LLARG TERMINI • OBJECTIUS INTERMEDIS, O A MITJÀ I A CURT TERMINI • PRENDRE LES DECISIONS NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR-LOS 3
 4. 4. EL PROJECTE/ITINERARI PROFESSIONAL • A L’HORA DE PRENDRE DECISIONS PER TAL D’ASSOLIR ELS NOSTRES OBJECTIUS PROFESSIONALS, CAL: • ANALITZAR LES NOSTRES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS • IDENTIFICAR LES NOSTRES OPCIONS FORMATIVES I D’OCUPACIÓ • TRIAR LES MILLORS OPCIONS, EN BASE ALS NOSTRES INTERESSOS • ELABORAR UN PLA PROFESSIONAL PER POSAR EN MARXA L’OPCIÓ TRIADA 4
 5. 5. L’AUTOANÀLISI • PER TROBAR LA FEINA MÉS ADEQUADA PER A CADASCÚ, CAL TREBALLAR UNA ANÀLISI PERSONAL (AUTOANÀLISI): • SERVEIX PER IDENTIFICAR I VALORAR LES COMPETÈNCIES PERSONALS I PROFESSIONALS QUE TENIM PER EXERCIR UN LLOC DE TREBALL • LES COMPETÈNCIES SÓN ELS CONEIXEMENTS I HABILITATS QUE PERMETEN DUR A TERME CORRECTAMENT LES TASQUES D’UN LLOC DE TREBALL 5
 6. 6. L’AUTOANÀLISI • ÉS UN ESTUDI D’UN MATEIX, PER CONÈIXER QUINS/NES SÓN ELS/LES NOSTRES: • ACTITUDS: FORMA DE COMPORTAR-SE I DE RESPONDRE EN TOTS ELS ASPECTES DEL MEU LLOC DE TREBALL: • EXEMPLE: A LA FEINA SÓC DINÀMIC I GENS PASSIU • APTITUDS: HABILITATS O CAPACITATS QUE ENS PERMETEN REALITZAR LES DIFERENTS TASQUES D’UN LLOC DE TREBALL: SERAN INNATES O ADQUIRIDES MITJANÇANT LA FORMACIÓ O LA PRÀCTICA PROFESSIONAL: • EXEMPLE: REALITZO UN TREBALL AMB GRAN PRECISIÓ 6
 7. 7. L’AUTOANÀLISI • ÉS UN ESTUDI D’UN MATEIX, PER CONÈIXER QUINS/NES SÓN ELS/LES NOSTRES: • INTERESSOS: ORDRE DE PRIORITATS QUE TOTHOM TÉ A L’HORA D’ESCOLLIR UNA FEINA: • EXEMPLE: A LA FEINA PREFEREIXO FORMAR-ME QUE GUANYAR MOLTS DINERS • MOTIVACIONS: ÉS ALLÒ QUE EM MOU A ESCOLLIR UNA FEINA O UNA ALTRA I A QUEDAR-M’HI: • EXEMPLE: L’AMBIENT DE TREBALL ÉS BO I EXISTEIXEN POSSIBILITATS DE PROMOCIÓ 7
 8. 8. L’AUTOANÀLISI • ANALITZAREM, REFLEXIONAREM I DETERMINAREM EL NOSTRE PERFIL PERSONAL I PROFESSIONAL • BUSCAREM ELS NOSTRES PUNTS FORTS I FEBLES • ENS PLANTEJAREM LES PREGUNTES SEGÜENTS: • COM SÓC? (CARACTERÍSTIQUES PERSONALS) • QUÈ SÉ FER I QUÈ SÓC CAPAÇ DE FER? (HABILITATS, DESTRESES I CAPACITATS) • QUÈ M’AGRADA FER? (ACTIVITATS QUE ENS INTERESSEN MÉS) • EN QUINES CONDICIONS VULL TREBALLAR? (TOTES AQUELLES CONDICIONS QUE ENVOLTEN UN LLOC DE TREBALL) • QUÈ SIGNIFICA LA FEINA PER A MI? (UNA OBLIGACIÓ, UN REPTE, UNA FORMA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL,…) 8
 9. 9. DUBTESI PREGUNTES?? MOLTESGRÀCIES PER LAVOSTRAATENCIÓ 9

×