Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares

342 views

Published on

Presentació inici de curs

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares

 1. 1. Reunió inici de curs Mares i pares de 1r d'ESO
 2. 2. Temes <ul><li>Funcionament i organització general de l'IES </li></ul><ul><li>Objectius generals pel curs 2009/10 </li></ul><ul><li>Estratègies pedagògiques 1r d'ESO </li></ul><ul><li>Pla d'acció tutorial </li></ul><ul><li>Altres projectes de centre </li></ul><ul><li>L'avaluació a l'eso </li></ul><ul><li>Hàbits d'estudi </li></ul><ul><li>Altres informacions </li></ul>
 3. 3. Organització general de l'IES <ul><li>Equip de tutors </li></ul><ul><li>Tutors nivell + Coordinador nivell + Cap d'estudis del cicle </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><li>Seguiment dels grups. </li></ul><ul><li>Resoldre conflictes i problemàtiques. </li></ul><ul><li>Aplicar el pla d'acció tutorial. </li></ul><ul><li>Primer contacte amb les famílies. </li></ul>
 4. 4. Organització general de l'IES <ul><li>Equips pedagògics </li></ul><ul><li>Coordinador de nivell + Cap d'estudis + Tutors + professors nivell. </li></ul><ul><li>Funcions: coordinar les actuacions pedagògiques. </li></ul><ul><li>Consell escolar </li></ul><ul><li>Professorat + famílies + ajuntament </li></ul><ul><li>A.M.P.A </li></ul><ul><li>Equip d'orientació educativa </li></ul><ul><li>2 psicopedagogs + 1 pedagogia terapèutica + responsable aula d'acollida + responsable UEC </li></ul>
 5. 5. Organització general de l'IES <ul><li>Tècnica d'inserció social </li></ul><ul><li>Unitat d'escolarització compartida </li></ul><ul><li>Aula d'acollida </li></ul><ul><li>Reforç escolar ajuntament </li></ul><ul><li>Activitats fora del centre </li></ul>
 6. 6. Objectius generals pel curs 2009/10 <ul><li>Millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge </li></ul><ul><li>Millorar el funcionament del centre, l'aplicació de les normes i la convivència </li></ul><ul><li>Millorar la gestió interna i la difusió de la imatge del centre </li></ul>
 7. 7. Millorar els processos ensenyament - aprenentatge <ul><li>Consolidar el pla d'acció tutorial </li></ul><ul><li>Mantenir el nivell de coordinació primària – secundària </li></ul><ul><li>Millorar hàbits de treball alumnes 1r cicle </li></ul><ul><li>Dinamitzar l'us de la biblioteca </li></ul><ul><li>Seguir impulsant el procés de socialització </li></ul><ul><li>Impulsar i consolidar el procés de mediació </li></ul>
 8. 8. Millorar la convivència al centre <ul><li>Vetllar pel compliment de la normativa </li></ul><ul><li>Tolerància zero en l'us del mòbil </li></ul><ul><li>Prohibició del consum de xiclets </li></ul><ul><li>Potenciar la neteja i manteniment de les aules i espais comuns </li></ul><ul><li>Promoure el servei de mediació escolar </li></ul><ul><li>Impulsar la participació de l'alumnat en la gestió del centre (consell de delegats/ades) </li></ul>
 9. 9. Millorar la gestió interna i la difusió de la imatge del centre <ul><li>Fomentar l'us didàctic i comunicatiu de les TIC </li></ul><ul><li>Millorar el manteniment quotidià de les instal·lacions i el material del centre </li></ul><ul><li>Consolidar el funcionament de l'associació esportiva i cultural </li></ul><ul><li>Mantenir el cicle de conferències “Converses per entendre el món actual” </li></ul>
 10. 10. Estratègies pedagògiques específiques de 1r dESO <ul><li>Continuar potenciant les àrees instrumentals </li></ul><ul><li>Eliminació franja d'optatives </li></ul><ul><li>Realització hores B en quatre matèries (ciències naturals, tecnologia, idioma i plàstica) </li></ul><ul><li>Grups específics d'atenció individualitzada </li></ul><ul><li>Pla lector 2h/setmana (català, castellà o anglès) </li></ul><ul><li>Pla estratègic: la descripció </li></ul>
 11. 11. Pla d'acció tutorial <ul><li>Coneixement dels companys/es i integració en el grup i en el centre </li></ul><ul><li>Els canvis en l'adolescència </li></ul><ul><li>L'autoestima </li></ul><ul><li>El reciclatge en el centre </li></ul>
 12. 12. L'avaluació <ul><li>Les competències bàsiques </li></ul><ul><li>L'avaluació zero (finals octubre) </li></ul><ul><li>Les avaluacions i la promoció </li></ul><ul><li>Recuperació de les àrees </li></ul>
 13. 13. Hàbits d'estudi <ul><li>L'agenda: eina de planificació (deures, ...) </li></ul><ul><li>L'agenda: eina de comunicació </li></ul><ul><li>La carpeta classificadora: eina d'ordre </li></ul><ul><li>Utilització de fulls DIN4 amb pauta o sense </li></ul><ul><li>La llibreta amb fulls de diferents colors (alternativa als fulls DIN4) </li></ul><ul><li>L'espai personal d'estudi </li></ul>

×