Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pressupost 2009
Ajuntament de Barcelona l’esgotament d’un model

    xaviertrias.cat

              1
Situació actual de l’Ajuntament
de Barcelona

 Reducció de recursos disponibles
 Minva la capacitat inversora
 Model d’...
El Pressupost és l’eina què…
Ha de respondre al PAM
  El pressupost 2009 no respon al PAM 2008-2011
Ha de respondre a ...
No respon al PAM…
“Invertirem més de 3.000 m€ en quatre anys”
                              ...
No respon al PAM…
“La inversió d’aquest Ajuntament es finança amb estalvi
corrent”
       FALS!
          ...
Relació ingrés anual real vs el Pressupost
 Dades en M€
                                 ...
El Pressupost és l’eina que…
 Ha de respondre a la cojuntura actual
  El pressupost 2009 no la té en compte

 “L’Ajunta...
No varia el pes dels recursos en el total
del Pressupost
  Milers €                 %s/total    %s/to...
Barcelona creix per sota de Catalunya

 Milers d'€         2.001   2.002   2.003    2.004   2.005  ...
El Pressupost és l’eina que…

 Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat
  El pressupost 2009 no els identif...
On apliquen els recursos?
  Milers €                     Variació sobre
               ...
No identifica els objectius del govern…
 “Equilibri, responsabilitat, ambició :
 (...) 2. La progressiva disminució de l’e...
No identifica els objectius del govern…

 “Forta inversió i garantia del desenvolupament de les
 infraestructures”


   ...
No identifica els objectius del govern…
 “Forta inversió i garantia del desenvolupament de les infraestructures”

    ...
El Pressupost és l’eina que…

 Ha de respondre a un model de gestió moderna
  El pressupost de l’Ajuntament de barcelo...
El Pressupost és l’eina que…

 Ha de ser transparent amb l’oposició i amb el ciutadà
  Informa de que ha passat 5 meso...
Procés pressupostari 2009

   Planificació


   Quantificació       Aprovació Ple


   Seguiment


   Liquid...
El Pressupost definitiu no és l’aprovat
pel Plenari
 Dades en M€

  2.400.000

                     ...
Part de la despesa i inversió està
gestionada externament...
Milers €       2007   % s/total  Ppt 08   %s/to...
Entramat organitzacional

     9           Gerència
                           ...
Entramat organitzacional


    Duplicitat
    estructura
             Increment    Preus públics
  ...
Model de Pressupost que presentem…

  Evitant duplicitat   Seguretat
   estructures                Ne...
Conclusions

  Mala gestió
  Falta focus polític
  Incapacitat control
  Poca ambició en les polítiques pressupost...
Què necessita l’Ajuntament
de Barcelona?

 Visió
 Capacitat de decisió
 Treballar amb eficiència, eficàcia, economia:
 ...
xaviertrias.cat

         25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pressupostos Ajuntament de Barcelona 2009

1,369 views

Published on

Expliquem perquè els Pressupostos del 2009, són uns mals pressupostos per la ciutat i els barcelonins

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pressupostos Ajuntament de Barcelona 2009

 1. 1. Pressupost 2009 Ajuntament de Barcelona l’esgotament d’un model xaviertrias.cat 1
 2. 2. Situació actual de l’Ajuntament de Barcelona Reducció de recursos disponibles Minva la capacitat inversora Model d’administració i governança superat Personal desmotivat Procés de presa de decisions lent i poc segur Poca transparència i poc control Perd el paper de motor de Catalunya 2
 3. 3. El Pressupost és l’eina què… Ha de respondre al PAM El pressupost 2009 no respon al PAM 2008-2011 Ha de respondre a la cojuntura actual El pressupost 2009 no la té en compte Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat El pressupost 2009 no els identifica Ha de respondre a un model de gestió moderna El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona és un dels més obsolets d’Europa Ha de ser transparent amb el ciutadà i amb l’oposició Informa del què ha passat 5 mesos després de la finalització de l’any 3
 4. 4. No respon al PAM… “Invertirem més de 3.000 m€ en quatre anys” FALS! Jordi Hereu Al ritme actual, la previsió és d’uns 2.500m€ Impossible aconseguir l’objectiu! ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987 % increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08% Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona 4
 5. 5. No respon al PAM… “La inversió d’aquest Ajuntament es finança amb estalvi corrent” FALS! Jordi Hereu El mal anomenat estalvi corrent respon a jugar amb el Pressupost d’Ingressos PRINCIPI D’EQUILIBRI ECONÒMIC: Les inversions, són actius a llarg termini, per tant s’han de finançar amb deute a llarg termini. Cal utilitzar l’estalvi corrent per finançar la despesa corrent!: És més car, ineficient i antisocial 5
 6. 6. Relació ingrés anual real vs el Pressupost Dades en M€ +2,33% 2.440.000 2.430.343 2.438.057 2.380.000 2.352.722 2.320.000 2.232.629 15,38% 2.260.000 2.200.000 2.070.040 2.140.000 2.047.839 15,34% 2.106.446 2.080.000 1.983.940 2.020.000 1.975.803 10,86% 1.960.000 11,29% 1.935.683 1.900.000 20,97% 1.867.339 1.840.000 1.780.000 1.756.511 1.840.044 1.720.000 1.618.060 1.660.000 1.640.083 1.600.000 1.486.321 1.583.988 1.540.000 Ingressos reals 1.480.000 Ingressos pressupostats 1.420.000 1.360.000 1.371.142 1.300.000 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009 Ingressos reals menys ingressos 115.179 34.072 219.292 343.857 207.795 202.701 296.946 323.897 0 0 pressupostats Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament Barcelona 6
 7. 7. El Pressupost és l’eina que… Ha de respondre a la cojuntura actual El pressupost 2009 no la té en compte “L’Ajuntament està fent front a la crisi econòmica” FALS! Jordi Hereu L’evolució del pressupost no correspon a la situació de crisi, no es detecta les mesures concretes per fer front a la situació econòmica actual 7
 8. 8. No varia el pes dels recursos en el total del Pressupost Milers € %s/total %s/total % s/total 2007 ppt 08 ppt 09 Cap.0.Deute públic 7,72% 8,75% 6,34% Cap.1. Serveis generals 9,33% 9,67% 11,16% Cap.2.Seguretat i protecció 9,75% 9,56% 9,39% civil Cap.3. Seguretat,protecció i 5,63% 6,19% 6,90% promoció social Cap.4.Prod.béns caràcter 54,04% 54,58% 54,21% social Cap.5.Via pública i transports 8,03% 6,12% 6,45% Cap.6.Reg.econòmica 1,68% 1,54% 1,51% caràcter general Cap.7.Reg.econòmica 0,08% 0,08% 0,08% sectors productius Cap.9.Transf,AAPP 3,74% 3,51% 3,63% Total 100% 100%% 100% Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament 8 Barcelona
 9. 9. Barcelona creix per sota de Catalunya Milers d'€ 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Creixement anual PIB 2,83% 1,48% 2,01% 2,25% 2,84% 3,36% Barcelonés (1) Creixement anual PIB 3,19% 2,30% 2,57% 2,87% 3,13% 3,71% Catalunya (1) Què aporta Bcn al PIB 35,40% 35,20% 35,00% 34,80% 34,60% 34,50% de Catalunya Evolució VAB Barcelona 2,50 2,00 1,70 2,40 2,90 3,60 (3) Evolució VAB Catalunya 2,50 2,20 1,70 2,80 3,10 3,70 (3) Evolució IPC (2) 2,70 4,00 2,60 3,20 3,70 2,70 (1): Font: Caixa Catalunya: quot;Anuari Econòmic Comarcalquot;. 2007 (2): Font: INE, dades 2008 a octubre. (3): Font: Caixa Catalunya: quot;Anuari Econòmic Comarcalquot;. 2007 9
 10. 10. El Pressupost és l’eina que… Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat El pressupost 2009 no els identifica Objectius del govern en el Pressupost 2009: Incrementar la despesa social Enfortir les polítiques de promoció econòmica, ocupació i formació Forta inversió i infraestructures Mantenir l’endeutament sense incrementar la pressió fiscal 10
 11. 11. On apliquen els recursos? Milers € Variació sobre pressupost 2008 Cap.0.Deute públic -51.281 Cap.1. Serveis generals +53.334 +39% Cap.2.Seguretat i protecció civil +4.120 Cap.3. Seguretat,protecció i +22.478 +16,45% promoció social Cap.4.Producció béns públics +37.761 +27,64% Cap.5.Via pública i transport +13.270 Cap.6.Reg.econòmica caràcter +0,5 general Cap.9.Transf,AAPP +5.101 Total +85.335 Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament Barcelona 11
 12. 12. No identifica els objectius del govern… “Equilibri, responsabilitat, ambició : (...) 2. La progressiva disminució de l’endeutament permet una forta capacitat de despesa en àmbits estratègics en una situació de crisi: atenció social i promoció econòmica “. Ajuntament Barcelona, 20/X/2008 RANKING dedicació despesa Font: Pressupost Ajuntament Barcelona 12
 13. 13. No identifica els objectius del govern… “Forta inversió i garantia del desenvolupament de les infraestructures” ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987 % increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08% LA INVERSIÓ DECREIX ! Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona 13
 14. 14. No identifica els objectius del govern… “Forta inversió i garantia del desenvolupament de les infraestructures” CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS DESCRIPCIÓ INICIALS DEFINITIUS RECONEGUDES TOTAL CAPITOL 6 457.890.146,00 241.229.492,42 199.928.172,43 TOTAL CAPITOL 7 66.709.854,00 413.394.057,64 379.223.957,22 TOTAL 6 + 7 (inversions) 465.390.146,00 595.709.616,39 521.971.595,88 L’Ajuntament deixa d’invertir un 13% dels recursos pressupostats = 74 M.€ En 2 mandats, es perd un exercici pressupostari en inversió! Es té en compte les partides d’inversió real (cap. 6) i del capítol 7 només les transferències de capital als OAL, EPE, SM Font: liquidació pressupost 2007 Ajuntament de Barcelona 14
 15. 15. El Pressupost és l’eina que… Ha de respondre a un model de gestió moderna El pressupost de l’Ajuntament de barcelona és un dels més obsolets d’Europa No es quantifiquen els objectius qualitatius, d’actuació, de servei… No es mesuren indicadors d’eficiència, eficàcia, economia, responsabilitat… És incremental, s’accepta la despesa com a bona i no s’analitza si és o no la correcta No es dissenyen els programes d’acció lligats als recursos econòmics 15
 16. 16. El Pressupost és l’eina que… Ha de ser transparent amb l’oposició i amb el ciutadà Informa de que ha passat 5 mesos després de la finalització de l’any 16
 17. 17. Procés pressupostari 2009 Planificació Quantificació Aprovació Ple Seguiment Liquidació Aprovació ple Mig any després de la finalització de l’exercici !!! 17
 18. 18. El Pressupost definitiu no és l’aprovat pel Plenari Dades en M€ 2.400.000 +9,6% +10,8% 2.100.000 +6,7% +8% +17,8% +4% 1.800.000 +16% 1.500.000 1.200.000 Crédit inicial Crédit definitiu 900.000 600.000 300.000 0 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Crédit inicial 1.475.842 1.756.511 1.640.082 1.840.044 1.867.339 1.935.683 2.121.497 Crédit definitiu 1.712.032 1.897.398 1.932.485 1.915.430 1.994.048 2.122.440 2.350.741 Diferència 236.190 140.887 292.403 75.387 126.708 186.757 229.244 Font: Liquidacions pressupost anual Ajuntament de Barcelona 18
 19. 19. Part de la despesa i inversió està gestionada externament... Milers € 2007 % s/total Ppt 08 %s/total Ppt 09 %s/total Cap.1. Personal 319.378 14,31% 332.537 14,13% 352.490 14,46% Cap.2. Béns i 444.904 19,94% 466.400 19,82% 528.919 21,69% serveis Cap.3. Desp. 35.515 1,59% 45.428 1,93% 41.811 1,71% Financera Cap.4. Transf. 708.920 31,77% 748.809 31,83% 808.819 33,17% corrents Cap.6. Inv. Reals 199.928 8,96% 542.748 23,07% 539.318 22,12% Cap. 7. Tranf. 379.224 17% 49.054 2,08% 48.700 2% Capital Cap.8.Act. 8.250 0,37% 10.000 0,43% 8.000 0,33% financers Cap.9. Passius 135.123 6,06% 157.745 6,7% 110.000 4,51% financers Total 2.231.244 100% 2.352.722 100% 2.438.057 100% 19
 20. 20. Entramat organitzacional 9 Gerència 10 gerèncie Municipal gerèncie s de municipal s sectors territorial s 9 Societats 8 mercantils Organism 45 100% 9 Societats es Consorcis capital mercantils Autònoms participaci 26 ó Societats majoritària 4 Entitats 2 Entitats mercantils Públiques Metropolitan participaci Empresarial es ó s minoritària 20
 21. 21. Entramat organitzacional Duplicitat estructura Increment Preus públics (director costos més alts o poc administració, estructura eficients serveis centrals...) Dificulta Sistemes transparència, Dificulta procés informació no control , consolidació interrelacionats coneixement del cost real dels serveis 21
 22. 22. Model de Pressupost que presentem… Evitant duplicitat Seguretat estructures Neteja viària Reduint costos estructura actuals Manteniment infraestructures Gestionant els recursos amb Inversió eficiència Redistribució de la Serveis a despesa les persones 22
 23. 23. Conclusions  Mala gestió  Falta focus polític  Incapacitat control  Poca ambició en les polítiques pressupostàries  Estructura ineficient, obsoleta i cara 23
 24. 24. Què necessita l’Ajuntament de Barcelona? Visió Capacitat de decisió Treballar amb eficiència, eficàcia, economia: amb els mateixos o menys recursos cal fer més i de més qualitat Administració receptiva i transparent Ha d’assegurar la creació de valor públic als ciutadans Permetre el control intern i extern 24
 25. 25. xaviertrias.cat 25

×