Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologies per aprendre. Fòrum Èxit escolar per a tothom

Projecte Educatiu de Ciutat Barcelona (PECB) del Consorci d’Educació de Barcelona.
Fòrum Èxit escolar per a tothom” sobre els continguts curriculars i les TIC. L’objectiu és conèixer quin és el marc normatiu i també algunes pautes, recursos i bones pràctiques desenvolupades en centres educatius des del punt de vista de la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat.

 • Login to see the comments

Tecnologies per aprendre. Fòrum Èxit escolar per a tothom

 1. 1. Tecnologies per aprendre INS Joan d’Àustria Xavier Rosell
 2. 2. El telegrama...
 3. 3. 3 idees força
 4. 4. <ul><li>Mantenir actiu tot el saber didàctic i pedagògic que acumulem… </li></ul><ul><ul><ul><li>Hem de sumar a allò que ja tenim! </li></ul></ul></ul><ul><li>No renunciar als èxits analògics </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Partir de la mirada competencial i metodològica dels currículums i NO de les eines o entorns tecnològics. </li></ul>2. Centrar-se en els objectius educatius
 6. 6. <ul><li>Incorporar el nou context enriquint digitalment les tasques i les activitats de classe que ja dominem . </li></ul>3. Enriquir digitalment pràctiques establertes
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Paraules clau
 14. 14. <ul><li>Autoregulació, conscienciació, autonomia, iniciativa, reflexió, actitud proactiva són paraules del corpus ideològic que batega en els fonaments del nou currículum… </li></ul>Paraules clau
 15. 15. El rol docent
 16. 16. El rol docent <ul><li>El paper de la persona docent és clau per aconseguir que l’alumnat assoleixi una bona competència </li></ul>
 17. 17. Facilitador de la construcció de coneixement
 18. 18. Facilitador de la construcció de coneixement <ul><li>Fer emergir els coneixements previs, la mirada individual i el contrast amb altres mirades. </li></ul><ul><li>Promoure el contrast a través del treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Plantejar preguntes que facin avançar en el coneixement </li></ul>
 19. 19. Què en penseu?
 20. 20. Què en penseu? <ul><li>Les Tecnologies a l’eduCAT1x1 ens ajuden a aprendre? </li></ul><ul><li>Tenim un nou rol? </li></ul><ul><ul><li>Guiar, programar, fer emergir, motivar, ajudar, animar, estimular, reconèixer, orientar, facilitar... Acompanyar ... </li></ul></ul>
 21. 21. Gràcies per la vostra atenció <ul><li>Xavier Rosell </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>xavierrosell.com </li></ul>

×