Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

STAC Presentacio Blocs

3,462 views

Published on

Breu presentació sobre què són els blocs i quina utilitzat poden tenir

Published in: Technology
 • Login to see the comments

STAC Presentacio Blocs

 1. 1. Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) Una aproximació als blocs [Sessió 1]
 2. 2. Per què parlar dels blocs aquí i ara ? <ul><li>Els blocs són la resposta a la pregunta que un munt de cops ens hem fet: </li></ul><ul><ul><ul><li>com puc posar clips de vídeo, d'àudio o fotos en una plana web sense necessitat de tenir grans coneixements TIC? </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Què són els blocs? <ul><li>En informàtica, un bloc (informalment també weblog , blog , dip -diari personal interactiu- o bitàcola ) és un espai personal d'escriptura a Internet . </li></ul><ul><ul><li>Una mena de diari en línia , un lloc web que una persona utilitza per a escriure periòdicament , en el qual tota l'escriptura i l'estil s'utilitza via web . </li></ul></ul><ul><ul><li>Un bloc està dissenyat per a que, com a un diari, cada article tingui data de publicació, de tal forma que la persona que escriu i les que llegeixen poden seguir un camí de tot el que s'ha publicat i editat. </li></ul></ul>
 4. 4. Obrir una finestra a Internet... <ul><li>Els blocs són diaris personals a internet on cada persona pot escriure d'allò que més li vingui de gust, afegint text, imatge, so, fotografia, enllaços... a d'altres planes web. </li></ul><ul><li>La possibilitat de crear-ne, de forma més que senzilla i gratuïta ha animat moltes persones a ser creadores i obrir la seva pròpia finestra a Internet. </li></ul>
 5. 5. Un recurs pedagògic <ul><li>Els blocs han esdevingut un excel·lent recurs pedagògic, ja que suposen un sistema fàcil i sense cost per a la publicació periòdica a Internet. </li></ul><ul><li>Una part significativa del professorat ja s'ha vist atreta pel format i ha aprofitat la publicació de blocs per al desenvolupament de la tasca didàctica i la comunicació d'idees. </li></ul><ul><li>D'aquesta manera, s'ha donat lloc a un nou gènere que ja es coneix com a ' edubloc '. </li></ul>
 6. 6. Tipologia de blocs <ul><li>Existeix una variada tipologia de blocs educatius o edublocs: </li></ul><ul><ul><li>bloc del professor/a, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc de l’ alumne/a, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc d’aula, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc col·lectiu, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc de centre, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc de Departament o Àrea, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc temàtic, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc de ficció, </li></ul></ul><ul><ul><li>bloc de suport a altres activitats dutes a terme mitjançant les TIC... </li></ul></ul>
 7. 7. Idees per utilitzar un bloc... <ul><li>Com a eina de comunicació, per exemple, en intercanvis entre centres que participen en projectes comuns; </li></ul><ul><li>Com un simple bloc de notes, </li></ul><ul><li>Com un diari de classe que recull -com en un quadern de bitàcola- evidències d’un llarg viatge </li></ul><ul><li>o bé finalment com una plataforma de difusió de la feina feta. </li></ul>
 8. 8. El bloc com a recurs educatiu <ul><li>L'ús de blocs fa que l'alumne/a ... </li></ul><ul><ul><li>creï els seus textos propis i llegeixi els d'altres </li></ul></ul><ul><ul><li>elabori el pensament seqüencialment, cosa que li atorga un alt grau de control sobre el discurs </li></ul></ul><ul><ul><li>faci ús del llenguatge hipertextual per a compondre la publicació en línia </li></ul></ul><ul><ul><li>organitzi en categories cada nova aportació (post) dintre del discurs del seu bloc </li></ul></ul><ul><ul><li>pugui integrar documents amb orientacions didàctiques al bloc mitjançant enllaços </li></ul></ul><ul><ul><li>vegi potenciat el debat, la reflexió, la col·laboració permanent al voltant d'un tema </li></ul></ul><ul><ul><li>socialitzi la seva feina i la informació </li></ul></ul>
 9. 9. Eines d’avaluació formativa i contínua <ul><li>Els blocs són eines primordials per a una avaluació formativa i contínua ja que forneixen dades sobre: </li></ul><ul><ul><li>la redacció i la qualitat de l'escriptura textual i hipertextual </li></ul></ul><ul><ul><li>la tasca de refosa i correcció de continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>la capacitat d'anàlisi i argumentació crítica del tema tractat </li></ul></ul><ul><ul><li>la capacitat de treballar en equip, d'organitzar-se la feina i de tirar endavant estratègies col·laboratives </li></ul></ul><ul><ul><li>l'estructuració d'idees i continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>el grau de competència TIC (qualitat dels hipervincles, integració d'elements multimèdia...) </li></ul></ul>
 10. 10. Consell abans de començar... <ul><li>A l'hora de fer servir els blocs com a eina didàctica... </li></ul><ul><ul><li>Creeu situacions d'ús dels blocs que siguin motivadores: un treball en equip, un intercanvi entre col·legues i/o centres educatius, un espai d'exposició d'idees i/o experiències... </li></ul></ul><ul><ul><li>Genereu interacció amb iguals i feu sentir el vostre alumnat part d'una comunitat que construeix en xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudeu l'alumnat a gestionar els seus continguts i la seva identitat digitals. </li></ul></ul>

×