Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacions Generals

Informacions Generals.
Sessió 3 - STAC Nou Barris

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Informacions Generals

 1. 1. Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) Informacions generals – Sessió 3 Formadors: Sebastià Capella i Xavier Rosell
 2. 2. Departament d’Educació... Nova web
 3. 3. Reestructuració Departament <ul><li>Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   DOGC núm. 5028 - 13/12/2007 Decret 269/2007, de reestructuració del Departament d’Educació : </li></ul><ul><li>Tots els objectius de l’STAC (Servei de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement) els trobareu desglossats a l’article 168 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>a) Promoure l'ús de les TIC a la aula com a instrument d'inclusió digital, recurs per l'aprenentatge i com a agent d'innovació educativa. </li></ul><ul><li>b) Proposar el Pla Director de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (PTAC) del Departament com a instrument de definició, planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i comunicació . </li></ul><ul><li>c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions derivades del PTAC per tal d'avaluar-ne els resultats i formular noves propostes d'actuació. </li></ul><ul><li>d) Detectar necessitats de formació en relació amb els usos educatius de les TIC, proposar accions i continguts formatius, i col·laborar en el seu desenvolupament. </li></ul><ul><li>e) Gestionar la producció i la custòdia de materials i continguts educatius en suport digital en relació amb els usos pedagògics de les TIC. </li></ul><ul><li>f) Promoure la implantació dels estàndards e-learning per als continguts i serveis educatius digitals. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>g) Promoure la recerca i la innovació en programari educatiu en col·laboració amb els centres educatius, les universitats i les empreses. </li></ul><ul><li>h) Impulsar i dinamitzar projectes educatius a la xarxa. </li></ul><ul><li>i) Coordinar les actuacions d'informació, documentació, suport i difusió destinades a potenciar l'aprenentatge i el coneixement mitjançant les TIC. </li></ul><ul><li>j) Gestionar els continguts dels Portals Educatius del Departament en el marc del Pla Director de l'Àrea TIC i d'acord amb la política corporativa de la Generalitat. </li></ul><ul><li>k) Garantir la preservació del coneixement estratègic i pedagògic de les TIC educatives com un actiu del sistema educatiu de Catalunya. </li></ul><ul><li>l) Col·laborar amb l'Àrea TIC proposant criteris i actuacions per al desplegament i millora dels equipaments i infrastructures, aplicacions i el suport TIC dels centres educatius. </li></ul><ul><li>m) Fer el seguiment de la implantació i utilització de les TAC als centres educatius. </li></ul><ul><li>n) Coordinar la participació en projectes internacionals de TAC. </li></ul>
 6. 6. Charles Chaplin <ul><li>La matinada del dia de Nadal de 1977 moria en la seva residència de Suïssa el genial actor i director Charles Chaplin. </li></ul><ul><li>Una exposició a Barcelona a CaixaForum del 20/12/2007 al 27/04/2008 li ret homenatge. I una guia didàctica del film / Temps moderns / posa de manifest les possibilitats educatives del seu cinema. </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/?page_id=56 </li></ul>
 7. 7. Jornades sobre webquest <ul><li>Segones jornades sobre webquest el proper 29 de març de 2008 trobareu tota la informació al bloc de les jornades </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/jornadeswebquest/ </li></ul>
 8. 8. Educació audiovisual a l’escola <ul><li>II Seminari l’educació audiovisual a l’escola. </li></ul><ul><ul><li>Inscripció. </li></ul></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/%7Ea8977231/sem_av.pdf   </li></ul>
 9. 9. Educació i Entorn <ul><li>4t Congrés “Educació i Entorn” Període d’inscripció: 18 de febrer al 18 d’abril 2008 Realització: La Seu d’Urgell 22- 23 i 24 de maig de 2008 </li></ul>
 10. 10. Calculus <ul><li>Paraula llatina que significa &quot;pedreta&quot;. Diminutiu de calx . Els antics romans les feien servir als seus àbacs per realitzar les operacions aritmètiques. D'aquí deriva la paraula calcular. http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/ </li></ul>
 11. 11. Pissarra digital <ul><li>“ La pizarra digital interactiva (PDI) es un recurso TIC para utilizar en el aula que es ya una realidad en muchos centros educativos...” </li></ul><ul><ul><ul><li>Vídeo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibre d’en Pere Marqués </li></ul></ul></ul><ul><li>http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/?cat=5 </li></ul>
 12. 12. La Barcelona medieval <ul><li>Web interactiva del grup Contrataedium d’Història Medieval que presenta moltes informacions, mapes, imatges i enllaços per apropar-nos a la història de Barcelona des de l’any 800 dc. al 1500 dc. </li></ul><ul><li>http://www.ub.edu/contrataedium/bcn_medieval/grup_recerca4_web.swf   </li></ul>
 13. 13. Més informació a: http ://blocs.xtec.cat/xtac

×